Fakty i opinie

Debata o Polance Redłowskiej. Urzędnicy: chcemy kontynuacji funkcji historycznej

debata w trojmiasto.pl
Najnowszy artukuł na ten temat

Wirtualna dyskusja o nadmorskiej Gdyni

Polanka Redłowska z lotu ptaka. Film z 2019 roku.

- Biorąc pod uwagę historyczne funkcje terenu - hotel Lazurowy wraz z basenami oraz wydane późniejsze decyzje administracyjne dotyczące budowy hotelu z basenem - projekt planu daje możliwość kontynuacji funkcji historycznej - pisze o Polance Redłowskiej w imieniu władz Gdyni Małgorzata Omachel-Kwidzińska, kierownik referatu relacji z mediami UM. To pierwsza wypowiedź w debacie na temat Polanki Redłowskiej, do której zaprosiliśmy miejskich społeczników i architektów. W przyszły piątek, 28 lutego, opublikujemy wypowiedź członków stowarzyszenia Miasto Wspólne.Jakie funkcje powinny dominować na Polance Redłowskiej?

publiczne 73%
komercyjne 4%
najlepsze będą funkcje mieszane 23%
zakończona Łącznie głosów: 1125
Podczas listopadowej prezentacji pomysłów na Polankę Redłowską prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zapowiedział, że kolejnym etapem prac nad zagospodarowaniem terenu będzie wyłożenie projektu planu. Do tego momentu kolejnych spotkań ani dyskusji nie będzie.

Rozpoczynamy debatę o pomysłach na Polankę RedłowskąZanim kwestia zagospodarowania Polanki Redłowskiej powróci podczas wyłożenia dokumentu i publicznej jednorazowej dyskusji, postanowiliśmy zapytać raz jeszcze władze, społeczników, architektów o ich pomysły na Polankę Redłowską.

Jako pierwsza głos w imieniu władz Gdyni zabiera Małgorzata Omachel-Kwidzińska, kierownik referatu relacji z mediami Urzędu Miasta.W imieniu władz miasta odpowiedziała Małgorzata Omachel-Kwidzinska.
W imieniu władz miasta odpowiedziała Małgorzata Omachel-Kwidzinska. mat. prasowe
Rejon Polanki Redłowskiej jest objęty sporządzanym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody "Kępa Redłowska" wraz z otoczeniem. Plan ma na celu ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu z uwzględnieniem jego walorów krajobrazowych, wymagań ładu przestrzennego, walorów ekonomicznych przestrzeni oraz potrzeb interesu publicznego.

Założeniem projektu planu jest pozostawienie Polanki Redłowskiej jako otwartego terenu zieleni urządzonej, wolnego od zabudowy służącego rekreacji mieszkańców. Niezagospodarowany teren przy Polance Redłowskiej - teren po dawnym hotelu i otwartych basenach - proponuje się przeznaczyć pod usługi turystyki, sportu i rekreacji. Dodatkowym ustaleniem jest wymóg realizacji basenu o powierzchni niecki głównej min. 260 m kw.

Projekt planu daje możliwość kontynuacji funkcji historycznejBiorąc pod uwagę historyczne funkcje terenu - hotel Lazurowy wraz z basenami oraz wydane późniejsze decyzje administracyjne dotyczące budowy hotelu z basenem - projekt planu daje możliwość kontynuacji funkcji historycznej.

W zakresie parametrów zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu projekt planu odzwierciedla ustalenia wydanej w 2001 r. decyzji o warunkach zabudowy dla budowy hotelu. Na podstawie tych ustaleń byłaby możliwość zrealizowania budynku o maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 31 m n.p.m., co odpowiada pięciu-sześciu kondygnacjom. Proponowany sposób ustalenia linii zabudowy pozwoli na zachowanie otwarcia doliny Polanki Redłowskiej, jak również na utrzymanie wglądu w jej kierunku z zakończenia ul. Ejsmonda.

Projekt planu wykładany, odbywały się spotkaniaDotychczas projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Dodatkowo poza procedurą planistyczną odbyły się dwa spotkania z osobami zainteresowanymi przyszłością terenów położonych w rejonie Polanki Redłowskiej, które stanowiły ponadprogramowy dialog społeczny. Spotkania były okazją do publicznej prezentacji pomysłów na zagospodarowanie tego obszaru. Założeniem większości zaprezentowanych koncepcji jest przeznaczenie rejonu Polanki Redłowskiej jako terenu ogólnodostępnego, służącego rekreacji i aktywności sportowej.

Biorąc pod uwagę historyczne funkcje terenu - hotel Lazurowy wraz z basenami oraz wydane późniejsze decyzje administracyjne dotyczące budowy hotelu z basenem - projekt planu daje możliwość kontynuacji funkcji historycznej.
Każda z nich przewiduje lokalizację basenów - w różnej formie i o różnym przeznaczeniu. Pojawiającą się w większości koncepcji funkcją uzupełniającą jest amfiteatr.

W jednej z koncepcji zaproponowano przeniesienie Akwarium Gdyńskiego z częścią na wodne pokazy zwierząt morskich oraz funkcją hotelową.

W niektórych koncepcjach wskazana została zasadność realizacji zabudowy usługowej, w tym restauracji, sal konferencyjnych, hotelu, towarzyszącej obiektom basenowym.

By powiększyć tereny rekreacyjne, konieczne jest źródło finansowaniaTeren w rejonie Polanki Redłowskiej był również jednym z tematów warsztatów Komisji Planowania Miast Związku Miast Bałtyckich, które odbyły się w październiku 2019 roku w Gdyni. Wzięli w nim udział urbaniści i architekci oraz inni specjaliści z zakresu planowania rozwoju miast z krajów nadbałtyckich. Zadaniem uczestników było wypracowanie wizji rozwoju tego terenu, która miałaby przyczynić się do poprawy jakości przestrzeni tej części Gdyni. Z warsztatów wynika m.in., że chcąc powiększyć zasób terenów rekreacyjnych w mieście, niezbędne jest w pierwszej kolejności znalezienie źródła ich finansowania.

Czytaj też:
Polanka Redłowska widziana z Warszawy

Ustalone w projekcie planu zasady i warunki kształtowania zabudowy pozwolą na optymalne wykorzystanie potencjału i możliwości inwestycyjnych tego terenu z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z jego lokalizacji, jakim jest sąsiedztwo rezerwatu Kępa Redłowska.
W tej sytuacji zasadne jest zachęcenie inwestorów komercyjnych do zainwestowania na tym terenie. W ten sposób eksperci skupili się na poszukiwaniu równowagi pomiędzy publicznym i prywatnym interesem. Powstałe koncepcje zakładały różnorodne formy zagospodarowania. Obok atrakcji typu tor rowerowy, taras widokowy czy pomost zaproponowano zwartą zabudowę o funkcjach komercyjnych związanych przede wszystkim z funkcją hotelową, zlokalizowaną głównie wzdłuż ul. Ejsmonda.

Będzie dyskusja publiczna przy wyłożeniu projektu planuZgodnie z projektem planu charakter oraz dotychczasowa funkcja terenu w rejonie Polanki Redłowskiej są zachowane. Ustalone w projekcie planu zasady i warunki kształtowania zabudowy pozwolą na optymalne wykorzystanie potencjału i możliwości inwestycyjnych tego terenu z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z jego lokalizacji, jakim jest sąsiedztwo rezerwatu Kępa Redłowska.

Projekt planu miejscowego po raz kolejny zostanie wyłożony do publicznego wglądu po przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień m.in. wynikających z uwzględniania części uwag złożonych w trakcie drugiego wyłożenia projektu planu. Odbędzie się dyskusja publiczna nad założeniami przyjętymi w projekcie planu. Zainteresowane osoby będą mogły składać uwagi.

Opinie (160) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Wy w ogóle wierzycie że UM weźmie głos mieszkańców pod uwagę?

  Te debaty to pic na wodę fotomontaż.

  • 199 8

 • Szanowni mieszkańcy!

  Możecie sobie planować ale ja mam inne plany!

  • 152 6

 • Zadłużyli i zabetonowali Gdynię!

  Oto sukcesy ekipy p.Szczurka.
  Ulice dziurawe jak w Bangladeszu.
  Chodniki krzywe.
  Ale zabawa trwa. Najbardziej potrzebny jest nam air show :(

  • 185 24

 • Gdynia miasto planowania a nie realizowania

  Kiedy to się zmieni

  • 92 6

 • Już klepnięte szkoda czasu.

  Brać prawników i walczyć z um. To jedyna droga.

  • 93 2

 • Debata trwa już 35 lat...A jakoś lotnisko które nie działa wybudowali dość szybko...

  • 105 6

 • przecież żyjemy w mieście

  co ci beton przeszkadza? miej pretensje do architekta, że bezmyślnie go używa

  • 5 27

 • Deweloperzy oslinieni po kolana.

  • 80 2

 • Gdynia, wspaniałe Polskie miasto!!!!! Brawo.

  • 17 48

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.