• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Ukraińscy uchodźcy: kto wraca, kto zostaje

Ewa Palińska
20 września 2022, godz. 07:00 
Opinie (638)
Ukraińscy uchodźcy zostali ciepło przyjęci w Trójmieście. Nie dziwi więc, że tak wielu z nich postanowiło przedłużyć swój pobyt, a nawet wystąpić o prawo stałego pobytu na terytorium Polski. Ukraińscy uchodźcy zostali ciepło przyjęci w Trójmieście. Nie dziwi więc, że tak wielu z nich postanowiło przedłużyć swój pobyt, a nawet wystąpić o prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Na terenie aglomeracji trójmiejskiej przebywa obecnie około 56 tys. uchodźców z Ukrainy i - zdaniem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który monitoruje sytuację - liczba osób, które będą ubiegać się o pobyt czasowy w związku z sytuacją w ogarniętym wojną kraju, wyniesie ok. 80 tys. Uchodźcy zza wschodniej granicy podejmują najczęściej pracę w gastronomii i hotelarstwie, a tym, którzy z różnych względów nie są w stanie jej podjąć, oferowane jest wsparcie.Kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, Polska niezwłocznie zaoferowała pomoc uchodźcom, otwierając przed nimi swoje granice. Zakładano wówczas, że kiedy tylko sytuacja się unormuje, Ukraińcy wrócą do swoich domów. Wielu z nich jednak tak dobrze zaaklimatyzowało się w Polsce, że planuje przedłużyć swój pobyt bądź wystąpić o prawo stałego pobytu.

Duży wzrost liczby mieszkańców Gdańska przez wojnę w Ukrainie Duży wzrost liczby mieszkańców Gdańska przez wojnę w Ukrainie

Ukraińcy na razie nie planują wyjazdu z Polski?Kiedy wolontariusz podsuwa ci puszkę i prosi o pieniądze na rzecz uchodźców z Ukrainy:

Co piąty obywatel Ukrainy, z powodu wojny zmuszony do wyjazdu do Polski, chce wrócić do domu przed zimą. Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal. W ankiecie wzięło udział 1440 osób.

22,2 proc. badanych zamierza wyjechać do domu w ciągu najbliższych trzech miesięcy, 35 proc. przygotowuje się do pozostania w Polsce na co najmniej rok. Kolejne 25,6 proc. planuje powrót zaraz po zakończeniu wojny, a 17 proc. w ogóle nie planuje powrotu na Ukrainę.

- Przewidujemy, że większość Ukraińców powróci do ojczyzny, gdy tylko niebezpieczeństwo minie. Jednak znaczna część obywateli pozostanie za granicą ze względu na szereg czynników subiektywnych - utratę mieszkania, niskie zarobki, gorsze warunki życia i oczywiście zagrożenie dla życia z powodu wojny - mówi Anna Dzhobolda, dyrektorka działu rekrutacji agencji Gremi Personal.
Plaga zbiórek pod marketami. Trzy przy jednym sklepie Plaga zbiórek pod marketami. Trzy przy jednym sklepie

56 tys. ukraińskich uchodźców w TrójmieścieNa dzień 6 września 2022 r., według raportów przekazywanych Wojewodzie przez przedstawicieli JST, na terenie aglomeracji trójmiejskiej z zakwaterowania zorganizowanego korzysta blisko 56 tys. uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo, zgodnie z danymi z bazy PESEL, na terenie Trójmiasta z wnioskiem o wydanie numeru PESEL (wniosków o nadanie statusu cudzoziemca UKR) wystąpiło blisko 54 tys. osób.

- Wojewoda posiada również dostęp do liczby logowań telefonów z prefiksem ukraińskim, z których wynika, że obecnie na terenie Trójmiasta loguje się w ciągu doby 43 tys. osób - informuje biuro prasowe Wojewody Pomorskiego.

80 tys. ukraińskich uchodźców z chęcią stałego pobytu?Pomorski Urząd Wojewódzki nie posiada informacji na temat tego, ile osób z tego grona planuje niebawem powrócić na Ukrainę, ale podjęto działania mające na celu weryfikację m.in. tej informacji poprzez organizację badań ankietowych w województwie pomorskim. Dane pozyskane w formie elektronicznych ankiet przekazywane są do dyspozycji MSWiA.

W obowiązującym stanie prawnym obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski od wybuchu konfliktu zbrojnego, będą mogli składać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie wcześniej niż 24 listopada 2022 r., a nie później niż 24 sierpnia 2023 r.

- Spodziewamy się, w oparciu o liczbę wydanych numerów PESEL i dotychczasowe doświadczenia, że w całym województwie liczba osób, które będą ubiegały się o zezwolenie na pobyt czasowy, w związku z sytuacją na Ukrainie, wyniesie ok. 80 tys. - prognozuje Pomorski Urząd Wojewódzki.
Duże kolejki w oddziale dla cudzoziemców Duże kolejki w oddziale dla cudzoziemców

Uchodźcy z Ukrainy na trójmiejskim rynku pracyZ danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i w związku z bieżącym kontaktem Wojewody z Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędem Statystycznym w Gdańsku, wynika, że na terenie Województwa Pomorskiego od 15 marca do 31 sierpnia 2022 r. pracę podjęło 34 893 uchodźców (dane na podstawie: https://porp.pl/tablice-statystyczne). Według danych z ZUS liczba ubezpieczonych (osób fizycznych), którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podali obywatelstwo ukraińskie w województwie pomorskim wyniosła na koniec czerwca 2022 r. 48 352 osób, w tym 22 432 pracujących na umowach o pracę i 469 prowadzących własną działalność gospodarczą.

- Rzeczywista liczba obywateli Ukrainy, którzy pracują w naszym województwie jest wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS - podkreśla Pomorski Urząd Wojewódzki. - Dzieje się tak z powodu zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS - wyjaśnia.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.
 • Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie Pomorskim - sierpień 2022 r.

Ukraińcy z nieograniczonym dostępem do polskiego rynku pracyZawodami, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród uchodźców z Ukrainy, są przede wszystkim te, dotyczące hotelarstwa i gastronomii.

Ci, którzy pracy nie podjęli, mogą liczyć na pomoc. Uchodźcom z Ukrainy przysługuje szereg świadczeń stanowiących praktyczne wsparcie. Jednym z nich jest nieograniczony dostęp do polskiego rynku pracy. Otrzymali więc możliwość wykonywania pracy bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia.

Świadczenia dla osób mających pod opieką dzieciUkraińcy mają prawo do tych samych świadczeń, co obywatele Polski.

Zgodnie z art. 26 ustawy osoby mające pod opieką dzieci - niezależnie od tego, czy pracują - są uprawnione do pobierania następujących świadczeń:
 • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze, "becikowe", świadczenie rodzicielskie), o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • świadczenie wychowawcze (500+),
 • świadczenie dobry start (300+),
 • rodzinny kapitał opiekuńczy,
 • dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Świadczenia pieniężne i niepieniężneDodatkowo, uchodźcom z Ukrainy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, co reguluje art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Przykładowe świadczenie niepieniężne to zakup gorącego posiłku, zaś świadczenia pieniężne to zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały.

- Również w tym przypadku świadczenia są przyznawane na zasadach i w trybie, jak dla obywateli polskich z pewnymi ułatwieniami w postaci np. braku wymogu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego - informuje Pomorski Urząd Wojewódzki. - Powyższe stanowi istotne wsparcie dla niepracujących kobiet opiekujących się dziećmi. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że największą pomocą jest uproszczona legalizacja pobytu i dostęp do rynku pracy, bowiem te dwa elementy pozwalają na szybkie usamodzielnienie się i zaspokojenie potrzeb bytowych.

1,7 mln na pomoc ze strony organizacji pozarządowychObywatele Ukrainy mają też zapewnioną pomoc ze strony organizacji pozarządowych. Wojewoda Pomorski, jeszcze w sierpniu br., zaprosił NGOsy działające w województwie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa pomorskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- W związku z ogłoszonym naborem, komisja powołana przez wojewodę zarekomendowała wybór 17 organizacji, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1,7 mln zł - informuje Pomorski Urząd Wojewódzki. - Na podstawie zawartych umów z Wojewodą organizacje realizują ww. zadanie od 1 września do 31 grudnia 2022 r.
Wśród wymienionych działań planowane jest również wsparcie matek poszukujących zatrudnienia, asystentura socjalna oraz świetlice dla dzieci matek poszukujących pracy.

Ludność w Polsce według kraju urodzenia - dane z raportu wstępnego ze Spisu Mieszkańców 2021. Ludność w Polsce według kraju urodzenia - dane z raportu wstępnego ze Spisu Mieszkańców 2021.

Ilu Ukraińców przebywało na Pomorzu przed wybuchem wojny z Rosją?Na pytania o to, ilu Ukraińców przebywało w Trójmieście przed wybuchem wojny i ilu uchodźców przyjechało po otwarciu granic, nie sposób doszukać się odpowiedzi. Po pierwsze, taki rejestr w zawężeniu do Trójmiasta nie był prowadzony. Po drugie, Ukraińcy w poszukiwaniu pracy bądź w związku z nią często się przemieszczali, przez co liczba obywateli tego kraju zamieszkujących aglomerację trójmiejską nieustannie się zmieniała.

Należy też mieć na uwadze, że nie wszyscy rejestrowali swój pobyt w Polsce i nie wszyscy widnieją w rejestrach urzędu pracy, bo część podejmowała zatrudnienie "na czarno". Reasumując - liczba osób gdziekolwiek zarejestrowanych nie odzwierciedla stanu faktycznego, jeśli chodzi o liczbę wszystkich Ukraińców przebywających w Trójmieście, bo część z tych osób funkcjonowała poza jakimikolwiek rejestrami.

Inna sprawa, że takie porównywanie danych sprzed i po nie miałoby większego sensu. Od chwili otwarcia granic dla uchodźców ruch odbywał się bowiem w obie strony - przyjechały do nas tysiące osób szukających schronienia, ale Urząd Wojewódzki podkreśla, że spora część, szczególnie mężczyźni, wróciła do kraju, żeby włączyć się w działania wojenne. Trudno jest też oszacować, ile osób przebywających w Polsce przed wybuchem wojny, ale niefunkcjonujących w żadnych rejestrach, skorzystało z okazji, żeby się ujawnić, zyskując w ten sposób status uchodźcy.

Są jednak liczby, które jesteśmy w stanie przytoczyć, choć nie dotyczą one stricte Trójmiasta - zajrzyjmy do raportu zawierającego wstępne wyniki Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.Z danych wynika, że wśród stałych mieszkańców Polski posiadających obywatelstwo innego kraju obywateli Ukrainy było 227,4 tys., co stanowiło 47,4 proc. wszystkich osób posiadających obce obywatelstwo (13,9 proc., dla przykładu, stanowili obywatele z krajów Unii Europejskiej).

Wśród osób urodzonych za granicą najliczniej reprezentowaną grupę stanowiły osoby urodzone
na Ukrainie (23,5 proc.), następnie zaś w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Białorusi (odpowiednio 16,9 proc., 12,8 proc. i 8,8 proc).

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (638)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane