• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Coraz mniej wiernych w kościołach

szym
27 stycznia 2023, godz. 07:00 
Opinie (1207)
W kościołach jest coraz mniej wiernych. Na liczby miała jednak wpływ również pandemia koronawirusa. W kościołach jest coraz mniej wiernych. Na liczby miała jednak wpływ również pandemia koronawirusa.

Trójmiejskie kościoły pustoszeją? Odsetek wiernych, którzy uczęszczali na niedzielne msze święte w parafiach diecezji gdańskiej wyniósł 26,1 proc., natomiast liczba osób, które przystępowały do komunii świętej to ponad 13 proc. W skali kraju wspomniane wskaźniki kształtują się na poziomie odpowiednio: 28,3 proc. i 12,9 proc. Po zniesieniu pandemicznych obostrzeń wzrosła natomiast liczba udzielonych sakramentów.Ile osób chodzi na mszę św.?Chodzisz co niedzielę do kościoła?

Dane pochodzą z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego i obejmują lata 2020-2021. Należy więc patrzeć na nie przez pryzmat pandemii koronawirusa oraz obostrzeń, które w tym czasie obowiązywały w całej Polsce.

Autorzy raportu zauważają, że najwyższy poziom tzw. wskaźnika dominicantes (to statystyczny
wskaźnik informujący o procencie osób obecnych na niedzielnych mszach św. w wybraną niedzielę
roku, w odniesieniu do liczby katolików zobowiązanych do uczestnictwa we mszy św.) odnotowano:

 • w diecezji tarnowskiej (59,1 proc.),
 • rzeszowskiej (49,7 proc.),
 • oraz przemyskiej (46,9 proc.).

W archidiecezji gdańskiej wynosił on niemal połowę mniej, bo 26,1 proc.

Najwyższy wskaźnik communicnates (statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób przyjmujących komunię św. w trakcie niedzielnych mszy św.) odnotowano:

 • również w diecezji tarnowskiej (21,9 proc.),
 • białostockiej (19,2 proc.)
 • oraz drohiczyńskiej (18,4 proc.).

W diecezji gdańskiej wynosił on 13,1 proc.

Wskaźnik dominicantes informuje o procencie osób obecnych na niedzielnych mszach św. w wybraną niedzielę
roku, w odniesieniu do liczby katolików zobowiązanych do uczestnictwa we mszy św. Wskaźnik dominicantes informuje o procencie osób obecnych na niedzielnych mszach św. w wybraną niedzielę
roku, w odniesieniu do liczby katolików zobowiązanych do uczestnictwa we mszy św.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że w skali kraju wspomniane wskaźniki kształtują się, odpowiednio: 28,3 proc. i 12,9 proc.

Podobne badania nie były prowadzone w 2020 r. (przez pandemię). Z kolei w 2019 r. w mszach udział brało 36,9 proc. wiernych, a 16,7 proc. przystąpiło do komunii.

Oznacza to, że w dwa lata o 8,6 punktów procentowych spadła liczba osób uczestniczących w mszy, a o 3,8 pkt. proc. przystępujących do komunii św.

Mniej dzieci na lekcjach religiiCoraz mniej dzieci chodzi także na lekcje religii. Z raportu wynika, że w roku szkolnym 2021/22 na katechezę we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 82 proc., uczniów, co stanowi spadek o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jak Jak "wypisać się" z Kościoła katolickiego? Internauci szukają informacji o apostazji

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97 proc.), przemyskiej (97 proc.) i rzeszowskiej (96 proc.), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (63 proc.) i warszawskiej (66 proc.).

W diecezji gdańskiej było to 77,2 proc.

Co ciekawe, po ograniczeniu obostrzeń związanych z pandemią, wzrosła liczba większości udzielanych sakramentów.

Mniej obostrzeń, więcej chrzcin i ślubówW skali kraju, w 2021 roku sakrament chrztu został udzielony 315 tys. osobom, co stanowi wzrost o ponad 1 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Względem poprzedniego roku, w 2021 roku wzrosła również liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 331,7 tys. osób, czyli o 11,3 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Dzieci odprawiają msze w grze Roblox. Rekordy popularności wirtualnej archidiecezji Dzieci odprawiają msze w grze Roblox. Rekordy popularności wirtualnej archidiecezji

Do bierzmowania przystąpiło 265,7 tys. osób, co również oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym przypadku w obszarze diecezji gdańskiej bierzmowań było mniej.

Wzrost zaobserwowano również w przypadku liczby udzielonych sakramentów małżeństwa w 2021 roku, która wynosiła 103,9 tys.

szym

Opinie wybrane