• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak głosować, by głos był ważny

km
15 września 2015 (artykuł sprzed 7 lat) 

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę, 25 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21. Głosować można w swoim miejscu zamieszkania lub w dowolnym miejscu w kraju, jeżeli wcześniej w magistracie zdobędziemy zaświadczenie o prawie do głosowania.W Gdańsku, Gdyni i Sopocie każda osoba uprawniona do głosowania, która pojawi się w lokalu wyborczym z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, otrzyma jedną żółtą kartę do głosowania na kandydatów do senatu oraz książeczkę z listą kandydatów do sejmu.

Oddając głos musimy pamiętać o tym, że karty do głosowania trzeba wypełnić prawidłowo za pierwszym razem. W razie pomyłki, komisja nie może wydać nam kolejnego kompletu.

Głosujemy, skreślając na każdej karcie (w przypadku książeczki: tylko na jednej stronie) krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Sprawdź, gdzie głosować. Lista obwodowych komisji wyborczych z Trójmiasta.

Na kartach znajdą się pouczenia, w których opisuje się sposób głosowania. Informacje takie znajdą się także na rozwieszanych przez PKW obwieszczeniach wyborczych.

Głosujemy w obwodzie zgodnym z naszym miejscem zamieszkania.

Wyjątek stanowią wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, znajdujących się na terenie województwa, na obszarze którego jest gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców. Zostaną oni wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Z urzędu będą skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania, może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do dnia 23 października 2015 r.

Do 12 października należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Trzeba to zrobić w urzędzie gminy, w której wpisani jesteśmy do rejestru wyborców.

Głosowanie za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, ale przebywający czasowo za granicą, także może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, najpóźniej 7 października.

Za granicą można też głosować osobiście. Fakt ten należy zgłosić u właściwego konsula pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie udostępniona aplikacja, przy pomocy której można będzie dokonywać zgłoszeń. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej do dnia 22 października.

Głosowanie przez pełnomocnika

Do 16 października trzeba zgłosić zamiar oddania głosu przez pełnomocnika (opcja dla osób niepełnosprawnych lub tych które ukończyły 75 lat).
km

Opinie (2)

 • Jak zwykle mętnie

  Najważniejsza informacja - w czwartym akapicie - podana jest w nawiasie.
  W dodatku nie wszyscy rozróżniają stronę od karty, co w poprzednich wyborach powodowało najwięcej błędów.
  Moim zdaniem akapit ten powinien być sformułowany następująco:
  Głosujemy:
  - na członka Senatu - Senatora, skreślając na karcie krzyżyk przy nazwisku tylko jednego kandydata;
  - na członka Sejmu - Posła, skreślając w całej książeczce tylko jeden krzyżyk przy nazwisku (naszego) (wybranego) kandydata

  • 39 0

 • Uwaga!!!

  za 5 min cisza wyborcza!!!

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane