Fakty i opinie

Histora współpracy Gdańska z Saur Neptun

artykuł historyczny
Siedziba SNG w Gdańsku przy ul. Wałowej.
Siedziba SNG w Gdańsku przy ul. Wałowej. fot. Maciej Naskręt / Trojmiasto.pl

Skąd wzięła się w Gdańsku francuska firma Saur i czym dokładnie zajmuje się jej utworzona wspólnie z miastem spółka Saur Neptun Gdańsk?Czy miasta powinny przekazywać swoje zadania firmom zewnętrznym?

tak, to okazja do oszczędności i lepszego zarzadzania 23%
tak, ale nie w przypadku kluczowej infrastruktury 27%
nie, miasta powinny same o to dbać 50%
zakończona Łącznie głosów: 1023
By zacząć mówić o spółce Saur Neptun Gdańsk, trzeba się cofnąć do lat 80. ubiegłego wieku. W całym Trójmieście wodę dostarczało wówczas Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK). W roku 1988 WPWiK rozdzielono na dwa mniejsze zakłady: Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku (OPWIK), obsługujące także Sopot, oraz OPWIK w Gdyni.

Po transformacji w 1989 r. obowiązki związane z dostawami wody do domów stały się jedną z wielu kompetencji gmin i miast. Rosło wtedy zapotrzebowanie na wodę, ale także należało stale poprawiać jej jakość. Pierwsze lata po transformacji to też fala prywatyzacji zakładów. Tym trendom nie oparły się też samorządy. Gdańsk potrzebował środków na modernizację i rozwój sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, więc wzięto pod uwagę wsparcie finansowe od inwestora zewnętrznego.

Był to odważny ruch, bo nikt w tamtym czasie nie zdecydował się oddać sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zewnętrznej firmie. 

Jako jedyny wkracza francuski Saur10 grudnia 1991 r. po długiej dyskusji, rada miasta Gdańska postanowiła powierzyć spółce zewnętrznej zarządzanie usługami doprowadzania wody pitnej i odbioru kanalizacji sanitarnej z domów gdańszczan. Zainteresowana kontaktem na 30 lat jako jedyna była wtedy francuska firma Saur z Paryża. Za sobą miała już udane projekty wodno-ściekowe na całym świecie. Budziła zaufanie.

Saur wysłał do Gdańska Francisa Leborgne'a, człowieka, który zaopatrzył Wybrzeże Kości Słoniowej w wodę. Miał on doprowadzić do podpisania kontraktu z władzami Gdańska. Miasto nie ufało zagranicznej spółce i zażądało, by Saur założył firmę córkę w Gdańsku, stąd więc 1 lipca 1992 r. powstał Saur Neptun. Była to spółka typu joint venture, utworzona pomiędzy Saur (51 proc.) a miastem (49 proc.), o rocznym obrocie wynoszącym 50 mln zł (w obecnej walucie).

W archiwum francuskiego dziennika ekonomicznego LesEchos czytamy, że Saur wpłacił 10 mln zł kapitału (w obecnej walucie), miasto Gdańsk natomiast przeniosło budynki i narzędzia.

Przepompownia ścieków na Ołowiance to jeden z najważniejszych obiektów dzierżawionych przez spółkę SNG.
Przepompownia ścieków na Ołowiance to jeden z najważniejszych obiektów dzierżawionych przez spółkę SNG. mat. SNG

Wiele wątpliwości wokół kontraktuW tamtych czasach prywatyzacja była dla wielu osób jak chodzenie we mgle i to w dodatku nocą. Ówczesny prezydent Gdańska, Franciszek Jamroż, był krytykowany przez media i część radnych za oddanie pakietu większościowego SNG Francuzom. Wskazywano, że spółka SNG może stać się monopolistą.

- Kontrakt jest tak skonstruowany, że każde osiedle Gdańska może założyć własną spółkę i w niczym nie będzie się to kłóciło ze spółką SNG - mówił w maju 1992 roku na łamach Dziennika Bałtyckiego Franciszek Jamroż.
Nic takiego jednak się nie stało.

Najczęstszym zarzutem w sprawie kontraktu z SNG był brak możliwości rozwiązania umowy między miastem a Saur Neptun Gdańsk przez 30 lat bez zgody Francuzów. Kontrakt wygaśnie 19 stycznia 2023 r. Trzeba tu podkreślić, że był on wielokrotnie aneksowany z uwagi na wejście w życie kolejnych przepisów prawa.

Dyskusja w Dzienniku Bałtyckim na temat przejęcia przez Saur Neptun gdańskiej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Dyskusja w Dzienniku Bałtyckim na temat przejęcia przez Saur Neptun gdańskiej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. mat. Dziennik Bałtycki

Czym zajmuje się SNG, a czym GIWK?SNG zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną w Gdańsku, ale nie jest jej właścicielem.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna powstała w 2004 r. i jest w 100 proc. zależna od miasta. Powołano ją, by skutecznie pozyskiwać środki z UE na rozbudowę i modernizację podziemnej infrastruktury Gdańska. Jednocześnie stała się ona właścicielem wszystkich sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście. Spółka corocznie ponad 25% przychodów przeznacza na podatek od nieruchomości i inne opłaty za wszystkie sieci, budynki i budowle położone nie tylko na terenie Gdańska, ale również trzech ościennych gmin.

Saur Neptun Gdańsk płaci GIWK-owi za dzierżawę sieci. Dokonuje napraw awaryjnych sieci podziemnej. W latach 2006-2016 z samego tytułu czynszu od Saur Neptun Gdańsk, GIWK otrzymał dodatkowo 1 miliard zł. Dzięki temu GIWK miał wkład własny do projektów finansowanych z UE.

Dane dotyczące Saur Neptun Gdańsk:
 • sprzedaż wody (2017): 27,4 mln m sześc.
 • odbiór ścieków (2017): 37,9 mln m sześc.
 • obsługiwana ludność: 500 tys. mieszkańców
 • zatrudnienie (2017): 530 pracowników


Oczyszczalnia Wschód przy ul. Benzynowej.
Oczyszczalnia Wschód przy ul. Benzynowej. mat. GIWK

Ważna oczyszczalnia WschódOczyszczalnia ścieków Gdańsk - Wschód zlokalizowana jest przy ul. Benzynowej. To najważniejszy element należącej do miasta infrastruktury kanalizacyjnej, którą zarządza również Saur Neptun Gdańsk. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 73,6 ha. Obiekt funkcjonuje od 1976 r. W latach 1996-1999 poddano go rozbudowie o część biologiczną i od tego czasu pracuje jako mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia o przepustowości projektowej 180 tys. m sześc. na dobę.

Dziś do oczyszczalni trafia około 96 tys. m sześc. na dobę. ścieków w tym 6,3 proc. całkowitego dopływu stanowią ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, stoczniowego i chemicznego. W grudniu 2008 r. oczyszczalnia Wschód przejęła ścieki z wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni Zaspa.

Z uwagi na konieczność dostosowania parametrów oczyszczania ścieków do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego, wystąpiła konieczność modernizacji oczyszczalni i weryfikacji założeń projektowych. Modernizacja przeprowadzona przez GIWK trwała od 2009 do 2012 roku. Koszt przebudowy wyniósł 281 mln zł (inwestycja obejmowała dodatkowo przebudowę sieci kanalizacyjnej w wielu rejonach miasta) Po modernizacji przepustowość tej oczyszczalni wynosi 120 tys. m sześc. na dobę.

Ścieki do oczyszczalni Wschód dopływają z gmin sąsiednich: Kolbudy, Żukowo, Sopot, Pruszcz Gdański. Odbiór ścieków na terenie miasta odbywa się systemem kanalizacji rozdzielczej, pracującej w układzie grawitacyjno-pompowym. Na terenie oczyszczalni znajduje się również punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywa się za pomocą rurociągu tłocznego 2,5 km w głąb Zatoki Gdańskiej poprzez przepompownię ścieków Bogatka.

SNG zarabia na wodzie i odprowadzaniu ściekówSNG zarabia na dostawach wody i odbiorze ścieków. Nalicza wszystkim mieszkańcom rachunki na podstawie ceny ustalonej z władzami samorządu. W Gdańsku od 2012 roku nie wprowadzono zmian w cenach wody i za odprowadzanie ścieków. Teraz płacimy za metr sześcienny wody 4,05 zł, a za odprowadzenie ścieków 5,76 zł, czyli łącznie 9,81 zł.

Dla porównania średnia cena metra sześciennego wody i ścieków dla całego województwa pomorskiego według danych z 2017 r. wynosi 8,17 zł.

W Warszawie proponowana cena w taryfie za 1 m sześc. wody i ścieków wynosi 9,85 zł. Mieszkańcy Wrocławia płacą 4,48 zł z m sześc. wody i 5,51 zł za m sześc. ścieków, co łącznie daje 9,99 zł. Rekordzistą w cenach na terenie naszego kraju jest Szklarska Poręba, gdzie m sześc. wody kosztuje 11,61 zł, a odbiór takiej samej ilości ścieków 16,97 zł. Łącznie daje to 28,58 zł za m sześc. ścieków i wody.

Dywidendy trafiają nie tylko do FrancjiNa podstawie raportu opracowanego przez firmę Info Verti, spółka SNG od 2014 r. regularnie osiąga dochód przekraczający ćwierć miliarda złotych. W 2016 r. firma zainkasowała kwotę 259 mln zł, co dało zysk SNG w wysokości nieco ponad 13 mln zł. Kara nałożona przez miasto na SNG z tytułu braku odbioru ścieków od mieszkańców w wysokości 322 tys. zł będzie stanowiła zaledwie 2 proc. zysków spółki.

Trzeba jednak podkreślić, że od 2012 r. zyski Saur Neptun Gdańsk zmniejszają się. Może mieć to związek z brakiem podwyżek za wodę w ostatnich czterech latach.

Ciekawostką jest fakt, że w latach 2006-2016 średnia dywidenda z Saur Neptun Gdańsk wynosiła ponad 6 mln zł rocznie. Pieniądze trafiły "do Francji". Podobną dywidendę - ok. 6,5 mln zł rocznie w wspomnianym okresie dostało też miasto Gdańsk, jako udziałowiec w spółce SNG.

Wynagrodzenie zarządu Saur Neptun Gdańsk wyniosło 16 mln zł w latach 2006-2016, a wynagrodzenie rady nadzorczej w tym czasie - ponad 5 mln zł. Liczba pracowników spadła z 721 w roku 2001 do 549 w roku 2016.


Trzech prezesów od początkuPrzez 20 lat do 2011 r. prezesem Saur Neptun Gdańsk był Polak Zbigniew Maksymiuk. Za jego czasów spółka była głównym sponsorem Lechii Gdańsk. Do dzisiaj spółka ma wykupioną lożę na stadionie w Letnicy.

Polaka zastąpił Francuz, Serge Bosca, który na stanowisku pozostawał do 2016 r. Zmienił go wtedy piastujący to stanowisko do dziś Guy Fournier.

Od listopada zeszłego roku prokuratura bada sprawę delegacji do Madrytu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jego zastępcy Piotra Grzelaka oraz dwóch urzędników: dyrektora Wydziału Polityki Komunalnej Sławomira Kiszkurno oraz asystenta prezydenta Marka Bonisławskiego, za którą w dużej mierze miała zapłacić spółka Saur Neptun Gdańsk.

Część siedziby SNG należy do polskiej Żydówki?14 stycznia 1993 r., czyli kilka dni przed podpisaniem kontraktu pomiędzy miastem a Saur, do opinii publicznej trafiła informacja, że teren przy ul. Wałowej, który miał się stać własnością utworzonej niedawno spółki SNG, należał do polskiej Żydówki mieszkającej we Francji. Sprawę, bez podawania imienia i nazwiska poszkodowanej, opisał wówczas Dziennik Bałtycki.

Nie wiadomo dokładnie, o którą część działki chodziło. Niemniej fragment nieruchomości, na której znajduje się dzisiaj SNG, został odebrany żydowskiemu rodzeństwu 22 lipca 1939 r. przez hitlerowskie Niemcy. Wspomniane rodzeństwo trafiło do Getta Warszawskiego. Tragedię II Wojny Światowej przeżyła tylko kobieta.

Sprawą zwrotu działki z ramienia samorządu zajął się wtedy Ryszard Gruda, były zastępca prezydenta Gdańska. Tłumaczył, że dekretem z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich właścicielem działki stał się Skarb Państwa. Ponadto działka przeznaczona jest na cele publiczne i nie ma możliwości jej zwrotu.

Historia gruntu pod SNG opisana w Dzienniku Bałtyckim.
Historia gruntu pod SNG opisana w Dzienniku Bałtyckim. mat. Dziennik Bałtycki

Opinie (235) 7 zablokowanych

 • Tylko prywatne firmy (2)

  Cinema bardzo dobrze funkcjonuje i dba o jakość usług

  • 22 118

  • Święta racja, tylko prywaciarz.
   Spółki skarbu państwa to za mało zdewastowane przez pseudo ekonomów?
   Jeszcze rafinerie podepną pod Orlen i pozamiatane.
   Bizancjum sip-u trzeba karmić, bo mało czasu zostało...

   • 16 7

  • Gdyby było to miejskie przedsiębiorstwo to obawiam się,że jakość wody byłaby taka sama jak ulice w Gdańsku. Roku potrzeba,lub więcej aby naprawić windy na przystanek tramwajowy ,bo zarządza nimi miejska spółka. To samo by było z wodą i ściekami. Może sprawami komunalnymi zarządzą prywatna firma,ale pod miejskim nadzorem. Oczywiście nie przez opłacanych przez SAUR urzędników.

   • 7 7

 • Co będzie dalej? (5)

  Co ze spółką Gdańskie Wody?

  • 55 3

  • W Polsce są najdroższe media w Europie (1)

   woda + ogrzewanie + gaz + śmieci

   Płacimy więcej nawet niż w super drogiej Skandynawii! Trochę więcej niż Niemcy

   • 6 4

   • no i błąd w artykule

    za wodę i ścieki płacimy w gdańsku 10.59/m3

    • 4 2

  • ale co do tego mają Gdańskie Wody?? (2)

   Albo nie czytałeś artykułu albo jesteś idiotą (tzw. Pożytecznym Idiotą ;-))
   Gdanskie Wody to spółka od potoków i zbiorników wodnych!! (Strzyża, potok Oliwski itd)
   GIWK (wymieniony w artykule) jest właścicielem (w imieniu miasta) rur kanalizacyjnych (ścieki /woda)
   Saur Neptun Gdańsk dzierżawi od GIWK te rury i sprzedaje nam wodę...
   My płacimy za USŁUGĘ dostarczenia wody i odbioru ścieków, oczyszczenia i wpuszczenia do zatoki... Ot co!!!

   • 3 1

   • ja bym poszedł dalej i zrobił odrębną spółkę do każdego zbiornika retencyjnego (1)

    a co tam

    • 5 1

    • ale po co?

     • 2 1

 • SNG zrobil biznes zycia. (8)

  Na szczescie 30 lat to juz zaraz bedzie.
  Dosc wyzyskiwania!

  • 205 32

  • prywata spoko (1)

   ale jak promuje się własne krajowe marki a nie pompuje za granice pieniądze

   • 5 5

   • Tak nas załatwił ten pisior co to sprzedał

    • 1 2

  • (4)

   dość wyzyskiwania polskiego narodu przez zachodnią burżuazję i imperialistów!

   • 7 7

   • Wlodzimierz Lenin

    • 5 3

   • spóźniłeś sie z tymi hasłami o jakieś 50 lat (2)

    czasy komuny i władzy klasy robotniczej minęły i nie powrócą

    • 6 4

    • (1)

     to byłą ironia. polacy tak nienawidzą komuny tylko że wszystko by znacjonalizowali bo wyzyskują.

     • 6 1

     • i dzieki tej bezrozumnej nienawisci obcy moga sobie uzywac jak w dziewietnastym wieku w koloniach

      • 0 0

  • Nie tylko Francuzi .... Niemcy też

   A taka Grupa GPEC? To czyja jest ? Firma pochodzi z byłego NRD ! To był standard lat 90-tych. "Prywatyzacja"... tak się to nazywało.

   • 11 0

 • najważniejsze, że firmy dogląda zasiadajacy w radzie nadzorczej pan adamowicz. (20)

  Nie da on krzywdy zrobić nikomu:).
  Na jesień koniec tej Sycylii!!!

  • 254 41

  • (9)

   a kto ma zasiadac skoro miasto ma 49 % udzialow ?jakis pissuarowy misiu ?

   • 21 46

   • Fachowiec ds kanalizacji I bezpieczeństwa ekologicznego (4)

    Jakby taki zasiadał to nie doszłoby do wylania tysiaca cystern fekaliow do Motlawy

    • 50 11

    • (1)

     bakterie coli dziekuja pissuarowej enerdze

     • 9 29

     • Przecież było nagranie i wszyscy wiedzą że zwalanie odpoaiedzialności na dostawcę energii to farmazon.

      • 20 4

    • Od kiedy rada nadzorcza sprawdza stan przepompowni?

     Może jeszcze na Morawieckiego to zrzućcie, bo nie wiedział...

     • 9 3

    • najlepiej taki jak ten co spada z sosny

     • 0 0

   • Jak wygra PIS to w radzie na 100% zasiądzie (3)

    ktoś bezpartyjny, a cena wody spadnie.

    • 20 8

    • Dokładnie

     Tak jak z Orlenem i ceną benzyny.
     Spadnie z 4.5 do 5.5, a reżimowa TV odtrąbi sukces i nawet się nie zająknie!

     • 9 4

    • To pisiory sprzedały to Francuzom (1)

     Nasz narodowy majątek

     • 0 3

     • Do szczocha

      30 lat temu szczochu nie było PIS a ty szczałeś jeszcze w pieluchy.A sprzedawał Jamroż z Balcerkiem.A Balcerek jak poprosisz rodziców to ci powiedzą z jakiej partii się wywodzą.

      • 0 0

  • Jak budyniowicz przegra to za kare podwyzszy oplaty mieszkancom

   • 23 11

  • Tak, na jesieni wkracza księstwo misiewiczów (2)

   i watykańskich katabasów.

   • 13 16

   • to straszenie lewacki pomiocie już nie działa (1)

    • 11 12

    • Lewackie pomioty to dzieci 500+

     Aż tak bardzo 'przekaz obrażający inteligentnych' sprał Ci beret, że Ci się odwróciło?

     • 6 5

  • pogonimy tą mafię platformy z Gdańska (2)

   • 23 10

   • ciebie tez pogonimy Misiu.

    • 8 12

   • Przecież pisiory to sprzedał. Czytałeś artykuł

    • 1 2

  • Za rok koniec Don Prezesa!

   Trybunał stanu czeka!

   • 5 3

  • (1)

   Na jesieni będzie Ameryka. A twój Kacperek dalej będzie zajmował się parkingami.

   • 6 4

   • Kacper to lipa

    • 1 1

 • Ciekawe czy ta firma kupi gdyński PEWIK? (4)

  Szczurek chce sprzedać dobrą miejska spółkę:(

  • 73 10

  • Tak chce

   A świstak siedzi zawija, sreberka

   • 4 10

  • szczur wyprzedaje majątek mieszkańców za to organizuje drogie imprezki i stawia pomniki! (2)

   • 9 2

   • tak tak

    a w domu wszyscy zdrowi?

    • 3 6

   • a co tu jest nie tak! przeciez suweren po to wywalczyl "wolnom" Polske i "zeby Polska byla Polska" sa wladcy i poddani, co tu sie nie zgadza?

    • 1 0

 • (16)

  A prezydent Jamroż był z Porozumienia Centrum czyli teraz obecny PIS...

  • 84 91

  • (2)

   I dlatsgo poszedł siedzieć. Przekręciaże są wszędzie ale jedni są rozliczani a inni zyskują kolejną kadencję.

   • 35 3

   • A kasę oddał? Teraz przez pisiory tak drogo płacimy

    • 3 3

   • i szkoda ze nie poszla cala reszta! jednego poswiecili a cala reszta jak stonka zzera polske bo im sie nalezy!

    • 1 0

  • Ciekawe dlaczego masz minusy za napisanie prawdy (6)

   • 18 6

   • bo prawda boli (5)

    i uwiera dojne d.py przyspawane do stołków spółek skarbu państwa

    • 15 5

    • (4)

     Znam wiele osób co sąw Pis a niebyły w PC. Znam też takie które były w PC a nie są w Pis. Wiesz już skąd minus? Za manipulację.

     • 7 7

     • Dyktator został ten sam. (3)

      A że ręcznie steruje wszystkim, to i partia była ta sama...

      • 6 4

      • Weź pod uwagę kto dyktatorem był w Kongresie Aferalno Demokrattcznym.

       • 3 5

      • (1)

       Sugerujesz że Kaczor ręcznie sterował decyzjami Jamrożego??? Nie za daleko?

       • 2 3

       • Sugeruję, że był wtedy jego prezesem

        Co oznacza też, że to właśnie kaczor wystawił go na prezydenta miasta.

        • 6 3

  • wszystkie Styropiany POPIS-u na śmiernik (1)

   Styropian solidarności wali kupskiem; okradli wszystko i wszystkich, zamiast państwa solidarnego, jest państwo elitarno-neoliberalne-etatystyczne

   • 7 5

   • i klerykalne, bardzo wazne uzupelnienie

    • 1 0

  • a może jakiś ciekawy artykuł o dostawach autobusów z pewnego niemieckiego miasta. lata 90 być ciekawe

   • 8 0

  • No o wtedy w Porozumieniu Centrum było KLD. (2)

   Z czyjego ramienia wszedł do PC? KLD czy innej obywatelskiej nacji?

   • 4 8

   • PC i KLD miały ze sobą tyle wspólnego co Partia Razem z Kukizem

    • 7 2

   • Prezesem był Kaczyński i to on wybrał kandydata na prezydenta

    • 3 1

 • Kara za spływ ścieków do Motławy. W normalnym kraju poszli by z torbami i o takiej firmie nikt by nie pamiętał. (7)

  • 183 23

  • Karę człowieku zapłacisz Ty z podatków.
   Naucz się i poczytaj

   • 20 16

  • (3)

   gdansk ma 49% matolku i dostaje miesiecznie 6 mln zl od tej firmy ...po co ja doprowadzac do bankructwa bo kacperek i energa przeprowadzily sabotaz ?

   • 20 25

   • 6milonow miesięcznie???

    Czyli 72 miliony rocznie???co za bzdury

    • 16 5

   • a (1)

    Czyli znowu nic się nie stało i nie ma co karać biednych Francuzów bo i tak my za to zapłacimy. No to dla SNG, przy takim nastawieniu to tylko żyć nie umierać. Chulaj dusza...

    • 19 3

    • Podziekuj Kaczynskiemu. To jego prezydent Gdańska to sprzedał.

     • 4 1

  • idiota jesteś

   firma która organizuje festyny dla dzieci i rodzin, sponsoruje kluby sportowe i szkoły, aktywnie działa charytatywnie a ty buraku po jednej awarii które się zdarzają chcesz puścić ją z torbami ?
   Myśl trochę półgłówku, może jak ci się auto popsuje po powinni Ci odebrać prawo jazdy ?

   • 5 2

  • 100% racji.

   Dlatego już nikt nie wie co to było BP czy Exxon, a przecież ich wypadki to tylko ułamek tragedii jaka nawiedziła nasze piękne miasto. Śmierć w ropie to jeszcze brzmi godnie. Ale w kupie? A przecież ta ziemia u ujściu Motławy, na której nasi dziadowie od pokoleń łowili śledzia i płukali bursztyn, już i bez ścieków boleśnie była doświadczone przez Niemców, Sowietów i Amber Gold. Adamowicz i jego francuskie pieski są po prostu bez serca! Na jesień nie tylko do urn, ale zburzmy bastylię przy Nowych Ogrodach i ustawmy gilotyny. Niech z Gdańska znowu powieje wiatr odnowy na resztę kraju...

   • 1 1

 • (4)

  Prokuratura powinna się zainteresować tematem

  • 105 16

  • prokuratura,ale ta od Ziobry,bo tu inne skorumpowane są... (1)

   • 11 5

   • Przecież to Jamróz od nich to sprzedał. Swojego nie ruszą

    • 3 2

  • Prokuratura powinna się zainteresować prywatyzacją tej spółki. Podobno robiono wszystko, aby celowo zaniżać zysk, aby był pretekst do prywatyzacji

   • 1 0

  • Pamiętam.

   Prokuratura - cha,cha,cha już się poszczałem ze śmiechu.Do dnia dzisiejszego szukaja pieniędzy po likwidacji Browaru Gdańsk.Było tak - ten temu a tamtem tamtemu i miasto zostało wyportkowane ze szmalu.A winni siedzą ale w swoich willach na bardzo wygodnych emeryturach.

   • 0 0

 • Przywrócić OPWiK! (1)

  Który będzie się wreszcie zajmował tym, czym ma się zajmować, a nie idiotyczną rywalizacją i wyścigiem na działania promocyjne.

  Po co spółka wod-kan, z definicji monopolista, w ogóle musi się promować? Patologię wygenerowano.

  • 88 14

  • od sciany do sciany, prywatyzowac! hurra! hurra! suweren w amoku pluje na panstwowe, odzyskac, nacjonalizowac! hurra! hurra! suweren w amoku pluje na prywatyzacje! bo tak naprawde synonimem dla suweren jest np marionetka

   • 1 0

 • ciekawe (26)

  Artykuł bardzo stonowany, nie narażający redakcji na spory sądowe. Metod na wywiezienie zysków z firmy do Francji jest dużo więcej niż dywidenda. Historia przypomina w mechanizmie GPEC.

  • 153 10

  • (23)

   wywozenia kasy zagranicwe mozna sie uczyc od pissuaru ...skoki luksemburg ,kolekcja czrtoryskich Liechtenstein ...i tak dalej

   • 22 37

   • Jeszce zrobią skok na samorządy i popłyniemy jak ich nieudany rejs do sam escobar haha

    • 15 20

   • I to na niespotykaną wcześniej skalę. (10)

    Ci to dopiero trwonią kasę Polaków.

    • 19 14

    • przypomnij mi (9)

     ile Tusk z PO zabrali z kont emerytalnych Polakom? 152 mld zł?

     mi 100 tys zł

     • 9 8

     • masz to teraz w pisowskim zusie kołku

      • 7 4

     • Zabral? (2)

      Ze niby miałeś 100 tys, a teraz ich nie masz? prokuraturę powiadomiles? Zbyszek chętnie ich pozamyka za tak bezpardonowa grabeiz.

      • 11 3

      • Tak. To były konkretne papiery wartościowe. A nie obietnica. (1)

       I to zniknęło. A wszystko przyklepał ówczesny usłużny Trybunał Konstytucyjny.

       • 6 3

       • i w polsce przestano wyplacac emerytury i renty, prawda?

        • 1 0

     • A ile chce PiS zabrać przez plan emerytalny, z którego nie możesz się wypisać (3)

      bo sam wraca co 2 lata?
      I jeszcze zakaz mówienia, że jest do d*py, pod groźbą 3 lat więzienia?

      W Chinach nawet nie ma takiego prawa...

      • 7 3

      • A w Polsce plecenie bzdur, takich jak twoje, uchodzi płazem. (2)

       • 1 4

       • A który punkt jest nieprawdziwy? (1)

        Faktycznie, pomyliłem 2 lata z 3 latami więzienia z pamięci.
        Za dużo ustaw zabraniających mówienia...

        Z projektu ustawy o PPK:

        art 23
        6. Co dwa lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający ponownie odprowadza
        składki za uczestnika, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2,

        art 97
        Kto (...) nakłania
        uczestnika do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny, karze ograniczenia
        wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

        • 1 0

       • z pisuarami jest ten klopot ze oni wytresowani sa w przyjmowaniu od swoich autorytetow wszystkiego na wiare, wiec nawet jak zacytujesz im jakas np ustawe to i tak niczego to w ich glowach nie zmieni, nic ich nie przekona ze biale jest biale a czarne czarne, po prostu lemingi

        • 1 0

     • a PiS chciał i chce zabrać resztę, i to nawet bez zasłaniania się kitem, że to "na twoje subkonto" w ZUS pójdzie. Więc to dodatkowy powód, żeby nie popierać PiSu

      • 3 1

   • (9)

    Nie to zebym bronil pisowski rzad, bo najchetniej to bym widzial ich z wynikiem poparcia spoleczenstwa na poziomie Korwina, ale Platforma nadal dzierzy mistrzostwo polski w tej dziedzinie. OFE, ambergold, reprywatyzacja, przetargi offsetowe...

    • 34 12

    • platfusom się wydaje, że ludzie maja pamięc złotej rybki (1)

     i skoro TVN i GW o tym nie przupominaja, to wszyscy zapomnieli

     • 16 7

     • No patrz, a o getback jakoś już zapomnieli...

      • 1 0

    • (5)

     co ofe? co ambergold? potrafisz to jakoś uzasadnić czy powtarzasz co przeczytałeś na zależnej?

     • 9 7

     • to jest przekaz dnia z TVPiS

      • 6 3

     • No tak, zapomnialem ze ponad 150 miliardow zlotych to za czasow rzadow pis w bialych rekawiczkach nam zapierdolil. Zapomnialem ze to premier kaczynski mowil, ze to nie sa nasze pieniadze. Zapomnialem ze to minister finansow pokretnie probowal tlumaczyc ze te pieniadze poszly na inwestycje, ktore nomen omen byly finansowane przez unie... wez czlowieku skoncz pierdzielic glupoty.

      • 5 1

     • (2)

      Zapomnialem tez, ze to politycy pisu ciagneli samoloty na lotnisku Bolka Walesy, oraz ze to pisowska prokuratura nie widziala nic zlego w dzialalnosci amber gold.

      • 5 1

      • (1)

       kompletnie ci się pomieszało, ale czego się spodziewać po pisowskim przygłupie. prokuratura nie zajmowała się amber gold tylko nadzór finansowy i wydawał ostrzeżenia.
       pieniądze ofe zostały przeniesione do zusu i tyle z tej kradzieży. na zależnej pisali że tusk w walizkach wywiózł? to im się pomyliło ze skokami i pisowskim senatorem Biereckim, który przetransferował pieniądze do Luksemburga. a Kaczyński był przeciwnikiem ofe bo to przecież prywatne firmy, a on jako stary komuch uważa że wszystko powinni być państwowe.

       • 4 0

       • Po pierwsze, kto Ci powiedzial, ze jestem zwolennikiem pisu? U Was w Peło to juz jestescie tak zaslepieni powrotem do koryta, ze jak ktos wytyka wasze przekrety, to na pewno jest za pisem. Po drugie nasze pieniadze zagrabione z ofe NIGDY NIE TRAFILY DO ZUSU. Po trzecie idz zdefrauduj cos, albo ukradnij cukierka, bo podniosl Ci sie poziom hipokryzcytow we krwii.

        • 0 0

    • Połowa z tego, co wymieniłeś była zrobiona przez ludzi PiSu...

     • 6 4

   • Brednie.

    Np. pieniądze za kolekcję czartoryskich są pieniędzmi prywatnymi. PRYWATNYMI, ROZUMIESZ? Uważasz, że państwo powinno ingerować w to co robisz ze swoimi prywatnymi pieniędzmi?

    • 4 4

  • GPEC to jest, niestety, 10 razy większy przekręt.

   Udział miasta w GPEC jest symboliczny. Zyski przekazywane zagranicę dużo większe. Straty Gdańszczan olbrzymie. Umoczenie władz w ten przekręt ewidentne.

   • 10 0

  • Saur (SNG) miał na początku indywidualne zwolnienie z podatku CIT

   Miał zyski inwestować w Gdańsku, a ewentualne nadwyżki miały pozostać w Polsce. W Warszawie francuski Saur utworzył więc spółeczkę Saur Polska, na konta której trafiały owe "dywidendy". Spółka ze stolicy mogła z nimi robić, co tylko jej się podobało....
   I jeszcze o Oczyszczalni Wschód. Dlaczego pominięto wstydliwy temat napraw pogwarancyjnych? Część wspomnianego wyżej zysku trafiało na budowę rzeczonej oczyszczalni "za wszelką cenę". SNG podpisał umowy z wykonawcami przewidujące... 2-letnią zaledwie gwarancję. Jak się domyślacie, oczyszczalnia zaczęła oficjalnie przeciekać dopiero w 25 miesiącu od jej odbioru.

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.