• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Jak wykorzystać "słabe strony" koronawirusa w leczeniu?

prof. Magdalena Gabig-Cimińska
5 listopada 2020 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (91)
Uczeni na całym świecie "wywrócili swoje laboratoria do góry nogami", odkrywając tajemnice koronawirusa. Uczeni na całym świecie "wywrócili swoje laboratoria do góry nogami", odkrywając tajemnice koronawirusa.

Na całym świecie naukowcy pracują nad opracowaniem szybkich testów diagnostycznych na obecność wirusa, stworzeniem szczepionki czy leczenia, nie tylko objawowego, ale również przyczynowego dla COVID-19. - Choć w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się dużo o diagnostyce i leczeniu COVID-19, to jednak bardzo mało mówi się o badaniach podstawowych, dzięki którym zawdzięczamy przede wszystkim lepsze zrozumienie tego, w jaki dokładnie sposób koronawirus SARS-CoV-2 zakaża człowieka i przeprogramowuje ludzkie komórki, aby chorowały, a niekiedy nawet zabijały - podkreśla prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG oraz Pracowni Biologii Molekularnej IBB PAN.W marcu br. ukazał się mój artykuł "Lek coraz bliżej. Setki naukowców próbują zrozumieć koronawirusa" , w którym opisywałam początki walki z SARS-CoV-2. Od tego czasu minęło ponad sześć miesięcy, w ciągu których uczeni na całym świecie "wywrócili swoje laboratoria do góry nogami", odkrywając tajemnice koronawirusa, poszerzając wszechświat wiedzy o tym patogenie, generując ogromne ilości danych biologicznych i przeglądając te zbiory w poszukiwaniu wskazówek do walki z COVID-19, celem odkrycia leku na tę chorobę.

Wiodący udział w tych badaniach ma stale powiększający się zespół współpracowników naukowych z Quantitative Biosciences Institute (QBI) z Uniwersytetu Kalifornijskiego School of Pharmacy w San Francisco w USA, w koalicji z grupami badawczymi: Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku, Institut Pasteur w Paryżu, Uniwersytet we Freiburgu w Niemczech oraz European Molecular Biology Laboratory w Cambridge w Anglii. Uczeni pracując, dosłownie, nieustannie próbują dowiedzieć się, w jaki sposób ten konkretnie wirus atakuje komórki ludzkie, chcąc zastosować podejście blokady "zamków" gospodarza, poprzez zrozumienie jego działania w komórkach płucnych człowieka. W tym celu zbudowali innowacyjny system "połowów molekularnych" szybkiego generowania wskazówek dotyczących "słabych stron" koronawirusa i wykorzystywania ich do przeszukiwania rozległych baz danych leków w poszukiwaniu istniejących już na rynku farmaceutyków, które mogą zatrzymać SARS-CoV-2.

Koronawirus - raporty sanepiduWśród leków zwalczających SARS-CoV-2 zidentyfikowano leki przeciwnowotworowe. Wśród leków zwalczających SARS-CoV-2 zidentyfikowano leki przeciwnowotworowe.

Mapa koronawirusaRdzeniem projektu i prac badaczy było stworzenie mapy funkcjonowania wirusa. Najpierw stworzyli wstępną mapę "białko-białko", czyli kompleksowy obraz tego, jak koronawirus przejmuje kontrolę nad ludzkimi komórkami, łącząc własne białka z ludzkimi białkami. Mapa ta pokazuje wszystkie białka patogenu i wszystkie białka występujące w ludzkim ciele, z którymi te białka wirusowe mogą wchodzić w interakcje. Wirusy nie mogą same przetrwać, do rozmnażania wymagają bowiem ludzkich komórek gospodarza.

Mapa ujawniła 332 różne interakcje "białko-białko" - bogactwo informacji na temat zabezpieczeń koronawirusa dla jego efektywnej propagacji w ciele człowieka. Następnie mapę tę wykorzystano do zidentyfikowania już istniejących leków i związków, które to zabijają koronawirusa w testach laboratoryjnych i mogą potencjalnie leczyć COVID-19. Wyniki prac opublikowano w kwietniu br. w czasopiśmie Nature2. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że dzięki "połowom molekularnym" zespół QBI znalazł około 50 leków zatwierdzonych przez Amerykańską Administrację ds. Żywności i Leków (FDA), identyfikując mechanizmy wpływu tych leków na zakażenie SARS-CoV-2. Po analizie wyników setek eksperymentów udało się stwierdzić, iż niektóre leki faktycznie zwalczają koronawirusa, podczas gdy inne zwiększają niestety podatność komórek na infekcje.

Co ciekawe, wśród tych zwalczających SARS-CoV-2 zidentyfikowano leki przeciwnowotworowe, które działają na zasadzie zatrzymania namnażania się komórek nowotworowych. Zastanawiano się wówczas, co może mieć wspólnego nowotwór z koronawirusem? Cóż, wirusy i rak mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Nowotwór jest zasadniczo nieprawidłowym działaniem maszynerii komórkowej w ciele człowieka, która powoduje niekontrolowany wzrost komórek ludzkich. Wirusy również zmieniają funkcję maszynerii komórkowej gospodarza, ale zamiast wywoływać wzrost komórek u człowieka, maszyneria w tym wypadku jest przystosowana do produkcji większej liczby wirusów. Jak się okazało, koronawirus i nowotwór przejmując te same części ludzkich komórek, aby się rozprzestrzeniać, zmieniają funkcję białek komórkowych o nazwie kinazy, stanowiących przełączniki komórkowe zaangażowane w większość procesów biologicznych oraz kontrolowanych przez nie białek organizmu ludzkiego. W ten sposób zidentyfikowanie leków przeciwnowotworowych, które blokują funkcję kinaz przejmowanych przez SARS-CoV-2, okazało się kluczowe.

Czytaj też: Naukowcy z Gdańska i Krakowa pracują nad polską szczepionką na COVID-19

Koronawirus za steramiFakt, że SARS-CoV-2 używa kinaz do przejęcia i kontroli mechanizmów komórkowych u człowieka był powodem, dla którego uczeni stworzyli drugą z kolei, bardziej szczegółową mapę, tym razem mapę interakcji wirusa z poszczególnymi kinazami ludzkimi. Od lat naukowcy podejrzewali bowiem, że kinazy - przełączniki kontroli biologicznej, których wirusy używają do przejmowania komórek organizmu człowieka - mogą być celem dla zwalczania infekcji i stanowić mogą bazę dla opracowania potencjalnych leków na COVID-19. Kinazy to enzymy występujące w każdej komórce naszego ciała, regulując przepływ struktur i informacji.

Istnieje 518 ludzkich kinaz, które pełnią rolę głównych ośrodków kontroli praktycznie wszystkich procesów zachodzących w organizmie człowieka. Mają potężny wpływ na wzrost człowieka, odnowę komórek macierzystych, układ odpornościowy oraz pamięć i uczenie się. Są niewiarygodne wydajne w przetwarzaniu sygnałów, to rodzaj systemu sterowania, takiego jak krzemowe bramki na chipie komputerowym lub światła drogowe w mieście. Są w stanie dodać mały znacznik chemiczny do innych białek ludzkich, nieznacznie zmieniając ich strukturę w procesie biologicznym zwanym fosforylacją, tym samym wpływają na to, kiedy i w jaki sposób wiele z nich może wykonywać swoją pracę w komórce. Ponieważ białka są mikroskopijnymi końmi roboczymi komórki, budują tkanki i wywołują reakcje chemiczne, które kontrolują wszystkie rodzaje aktywności organizmu, te zwodniczo drobne zmiany mogą mieć duży wpływ na działanie białek, dając im nowe możliwości.

Proces fosforylacji jest więc innymi słowy zmianą "okablowania" biologicznego komórek ludzkich. Na przykład, jeśli komórka przygotowuje się do wzrostu - powiedzmy, żeby zregenerować tkanki po skaleczeniu palca - włączą się określone kinazy i zaczną przekazywać instrukcje białkom zaangażowanym we wzrost komórki, co mają robić. Z kolei wiele nowotworów jest wywoływanych przez nadaktywne kinazy prowadzące do niekontrolowanego wzrostu komórek, a leki spowalniające kinazy są bardzo skuteczne w leczeniu raka. Dlatego tym razem uczeni zbadali zdolność koronawirusa do manipulowania tym potężnym procesem biologicznym, jakim jest fosforylacja. Wyniki tych badań opublikowano w sierpniu br. w czasopiśmie Cell3.

Jak już wspomniano, wiele leków przeciwnowotworowych jest ukierunkowanych na kinazy. SARS-CoV-2 również wykorzystuje kinazy do powodowania szkód w ludzkim ciele - do przechwytywania ludzkich białek i ponownego podłączania ich celem działania pod rozkazami wirusa. Naukowcy stwierdzili, że jeśli dowiedzą się więcej o tym, jak wirus "rozmawia" z komórkowymi kinazami, mogliby znaleźć leki, które wyciszą najeźdźcę. W tym celu opracowali listę fosforylowanych białek w zdrowych komórkach i osobną listę fosforylowanych białek w zakażonych komórkach. Następnie porównując te dwie listy i patrząc na różnice między "listami zainfekowanymi i niezainfekowanymi", określono, które kinazy są zaangażowane przez koronawirusa do namnażania się.

Naukowcy nie mają bowiem wątpliwości, że istnieje kombinacja leków, niejako "koktajl", który może wyleczyć COVID, trzeba być jednak wystarczająco sprytnym i szybkim, aby go znaleźć. Naukowcy nie mają bowiem wątpliwości, że istnieje kombinacja leków, niejako "koktajl", który może wyleczyć COVID, trzeba być jednak wystarczająco sprytnym i szybkim, aby go znaleźć.

Koktajl w laboratorium i badaniach klinicznychGdy stwierdzono już, które kinazy ludzkie wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje do namnażania się i jakie białka zmienia, ponownie przeanalizowano bazę danych, ale tym razem pod kątem istniejących leków hamujących wyselekcjonowane kinazy. Leki uderzające w szlaki kinaz od lat są bowiem na radarze naukowców jako potencjalnie istotne środki przeciwwirusowe. I rzeczywiście, znaleziono szereg leków, które zmieniają komórkowe szlaki kontrolowane przez kinazy ludzkie przejęte przez koronawirusa. Z drugiej strony, co najważniejsze, większość z tych leków, niektóre w postaci mieszaniny przeciwciał - syntetycznej wersji jednej z własnych broni naszego systemu odpornościowego - jest już zatwierdzona do stosowania u ludzi lub jest obecnie w trakcie badań klinicznych w leczeniu nowotworów i może zostać szybko wdrożona do leczenia pacjentów z COVID-19.

Okazało się bowiem w toku przeprowadzonych badań, że kilka z nich było skutecznych w blokowaniu namnażania koronawirusa w komórkach, znacząco obniżając wiremię, prowadząc do istotnie łagodniejszego przebiegu COVID-19 u pacjentów. Pięć wykazało większą siłę zabijania SARS-CoV-2 w warunkach laboratoryjnych niż remdesivir i deksametazon, jedyne do tej pory leki przeciwwirusowe, które w maju br. zostały w trybie nadzwyczajnym dopuszczone do stosowania w ciężkich przypadkach COVID-19 w USA, a następnie w Wielkiej Brytanii, Indiach, Japonii, Tajwanie, Unii Europejskiej i Australii.

Co więcej, wykorzystując mikroskopię elektronową naukowcy zrobili zdjęcia wirusa infekującego komórki gospodarza, wizualizując patogen podczas jego pracy i manipulacji komórką ludzką. Kiedy naukowcy spojrzeli na zdjęcia, doznali szoku: powierzchnia zainfekowanej koronawirusem komórki ludzkiej była pokryta cienkimi rurkami, jakby ostrymi słomkami, przypominającymi ludzkie palce, zwane w biologii filopodiami. Wychodziły z wnętrza zainfekowanej komórki ludzkiej, wycinając dziury w jej błonie i tworząc tunel na zewnątrz. Zwykle patogen rozprzestrzenia się przez przekształcenie zainfekowanej komórki gospodarza w fabrykę wirusów. Komórka wypełnia się kopiami wirusa jak balon z wodą, ostatecznie pękając i uwalniając nowe cząsteczki wirusa.

Jednak zaobserwowane w przypadku SARS-CoV-2 długie i liczne filopodia wskazywały, że wirus opracował dodatkową metodę infekcji: po namnożeniu się w komórce ludzkiej - ale zanim komórka pęknie - wirus wydostaje się przez filopodia z zainfekowanej komórki gospodarza i przebijając dziurę w pobliskiej niezainfekowanej dotąd komórce, umożliwia wirusowi przepływanie z jednej komórki do drugiej. Podobne filopodia wykryto u innych wirusów, takich jak ospa, nigdy jednak nie widziano ich w takiej liczbie i nigdy tak długich. Testy i zdjęcia z mikroskopu elektronowego ujawniły, że te filopodia - niby-ramiona - były wypełnione kopiami koronawirusa. To, co niewiarygodne, niektóre filopodia mogły nawet rozgałęziać się jak drzewa, pozwalając pojedynczej strukturze przebić dziury w dwóch komórkach ludzkich jednocześnie. Stwierdzono, że SARS-CoV-2 może wykorzystywać filopodia jako drogi wirusowe, aby przenieść nowe wirusy do sąsiednich komórek, ułatwiając w ten sposób infekcję i efektywną wiremię.

Czytaj też: Naukowiec z Gdańska bada, jak infekcje wpływają na COVID-19

Ale to niejedyna rzecz, którą można się ekscytować. Okazało się bowiem, iż te same białka - kinazy, których SARS-CoV-2 używa do infekowania i replikacji w ludzkich komórkach - są również przejmowane przez pokrewne koronawirusy SARS-1 i MERS. Jeśli więc którykolwiek z opracowywanych leków zadziała i zahamuje SARS-CoV-2, najprawdopodobniej będą one również skuteczne przeciwko COVID-22, COVID-24 lub wszelkim przyszłym iteracjom COVID, które mogą się pojawić. Są jednak zagadki, których naukowcy nadal nie potrafią rozwiązać, dlatego kontynuują w zawrotnym tempie prace badawcze, tak by zrozumieć, dlaczego wirus wybiera i wykorzystuje określone sygnalizatory komórek ludzkich - kinazy. Nie są też pewni, czy filopodia przestają się formować, gdy zablokowane są docelowe kinazy, skutkując ograniczeniem wiremii. Uczeni są jednak wielkimi optymistami i twierdzą, że już w najbliższym czasie uda się wskazać spośród wytypowanych dotąd kandydatów te leki, które będą całkowicie skuteczne dla COVID-19. Wysiłki badawczy z QBI zaowocowały bowiem kilkunastoma próbami klinicznymi potencjalnych terapii COVID-19. Dodatkowo, jeśli badania przebiegną pomyślnie, niektóre z tych leków można będzie zintegrować z remdesivirem i deksametazonem, aby stworzyć "koktajlową" terapię na COVID. Naukowcy nie mają bowiem wątpliwości, że istnieje kombinacja leków, niejako "koktajl", który może wyleczyć COVID, trzeba być jednak wystarczająco sprytnym i szybkim, aby go znaleźć.

Urzeczywistnienie opisanych powyżej osiągnięć uczonych dokonuje się niemal każdego dnia. Równolegle do prowadzonych badań klinicznych chorzy na COVID-19 mogą ponadto w wyjątkowych wypadkach mieć dostęp do eksperymentalnego leczenia opracowanego w laboratorium, choć za każdym razem jest to rozstrzygane indywidualnie. Tak stało się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie pacjentów leczonych na COVID-19, prezydentem Donaldem Trumpem. Trzeba jednak dodać, iż nie jest on pierwszym pacjentem, któremu udzielono zgody na stosowanie leczenia niezarejestrowanym na tę chwilę specyfikiem (stanowiącym przeciwciała), będącym niczym innym jak syntetyczną bronią naszego systemu odpornościowego, stosowaną przez układ immunologiczny przeciwko wirusom (ale też właśnie przeciwko komórkom raka), wespół z remdesivirem jako "koktajlowej" terapii na COVID-19.
prof. Magdalena Gabig-Cimińska

Miejsca

Opinie (91) 1 zablokowana

 • (6)

  I cyk za jakiś czas mamy całą nową gałęź biznesu farmaceutycznego wartego biliony i osobną półkę w kazdej aptece :)

  • 37 23

  • Tak, to spisek big pharmy (1)

   Plaskoziemco

   • 12 8

   • To Bill Gates

    chce przejąć świat i rządzić z Tel Aviv

    • 6 3

  • No i oto właśnie chodziło. UCK pogubiło pacjentom wyniki w tym moje ale kto by się tym przejmował.

   • 5 1

  • Badają, badają, badają

   Końca nie widać.

   • 1 5

  • Tak samo jak na półkach w aptece leżą szczepionki przeciw grypie. (1)

   I tak samo, jak leży tam remdesivir.

   • 3 0

   • A witamina d3 i woda utleniona?

    • 0 0

 • Kasę targać bo taka piękna katastrofa (1)

  • 25 19

  • polscy fachowcy... o boszeeee, później zdziwienie, że trzecia noga wyrosła

   • 0 0

 • (10)

  Przecież ten covid to tak naprawdę grypa...A biznes farmaceutyczny jak zwykle zarobi milljardy.

  • 31 57

  • na grypę nie umierało po 300 osób dziennie (6)

   • 17 14

   • (3)

    Na covid też nie umiera tylko z covid

    • 11 7

    • na grypę umierają dzieci, młodzież, ludzie w sile wieku i staruszkowie. Na kowid tylko staruszkowie (1)

     • 7 18

     • to ze umiera dużo staruszków nie oznacza że młodych umiera mniej niż na grypę...

      • 10 0

    • Nie z covid tylko z pozytywnym testem covid

     • 4 3

   • Szpitale często kłamliwie wpisują Covid jako (1)

    Przyczynę zgonu. Dostają za to więcej pieniedzy

    • 2 4

    • Od Billa Gatesa

     Zapomniałeś dodać . I potem pracownicy szpitala dzielą się równo pieniędzmi

     • 1 0

  • covid to koronawirus a nie grypa - to jakby kota z psem pomylić...

   • 12 6

  • to nie jest grypa i**oto.

   • 4 2

  • Jesteś pan Mega Jełop.

   • 1 2

 • Nie sądzę, żeby specjaliści z Biologii molekularnej mogli coś tu mądrego powiedzieć gdyż... (11)

  molekuły to nie organizmy i nie można mówić o ich "biologii" (łac. nauki o życiu).

  • 9 35

  • Dawno nie słyszałem czegoś równie głupiego (8)

   • 12 3

   • jak biologia molekuł, ja też (6)

    • 1 9

    • Macie ban na Wikipedię? (1)

     To przykre

     • 5 2

     • wyjść na świat nie z tej strony niż inni, współczuję.

      • 0 3

    • To dlatego że w CV w polu wykształcenie musisz wpisywać "podstawowe" (3)

     • 3 3

     • (1)

      Niepełne

      • 1 2

      • ... zdanie jak twoja rodzina.

       • 0 1

     • podstawowe tańczące z molekułami

      • 0 1

   • to masz nieciekawe życie, żal mi Cię

    • 1 3

  • Filozof od łopaty (1)

   • 3 3

   • pisarz od filozofowania

    • 1 1

 • słabe strony? trudno powiedzieć (4)

  Z pewnością w Polsce najmocniejszą stroną wirusa jest Rząd RP

  • 54 10

  • Od pisu gorsza jest tylko wojna. (3)

   Jak można niszczyć gospodarkę w kraju pod płaszczykiem walki z wirusem grypowym?
   A miliony dalej wierzą w zbawienną rolę PiSu w historii Polski i potworną pandemię.
   Precz z lockdawnem!

   • 11 8

   • Oni sobie poradzą

    Reszta niech zdycha.

    • 3 5

   • Ten niedobry PiS niszczy gospodarkę Niemiec, Francji,

    a właściwie całego świata? Chyba przeceniasz Jarka.

    • 5 2

   • Aha! więc dlatego paradujecie z "to jest wojna" !!!

    z dwojga złego wolę jednak PIS od wojny

    • 4 4

 • Świat pędzi (5)

  Autostrada nie uchronnie do planowanego resetu gospodarki i wproeadzenia NWO. Kiedyś się z tego śmiałem, lecz teraz to już się stało faktem... covid to narzędzie w ich rękach.
  Przecież nikt nie mógł powiedzieć zamykamy bo zamykamy musimy zrobić wam reset bo obecnie nie mamy nad wami 100% władzy i populacja jest zbyt duża więc zrobimy 2 sprawy za jednym zamachem.

  • 13 25

  • "Ich" czyli kogo? (4)

   Ale konkretnie, po nazwiskach.

   • 11 5

   • (3)

    Stare wpływowe od stuleci rody typu Rothschild, Rockefeller, Du Pont czy włoska rodzina Medyceuszy.

    • 8 10

    • Pominąłeś Gatesa (1)

     To niefachowo

     • 9 1

     • Gates to zwykły człowiek ze zwykłej rodziny bez żadnej tradycji kapitalistycznej, który dzięki talentowi i ciężkiej
      pracy dołączył do elity. Bo elita ma to do siebie, że przyjmuje ludzi zdolnych a strzyże bezmyślne owce. Miałem na myśli rodziny bankierskie, książęce, rodziny które 400 lat temu handlowały niewolnikami a dzisiaj są potężnymi szanowanymi armatorami a kapitał jest w tych samych rękach od 400 lat i td i tp.

      • 3 3

    • Jeszcze ten gość od cukierni

     Blikle i cień od wódki Chopin

     • 1 1

 • Nie wiem ile osób zrozumie cały ten artykuł... (5)

  Sama po rozszerzonej biologii w liceum nie wszystko skumałam. Ale mam jeden wniosek - powyrywać COVID'owi niby-ramiona!

  • 30 10

  • Proszę wpisać do wyszukiwarki hasło: (4)

   ,,test covid tymbark,,
   Po obejrzeniu prezentacji wszystko staje się jasne.

   • 4 9

   • Czyli to kosmici wysłali nam tego covida i teraz już jest wszędzie?

    Uratować może nas tylko MegaWonsz9 !

    • 3 3

   • Testy są g

    Warte i tyle.

    • 2 3

   • Już tę jutubową głupotę zmasakrowano.

    Ale zawsze znajdzie się cymbał, który w to uwierzy.

    • 3 2

   • Masz niesamowitą wiedzę.

    Nie wiedziałem, że wystarczy oglądać Youtuba, zamiast studiować.

    • 5 0

 • Strasznie dlugo to trwa (4)

  Dziesiątki tysięcy naukowców pracuje już prawie rok, a my jesteśmy coraz bardziej w czarnej d...

  • 28 10

  • Nie jest latwo taka szczepionke stworzyc

   • 3 0

  • Olać to (2)

   I żyć normalnie. Jak ktoś będzie chory to trudno. Ludzie mają raka i to jest dramat.

   • 3 5

   • w polsce już mniej ludzi codziemmie umiera na raka niż na covid... :( (1)

    • 7 4

    • Chyba w Twojej chorej glowie.

     • 3 2

 • Bardzo ładny ten wykład. (3)

  Brzmi z grubsza jak opis działania zderzacza hadronów, ale przecież nie o to w tym chodzi. Ludzie muszą mieć wrażenie, że obcują z ekspertami, którzy w specjalistycznym języku tłumaczą rzeszom laików na czym polega zakażenie i jakie są jego skutki. Zwłaszcza, że konkluzja jest tu tylko jedna: dopóki się nie zaszczepimy...

  Załóżmy, że się zaszczepimy. Eksperymentalną szczepionką z jakiegoś University, co do której nie ma pewności ani pod względem skuteczności, ani ewentualnych działań ubocznych, bo patogen "jest nowy" i wiemy o nim tyle, że wiemy niewiele. Kto weźmie odpowiedzialność za możliwe skutki uboczne? Nie mówimy tu o grupie ochotników, którzy pro publico bono, albo za pieniądze przetestują na sobie ten wynalazek, tylko o poddaniu próbie kilku milionów ludzi. Rzecz jasna, zgodnie z zasadą "dobrowolności", czyli - nie musisz, ale jeśli chcesz wrócić do pracy, prowadzić firmę, zrobić zakupy, to nie ma dla ciebie takiej możliwości. Plus nakręcanie spirali nienawiści pod hasłem "mogłoby być normalnie, ale antyszczepionkowcy..." I cyk! Kasa leci, biznes się kręci, tylko pacjent... sztywny taki...

  • 24 14

  • Masz rację

   Najważniejsze jest to, że nic nie rozumiesz

   • 7 2

  • Akurat ten tekst w ogóle nie zmierzał w kierunku szczepionek a leków.

   Ale jak się trzyma w ręku młotek to wszędzie widzi się gwoździe...

   • 13 0

  • Niestety na głupotę nadal nie ma szczepionek

   Niektórzy myśleli, że powszechny dostęp do wiedzy (internet) taką będzie ale jak widać mamy skutki uboczne widoczne powyżej... :/

   • 1 1

 • Ehh a myslalem ze to ja wymyslilem nazwe covid20, covid21

  A tu czytam ze juz uzywana... czyli czekamy na sars-cov3. Heh no i niestety te leki wspomniane u nas najszybciej za kilka lat beda dostepne...

  • 10 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane