Bulwar tętniący życiem nad Martwą Wisłą na Stogach

Czy Stogi zyskają tętniący życiem bulwar z restauracjami i sklepami wzdłuż Martwej Wisły? Taką wizję roztacza Biuro Rozwoju Gdańska, które pracuje nad nowym planem zagospodarowania dla rejonu przystani przy ul. TamkaMapka. Uwzględniono w nim nowe budynki mieszkaniowo-usługowe oraz tereny zieleni urządzonej.Czy chciał(a)byś mieszkać nad Martwą Wisłą?

Zobacz wyniki (1142)
Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obecnie na etapie koncepcji, zgodnie z którą nabrzeże Martwej Wisły na Stogach ma zmienić się w atrakcyjny teren spacerowy z bogatą ofertą usługową, miejskim placem i terenami zieleni.

- Głównym celem tego planu jest uwzględnienie wytycznych z opracowania Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, w których wskazano duży potencjał rozwojowy dla tego terenu pasa nadwodnego Martwej Wisły. Planuje się tutaj wprowadzić funkcję mieszkaniowo-usługową i zintensyfikować parametry na działkach - wyjaśniała podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska Danuta Giorewa-Brach, projektant z Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj też:

Wizje zmian w pasie nadmorskim Gdańska na najbliższe 15 latWytyczne do planu z Gdańskich Przestrzeni LokalnychWspomniane Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania wewnętrzne BRG, które stopniowo powstają dla najważniejszych przestrzeni publicznych na terenie Gdańska. Niebawem przedstawimy na portalu Trojmiasto.pl propozycje miejskich urbanistów dla kolejnych lokalizacji na terenie Gdańska.

W przypadku Stogów nad Martwą Wisłą w GPL wskazano m.in.:
 • możliwość stworzenia miejsca integracji mieszkańców,
 • potencjał wykreowania nowych funkcji oraz miejsc sprzyjających rozwojowi Stogów,
 • atrakcyjne otwarcia krajobrazowe na Martwą Wisłę oraz w kierunku Śródmieścia,
 • utrzymanie funkcjonowania przystani żeglarskiej, klubów wodnych oraz możliwość rozwoju tej funkcji,
 • wykorzystanie potencjału Gniłej ŁachyMapka jako miejsca do utworzenia lokalnego ciągu spacerowego.

Czytaj też artykuł z 2018 r.:

Gdańsk: wizja odnowy zdegradowanych obszarówPodział na główne funkcje w koncepcji planu.
Podział na główne funkcje w koncepcji planu. mat. BRG

Wysokość zabudowy od 13 m nad wodą do 23 m przy ul. TamkaPowyższe wytyczne przełożyły się na zapisy projektu planu, zgodnie z którym zabudowa będzie stopniowo rosła, oddalając się od Martwej Wisły. Bezpośrednio nad rzeką osiągnie 13 m, a budynki w drugiej linii będą wyższe o kolejne trzy metry.

Najwyższa zabudowa - o wysokości 23 m (ok. pięć-sześć pięter) - będzie mogła powstać w pobliżu ul. Tamka i Gniłej Łachy (obecnie teren niezabudowany i niezagospodarowany).

- Pomiędzy terenami zabudowy wyznaczono plac publiczny i wydzielono go osobną kartą terenu w planie tak, aby pozostał we władaniu gminy i miasto miało wpływ na jego kształt i wygląd - dodaje Giorewa-Brach.
Przykładowa lokalizacja budynków na terenach przeznaczonych pod zabudowę.
Przykładowa lokalizacja budynków na terenach przeznaczonych pod zabudowę. mat. BRG

Plac publiczny z drzewami tuż obok przystaniPlac publiczny będzie zlokalizowany w miejscu głównego dojazdu do przystani od ul. Tamka i zgodnie z wizją BRG zostanie otoczony z dwóch stron zwartą zabudową z usługami w parterach. Na jego środku zachowane zostaną istniejące drzewa.

W granicach planu przewidziano ponadto substandardową zabudowę ogrodów warzywno-kwiatowychMapka na terenie zieleni urządzonej rozciągającej się od ul. Zimnej do wejścia na wspomniany plac i Gniłej Łachy.

Struktura własności gruntów w granicach planu.
Struktura własności gruntów w granicach planu. mat. BRG

Struktura własności gruntów przeszkodą w realizacji planu?Realizacja zamierzeń koncepcji planu może nigdy nie dojść do skutku w pełnym wymiarze ze względu na różnych właścicieli gruntów. Gdańsk jest właścicielem terenów w centralnej części pomiędzy przystanią a ul. Tamka oraz rezerwowanych pod tereny zieleni. Bezpośrednio na Martwą Wisłą grunty posiadają jeszcze:
 • Yacht Klub Północny (użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa),
 • Gdański Klub Morski Ligi Obrony Kraju (jw.),
 • Remontowa Shipbuilding (jw.).
 • wspólnota mieszkaniowa z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

Niebawem wyłożenie projektu planu do publicznego wgląduKoncepcja planu nie wywołała żadnej dyskusji ze strony radnych miasta. Głos zabrała jedynie przewodnicząca komisji Emilia Lodzińska (KO), oceniając ją jako "bardzo dobrą" i pytając o dotychczasowe opinie lokalnej rady dzielnicy.

- Rada Dzielnicy nie brała udziału w procedurze planistycznej. Na etapie tworzenia GPL była mocna współpraca z radą dzielnicy i została sporządzona cała karta [wytycznych - dop. red.], tak więc rada dzielnicy pozytywnie opiniuje takie zmiany w tym terenie - wyjaśniała projektant BRG.
Do szczegółowych zapisów planu będzie można odnieść się jeszcze w procedurze wyłożenia planu, w ramach której przewidziano również dyskusję publiczną.

Czytaj też artykuł z 2016 r.:

Jak planowane są polskie miasta? Przykłady z TrójmiastaPrzebudowa innego nabrzeża na Stogach za kilka latPrzypomnijmy, że na Stogach planowana jest także przebudowa nabrzeży w bezpośrednim sąsiedztwie opisywanego projektu planu - na wschód od przystani żeglarskiej do ul. MewyMapka. Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2029.

Opinie (168) ponad 10 zablokowanych

 • Gdy słyszę urządzanie to pojawia się niepokój

  za Gierka urządzanie to była meblościanka w każdym domu i w niej na półkach kryształy.
  Spadkobiercy takiego urządzania dzisiaj rządzą Gdańskiem.
  Czy nad rzeką nie może być cicho? Nie można siedzieć w ciszy i podziwiać dzikiej nieurządzonej przyrody i cieszyć się, że są jeszcze takie enklawy?
  Czy symbolem urządzenia musi być buda z piwem i lodami oraz głośną muzyką? A teraz jeszcze przystanie dla bogatych snobów? Czy po salceson i i zgrzewkę browarów nie można iść do sklepu w centrum dzielnicy?
  Wczoraj Brzeźno, dzisiaj Stogi, strach się bać...

  • 125 67

 • Daleko nam jeszcze jako społeczeństwu do umiejętnego wykorzystania walorów terenów nad wodą i samej wody w mieście

  • 126 5

 • Lepiej zaplanujcie

  Remont ulicy Tamka. Dziadek mówił ze w 45 po ostrzale ruskich wyglądała lepiej.

  • 144 8

 • M

  Jeśli jest jakieś wolne miejsce to powinno powstać osiedle mieszkaniowe aby młodzi mieszkańcy Trójmiasta normalnie zarabiający stąd nie wyjeżdżali. Mieszkań przecież katastrofalnie brakuje. Wystarczy spojrzeć na ceny.

  • 34 67

 • władze miasta nie potrafiły przeprowadzić remontu torowiska na Stogi

  Oni mają zbudować marinę??

  • 153 12

 • Kiedy remont Tamka polonusa????

  Przez firmę która przeciągała o lata remont torowiska te ulice są całkowicie remontu. Miasto nie zrobiło nic by te ulice zacząć remontować - zostawili je mieszkańcom. Tyle razy pisaliśmy do trójmiasto.pl żadnej odpowiedzi miasto też umywa ręce ... firma którs robiła remont ns stogach nie dostała żadnej kary ani miasto nie zobowiązało firmy do remontu zniszczonych dróg

  • 121 3

 • Podobno

  Wykonawcą ma być Aldessa.

  • 4 5

 • Wow. Petarda. Tylko kto ma tyle pieniędzy by to zrealizować..

  • 36 10

 • Droga dojazdowa do tego miejsca to koszmar

  Były pisane pisma do miasta / były prośby by miasto zobowiązało firmę która remontowała ulicę do rewitalizacji ul. TAMKa . Zero odzewu naszym miastem nikt nie zarządza tak jakby Gdańsk nie miał prezydenta ...

  • 35 1

 • Marcin Plichta i spółka

  • 7 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane