• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Gdańsk rezerwuje teren pod kolejny parking kubaturowy w centrum

Krzysztof Koprowski
31 stycznia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (182)
Teren planowanego podziemnego parkingu. Po prawej kamienice 3 Maja 25(A). Teren planowanego podziemnego parkingu. Po prawej kamienice 3 Maja 25(A).

Czy w centrum Gdańska powstanie kolejny parking kubaturowy? Takie rozwiązanie przewiduje procedowany plan zagospodarowania dla rejonu historycznego Zespołu Szpitala Bożego CiałaMapka, zaś o nowe miejsca do parkowania zabiega Hevelianum. Choć w pobliżu są tereny zarezerwowane pod miejsca postojowe, urzędnicy przekonują, że budowa podziemnego parkingu jest niezbędna.Czy płacisz za parkowanie samochodu w miejscach, gdzie jest pobierana taka opłata?

Celem sporządzenia nowego planu zagospodarowania, który obecnie jest wyłożony do publicznego wglądu, jest przede wszystkim "dopuszczenie nowej zabudowy usługowej w rejonie dawnego Zespołu Szpitala Bożego Ciała, a także funkcji związanych z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą po północnej stronie ulicy 3 Maja".

Jest to spójne z zamiarem rewitalizacji zdegradowanych budynków, w których Hevelianum - formalnie jednostka budżetowa miasta - zamierza utworzyć do 2024 r. m.in. mediatekę, centrum powitalne z kawiarnią, księgarnią, punktem informacyjnym, bazę noclegową na potrzeby instytucji oraz pracownie pszczelarza.

Parkingi w Gdańsku, Sopocie i Gdyni


Istniejące, budowane oraz planowane ogólnodostępne parkingi kubaturowe w centrum Gdańska. Istniejące, budowane oraz planowane ogólnodostępne parkingi kubaturowe w centrum Gdańska.

Parking pod boiskiem przy kamienicach z czerwonej cegłyW projekcie planu uwzględniono jednak także budowę parkingu podziemnego, o którym wcześniej szerzej nie mówiono. Jako jego lokalizację wskazano niezabudowany teren przy ul. 3 Maja - naprzeciwko budynków 3 Maja 25 i 25AMapka, czyli charakterystycznych kamienic z czerwonej cegły, doskonale widocznych z pobliskiego wiaduktu Błędnik.

W pierwszej wersji projektu planu przewidziano maksymalnie 200 miejsc postojowych z opcją realizacji ich w nadziemnej kubaturze "pokrytej warstwą ziemi, w formie historycznego obwałowania z II połowy XIX w.".

Nowy parking podziemny wbrew zgłoszonym uwagom do planuWobec takiej propozycji wpłynęło 40 uwag o odstąpieniu od realizacji parkingu, ograniczeniu jego pojemności na maksymalnie 20 aut lub ustaleniu zgodnie z zapisami studium tzw. Strefy B, która jest "strefą ograniczonego parkowania".

Prezydent Gdańska, a dokładniej działający z jej upoważnienia zastępca ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, postanowił odrzucić te postulaty. W kolejnym projekcie planu pojawił się parking z maksymalną liczbą miejsc postojowych 150 oraz zlokalizowany w całości pod ziemią, co w głównej mierze podyktowane jest wynikiem prowadzonych rozmów z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Jednocześnie wskazano do ochrony zachowanie co najmniej 44 drzew, zlokalizowanych przede wszystkim w części terenu bliżej placu Zebrań Ludowych.

 • Wszystkie uwagi dotyczące parkingu zostały odrzucone w toku prac nad dokumentem.
 • Główne ustalenia projektu planu.
 • Porównanie projektów planu po I wyłożeniu i obecnie.
 • Struktura własności gruntów w granicach projektu planu.

Dodatkowy parking to zabezpieczenie potrzeb HevelianumW jaki sposób Biuro Rozwoju Gdańska uzasadnia budowę nowego parkingu w miejscu, w którym istnieje dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, a jednocześnie od wielu lat mówi się o polityce planowania przestrzennego opartej na ograniczeniu ruchu aut w centrum miasta?

- W sąsiednim terenie - na Górze Gradowej - planowana jest lokalizacja planetarium. Pomorski wojewódzki konserwator zabytków wyraża zgodę na realizację tej inwestycji w miejscu obecnego parkingu zlokalizowanego na MajdanieMapka [ok. 70 naziemnych miejsc - dop. red.]. Budowa spowoduje konieczność likwidacji znacznej części miejsc do parkowania tam usytuowanych. W związku z tym nie powinno się mówić o tworzeniu nowych miejsc parkingowych, a jedynie o bilansowaniu obecnej liczby tych miejsc. Dodatkowo plan daje możliwość zabezpieczenia miejsc do parkowania dla użytkowników Zespołu Szpitala Bożego Ciała, który w przyszłości będzie administrowany przez Hevelianum. Zatem na potencjalny parking we wspomnianej lokalizacji należy patrzeć z perspektywy całego założenia - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Dojazd do parkingu ma odbywać się z drogi przyległej do kamienic z zastrzeżeniem, że wjazd do obiektu powinien być zlokalizowany możliwie najbliżej głównego odcinka ul. 3 Maja. Dojazd do parkingu ma odbywać się z drogi przyległej do kamienic z zastrzeżeniem, że wjazd do obiektu powinien być zlokalizowany możliwie najbliżej głównego odcinka ul. 3 Maja.

Parking dla planetarium, na które nie ma pieniędzyWarto jednak zauważyć, że budowa planetarium została odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość ze względu na wysoki koszt realizacji - ponad dwukrotnie wyższy (w pierwszym postępowaniu 42 mln zł, w drugim 49,8 mln zł) od planowanego budżetu na ten cel (ok. 21,2 mln zł) oraz w efekcie utratę dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 mln zł.

Realizowana niejako "w zastępstwie" planetarium, rozbudowy Kaponiery Południowej i rekonstrukcji odcinka muru Carnota rewitalizacja Zespołu Szpitala Bożego Ciała (na kwotę ok. 31 mln zł) nie zabierze zatem żadnych miejsc postojowych, a ze względu na zakres działalności nie przyciągnie aż tak wielu dodatkowych odwiedzających.

Hevelianum: plan nie określa terminów realizacji parkinguNa pytanie, w jaki sposób Hevelianum planuje sfinansować budowę parkingu oraz jaki byłby jego koszt, otrzymaliśmy jedynie lakoniczną odpowiedź:

- Plan daje możliwość ewentualnej budowy parkingu, ale nie przesądza o jego realizacji i ostatecznym kształcie - mówi Katarzyna Mejna specjalistka ds. komunikacji i mediów w Hevelianum.
Przypomnijmy, że budowa parkingu nadziemnego przy Urzędzie Wojewódzkim i MarszałkowskimMapka w pierwotnym kształcie (przed odkryciem dawnych fortyfikacji) na 475 miejsc postojowych miała kosztować ok. 21 mln zł, czyli w przeliczeniu na jedno miejsce - ok. 44 tys. zł.

Czytaj też:

Wiadukt Biskupia Górka: druga nitka otwarta jeszcze w styczniuObecnie postój na wszystkich parkingach Hevelianum jest płatny od 4,20 do 5,10 zł za godzinę. Z opłat zwolnieni są pracownicy placówki. Obecnie postój na wszystkich parkingach Hevelianum jest płatny od 4,20 do 5,10 zł za godzinę. Z opłat zwolnieni są pracownicy placówki.
Trzymając się sztywno tej kwoty, budowa parkingu dla Hevelianum na 150 miejsc przy ul. 3 Maja kosztowałaby ok. 6,6 mln zł, zaś utrzymując dotychczasowe zasady funkcjonowania parkingów Hevelianum, zwrot poniesionych kosztów z opłat dla najczęstszych użytkowników - pracowników placówki - byłby zerowy.

Wątpliwe jest także zainteresowanie płatnym postojem ze strony pozostałych kierowców, którzy przy obecnej, całkowicie nieskutecznej Straży Miejskiej prędzej wybiorą pobliski trawnik czy chodnik, niż zapłacą za postój.

- Pracownicy mogą parkować nieodpłatnie na wszystkich parkingach zarządzanych przez Hevelianum, tj. przy ul. Gradowej 3, Gradowej 11 oraz 3 Maja 9 - potwierdza Katarzyna Mejna.
Czytaj też:

Ulotki za dewastację trawników. Urzędnicy chcą edukować kierowcówIstniejące rezerwy pod znacznie tańsze parkingiWarto zauważyć, że znacznie niższym nakładem finansowym można urządzić parkingi naziemne:

- Minimalna liczba miejsc postojowych na terenie przy ul. Giełguda i Dąbrowskiego została ustalona na poziomie 60 i większej nie należy się spodziewać z uwagi na konieczność uwzględnienia przebiegającego tam ciepłociągu. W pierwotnych założeniach do obowiązującego planu z 2007 r. parking ten miał wspomagać funkcję węzła integracyjnego zlokalizowanego w terenie 002-KZ94 [tj. fragmentu pl. Zebrań Ludowych - dop. red.] oraz istniejący cmentarz - wyjaśnia dyrektor BRG. - Parking ten może także wspomagać funkcje Hevelianum, zwłaszcza w przypadku, kiedy realizacja miejsc postojowych w ramach procedowanego planu, z różnych powodów, nie będzie możliwa.
 • Zespół budynków dawnego Szpitala Bożego Ciała i jeden z parkingów Hevelianum, na którym pobierana jest opłata 4,20 zł za godz. postoju.
 • Budynki dawnego Zespołu Szpitala Bożego Ciała, które będą poddane rewitalizacji.
Biuro Rozwoju Gdańska jednocześnie przyznaje, że możliwe jest zlokalizowanie dodatkowych miejsc postojowych bezpośrednio w ul. 3 Maja, choć będzie to wymagało "szczegółowych analiz na etapie ewentualnego projektu przebudowy".

Hevelianum nie odniosło się do naszego pytania - propozycji dot. wykorzystania alternatywnej lokalizacji miejsc postojowych, uznając że wyczerpującą odpowiedź w tym zakresie udzieliło już BRG.

Złożenie uwag do planu możliwe do 16 lutegoProjekt planu zagospodarowania oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępna jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można składać do 16 lutego br.

Po tym terminie zostaną one ponownie rozpatrzone przez prezydent miasta, a projekt planu zostanie poprawiony i ponownie wyłożony do publicznego wglądu lub w niezmienionym kształcie zostanie skierowany pod głosowanie na sesji Rady Miasta Gdańska.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (182)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.