Fakty i opinie

Dlaczego trzeba wycinać drzewa w lasach?

- Nie należy stosować terminu "wycinka" w stosunku do zabiegów gospodarczych prowadzonych przez leśników, bowiem sugeruje on całkowite i trwałe pozbawieniem gruntu drzew, czyli wylesienie, czego Lasy Państwowe nie robią - tłumaczy rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk.
- Nie należy stosować terminu "wycinka" w stosunku do zabiegów gospodarczych prowadzonych przez leśników, bowiem sugeruje on całkowite i trwałe pozbawieniem gruntu drzew, czyli wylesienie, czego Lasy Państwowe nie robią - tłumaczy rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk. fot. czytelnik Trojmiasto.pl

Prowadzona w lesie nieopodal Złotej Karczmy wycinka drzew wywołała obawy wielu naszych czytelników. Pojawiły się spekulacje, że drzewa znikają z powodu sprzedaży pod inwestycję lub wyłącznie w celu pozyskania drewna. Przedstawiciel Nadleśnictwa Gdańsk uspokaja i tłumaczy, że celem działań jest odmłodzenie lasu, czyli zainicjowanie wzrostu młodych drzew. Na czym to polega?Przekonuje cię argumentacja leśników?

tak, ci ludzie najlepiej się na tym znają 39%
trudno powiedzieć, każdy przypadek jest indywidualny 14%
nie, każda wycinka prowadzona jest z myślą o zarobku 47%
zakończona Łącznie głosów: 1693
Kilka dni temu, w naszym Raporcie z Trójmiasta pojawił się wpis o wycinaniu drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Na załączonych zdjęciach widać było rzędy kilkudziesięciu pni.

- Rabunkowa wycinka w trójmiejskich lasach idzie pełną parą. W okolicy Złotej Karczmy zostało wycięte co najmniej kilkaset drzew. Ponadto, cały okoliczny teren został rozjechany przez ciężki sprzęt, a ścieżki zostały zdewastowane - alarmował nasz czytelnik.
Wpis wywołał burzę w komentarzach. Niektórzy pisali, że drzewa znikają w związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję mieszkaniową.

Nie rabunek, a wzrost młodych drzewInni sugerowali, że celem akcji jest wyłącznie spieniężenie pozyskanego drewna. Leśnicy uspokajają, że żadne z tych twierdzeń nie jest prawdą i podkreślają, że określenie "wycinka" jest w tym przypadku nieuprawnione.

Jaki jest więc cel działań działań, przeprowadzonych w okolicach Złotej Karczmy?

- Prowadzone zabiegi polegają na punktowym usunięciu drzew. Dzięki temu do niższych warstw lasu dotrze więcej światła i zgromadzone tam siewki bukowe będą miały lepsze warunki do wzrostu. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody Park Krajobrazowy jest formą ochrony przyrody, która nie wyklucza funkcji gospodarczych lasu. Dlatego większość lasów na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego są to drzewostany gospodarcze, w których pozyskuje się drewno i inicjuje wzrost młodego pokolenia lasu - wyjaśnia Łukasz Plonus, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gdańsk, które administruje Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.
O tym, jakie zabiegi gospodarcze mają być prowadzone w lesie gospodarczym, decyduje tzw. Plan Urządzenia Lasu. Dokument ten jest sporządzany raz na 10 lat i zatwierdza go minister właściwy ds. środowiska.
O tym, jakie zabiegi gospodarcze mają być prowadzone w lesie gospodarczym, decyduje tzw. Plan Urządzenia Lasu. Dokument ten jest sporządzany raz na 10 lat i zatwierdza go minister właściwy ds. środowiska. fot. czytelnik Trojmiasto.pl

Niedopuszczanie do powstawania polanW tym miejscu warto doprecyzować dwa określenia, które mogą być niezrozumiałe: wycinka oraz punktowe usunięcia drzew. Jak już wcześniej wspomniano, pierwsze określenie może wprowadzać w błąd. Jego synonimem jest bowiem gospodarka rabunkowa - czyli w praktyce bezpowrotne ogołocenie wybranego terenu z drzew - o której w tym przypadku nie może być mowy.

Sklepy ogrodnicze i szkółki leśne w Trójmieście


Z kolei drugie określenie nie jest bynajmniej ozdobnikiem językowym. Punktowe usuwanie drzew to metoda, która ma na celu niedopuszczenie do zbytniego przerzedzenia lasu. Wszystkie zabiegi w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym są ściśle regulowane przepisami, zawartymi w tzw. Planie Urządzenia Lasu. To dokument sporządzany raz na dekadę, który wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. środowiska. Obowiązujący obecnie plan został sporządzony w 2015 r.

- Leśnicy mają świadomość, że lasy są bardzo ważne dla naszej aglomeracji, dlatego Nadleśnictwo Gdańsk zmieniło sposób zagospodarowania lasu wykorzystując w pełni elastyczność tzw. Planu Urządzenia Lasu. Od 2018 r. na tym terenie drzewa usuwane są przerębowo, czyli punktowo. To ważna zmiana, ponieważ zakłada ona zaprzestanie wykonywania cięć zupełnych, które skutkowały powstawaniem w lesie półhektarowych polan bez drzew. Wprawdzie miejsca te byłyby ponownie obsadzone młodymi drzewami, jednak bardzo zmieniłoby to krajobraz lasu. Nie należy stosować terminu "wycinka" w stosunku do zabiegów gospodarczych prowadzonych przez leśników, bowiem sugeruje on całkowite i trwałe pozbawieniem gruntu drzew, czyli wylesienie, czego Lasy Państwowe nie robią - kontynuuje nasz rozmówca.
Prowadzona w lasach wokół Trójmiasta gospodarka leśna jest certyfikowana przez dwa najważniejsze certyfikaty międzynarodowe, które dają gwarancję prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej: FSC oraz PEFC.
Prowadzona w lasach wokół Trójmiasta gospodarka leśna jest certyfikowana przez dwa najważniejsze certyfikaty międzynarodowe, które dają gwarancję prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki leśnej: FSC oraz PEFC. fot. czytelnik Trojmiasto.pl

Odnawianie lasu w sposób zbliżony do naturalnegoCo ciekawe, leśnicy administrujący Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym starają się zalesiać go w sposób możliwie zbliżony do tego, jak dzieje się to siłami natury. To praktyka dość rzadko stosowana w naszym kraju, gdzie dominującą formą odtwarzania drzewostanów jest odnowienie sztuczne, czyli sadzenie młodych drzew w miejsce wyciętych. Zaletą tej metody jest to, że odnowiony w ten sposób las jest bardziej zagęszczony.

- Obecnie leśnicy Nadleśnictwa Gdańsk tak zarządzają lasami, by poprzez samosiew jak najwięcej z nich odnowiło się naturalnie. Polega to na powstawaniu młodego pokolenia lasu przy wykorzystaniu głównie sił natury. Podobnie jak dzieje się to w lasach o charakterze pierwotnym. Jeżeli z jakichś powodów nie udaje się odnowić lasu w sposób naturalny, leśnicy sadzą w takich miejscach młode drzewka wyhodowane w szkółkach leśnych. Zgodnie z ustawą o lasach, po wycięciu drzew jest pięć lat na odnowienie danej części lasu. Dzięki temu zapewniona zostaje trwałość i ciągłość lasu na tym terenie, bez uszczerbku dla powierzchni, jaką ten las zajmuje - uzupełnia Plonus.
Dominującą w Polsce formą odtwarzania drzewostanów jest odnowienie sztuczne, czyli sadzenie młodych drzew w miejsce wyciętych. Pracownicy Nadleśnictwa Gdańsk tak zarządzają lasami, by poprzez samosiew jak najwięcej drzew odnowiło się naturalnie.
Dominującą w Polsce formą odtwarzania drzewostanów jest odnowienie sztuczne, czyli sadzenie młodych drzew w miejsce wyciętych. Pracownicy Nadleśnictwa Gdańsk tak zarządzają lasami, by poprzez samosiew jak najwięcej drzew odnowiło się naturalnie. fot. czytelnik Trojmiasto.pl

Interaktywna mapa dostępna w InternecieLeśnicy z Nadleśnictwa Gdańsk dodają, że ich działania są zgodne nie tylko z przepisami krajowymi, ale także międzynarodowymi standardami ochrony środowiska. Prowadzona przez nich gospodarka leśna jest poświadczona bowiem dwoma certyfikatami: FSC (ang. Forest Stewardship Council) oraz PEFC (ang. Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes). Oznacza to, że trójmiejskie lasy są zarządzane z - cytując naszego rozmówcę - "poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznymi a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych na tym obszarze".

O transparentności działań leśników świadczy również fakt, że na stronie www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl można znaleźć mapę lasów okalających Trójmiasto, na którą są nanoszone miejsca, gdzie aktualnie są prowadzone wycięcia drzew.

- Lokalizacja prac gospodarczych, które położone są w bezpośredniej bliskości miasta, podawana jest, wraz z przewidywanym terminem zakończenia prac, na stronie internetowej nadleśnictwa. Znajduje się tam wygodna mapa interaktywna, dzięki której w łatwy sposób poznamy lokalizację i termin zakończenia prac leśnych. Na wspomnianej mapie znajduje się również miejsce wskazane przez czytelnika - kwituje Plonus.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (319)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »