• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Jaki ma być park Południowy? Wyniki konsultacji społecznych

Ewelina Oleksy
9 maja 2022, godz. 20:30 
Opinie (111)
 • Miasto ogłosiło wyniki konsultacji społecznych ws. parku Południowego.
 • Miasto ogłosiło wyniki konsultacji społecznych ws. parku Południowego.

Zachowanie istniejącej zieleni, ścieżki biegowe i rowerowe, wyznaczenie przejść z osiedli i pomiędzy zbiornikami retencyjnymi. To najczęściej powtarzające się wnioski mieszkańców w konsultacjach społecznych dot. planowanego parku Południowego. Jego teren obejmie cztery dzielnice. Koncepcja urbanistyczna tego terenu ma być gotowa do końca roku, ale jeszcze w tym pojawią się tam nowe nasadzenia.W jakiej odległości od domu masz najbliższy park?

Pomysł stworzenia parku Południowego obejmującego cztery dzielnice: Jasień, Ujeścisko - Łostowice, Zakoniczyn oraz Orunia Górna - Gdańsk Południe władze Gdańska ogłosiły we wrześniu ubiegłego roku.

Zgodnie z zamysłem ma to być drugi co do wielkości, po parku Reagana, park w Gdańsku. Jego planowana powierzchnia to 77,7 ha. Ogłoszono, że powstanie on zamiast planowanej wcześniej na tym terenie mieszkaniówki.

Park Południowy docelowo będzie obejmował rozległe tereny w okolicy zbiorników retencyjnych Świętokrzyska IMapkaŚwiętokrzyska II.Mapka

Dokąd do parku w Trójmieście? Lista miejscJesienią ubiegłego roku miasto rozpoczęło konsultacje społeczne ws. tego, jak ma wyglądać park Południowy. Właśnie ogłoszono ich wyniki.

Park Południowy obejmie m.in. ten teren na Zakoniczynie.
Park Południowy obejmie m.in. ten teren na Zakoniczynie.

Jakiego parku Południowego chcą mieszkańcy?W konsultacjach społecznych udział wzięło ponad 1,3 tys. mieszkańców.

Główne wnioski z konsultacji to:

 • ochrona najcenniejszych przyrodniczo obszarów i zachowanie naturalnego charakteru parku,
 • jasne wyznaczenie obszarów przeznaczonych pod rekreację w formie zorganizowanej,
 • stworzenie sieci powiązanych wnętrz krajobrazowych,
 • wyznaczenie dogodnych połączeń pieszych i rowerowych oraz pogodzenie realizacji nowego parku z potrzebnymi inwestycjami w infrastrukturę transportową (PKM, Nowa Świętokrzyska, Nowa Bulońska),
 • stworzenie nowych miejsc komfortowego spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup mieszkańców,
 • realizacja najbliższych działań na terenach wokół zbiorników retencyjnych i w strefie centrum dzielnicowego.

- To, co najczęściej wskazywali mieszkańcy, to zachowanie istniejącej już w parku zieleni. To także wyznaczenie miejsc do aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportu, czyli przygotowanie ścieżek biegowych i rowerowych, a także wyznaczenie przejść z osiedli i pomiędzy zbiornikami retencyjnymi - wymienia Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Powstał raport z konsultacji i wstępna wizja parkuZ wynikami konsultacji szczegółowo można się zapoznać w liczącym ponad 130 stron raporcie, dostępnym online.

- Odzew był duży, a wnioski z konsultacji jednoznaczne. Na ich podstawie udało nam się już opracować wstępną wizję zagospodarowania terenu parku Południowego. Do końca tego roku chcielibyśmy opracować docelową koncepcję urbanistyczną całego tego obszaru i przeprowadzić pierwsze nasadzenia. Co ważne, poza samymi nasadzeniami dla lokalnej społeczności powstaną także kolejne miejsca kultury - mówi prof. Piotr Lorens, architekt miasta Gdańsk.
 • Teren parku podzielono na trzy obszary.
 • Teren przyszłego parku Południowego został na mapie zaznaczony kolorem zielonym.
 • Kolorem żółtym obrysowano dodatkowo włączone tereny, wcześniej planowane pod zabudowę mieszkaniową.
Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych, obszar parku Południowego podzielono na trzy strefy:

 1. Obszary "naturalne" chronione. Czyli tereny najcenniejsze przyrodniczo, które nie powinny podlegać przekształceniom: części dolin potoków Oruńskiego i Kozackiego, planowane użytki ekologiczne między ul. Jaworzniaków a ul. Guderskiego oraz obszary cenne z uwagi na bogactwo fauny w dolinach potoków Oruńskiego i Kozackiego.
 2. Obszary "naturalne" z niewielkim zagospodarowaniem. Obszary te należy zachować w jak najbardziej naturalnej postaci, z ew. wyznaczeniem ścieżek pieszych i wprowadzeniem ławek (w zakresie niezbędnym dla spełnienia standardów dostępności). Jest to przede wszystkim park Dulina na południe od ul. Piotrkowskiej.
 3. Obszary "urządzone". Obszary o mniejszej powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności, o bardziej miejskim charakterze, wyposażone w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Są to przede wszystkim: północna część parku Dulina, centralna część parku w rejonie zbiornika Świętokrzyska I; tereny powyżej jaru potoku między zbiornikami, urządzane w ramach Budżetu Obywatelskiego

 • W weekend na terenie przyszłego parku odbył się piknik.
 • W weekend na terenie przyszłego parku odbył się piknik.

Kiedy powstanie park Południowy? Perspektywa nawet 10 latUrzędnicy informują, że zakończenie inwestycji związanych z parkiem Południowych to perspektywa kolejnych 10 lat.

- Dziś zapada decyzja strategiczna, że tereny zostaną przeznaczone na zieleń a nie mieszkaniówkę. Wiadomo, że taki park nie powstanie w jeden rok, prawdopodobnie to plan na 10 najbliższych lat i prawdopodobnie tyle ta realizacja wyniesie - stwierdził jesienią ubiegłego roku wiceprezydent Piotr Grzelak.
Prace będą prowadzone stopniowo. Jeszcze w tym roku miasto zaprosi mieszkańców do wspólnych nasadzeń zieleni na terenie przyszłego parku.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (111)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane