• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Jak będzie wyglądać Droga Zielona? Poznaliśmy oczekiwania urzędników

Krzysztof Koprowski
19 marca 2022, godz. 12:00 
Najnowszy artykuł na ten temat Tramwaje dojadą do przystanku SKM na Żabiance

Standard ulicy miejskiej, torowisko tramwajowe z możliwością jazdy autobusów, poszerzenie ul. Czarny Dwór i niewielka przebudowa jezdni ul. Obrońców Wybrzeża - tak wyglądają wytyczne dla przyszłego projektanta Drogi Zielonej. Przedstawiamy zapisy przetargu, które przełożą się za kilka lat na kształt nowej trasy od al. HalleraMapka do ul. ChłopskiejMapka.Czy wierzysz, że Droga Zielona będzie miejską ulicą?

Na początku marca pisaliśmy o zamiarze ogłoszenia przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Drogi Zielonej. Chodzi o etap I od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża. Będzie mu towarzyszyć trasa tramwajowa, która przez ul. Obrońców Wybrzeża pozwoli na przejazd tramwajami aż do ul. Chłopskiej.

Teraz, gdy dostępna jest już pełna dokumentacja przetargowa, wracamy do tego tematu. Analizujemy wstępne wytyczne i uwagi dla projektanta, który podejmie się tego zadania.

Jak czytamy w materiałach Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, celem projektowanego układu komunikacyjnego będzie m.in.:
 • zwiększenie możliwości połączeń transportowych pomiędzy różnymi rejonami miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa komfortu jazdy,
 • skrócenie czasu przejazdu transportem zbiorowym pomiędzy Brzeźnem i Przymorzem poprzez realizację nowego odcinka trasy tramwajowej.

Planowany układ I etapu Drogi Zielonej z proponowanymi lokalizacjami przystanków tramwajowych. Planowany układ I etapu Drogi Zielonej z proponowanymi lokalizacjami przystanków tramwajowych.

Zgodność projektu Drogi Zielonej z miejskimi opracowaniamiOprócz zgodności z przepisami i normami technicznymi projekt Drogi Zielonej musi spełniać wymagania m.in.:

 • Droga Zielona na odcinku Hallera - Obrońców Wybrzeża wg koncepcji BRG.
 • Torowisko tramwajowe w ul. Obrońców Wybrzeża wg koncepcji BRG.
 • Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla ul. Obrońców Wybrzeża.
 • Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla ul. Obrońców Wybrzeża.
 • Opracowanie Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla ul. Obrońców Wybrzeża.

Koncepcja BRG w zakresie układu tramwajowo-drogowegoPonadto dokumentacja powinna bazować na opracowaniu Biura Rozwoju Gdańska w zakresie przebiegu trasy tramwajowej. Koncepcja ta jednocześnie definiuje przebudowany układ drogowy.

Zgodnie z założeniem BRG, tramwaj będzie prowadzony po stronie parku Nadmorskiego im. Ronalda Reagana, co pozwoli na całkowite odseparowanie ruchu tramwajowego od kołowego, a tym samym znacznie przyspieszy ruch pojazdów szynowych.

Na trasie tramwaju wstępnie przewidziano pięć przystanków:
 1. przy skrzyżowaniu z al. HalleraMapka,
 2. na wysokości al. Jana Pawła II i deptaka prowadzącego do mola w BrzeźnieMapka,
 3. przed zjazdem z Drogi Zielonej w ul. Obrońców WybrzeżaMapka,
 4. w rejonie obecnych przystanków autobusowych Przymorze Wielkie (przy parkingu kubaturowym)Mapka,
 5. w pobliżu wjazdu na parking Galerii PrzymorzeMapka.

 • Skrzyżowanie z al. Hallera, skąd wyprowadzone zostanie torowisko tramwajowe.
 • Odcinek Hallera - Jana Pawła II. Nowy układ komunikacyjny powstanie kosztem drzew po lewej stronie.
 • Na wysokości al. Jana Pawła II (po lewej) przewidziano utworzenie przystanków tramwajowych.
 • Widok na ul. Obrońców Wybrzeża. W tym miejscu będzie kończyć się I etap Drogi Zielonej. Torowisko tramwajowe zostanie zbudowane aż do ul. Chłopskiej.

Układ tramwajowy dostosowany do dalszej rozbudowyNależy nadmienić, że układ przystanków - zwłaszcza w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża - został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było docelowe wydłużenie trasy tramwajowej i Drogi Zielonej do pętli Jelitkowo oraz ul. PomorskiejMapka.

Włączenie trasy tramwajowej w ul. Chłopską oraz al. Hallera przewiduje się na pełne relacje skrętne, co pozwoli na dowolne kształtowanie przyszłej oferty transportowej, w tym połączenia tramwajowe Przymorza z Brzeźnem, Nowym Portem oraz centrum Gdańska.

Czytaj też:

Gdańsk prezentuje wizję rozwoju komunikacji miejskiej do 2042 r.ZTM: niech autobusy pojadą po torowisku tramwajowymZarząd Transportu Miejskiego oczekuje ponadto od projektanta zaprojektowania torowiska tramwajowego w formie pasów autobusowo-tramwajowych, czyli konstrukcji umożliwiającej korzystanie z niego przez autobusy wzorem rejonu przystanku Warneńska na Morenie (Pieckach-Migowie)Mapka.

Dopuszczenie ruchu autobusów na torowisku tramwajowym powinno być zrealizowane na odcinku od al. Hallera aż do ul. Obrońców Wybrzeża z pełnymi relacjami wjazdowo-zjazdowymi na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II.

ZTM wymaga także, aby nowy układ komunikacyjny przewidywał przestrzeń na skrzyżowaniach dla oczekujących tramwajów i autobusów w sposób, który wykluczy wzajemnie blokowanie się pojazdów.

ZTM oczekuje, aby torowisko tramwajowe było dostosowane do jazdy autobusów celem ominięcia zatorów na drodze. ZTM oczekuje, aby torowisko tramwajowe było dostosowane do jazdy autobusów celem ominięcia zatorów na drodze.

Oficer Rowerowy: szeroka droga rowerowa i zadaszone parkingiZe strony pełnomocnika prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej (tzw. Oficera Rowerowego) wskazano na potrzebę zaprojektowania wydzielonej drogi rowerowej o szerokości minimum trzech metrów po południowo-zachodniej stronie układu drogowego (po stronie zabudowy Przymorza) oraz chodnika o szerokości co najmniej trzech metrów z dopuszczeniem ruchu rowerowego po stronie parku Nadmorskiego.

Przy każdym przystanku tramwajowym powinien powstać zadaszony parking rowerowy na minimum 20 jednośladów, zaś w obrębie skrzyżowań przejazdy rowerowe należy wykonać wokół wszystkich wlotów.

Czytaj też:

Jak projektować infrastrukturę rowerową? Powstał poradnik dla samorządówOficer Pieszy: brak wytycznych, droga musi łączyć, a nie dzielićPod względem infrastruktury pieszej - mimo powołania pełnomocnika prezydent ds. pieszych (tzw. Oficera Pieszego) - w dokumentacji nie pojawiły się żadne dodatkowe wytyczne.

Znajdziemy jedynie ogólnikowe stwierdzenia pozostałych jednostek uzgadniających o obowiązku stosowania się do wspomnianych wcześniej opracowań oraz zaprojektowaniu infrastruktury "w taki sposób, aby nie tworzyła ona bariery rozdzielającej Gdańsk na kilka części, a tworzyła spójną całość" (to cytat z wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni).

Docelowy układ drogowy od Marynarki Polskiej do obwodnicy metropolitalnej i Trasy Kaszubskiej, które będą krzyżować się na węźle Chwaszczyno. Docelowy układ drogowy od Marynarki Polskiej do obwodnicy metropolitalnej i Trasy Kaszubskiej, które będą krzyżować się na węźle Chwaszczyno.

Przekrój po dwie oraz jedna jezdnia ul. Czarny DwórW zakresie układu drogowego najważniejsze zmiany to:
 • poszerzenie ul. Czarny Dwór na odcinku Hallera - Jana Pawła II do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu,
 • przebudowa ul. Czarny Dwór na dalszym odcinku do ul. Obrońców Wybrzeża z zachowanym istniejącym przekrojem jednej jezdni i dwóch pasów ruchu,
 • drobne korekty jezdni ul. Obrońców Wybrzeża pod wprowadzenie torowiska tramwajowego bez budowy drugiej jezdni dla kierowców aut,
 • ze względu na bliskość szpitala na Zaspie, układ jezdny powinien pozwalać na utworzenie "korytarza życia" dla służb ratunkowych.

Układ drogowy, podobnie jak tramwajowy, docelowo będzie mógł być rozbudowany do ul. Pomorskiej oraz - zgodnie z dokumentami planistycznymi - do Drogi Zielonej pod Ergo Areną i stamtąd tunelem pod Pachołkiem, poszerzoną ul. Spacerową do obwodnicy Trójmiasta oraz - przez ul. Nową Kielnieńską - do obwodnicy metropolitalnej i Trasy Kaszubskiej.

Czytaj więcej:

Zjazd z Trasy Kaszubskiej w drogę widmo. Nowa Kielnieńska poczeka na realizacjęDocelowo połączenie drogowe z obwodnicami i Trasą KaszubskąDroga Zielona od ul. Obrońców Wybrzeża w stronę Jelitkowa będzie docelowo prowadzona równolegle do ul. Kaczyńskiego (która zostanie "zaślepiona" od strony ul. Jagiellońskiej), zaś przestrzeń pomiędzy tymi drogami - na poziomie najnowszej koncepcji BRG - wypełnić ma bliżej niesprecyzowana forma zieleni.

Jest to zatem sprzeczne z wcześniej prezentowanymi wizualizacjami Biura Rozwoju Gdańska, gdzie teren ten wypełniała atrakcyjna miejską zabudową, stanowiącą pierzeję Drogi Zielonej (nazywanej przez BRG ze względów polityczno-wizerunkowych Zielonym Bulwarem).

Czytaj też artykuł z 2016 r.:

Kto da się nabrać na nową wizję Drogi Zielonej? • Widok z al. Hallera w stronę al. Jana Pawła.
 • Drzewa po lewej zostaną wycięte pod rozbudowę układu drogowego oraz trasę tramwajową.
 • Parking pomiędzy jezdniami ul. Obrońców Wybrzeża zajmie trasa tramwajowa z przystankami.

Wycinka drzew oraz zmiana lokalizacji studni ujęć wodyRozbudowa układu drogowego będzie wiązała się z wycinką drzew wzdłuż ul. Czarny Dwór, a w docelowym układzie (od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Pomorskiej) z wejściem w teren zieleni traktowany dzisiaj jako element parku Nadmorskiego.

Ponadto ze względu na zbliżenie się do ujęć wody, przed rozpoczęciem budowy niezbędne będzie przeniesienie studni.

W I etapie (Hallera - Obr. Wybrzeża) będą to dwie studnie: Czarny Dwór oraz Zaspa, które zostaną uruchomione w nowych lokalizacjach (w większym oddaleniu od drogi), zgodnie z harmonogramem spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, do końca 2024 r.

W docelowym układzie Droga Zielona będzie poprowadzona prosto do Jelitkowa, zaś ul. Kaczyńskiego będzie pełnić rolę tzw. drogi serwisowej. W docelowym układzie Droga Zielona będzie poprowadzona prosto do Jelitkowa, zaś ul. Kaczyńskiego będzie pełnić rolę tzw. drogi serwisowej.

Kampania promocyjna na rzecz budowy Drogi ZielonejZnacznie szybciej, bo już w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oczekuje opracowania programu kampanii promocyjnej, która powinna "przyczynić się do akceptacji lokalizacji inwestycji na danym terenie, głównie przez mieszkańców".

Wykonawca będzie zobligowany do przygotowania wizualizacji, propozycji działań promocyjnych (np. ulotek, spotkań, audycji, spotów) oraz filmu promocyjnego, w którym powinny być "zaakcentowane korzyści dla społeczności gdańskiej, wynikające z realizacji inwestycji".

Czytaj też artykuł z 2016 r.:

Urzędnicy sprawdzili poparcie dla Drogi Zielonej20 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowejWśród kolejnych tzw. kamieni milowych umowy z wykonawcą należy wymienić m.in.:
 • decyzję środowiskową - w ciągu 12 m-cy od zawarcia umowy,
 • projekt budowlany z uzgodnieniami - 13 m-cy od zawarcia umowy,
 • projekty wykonawcze - 16 m-cy od zawarcia umowy,
 • materiały do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej - 20 m-cy od zawarcia umowy (to ostatni etap, nie licząc nadzoru autorskiego w trakcie budowy).

O wyborze wykonawcy dokumentacji zdecydują kryteria: najniższej ceny (60 proc.) oraz przedłużenia trzyletniego okresu rękojmi na wykonane prace od momentu odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej (40 proc.).

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (300)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane