Fakty i opinie

Chylonia: powiedz urzędnikom, co zmienić

Dyskusje, spotkania, a przede wszystkim spacer badawczy z mieszkańcami planują władze Gdyni w ramach prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla os. MeksykMapka na Chyloni. Niebawem powinna się też zacząć przebudowa dróg.Bierzesz udział w dyskusjach na temat zmian w swojej dzielnicy?

nie, bo nie mam na to czasu 19%
nie, bo nie wiem, kiedy są 27%
nie, bo nic nie zmieniają 34%
staram się, choć nie zawsze wychodzi 13%
tak, aktywnie uczestniczę w planach i zmianach mojej okolicy 7%
zakończona Łącznie głosów: 250
Os. Meksyk jest objęte miejskim programem rewitalizacji. W jego ramach powstał m.in. ogród deszczowy, a niebawem rozpocząć się mają inwestycje drogowe. Powstaną:
  • nowa ulica, równoległa do ul. Orzechowej, zakończona pętlą autobusową;
  • nowe skrzyżowania z ul. Hutniczą wyposażone w sygnalizację świetlną;
  • nowe przejścia dla pieszych;
  • przebudowa ul. Hutniczej dostosowująca ją do nowego układu drogowego, m.in. w zakresie przesunięcia obecnego przejścia dla pieszych oraz przystanku autobusowego i drogi rowerowej;
  • przebudowa ul. Orzechowej;
  • odwodnienie układu drogowego, oświetlenie, a także zmiana nawierzchni niektórych ulic.

Meksyk: nowe drogi za 10 mln zł

Jednocześnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Meksyk. Dopiero po jego uchwaleniu będzie można bowiem przystąpić do kolejnych inwestycji.

- Prace nad opracowaniem projektu planu miejscowego prowadzone są przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. W procesie tym mogą aktywnie uczestniczyć wszyscy mieszkańcy - poprzez składanie wniosków i uwag do planu miejscowego, ale także poprzez udział w spotkaniach, spacerze badawczym i badaniach ankietowych organizowanych przez miejskich planistów. Zachęcam do wzięcia udziału w tych przedsięwzięciach, gdyż oczekiwania i zamierzenia mieszkańców mają duże znaczenie przy sporządzaniu projektu planu miejscowego - mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.
W ramach spotkań zaplanowano:

  • 26-28 kwietnia w godz. 7-9 oraz 15-17 - punkt konsultacyjny (przy wyjściu z przystanku SKM Gdynia-Chylonia). Pierwsze rozmowy, możliwość zaproponowania rozwiązań przestrzennych na osiedlu i wskazania obszarów problemowych, na podstawie których stworzona zostanie trasa spaceru badawczego;
  • 8 maja o godz. 10 - spacer badawczy po osiedlu, podczas którego omówione zostaną obszary problemowe;
  • 27 maja o godz. 17 - spotkanie online. Dyskusja na podstawie wstępnych wyników ankiet, pierwsze rozważania na temat rozwiązań w planie miejscowym.

Dodatkowe informacje oraz ankieta dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wyjściu z przystanku SKM Gdynia-Chylonia.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (110)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »