• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Chcą ciszy w Śródmieściu. Ograniczenia dla klubów, zakaz dla motocykli?

Michał Sielski
16 maja 2022, godz. 13:15 
Opinie (390)
Ograniczenia w emisji hałasu miałyby nie dotyczyć ścisłego nadmorskiego centrum. Ograniczenia w emisji hałasu miałyby nie dotyczyć ścisłego nadmorskiego centrum.

Rada dzielnicy ŚródmieścieMapka chce, by w centrum Gdyni było ciszej. W planach zakaz wjazdu motocykli do centrum Gdyni, a także ograniczenia dla lokali gastronomicznych i rozrywkowych oraz zakaz odpalania fajerwerków. Władze miasta nie mówią "nie".Czy w centrum powinny być ograniczenia dotyczące hałasu?

Problem hałasu w centrach miast powraca regularnie. Mieszkańcy skarżą się na imprezy, głośne motocykle i coraz mniej czasu na spokojny odpoczynek choćby we względnej ciszy, nawet w dni powszednie.

Dlatego największe miasta podejmują uchwały, które mają na celu ograniczenie hałasu. Są już one w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a także Gdańsku.

Czytaj więcej: Gdańsk bez hałasu i sprzedaży alkoholu w nocy.

Podobnych zmian chcą gdyńscy radni dzielnicy Śródmieście, którzy podjęli właśnie uchwałę z wnioskiem do prezydenta Wojciecha Szczurka o utworzenie w części dzielnicy obszaru chronionego od hałasu.

- Od dawna mieszkańcy sygnalizują problemy związane z nadmiernym nocnym hałasem - mówi Michał Szatybełko, urbanista, pomysłodawca uchwały i radny dzielnicy. - Śródmieście jest jedną z najludniejszych dzielnic: zameldowanych jest tu ponad 11 tys. osób, a do tego trzeba doliczyć setki, jeżeli nie tysiące osób mieszkających bez meldunku. Ważne, żeby mogli oni bez przeszkód korzystać z nocnego odpoczynku - podkreśla.

Obostrzenia dla klubów i reklam, brak fajerwerkówJakich zmian chcą radni dzielnicy Śródmieście? Przede wszystkim ograniczenia dźwięków emitowanych m.in. przez: dyskoteki, lokale gastronomiczne, reklamy mobilne i pokazy pirotechniki.

Do tego zakaz wjazdu do strefy motocykli, z wyłączeniem należących do mieszkańców i wyposażonych w cichy napęd niskoemisyjny. Ograniczenia miałyby obowiązywać w godz. 22-6.

W niektórych miejscach hałas dozwolony- Poza granicami strefy powinny znaleźć się miejsca, w których głośna zabawa nie będzie przeszkadzała mieszkańcom - mówi Jędrzej Szerle, przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście i autor uchwały. - Dlatego proponujemy wyłączenie z niej m.in. rejonu molo PołudniowegoMapka, molo RybackiegoMapka, alei TopolowejMapkabulwaru NadmorskiegoMapka.

Władze Gdyni: nie mamy skarg na hałas- Zagadnienie dotyczące tzw. uchwały antyhałasowej wymaga analizy w oparciu o wytyczne wynikające z brzmienia art. 157 Ustawy Prawo ochrony środowiska i wyroków sądów administracyjnych zapadłych w sprawach takich uchwał, w tym w szczególności wcześniejszego pozyskania od Policji i Straży Miejskiej w Gdyni informacji o skargach na hałas wywołany funkcjonowaniem instalacji i urządzeń nagłaśniających - mówi Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni. - Wnioskodawcy w uzasadnieniu nie wskazali żadnych skarg na hałas, dlatego decyzje co do przedłożenia Radzie Miasta Gdyni projektu takiej uchwały zapadną po otrzymaniu informacji o skargach i ich przeanalizowaniu - dodaje.
Bliżej wydaje się natomiast do wprowadzenia zakazu wjazdu dla motocykli, który wpisywałby się m.in. w politykę przyjaźniejszego centrum dla pieszych. Przypomnijmy, że podobne ograniczenie istnieje już np. na ul. ŚwiętojańskiejMapka, przez którą motocyklem - przynajmniej teoretycznie - nie można przejechać. Zmiana organizacji ruchu nie wymaga bowiem uchwały Rady Miasta.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (390)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane