• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Eko Dolina zaczęła przerabiać śmieci bio na kompost

Ewelina Oleksy
27 sierpnia 2022, godz. 18:00 
Eko Dolina rozpoczęła produkcję nawozu ze śmieci bio. Eko Dolina rozpoczęła produkcję nawozu ze śmieci bio.

Składowisko odpadów Eko Dolina, do którego trafiają śmieci m.in. z Gdyni i Sopotu, zaczęło przerabiać je na kompost. Tym sposobem to, co mieszkańcy wyrzucają do kosza z odpadami bio, dostaje "drugie życie". Zakład Utylizacyjny w Gdańsku korzysta z tego rozwiązania już od kilku lat.Skorzystał(a)byś z nawozu produkowanego ze śmieci?

Eko Dolina zaczęła wytwarzać nawóz z bioodpadów, czyli wszystkiego tego, co mieszkańcy m.in. Gdyni i Sopotu wyrzucają do brązowych pojemników na śmieci. To głównie resztki roślin i jedzenia.

Zakład, jako jeden z niewielu w Polsce, uzyskał zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środka polepszającego właściwości gleby, powstającego w procesie kompostowania bioodpadów.

Naturalny nawóz do roślin rabatowych i trawników- W wyniku procesu kompostowania (m.in. suszenia i napowietrzania) selektywnie zbieranych odpadów kuchennych powstaje nawóz, który można stosować do zasilania upraw polowych, roślin rabatowych i trawników. Jest to produkt naturalny, bezpieczny pod względem mikrobiologicznym i chemicznym, co bardzo istotne, nie zawiera chemicznych środków ochrony roślin czy metali ciężkich. Produkt systematycznie podawany jest kontroli jakościowej w akredytowanych laboratoriach - informuje Marcin Paszkiewicz, rzecznik Eko Doliny.
Znowu podwyżka za śmieci w Sopocie Znowu podwyżka za śmieci w Sopocie

Eko Dolina przyjmuje odpady z Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, gminy i miasta Wejherowa, Szemudu, Luzina, i Kosakowa.

- Prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów przez mieszkańców daje wymierne efekty i jest niezwykle istotna z punktu widzenia ograniczania ilości składowanych odpadów oraz ich ponownego wykorzystania na potrzeby nas wszystkich. "Drugie życie" odpadów kuchennych wraca w tym wypadku do mieszkańców w postaci bujnej i zdrowej zieleni odżywianej naturalnymi składnikami - mówi Paszkiewicz.
Eko Dolina rozpoczęła produkcję nawozu ze śmieci bio. Eko Dolina rozpoczęła produkcję nawozu ze śmieci bio.

Dwa rodzaje kompostuRzecznik zaznacza, że oprócz aspektu środowiskowego, dzięki produkcji nawozu z resztek kuchennych, gminy, od których Eko Dolina przyjmuje odpady, mają szansę szybszego osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

Obecnie Eko Dolina produkuje dwa rodzaje nawozu organicznego z odpadów biodegradowalnych:
  1. preparat nawozowy o nazwie ED2000 wytwarzany z odpadów zielonych, czyli głównie trawy i liści,
  2. nawóz ED3000 z odpadów kuchennych.

Oba produkty posiadają szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Nawozy są dostępne w bieżącej sprzedaży, wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 672 50 00 w. 23

W Gdańsku kompost ze śmieci produkują od 2015 r.To, co w Eko Dolinie jest nowością, w gdańskim Zakładzie Utylizacyjnym działa od dawna.

W 2015 r. ZU - jako jeden z pierwszych zakładów w Polsce - uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą do obrotu kompost produkowany z odpadów bio.

- Obecnie Zakład Utylizacyjny posiada dwa certyfikaty na polepszacze gleby powstające w procesach prowadzonych w obiekcie kompostowni tunelowej oraz hermetycznej - mówi Olimpia Schneider, rzeczniczka ZU.
Gdański kompost produkowany z odpadów bio wykorzystywany jest m.in. do nawożenia trawników. Gdański kompost produkowany z odpadów bio wykorzystywany jest m.in. do nawożenia trawników.
Od wiosny 2020 r. ZU organizuje akcję "czarne złoto ogrodników", w ramach której rozdaje swój kompost w cenie 1 zł za tonę.

- Tegoroczna akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem gdańszczan. Łącznie, w obu etapach Czarnego Złota Ogrodników, 680 ton kompostu użyto do uprawy rabat, ogródków i zieleni wokół budynków. Polepszacz gleby został również użyty do założenia 12 łąk kwietnych zlokalizowanych w różnych dzielnicach Gdańska - wskazuje Schneider.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (97)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane