Fakty i opinie

stat

Gdańsk pyta, co ulepszyć w Budżecie Obywatelskim

Najnowszy artukuł na ten temat

Gdańsk wprowadza zielony Budżet Obywatelski

Do 24 listopada można wypełnić elektroniczną ankietę i podzielić się swoją opinią na temat Budżetu Obywatelskiego.
Do 24 listopada można wypełnić elektroniczną ankietę i podzielić się swoją opinią na temat Budżetu Obywatelskiego. mat.prasowe

Co poprawić w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego, by projekt się rozwijał, a nie zwijał, i stale zmieniał na lepsze? O to w specjalnej elektronicznej ankiecie pytają mieszkańców władze Gdańska. Czas na podzielenie się z urzędnikami swoją opinią mija w niedzielę, 24 listopada.Wyniki gdańskiego Budżetu ObywatelskiegoCzy gdański Budżet Obywatelski wymaga zmian?

tak, wielu, bo sporo rzeczy w nim szwankuje 72%
tak, ale tylko drobnych poprawek 22%
nie, nie widzę takiej potrzeby, wszystko działa dobrze 6%
zakończona Łącznie głosów: 954
Zakończona we wrześniu ostatnia edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku była już siódmą. Spośród 331 projektów mieszkańcy wybrali do realizacji 75. W puli pieniędzy do rozdysponowania było 18,5 mln zł.

Teraz miasto chce poznać opinie mieszkańców na temat tego, co w Budżecie Obywatelskim trzeba poprawić. W tym celu powstała anonimowa ankieta, którą można wypełniać do niedzieli, 24 listopada, za pomocą elektronicznego formularza. W ankiecie jest w sumie 12 pytań. Wśród nich m.in. pytanie o ocenę poszczególnych zasad BO i uwagi dotyczące zmian do kolejnej edycji. Jest także możliwość zgłaszania uwag czy propozycji na adres mailowy: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl.

- Zebrane podczas tego badania wnioski pozwolą jeszcze lepiej dostosowywać Budżet Obywatelski do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ewaluacja będzie dotyczyć elementów, które można ocenić w obszarze organizacyjnym przebiegu BO. Uwzględni kwestie ujęte w uchwale regulującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego. Ewaluacji nie będą natomiast podlegały kwestie ujęte w Ustawie o samorządzie gminnym - wskazuje Alicja Gajewska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Dodatkowo na przełomie listopada i grudnia miasto planuje dwa spotkania warsztatowe dla mieszkańców i jedno dla wnioskodawców. Raport z badania będzie podstawą do organizacji kolejnej edycji BO w Gdańsku oraz przygotowania propozycji zmian w uchwale regulującej zasady i tryb konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.