• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dyskusyjny remont estakady na węźle UE

Krzysztof Koprowski
1 marca 2023, godz. 11:00 
Opinie (298)
Węzeł Unii Europejskiej to rozwiązanie bardziej charakterystyczne dla autostrady, a nie centrum miasta. Węzeł Unii Europejskiej to rozwiązanie bardziej charakterystyczne dla autostrady, a nie centrum miasta.

Remont estakady przy Bramie Żuławskiej to niejedyna drogowa inwestycja zaplanowana przez Gdańsk w obrębie Podwala Przedmiejskiego. W tym roku zaplanowano podobne prace budowlane na węźle Unii EuropejskiejMapka. Urzędnicy przekonują, że prace są niezbędne dla jej dalszej eksploatacji. Jednocześnie chcą jednak dyskutować o zmianie zagospodarowania.Czy należy remontować estakadę na węźle UE?

Węzeł Leningradzki, Okopowa i wreszcie Unii Europejskiej - choć nazwa skrzyżowania w centrum Gdańska ulegała zmianom na przestrzeni lat - to estakada pozwalająca na bezkolizyjny przejazd z Wałów Jagiellońskich na Podwale Przedmiejskie wraz z przejściami podziemnymi wpływa na kształt urbanistyczny Śródmieścia niezależnie od sytuacji gospodarczo-politycznej.

Rozbiórka estakady zamiast jej remontu rozważana była od wielu lat, lecz ostateczna decyzja w tym zakresie nie zapadła.

Te węzły wymagają metamorfozy, a nie remontów Te węzły wymagają metamorfozy, a nie remontów
Estakada na węźle dodatkowo zwiększa przestrzeń zajętą przez cały układ drogowy w środku miasta. Estakada na węźle dodatkowo zwiększa przestrzeń zajętą przez cały układ drogowy w środku miasta.

Utrzymanie estakady generuje kolejne nakłady finansowePodtrzymanie jej istnienia wymaga natomiast regularnych nakładów finansowych. W bieżącym roku (w IV kwartale) planowane jest przeprowadzenie kolejnych prac budowlanych wartych ok. 3,4 mln zł, w ramach których przewiduje się m.in.:
 • rozbiórkę nawierzchni i izolację w obrębie jezdni i kap,
 • wypełnienie spękań i zarysowań w rejonie przęseł,
 • wymianę skorodowanych odcinków profili dylatacji,
 • naprawę spodu przęseł,
 • wykonanie powłok naprawczych na wybrane elementy estakady,
 • wymianę wpustów i rur spustowych,
 • roboty budowlane w obrębie izolacji.

- Zakres prac remontowych został ograniczony do niezbędnego minimum, zapewniającego bezpieczną i właściwą eksploatację estakady - podkreśla Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Władze miasta zapraszają do dyskusji nad przyszłością węzłaCzy zatem nie lepiej zrezygnować z tych prac? W tym kontekście oraz niedawnej dyskusji na temat zasadności remontu estakady przy Bramie Żuławskiej zabrał głos na swoim profilu Facebook Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

- To jest ewenement na skalę światową, ponieważ jest to skrzyżowanie trzypoziomowe kolizyjne. Z jednej strony nie rozwiązuje właściwie żadnych kwestii komunikacyjnych. Z drugiej strony stanowi istotną barierę dla "zszywania" dzielnicy Śródmieście - mówi Piotr Grzelak w materiale filmowym, stojąc na tle estakady. - Chcemy rozmawiać o tym, aby tego typu elementy infrastruktury w Gdańsku zostały przebudowane tak, żeby stały się bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników ruchu.
Artykuł z 2015 r.: Wizja zmian dla Podwala Przedmiejskiego Artykuł z 2015 r.: Wizja zmian dla Podwala Przedmiejskiego
Węzeł Unii Europejskiej z przyległego centrum handlowego Węzeł Unii Europejskiej z przyległego centrum handlowego

Rozmowy w ramach dyskusji nad Strategią Rozwoju GdańskaRozmowy na temat przyszłości węzła UE, jak i innych obszarów problemowych pod względem zagospodarowania przestrzennego na terenie całego Gdańska, odbędą się podczas kolejnych konsultacji społecznych - tym razem w zakresie Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus w ramach nowych Programów Rozwoju.

Pierwsze spotkanie - rozpoczynające cykl warsztatów - odbędzie się 1 marca o godz. 17:00 w Europejskim Centrum SolidarnościMapka.

Gdańsk końca lat 90.: pomysły na rozwój miasta na kolejne dekady Gdańsk końca lat 90.: pomysły na rozwój miasta na kolejne dekady
Przejście podziemne w obrębie węzła Unii Europejskiej Przejście podziemne w obrębie węzła Unii Europejskiej

FRAG: nie chcemy remontów, tylko zmiany przestrzeni publicznejPrezydent Grzelak w swoim materiale wideo zachęca do udziału w spotkaniu również przedstawicieli FRAG-u - stowarzyszenia, które opowiada się za rezygnacją z remontów obu estakad na Podwalu Przedmiejskim i docelowo ich rozbiórkę.

Jak FRAG odnosi się do wypowiedzi Piotra Grzelaka?

- Dziękujemy oczywiście za zaproszenie prezydenta Grzelaka, z którego skorzystamy. Odnosimy jednak wrażenie, że mamy do czynienia z kolejnym mydleniem oczu przez władze Gdańska. Rozmowa na temat przyszłości obu estakad w sytuacji, gdy jednostki miasta przygotowują się już do przetargów na ich remont, nie daje nadziei na dyskusję, która będzie podstawą do podjęcia decyzji. Ta decyzja już bowiem zapadła, a teraz próbuje się jedynie znaleźć uzasadnienie dla bezsensownych wielomilionowych wydatków w budżecie miasta - mówi Karol Spieglanin, prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.
Prezes FRAG-u zaznacza jednocześnie, że jedynym akceptowalnym rozwiązaniem pozostaje całkowite zburzenie obu estakad i zagospodarowanie przestrzeni publicznej od podstaw, odpowiednio do rangi Śródmieścia.

Długie Ogrody wstydu na przedłużeniu Drogi Królewskiej. Wciąż bez szans na zmiany Długie Ogrody wstydu na przedłużeniu Drogi Królewskiej. Wciąż bez szans na zmiany

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (298)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane