• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wiadomości

Jan Krzysztof Bielcki

Od 1980 roku był ekspertem ekonomicznym NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym był działaczem podziemnych struktur "S". W 1989 roku był jednym z założycieli Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów. Od lutego 1990 roku był w składzie prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Był posłem na Sejm w latach 1989 - 1993. W grudniu 1990 roku został powołany na urząd premiera. W 1991 roku złożył dymisję. W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. Od grudnia 1993 roku był przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1 października 2003 pełnił funkcję prezesa zarządu Banku Pekao SA.

1 artykuł

Michał Stąporek

Wydawca

Michał Stąporek

Najczęściej czytane