• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Dolne Miasto i Chełm. Kolejne dzielnice do rewitalizacji

Ulice Królikarnia, Chłodna, Reduta Dzik i Sempołowskiej zostaną przebudowane.
Ulice Królikarnia, Chłodna, Reduta Dzik i Sempołowskiej zostaną przebudowane. Drmg

Nowa nawierzchnia z kostki, stylizowane oświetlenie i ławki, montaż małej architektury, zieleń, monitoring czy przebudowa podziemnych sieci - tak w dużym skrócie wyglądać będą prace, które niebawem rozpoczną się na ulicach KrólikarniaMapka, ChłodnaMapka, Reduta DzikMapkaSempołowskiejMapka. To kolejne roboty na Dolnym Mieście, które wykonywane są z Programu Rewitalizacji. W ramach tego samego programu, gruntownej modernizacji zostanie poddany nieużywany budynek przy ul. Styp-RekowskiegoMapka na Chełmie. Roboty mają potrwać 12 miesięcy w przypadku Chełmu i 15 w przypadku Dolnego Miasta.Jak oceniasz Program Rewitalizacji?

Zobacz wyniki (1020)
Od 2017 roku 21 kamienic przeszło remont w ramach rewitalizacji obejmującej Dolne Miasto i Stare Przedmieście. Prace dotyczyły 20 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz jednego budynku komunalnego.

- Do zrealizowania pozostało jeszcze osiem budynków wspólnotowych oraz dziewięć komunalnych. Wszystkie remonty zaplanowane w ramach rewitalizacji zostaną wykonane w terminie do czerwca 2023 roku - mówi Agnieszka Siedlecka z zespołu komunikacji społecznej Biura Rozwoju Gdańska.
Czytaj także: Dolne Miasto pięknieje. Odnowione kamienice, brukowane drogi i PPP

Cztery ulice do remontu w ramach Programu RewitalizacjiMiasto przygotowuje się do rewitalizacji kolejnych ulic Dolnego Miasta. Metamorfozę przejdą ul. Reduta Dzik, Królikarnia, Chłodna i Sempołowskiej. W trakcie robót, które mają potrwać 15 miesięcy od daty podpisania umowy, na ulicach ułożona zostanie kamienna kostka, wykonane zostaną chodniki i oświetlenie. Jednak to nie wszystko.

- W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci podziemne: gazowa, wodociągowa, sanitarna, wykonane zostanie także odwodnienie. Na ul. Reduta Dzik przewidziano także nasadzenia nowych drzew - mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Ogłoszenie przetargu planowane jest w najbliższych dniach. Otwarcie ofert nastąpi w połowie stycznia.

Gruntowny remont budynku przy ul. Styp-RekowskiegoOprócz remontu i przebudowy czterech wspomnianych wyżej ulic - w ramach Programu Rewitalizacja - nowe życie zyska także nieużywany dziś budynek przy ul. Styp-Rekowskiego na Chełmie. Do końca grudnia zostanie podpisana umowa na jego przebudowę. W nowym budynku powstanie Dom Sąsiedzki i Centrum Wsparcia Rodziny.

- W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku oraz uporządkowanie ogrodu. Obecnie obiekt nie jest użytkowany ze względu na zły stan techniczny. W zakresie zadania znalazła się m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Budynek zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Ponadto obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przebudowane zostaną klatki schodowe, dzięki czemu możliwy będzie montaż windy - dodaje Aneta Niezgoda.
Budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16, zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi.
Budynek przy ul. Styp-Rekowskiego 16, zostanie docieplony i zyska nową elewację oraz nowe okna i drzwi. Drmg
Zmiany przejdzie także otoczenie budynku. W planach jest zagospodarowanie ogrodu, które obejmie m.in. nasadzenia zieleni i kwiatów oraz montaż nowych ławek. Prace mają potrwać 12 miesięcy. Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma Xemar Sp.z.o.o. Koszt inwestycji to ponad 8 mln złotych.

- Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali ten budynek jako przyszłą lokalizację obiektu służącego lokalnej społeczności. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej, sali komputerowej i klubu dziecięcego. Z kolei Centrum Wsparcia Rodziny powstanie, by zapewnić wsparcie specjalistyczne młodzieży i młodym dorosłym, borykającym się z trudnościami w życiu codziennym. W budynku swoją siedzibę będzie miała również Rada Dzielnicy Chełm - kończy Aneta Niezgoda.
Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery podobszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (132)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »