Fakty i opinie

stat

Jak będą projektowane ulice w Gdańsku

Ulica w mieście powinna pełnić nie tylko funkcję transportową, ale też atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
Ulica w mieście powinna pełnić nie tylko funkcję transportową, ale też atrakcyjnej przestrzeni publicznej. fot. Małgorzata Zimnoch/Trojmiasto.pl

Gdańsk kontynuuje prace nad tzw. standardem ulicy miejskiej. Po przyjęciu ogólnych zapisów w studium, trwają konsultacje dodatkowego, bardziej szczegółowego dokumentu. Trudno jednak ocenić, na ile będzie on przestrzegany przez urzędników, ponieważ dotychczas uchwalone dokumenty całkowicie rozmijały się z formą realizacji miejskich inwestycji.Czy warto uczestniczyć w dyskusjach publicznych z urzędnikami?

tak, dzięki temu można zmienić miasto na lepsze 42%
tak, ale tylko w formie protestu wobec ich rozwiązań 10%
nie, wypracowane ustalenia i tak nie są przez nich przestrzegane 33%
nie, to strata czasu dla obu stron 15%
zakończona Łącznie głosów: 1134
O pracach nad Standardem Ulicy Miejskiej ostatni raz pisaliśmy na początku ubiegłego roku. Prace nad dokumentem wprawdzie nieco zwolniły, ale nie zrezygnowano z jego przygotowania.

W ubiegłym tygodniu postanowiono poddać dyskusji z radnymi miejskimi i dzielnicowymi oraz organizacjami pozarządowymi proponowane formy realizacji ulic na poszczególnych obszarach miasta.

Urbaniści Biura Rozwoju Gdańska proponują podział ulic na trzy formy przestrzenne:

 1. Typ A: wzdłuż tych ulic dominuje zwarta zabudowa, a partery wypełnione są lokalami handlowo-usługowymi.

 2. Typ B: ulice, wzdłuż których zabudowa jest nieco bardziej urozmaicona, nie zawsze tworzy jednolitą pierzeję np. wypełniona jest blokami stojącymi bokiem do ulicy.

 3. Typ C: ulice na terenach przemysłowych, rolniczych oraz kompleksów leśnych, bez zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub w bardzo ograniczonej formie.

Podział przestrzenny ulic wg BRG. Od góry typy A, B i C.
Podział przestrzenny ulic wg BRG. Od góry typy A, B i C. mat. BRG
Zależnie od wybranego typu, inaczej będzie kształtowany układ przestrzenny ulic:

 1. Typ A: największy priorytet przyznano chodnikom wraz z przestrzenią pod gastronomię, następnie należy skupić się na organizacji ruchu rowerowego oraz wydzielonego transportu zbiorowego, a także kształtowaniu zieleni. Najmniejszy wpływ na kształt ulicy powinien mieć ruch samochodowy.

 2. Typ B: tutaj kolejność priorytetów jest podobna jest w typie A, lecz nie przewiduje się już przestrzeni pod gastronomię, zaś chodniki mają pełnić przede wszystkim funkcję komunikacyjną (ruchu pieszego) i niekoniecznie stanowić jednocześnie atrakcyjną przestrzeń publiczną do spędzania wolnego czasu.

 3. Typ C: tutaj wskazano jedynie obowiązek realizacji chodników oraz uwzględnienia infrastruktury rowerowej i transportu zbiorowego. Transport samochodowy ma wyższy priorytet niż zieleń przyuliczna, która jest ostatnia na liście priorytetów w typie C.

Priorytety w kształtowaniu przestrzeni w zależności od typu ulicy.
Priorytety w kształtowaniu przestrzeni w zależności od typu ulicy. mat. BRG/fot. K. Koprowski
W dużym uproszczeniu, propozycja Biura Rozwoju Gdańska zakłada przyporządkowanie:

 1. Do typu A: obszaru Śródmieścia oraz część Wrzeszcza, a także większość głównych ulic.

 2. Do typu B: obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz ulice, gdzie brakuje obustronnych pierzei usługowych.

 3. Do typu C: tereny przemysłowe, leśne oraz Trasa W-Z na odcinku pozbawionym chodników.

Kliknij w mapę, aby powiększyć proponowany podział ulic na terenie miasta. mat. BRG

Propozycje zmian w dokumencie Biura Rozwoju GdańskaObecni na warsztatach postulowali m.in.:

 • rozszerzenie sąsiedztwa typu A o obszar Biskupiej Górki, Nowego Portu oraz rejonu pętli tramwajowej przy ul. Nowej Warszawskiej - Nowej Bulońskiej (w projekcie dokumentu oznaczono te obszary jako typ B),

 • włączenie do sąsiedztwa typu A obszaru Garnizonu, rejonu Kolonii Abegga oraz Placu Generała Maczka na Strzyży (w projekcie B),

 • projektowania ul. Nowej Wałowej po stronie Siennej Grobli zgodnie z typem A (w projekcie B),

 • wydłużenia strefy A dla al. Hallera aż do samej plaży (w projekcie na odcinku brzeźnieńskim typ B),

 • podniesienia standardu planowanej ul. Nowej Sandomierskiej na Olszynce z typu C na B,

 • podniesienie kategorii z B na A rejonu ul. Podmiejskiej na Oruńskim Przedmieściu oraz fragmentu ul. Rakoczego od estakady do ul. Jaśkowa Dolina,

 • rozszerzenia sąsiedztwa B o obszar między Traktem św. Wojciecha a torami kolejowymi w południowej części (w projekcie typ C),

 • przekształcenia istniejącej ul. Świętokrzyskiej w dolnym biegu oraz fragmentu ul. Niepołomickiej w atrakcyjną przestrzeń - po realizacji alternatywnych dróg (Nowa Świętokrzyska, Nowa Niepołomicka),

 • potrzebę wykreowania lokalnych przestrzeni publicznych najwyższego typu w każdej z dzielnic m.in. na Siedlcach, Aniołkach, Osowej i w Pasie Nadmorskim,

 • niedopuszczenia do budowy Drogi Czerwonej w formie drogowej trasy tranzytowej.

Warsztaty nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Być może radni i miejscy działacze zaczynają wątpić w sens współpracy z urzędnikami?
Warsztaty nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Być może radni i miejscy działacze zaczynają wątpić w sens współpracy z urzędnikami? fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Ostateczny projekt do konsultacji w tym roku- Na warsztatach z radnymi i organizacjami pozarządowymi nie kończymy konsultacji. Zbierzemy wszystkie uwagi celem przygotowania pełnego już dokumentu do konsultacji, z częścią graficzną oraz tekstową - zapowiada Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska.
- Wyłożenie do publicznego wglądu wstępnie planujemy we wrześniu - październiku - dodaje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Czy opracowanie kolejnego dokument ma sens?Przypomnijmy, że Standard Ulicy Miejskim będzie kolejnym dokumentem (wcześniej przyjęto Strategię 2030 Plus oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który ma się przyczynić do podnoszenia jakości przestrzeni publicznej i w założeniach być przestrzegany przez pozostałe jednostki miasta odpowiedzialne za przygotowanie i zlecanie projektów budowlanych.

Dotychczasowa praktyka pokazuje jednak, że wypracowane w konsultacjach społecznych rozwiązania są całkowicie lekceważone przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Wbrew wynikom konsultacji, wciąż normą jest projektowanie chodników dla użytku wspólnego pieszych i kierowców (np. Trakt Konny w pobliżu Placu Zebrań Ludowych lub ul. Waryńskiego czy Kochanowskiego, Łukasiewicza i wiele innych), zaś na nowych ulicach chodniki są nieraz węższe niż drogi dla rowerzystów (np. Nowa Bulońska Północna).

Nadal pojawiają się też koncepcje budowy terenochłonnych wysp centralnych (np. Nowa Świętokrzyska), które miały odejść w niepamięć na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Piesi muszą dzielić się nowym chodnikiem z autami. Miasto lekceważy wynik konsultacji społecznych


Ulica Nowa Wałowa bez chodników na odcinku do al. Zwycięstwa i Bramy Oliwskiej.
Ulica Nowa Wałowa bez chodników na odcinku do al. Zwycięstwa i Bramy Oliwskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Przysłowiową "wisienką na torcie" pozostaje ul. Nowa Wałowa (ks. Popiełuszki), która w założeniu ma być wizytówką Młodego Miasta, a jednocześnie nie posiada chodnika na najbardziej newralgicznym odcinku, czyli nad torami kolejowymi, zaś znajdujący się tuż obok Żółty Wiadukt wciąż pozbawiony jest udogodnień dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo i rowerzystów.

Nowa Wałowa wizytówką dzielnicy dla samochodów