• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Jak poruszamy się po mieście, a jak chcielibyśmy to robić

szym
4 kwietnia 2022, godz. 17:15 
Opinie (270)
Samochodem, rowerem czy tramwajem? Rozpoczynające się 5 kwietnia badania ruchu w Gdańsku mają odpowiedzieć na pytanie, jak poruszają się po mieście jego mieszkańcy. Samochodem, rowerem czy tramwajem? Rozpoczynające się 5 kwietnia badania ruchu w Gdańsku mają odpowiedzieć na pytanie, jak poruszają się po mieście jego mieszkańcy.

Do pracy czy na zakupy, rano czy po południu, tramwajem czy rowerem - jak podróżują mieszkańcy Gdańska? Odpowiedź na te pytania mają dać Gdańskie Badania Ruchu, które rozpoczynają się 5 kwietnia.Co zachęciłoby cię do korzystania z komunikacji miejskiej?

Te dane - jak tłumaczy wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak - odpowiedzą na pytania, dlaczego ludzie się przemieszczają i jaki środek transportu do tego wykorzystują.

To ważne z punktu widzenia przyszłej Gdańskiej Strategii 2030.

- Chcemy budować taki model transportu, który będzie modelem zrównoważonym i pozwoli wykorzystać wszystkie środki transportu. Ostatnie tego typu analizy były prowadzone w 2016 r. Aktualnie wiele elementów, które mogły mieć wpływ na nasze zachowanie ruchowe, uległo zmianie. Rozpoczynamy w kwietniu, kiedy będą prowadzone pomiary i ankiety oraz opracowany będzie skrócony raport. Na koniec listopada 2022 r. chcemy mieć już wstępny raport Gdańskich Badań Ruchu, a w marcu 2023 r. planujemy publikację pełnego - mówi wiceprezydent Grzelak.

Jak wyglądają badania?Urzędnicy zapowiadają, że badania skupią się na:

 • wywiadach przeprowadzanych w gospodarstwach domowych,
 • badaniach ankietowych na dworcach, stacjach kolejowych i węzłach integracyjnych,
 • pomiarach natężenia ruchu kołowego i rowerowego.

Policzeni zostaną także pasażerowie w środkach transportu zbiorowego, zbadany będzie ruch pojazdów ciężarowych oraz ruch tranzytowy.

- Badania przeprowadzane będą na terenie Gdańska, a także miasta i gminy Pruszcz Gdański, miasta i gminy Żukowo oraz gminy Kolbudy. Poszerzenie obszaru badań o sąsiednie gminy, skąd wiele osób codziennie dojeżdża do Gdańska do pracy, szkoły i na uczelnie, pozwoli opisać wzajemne zależności transportowe. Ostatnie tego typu analizy, na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska, prowadzone były w 2016 r. - mówi Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kiedy, jak, dokąd?Wykonaniem badań ruchu zajmie się konsorcjum PBS Sp. z o.o., VIA VISTULA Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.

- W pierwszej kolejności zostaną wykonane badania ankietowe w gospodarstwach domowych, na stacjach i dworcach oraz węzłach integracyjnych. Jednocześnie mierzony będzie ruch pojazdów, rowerów i UTO oraz napełnienie w transporcie zbiorowym - tłumaczy Izabela Kozicka-Prus.
Jesienią 2022 r. wykonane mają być badania uzupełniające, obejmujące m.in. ankiety w porcie lotniczym, centrach handlowych oraz parkach biurowych, jak również badania pojazdów dostawczych i ciężarowych.

- Szczegółowy raport podsumowujący całość zaprezentowany zostanie w pierwszej połowie 2023 r. Terminarz jest zatem rozciągnięty w czasie - dlaczego? W przypadku tak dużego miasta jak Gdańsk skala badania jest naprawdę ogromna. Główną jego częścią będą ankiety przeprowadzane w gospodarstwach domowych - wyjaśnia urzędniczka.

Badania ruchu: 10 tys. wywiadów w Gdańsku, 5 tys. w gminach ościennychBy badanie było wiarygodne, w samym Gdańsku musi wziąć w nim udział minimum 10 tys. osób, w pozostałych gminach (Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy) - w sumie 5 tys.

- Badaniami będzie objęty Gdańsk, miasto i gmina Pruszcz Gdański, miasto i gmina Żukowo oraz gmina Kolbudy. To poszerzenie obszaru badań o gminy ościenne, z których niemal codziennie mieszkańcy dojeżdżają do pracy, szkoły, na uczelnie, pozwoli nam zaobserwować, jakie są wzajemne zależności transportowe między tymi obszarami - wyjaśnia Aneta Kostelecka, kierownik zespołu badawczego z PBS Spółka z o.o. - W pierwszej kolejności będziemy przeprowadzać badania ankietowe wśród mieszkańców Gdańska i gmin ościennych, a także badania na dworcach i przystankach kolejowych. Jednocześnie prowadzony będzie pomiar natężenia ruchu samochodów, rowerów, UTO oraz pomiary napełnień w środkach transportu zbiorowego.
Mieszkańcy - już w wieku sześciu lat i starsi - będą odpowiadali m.in. na pytania dotyczące liczby podróży wykonywanych w ciągu typowego tygodnia, motywacji podróży, przyczyn wyboru określonego środka transportu.

Co ciekawe, badaniem objęci będą także studenci mieszkający w akademikach.

Liczenie aut na skrzyżowaniach i pasażerów na przystankachWykonane będą również pomiary natężenia ruchu kołowego, m.in. aż na 261 skrzyżowaniach. Wykonane będą również pomiary natężenia ruchu kołowego, m.in. aż na 261 skrzyżowaniach.
Oprócz tego wykonane będą pomiary natężenia ruchu drogowego na 261 skrzyżowaniach.

Pasażerowie autobusów i tramwajów zostaną policzeni w 132 punktach, a korzystający z pociągów (w tym PKM i SKM) w 35 punktach.

Transportowy model symulacyjny GdańskaW oparciu o dane zgromadzone podczas przeprowadzonych badań opracowany zostanie transportowy model symulacyjny Gdańska i jego otoczenia. Aktualizacja obecnego modelu ruchu, sporządzonego w 2016 r., jest konieczna ze względu na zmiany w podróżach mieszkańców, rozwój przestrzenny Gdańska i ciągłą rozbudowę systemu transportowego miasta.

Model będzie narzędziem do wykonywania analiz transportowych i prognoz.

Co ważne, mieszkańcy biorący udział w badaniu ruchu będą mogli wyrazić swoje oczekiwania względem rozwoju systemu transportowego w Gdańsku - rozbudowy ulic, tras rowerowych, linii tramwajowych.

- Model jest specyficznym narzędziem do wykonywania szeregu rodzaju analiz transportowych, prognoz ruchu, służy także do zarządzania systemem transportowym, aby kreować nowe trasy tak, by sprawnie poruszało się po mieście - podkreślił Tomasz Budziszewski, kierownik Zespołu Analiz Transportowych w Biurze Rozwoju Gdańska. - Mieszkańcy w ramach naszego badania będą mogli również wypowiedzieć się, ocenić i wskazać, jakie kierunki dalszych działań powinny być prowadzone w zakresie rozwoju systemu transportowego. Wiedza z tych badań pozwala nam rozsądnie i efektywnie rozwijać system transportowy.

Czym są badania ruchu?Przede wszystkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie się przemieszczają i jaki środek transportu do tego wykorzystują. Są jednym z ważniejszych narzędzi wspomagających nowoczesne zarządzanie rozwojem miasta i prowadzenie prac planistycznych dotyczących transportu. Jednym z efektów badań jest model symulacyjny, który pozwala zweryfikować otrzymane wyniki i odwzorowuje procesy zachodzące w systemie transportowym.

 Jednym z efektów badań jest model symulacyjny, który pozwala zweryfikować otrzymane wyniki i odwzorowuje procesy zachodzące w systemie transportowym. Jednym z efektów badań jest model symulacyjny, który pozwala zweryfikować otrzymane wyniki i odwzorowuje procesy zachodzące w systemie transportowym.
Miasto, chcąc rozwijać system transportowy, musi przeprowadzić analizy i symulacje jego rozwoju - diagnoza stanu aktualnego pozwala na opracowanie prognoz i określenie, jak mieszkańcy będą podróżowali za 5, 10, 15 lat i co będzie wpływało na podejmowanie przez nich takich, a nie innych decyzji transportowych.

Badania ruchu pozwalają uzyskać pełny obraz funkcjonowania całego systemu transportowego w mieście oraz określić najkorzystniejsze lokalizacje i parametry planowanych inwestycji.

Środki na inwestycje transportoweDlaczego to tak ważne? Wiedza ta pozwala rozsądnie i efektywnie inwestować w nowe ulice, trasy tramwajowe, drogi rowerowe, a także planować remonty i utrzymanie obecnej infrastruktury transportowej.

Ustalenie kosztów planowanej rozbudowy systemu transportowego oraz korzyści z niej wynikających, przygotowanych w oparciu o rzetelne analizy symulacyjne, jest wymagane przez Komisję Europejską w przypadku starania się miasta o środki unijne na inwestycje transportowe.

Harmonogram Gdańskich Badań Ruchu 2022


 • kwiecień - czerwiec 2022 roku
 • wykonanie badań i pomiarów ruchu oraz opracowanie skróconego raportu
 • koniec listopada 2022 roku
 • opracowanie raportu z Gdańskich Badań Ruchu
 • koniec marca 2023 roku
 • opracowanie transportowego modelu symulacyjnego Gdańska
 • koniec kwietnia 2023 roku
 • opracowanie końcowego raportu z Gdańskich Badań Ruchu
szym

Miejsca

 • PBS Sopot, Junaków 2 Mapa
 • FRIL Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11 Mapa

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (270)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.