• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Falista promenada do molo w Brzeźnie

Maciej Korolczuk
9 czerwca 2022, godz. 16:35 
Opinie (218)
Koncepcja zakłada budowę kładki od strony wejścia na molo oraz prowadzącej do niej falistej promenady. Koncepcja zakłada budowę kładki od strony wejścia na molo oraz prowadzącej do niej falistej promenady.

Krakowska pracownia architektoniczna Opaliński wygrała w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rewaloryzacji promenadyMapka prowadzącej do mola w Brzeźnie. Między parkingiem przy Czarnym Dworze a molo w Brzeźnie mają powstać dwa ciągi dla pieszych i rowerzystów, falisty postument służący m.in. jako ławka, a także oświetlenie i sezonowe obiekty handlowo-gastronomiczne.Czego najbardziej brakuje na dotychczasowej promenadzie?

O konkursie na opracowanie koncepcji zakładającej przebudowę promenady prowadzącej na molo w Brzeźnie po raz ostatni pisaliśmy w lutym. W odpowiedzi na zaproszenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni do wzięcia udziału w konkursie nadesłano pięć projektów.

Obradom sądu konkursowego, z udziałem autorytetów naukowych w dziedzinie urbanistyki i architektury oraz władz miasta, przewodniczył prof. Piotr Lorens, architekt Gdańska.

Po szczegółowym omówieniu i przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń eksperci wskazali trzy prace.

 1. Pierwszą nagrodę w wysokości 22 tys. zł otrzymała Pracownia architektury Opaliński z Krakowa.
 2. Druga nagroda w kwocie 17 tys. zł dla Pawła Pacaka (Mniów), Rafała Kumańskiego (Micigózd) i Macieja Malarza (Sobienie Jeziory).
 3. Wyróżnienie w wysokości 8 tys. zł dla Karoliny Kaszyńskiej i Wojciecha Kuczyńskiego z Warszawy.

 • Zwycięską koncepcję zaprezentował prof. Piotr Lorens, architekt miasta (po lewej) oraz Michał Szymański, wicedyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
 • Koncepcję wyróżniają kładka od strony wejścia na molo oraz falisty i podświetlony postument wzdłuż ciągu pieszego służący jako ławka.
 • Modernizacja promenady ma kosztować maksymalnie 6 mln zł.
 • Na promenadzie mają też stanąć sezonowe punkty gastronomiczno-handlowe.
- Przy wyborze zwycięskiej pracy kierowaliśmy się przede wszystkim walorami kompozycyjnymi wpływającymi na atrakcyjność i tworzenie charakteru ciągu pieszo-rowerowego. Zwracaliśmy uwagę na jakość proponowanych rozwiązań przestrzennych, a także dostępność dla osób o różnych potrzebach, proekologiczność i elastyczność przyjętych rozwiązań, ich realność, ekonomikę i przewidywany całkowity koszt przygotowania dokumentacji projektowej - tłumaczy prof. Lorens.
Zwycięzca - poza nagrodą pieniężną - otrzyma także zaproszenie do negocjacji z GZDiZ w postępowaniu na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektu przebudowy promenady według własnej koncepcji.

Urzędnicy przyznają, że zwycięska praca wyróżniała się spójną i nowoczesną estetyką, jest elastyczna (pozwoli w przyszłości na dokonywanie niezbędnych zmian np. przy nasadzeniach) i stanowi dobry punkt wyjścia do opracowania dokumentacji projektowej.

 • Projekt wejścia na plażę przy molo w Brzeźnie.
 • Projekt wejścia na plażę przy molo w Brzeźnie.
- Koncepcja zakłada powstanie dwóch ciągów prowadzących do nasady molo. Jeden z nich to droga rowerowa, a drugi to ciąg pieszy wraz z postumentem w kształcie fali służącym jako ławka z oświetleniem. Wszystkie elementy zostaną wykonane z materiałów naturalnych i przepuszczalnych, by odbetonować to miejsce i poprawić absorpcję wód opadowych - dodaje przewodniczący sądu konkursowego.

Koszt? Maksymalnie 6 mln złPonadto wzdłuż promenady mają powstać sezonowe obiekty gastronomiczno-handlowe. Jak przyznaje Michał Szymański, wicedyrektor GZDiZ, przed sporządzeniem projektu i wyłonieniem wykonawcy wszystkie elementy zwycięskiej koncepcji podlegać będą negocjacjom. Według niego największą dyskusję może wzbudzić kształt i wygląd wejścia na promenadę od strony molo.

- Autorzy przewidzieli tu pewnego rodzaju kładkę wraz z pawilonami gastronomicznymi. Aby zrealizować tę wizję, potrzebne będą albo rozmowy z wieloma stronami, albo modyfikacja tego zamierzenia w taki sposób, by było ono możliwe do realizacji. Drugim elementem, o którym z pewnością będziemy rozmawiać, jest kształt zaprojektowanej fali o funkcji ławki. Może uda się nam znaleźć inne, dodatkowe funkcje tego obiektu, np. funkcję handlową, rekreacyjną czy wystawienniczą.
Ze względu na gwałtownie rosnące koszty materiałów budowlanych metamorfoza promenady ma być etapowana. Urzędnicy nie chcieli mówić o terminie sporządzenia dokumentacji i ewentualnego rozpoczęcia prac. Ma to być przedmiotem negocjacji z potencjalnym projektantem.

Magistrat na przebudowę promenady chce przeznaczyć maksymalnie 6 mln zł.

Miejsca

Opinie wybrane


wszystkie opinie (218)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane