Fakty i opinie

Gdańsk prezentuje wizję rozwoju komunikacji miejskiej do 2042 r. Nowy plan transportowy

Najnowszy artukuł na ten temat Autobusy pod prąd na Smoluchowskiego
W projekcie planu przewidziano rozwój sieci tramwajowej z pętli Ujeścisko w stronę ul. Świętokrzyskiej oraz Przywidzkiej, choć wcześniej wykreślono takie rozwiązanie z dokumentów planistycznych.
W projekcie planu przewidziano rozwój sieci tramwajowej z pętli Ujeścisko w stronę ul. Świętokrzyskiej oraz Przywidzkiej, choć wcześniej wykreślono takie rozwiązanie z dokumentów planistycznych. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Nowe linie tramwajowe, dłuższe tramwaje, kilkukilometrowe odcinki buspasów oraz poprawa czasu przejazdu - to główne założenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gdańska do 2042 r. Projekt dokumentu został właśnie wyłożony do publicznego wglądu, zaś uwagi są przyjmowane do 12 lipca br.Czy Gdańsk powinien więcej inwestować w infrastrukturę tramwajową?

tak, nawet kosztem inwestycji drogowych 47%
tak, ale bez cięć wydatków na nowe drogi 42%
nie, obecny poziom finansowania jest wystarczający 3%
nie, należy stopniowo ograniczać wydatki na tramwaje 8%
zakończona Łącznie głosów: 2014
Projekt dokumentu, który od poniedziałku, 21 czerwca, jest formalnie na etapie konsultacji społecznych, stanowi aktualizację podobnego opracowania z 2014 r. Siedem lat temu horyzont czasowy określono na 2030 r., obecnie to już 2042 r.

W nowym planie transportowym wskazano ponadto zupełnie nowe rozwiązania, które dotychczas tylko częściowo uwzględniono w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentach planistycznych.

Pod względem najważniejszych działań w infrastrukturze tramwajowej wymieniono:

Czytaj również:

Nowa Abrahama: tramwajem z Zaspy na Morenę


Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice


Tramwaj przez ul. Kołobrzeską? Czytelnik proponuje, miasto nie mówi "nie"


Tramwaj połączy Marynarki Polskiej z HalleraRozkłady komunikacji miejskiej w Gdańsku, Sopocie i GdyniProponowane inwestycje infrastrukturalne zawarte w planie transportowym. Wybierz grafikę, by otworzyć w dużej rozdzielczości.

Powrót tramwajów na Nową Jabłoniową i Nową ŚwiętokrzyskąWarto odnotować także trasy nieuwzględnione w treści planu, ale zaznaczone na mapie prezentującej "proponowane inwestycje infrastrukturalne":

W załączniku graficznym nieco inny jest też przebieg PKM Południe w rejonie Łostowic względem tzw. wariantu rekomendowanego.

Co ciekawe, część ww. propozycji pokrywa się z pomysłami Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej prezentowanymi podczas kampanii wyborczej Jarosława Wałęsy w 2018 r.

Czytaj też:

Czy Południowa PKM utrudni budowę dróg? Nowa Świętokrzyska musi poczekać


Umowa na wytyczenie trasy PKM Południe


Wraca pomysł stworzenia buspasa na ul. SłowackiegoUsprawnienia sieci tramwajowej w nieodległej perspektywiePonadto w projekcie planu transportowego wskazano inwestycje "znacząco poprawiające stan obecny, o charakterze wyłącznie modernizacyjnym, możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie":
 • modernizację węzła torowego HuciskoMapka z budową wydzielonego toru skrętu w relacji Dworzec Gł. - Siedlce,
 • przebudowę pętli Łostowice ŚwiętokrzyskaMapka - zwiększenie liczby i długości torów postojowych,
 • budowę przejść międzytorowych, czyli rozjazdów pozwalających na przejazd na sąsiedni tor np. w sytuacji awarii lub potrzeby naprawy toru,
 • wydłużenie peronów i dostosowanie ich do obsługi taborem o długości 45 metrów (obecnie eksploatowane pojazdy mają ok. 26-30 m długości),
 • budowę peronów o długości umożliwiającej jednoczesną obsługę dwóch pojazdów na najbardziej obciążonych trasach.

Czytaj też:

[Artykuł z 2009 r.] Tramwaj (nie)zbędnym środkiem transportu w Gdańsku?


Co trzeba zmienić, by przyspieszyć tramwaje?


ZTM chce wydłużyć przystanki, by przyspieszyć tramwajeDokument przewiduje dalsze tworzenie węzłów przesiadkowych z dala od centrum miasta.
Dokument przewiduje dalsze tworzenie węzłów przesiadkowych z dala od centrum miasta. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Transport szynowy najważniejszy, autobusy dowozoweDo 2042 r. przewiduje się kształtowanie układu transportowego w oparciu o kolej SKM i PKM w połączeniu z transportem tramwajowym. Autobusy powinny pełnić przede wszystkim funkcje dowozowe do węzłów przesiadkowych na transport szynowy.

Pod względem taboru wskazano potrzebę zakupu lub utworzenia składów tramwajowych o długości ok. 45 metrów, a także zakup autobusów zeroemisyjnych.

Zgodnie z założeniami działania miasta podejmowane do 2042 r. w zakresie transportu zbiorowego mają na celu:
 • skrócenie czasu podróży,
 • zwiększenie częstotliwości kursowania,
 • integrację usług przewozowych,
 • koordynację usług przewozowych w skali regionalnej.

Scenariusze zmian wskaźnika motoryzacji do 2042 r.
Scenariusze zmian wskaźnika motoryzacji do 2042 r. mat. Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transp

Więcej aut niż mieszkańców? To możliwy scenariuszW dokumencie wskazano dwa scenariusze rozwoju tzw. wskaźnika motoryzacji, czyli liczby aut w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców.

W wariancie "oczekiwanym" w 2042 r. ma on wynieść 550,5, zaś "niekontrolowanym" aż 1095, co oznacza, że liczba samochodów przekroczy liczbę mieszkańców Gdańska.

Czytaj też:

Trójmiasto roku 2020: autostrady i kilka linii SKM. Wizja aglomeracji sprzed 50 latTrasa Słowackiego we Wrzeszczu to jedna z ulic, gdzie przewiduje się wydzielenie buspasów.
Trasa Słowackiego we Wrzeszczu to jedna z ulic, gdzie przewiduje się wydzielenie buspasów. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Uwagi i wnioski do dokumentu można zgłaszać do 12 lipcaPełna treść projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gdańska na lata 2021-2042 dostępna jest na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz pod treścią artykułu.

Uwagi i wnioski do projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gdańska na lata 2021-2042 można składać z użyciem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie ZTM do 12 lipca br. w formie:
 • elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: ztm-dl-pt-konsultacje@gdansk.gda.pl z dopiskiem "Konsultacje społeczne dot. Planu transportowego",
 • papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk (obowiązuje data wpływu),
 • papierowej, złożonej pisemnie na formularzu konsultacyjnym bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, pok. 112 w godzinach pracy jednostki.

Zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta Gdańska konsultacje dot. projektu planu transportowego "uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział".Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gdańska na lata 2021-2042 (pdf, 6MB)Opinie wybrane


wszystkie opinie (450)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »