• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Co zamiast Manhattanu we Wrzeszczu? Mieszkańcy obawiają się zmian

Krzysztof Koprowski
14 czerwca 2024, godz. 13:00 
Opinie (536)
Wizualizacja gabarytów potencjalnej zabudowy w rejonie Wrzeszcza i Strzyży na podstawie wniosków deweloperów zgłoszonych do Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Wizualizacja gabarytów potencjalnej zabudowy w rejonie Wrzeszcza i Strzyży na podstawie wniosków deweloperów zgłoszonych do Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej.

Jaką formę przyjmie nowa zabudowa na terenie centrum handlowego Manhattan we WrzeszczuMapka? To pytanie od dłuższego czasu przewija się w dyskusjach urbanistycznych po tym, jak inwestor oficjalnie zapowiedział wyburzenie obiektu i budowę ponad 100-metrowych wieżowców. Mieszkańcy podchodzą do tego pomysłu sceptycznie, ponieważ Manhattan pełni funkcję nie tylko obiektu handlowego, ale także miejsca spotkań i integracji.
Jaka powinna być ustalona wysokość zabudowy dla terenu Manhattanu?

O planach zburzenia Manhattanu i zastąpienia centrum handlowego nową zabudową z ponad 100-metrowymi wieżowcami mieszkalnymi (dla porównania pobliski Olimp liczy ok. 55 metrów) wiadomo co najmniej od kilku miesięcy. 

Właściciel terenu swoje założenia ujawnił w toku prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej jesienią ubiegłego roku.

Jednak już wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje, że centrum handlowe w obecnym kształcie nie ma racji bytu, natomiast zmiana jego przeznaczenia jest właściwie niemożliwa bez rozbiórki obecnego gmachu.

Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Deweloperzy chcą wieżowców, mieszkańcy zieleni i przejść Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Deweloperzy chcą wieżowców, mieszkańcy zieleni i przejść
Gabaryty proponowanej zabudowy przez dewelopera na etapie wniosków do Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Gabaryty proponowanej zabudowy przez dewelopera na etapie wniosków do Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej.

Od historii Wrzeszcza do jego nieodległej przyszłościTemat Manhattanu powrócił w ostatnich tygodniach podczas rozmów dotyczących tzw. niechcianego dziedzictwa Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej, czyli koncepcji odbudowy Wrzeszcza zaraz po wojnie. Centrum handlowe w obecnym kształcie z początku XXI wieku ma wprawdzie niewiele wspólnego ze starszym o pół wieku GDM-em, lecz jego przyszłość zdominowała dotychczasowe dyskusje organizowane przez Biuro Architekta Miasta.

Odbudowa Wrzeszcza. Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa Odbudowa Wrzeszcza. Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa
W czwartek Biuro Architekta Miasta zorganizowało otwarte spotkanie w - nomen omen - Bibliotece Manhattan. Na spotkaniu bardzo licznie przybyli mieszkańcy oraz przedstawicielka BAM-u, która starała się zapanować nad gorącą dyskusją uczestników.

Radni miasta i włodarze nie wzięli udziału w dyskusjiZabrakło przy tym prof. Piotra Lorensa, szefa BAM i zarazem Architekta Miasta Gdańska. Po stronie samorządowej obecni byli wyłącznie radni dzielnicy Wrzeszcz Górny, nie stawił się żaden radny miasta. Nieobecni byli także włodarze miasta.

Czego oczekiwali mieszkańcy? Najczęstszym postulatem było pozostawienie w obecnym kształcie Manhattanu, który stał się centrum życia lokalnego dzielnicy. Oprócz możliwości dokonywania codziennych zakupów w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, wśród zalet wskazywano na funkcjonującą bibliotekę, obiekty gastronomiczne czy placówki medyczne. 

Na spotkaniu zabrakło radnych miasta oraz włodarzy. Stawili się licznie mieszkańcy oraz radni dzielnicy. Na spotkaniu zabrakło radnych miasta oraz włodarzy. Stawili się licznie mieszkańcy oraz radni dzielnicy.

Wieżowce z korzyścią dla dewelopera, lecz nie mieszkańcówNajwiększą obawą jest realizacja postulowanej przez dewelopera zabudowy wysokiej, która - w opinii mieszkańców - zniszczy krajobraz dzielnicy, przełoży się na znaczne pogorszenie warunków ruchu drogowego, a w trakcie budowy może negatywnie wpłynąć na stan okolicznych budynków - w znacznej mierze przedwojennych.

Ponadto zdaniem mieszkańców realizacja zabudowy mieszkaniowej, niezależnie od tego, czy będzie przeznaczona na wynajem, czy sprzedaż, "zepchnie" na drugi plan potrzeby lokalnej społeczności w zakresie handlu i usług.

Niewykluczony jest również sprzeciw przyszłych mieszkańców wieżowców wobec niektórych form działalności na niższych kondygnacjach, np. kręgielni czy restauracji z ogródkami gastronomicznymi.

Manhattan znajduje się w sąsiedztwie dawnego rynku wrzeszczańskiego i współcześnie przejął jego rolę miejsca dokonywania codziennych zakupów i spotkań mieszkańców dzielnicy. Manhattan znajduje się w sąsiedztwie dawnego rynku wrzeszczańskiego i współcześnie przejął jego rolę miejsca dokonywania codziennych zakupów i spotkań mieszkańców dzielnicy.

Planu zagospodarowania nie ma i nie będzieIstotnym problemem jest brak regulacji planistycznych dla Manhattanu. Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny dwukrotnie występowała z wnioskiem o wszczęcie procedury sporządzenia planu i dwukrotnie wniosek ten nie spotkał się z akceptacją władz miasta. Tłumaczono to pracami nad Studium PAG lub/i planem ogólnym, choć oba dokumenty nie blokują ustawowo przygotowania nowych planów zagospodarowania.

Mieszkańcy nie zamierzają się jednak poddawać i planują w najbliższym czasie złożyć kolejny wniosek o sporządzenie planu - tym razem jako inicjatywa oddolna. Ponadto została uruchomiona internetowa petycja skierowana do radnych miasta Gdańska.

Internetowa petycja dotycząca przyszłości ManhattanuMiasto nie zgodzi się na budowę 10 bloków w miejsce Alfa Centrum Miasto nie zgodzi się na budowę 10 bloków w miejsce Alfa Centrum

Blokada zabudowy wysokiej na poziomie planu ogólnegoW toku dyskusji pojawił się też postulat składania wniosków do powstającego planu ogólnego, który będzie regulował m.in. funkcję terenu oraz maksymalną wysokość zabudowy. 

W tym zakresie Rada Dzielnicy podjęła we wtorek uchwałę o wprowadzenie zapisów podtrzymujących obecną funkcję i wysokość Manhattanu. Wnioski do planu ogólnego może złożyć również każda osoba fizyczna bezpośrednio przez stronę Biura Rozwoju Gdańska w terminie do 14 czerwca do godz. 23:59.

Zgłaszanie wniosków do planu ogólnego Gdańska(Artykuł z kwietnia br.) Koncepcja rozwoju Gdańska i Gdyni. Konsultacje społeczne planów ogólnych (Artykuł z kwietnia br.) Koncepcja rozwoju Gdańska i Gdyni. Konsultacje społeczne planów ogólnych
Manhattan znajduje się w sąsiedztwie kilku wieżowców, co daje możliwość dopuszczenia zabudowy wysokiej. Manhattan znajduje się w sąsiedztwie kilku wieżowców, co daje możliwość dopuszczenia zabudowy wysokiej.

Możliwe scenariusze realizacji nowej zabudowyJaki los czeka obszar Manhattanu, jeżeli wnioski mieszkańców nie zostaną uwzględnione? Możliwe są trzy potencjalne scenariusze działań:
  1. W planie ogólnym wprowadzona zostanie wysoka zabudowa, zgodnie z postulatem dewelopera, a na jej podstawie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy lub dopiero będzie sporządzony plan zagospodarowania niezgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Do momentu uchwalenia planu ogólnego plany miejscowe są sporządzane na podstawie Studium Gdańska, które nie definiuje wysokości zabudowy, a jedynie dominującą funkcję usług i handlu - wysokość jest regulowana dopiero w planie miejscowym.
  2. Jeszcze przed przyjęciem planu ogólnego inwestor może zabiegać o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o sąsiedztwo wieżowców.
  3. Realizacja zabudowy w ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, czyli nowego narzędzia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będącego daleko idącą modyfikacją ustawy Lex Deweloper.

(Artykuł z 2021 r.) Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa (Artykuł z 2021 r.) Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa

Kolejne wieżowce w nawiązaniu do Olimpu?Czym są wspomniane warunki zabudowy? To dokument dla obszarów pozbawionych planów miejscowych, w którym parametry zabudowy są określane w sposób zbieżny z otoczeniem. Najlepszym przykładem jest osiedle Quattro TowersMapka, które wysokością nawiązuje do Olimpu. 

Manhattan jako "sąsiad" wieżowca Olimp oraz od kilku lat czterech wież Quattro Towers predysponuje teoretycznie do uzyskania zgody na podobnej wysokości zabudowę lub jeszcze wyższą - jeżeli uda się znaleźć dla takiej formy uzasadnienie urbanistyczne lub wskaże się wyższe parametry w planie ogólnym.

Luźna reinterpretacja zgłaszanych kierunków przekształceń przestrzennych w obrębie Manhattanu w ramach prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Widok od strony ul. Dmowskiego (na makiecie brakuje wieżowca Olimp). Luźna reinterpretacja zgłaszanych kierunków przekształceń przestrzennych w obrębie Manhattanu w ramach prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Widok od strony ul. Dmowskiego (na makiecie brakuje wieżowca Olimp).

Zabudowa może być ograniczona do 30 metrów wysokościPółoficjalnie mówi się o negocjacjach miasta z inwestorem, aby zabudowę nowego Manhattanu obniżyć do poziomu 30 metrów (ok. 8-10 kondygnacji) jako rozwiązania kompromisowego oraz dopuścić tylko w 50 proc. udział "mieszkaniówki". Taki wariant miałby być podyktowany przede wszystkim ograniczoną wydolnością infrastruktury technicznej i drogowej w centrum Wrzeszcza.

W najbliższych tygodniach planowane jest kolejne spotkanie dotyczące przyszłości Manhattanu. Szczegółowy termin nie został jeszcze ustalony. Do tematu będziemy wracać.

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (536)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane