• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Był mobbing w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wyniki kontroli Inspekcji Pracy

Ewelina Oleksy
20 września 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
W Urzędzie Miejskim i USC po sygnałach o mobbingu przeprowadzono szkolenia. W Urzędzie Miejskim i USC po sygnałach o mobbingu przeprowadzono szkolenia.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku stosowano mobbing - tak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród pracowników przeprowadzono ankiety. Wskazali w nich, że ze strony przełożonych dochodziło do m.in. agresji słownej, uporczywego nękania, lekceważenia i zlecania zadań poniżej lub powyżej kompetencji. Miasto podsumowało działania, jakie w tej sprawie podjęło: przeprowadzono szkolenia.Doświadczyłe(a)ś kiedyś mobbingu w miejscu pracy?

O sygnałach dotyczących mobbingu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku zrobiło się głośno rok temu.

Wtedy radni PiS poinformowali, że mają w tej sprawie "liczne sygnały od aktualnych oraz byłych pracowników". Dotyczyły one mobbingu, jakiego wobec nich miała się dopuszczać kierownik urzędu Grażyna Gorczyca.

Sekretarz miasta, Danuta Janczarek, przyznawała wtedy, że rzeczywiście wpłynęły sygnały od pracowników USC ws. mobbingu. Miasto wdrożyło wówczas procedury antymobbingowe. A Okręgowy Inspektorat Pracy wszczął kontrolę w USC.

Inspekcja Pracy stwierdziła nieprawidłowościSprawdziliśmy, jakie są wyniki tej kontroli. Okazuje się, że nie najlepsze dla pracodawcy.

Jak informuje nas Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, za zgodą dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego inspektorzy pracy przeprowadzili wśród pracowników USC anonimowe ankiety nt. zachowań o charakterze mobbingowym.

- W badaniu wzięło udział 28 pracowników. Analiza przeprowadzonych ankiet wskazała na występowanie przypadków zachowań niepożądanych, które mogłyby wykazywać cechy mobbingu. Do zachowań tych należy zaliczyć m.in. agresję słowną, rozpowszechnianie i tworzenie nieprawdziwych informacji na temat pracownika, lekceważenie, ignorowanie, zlecanie sprzecznych bądź bezsensownych zadań, bądź też zadań poniżej lub powyżej posiadanych kwalifikacji - mówi nam Patrycja Potocka-Szmoń, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych. - Powyższe działania stosowane były zarówno przez pracodawcę, jak i bezpośredniego przełożonego czy też innego pracownika.
Siedziba gdańskiego USC. Siedziba gdańskiego USC.

Agresja słowna, uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanieZ analizy ankiet przeprowadzonych przez PIP wynika też, że większość ankietowanych pracowników, pomimo posiadanej wiedzy na temat istniejących form przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy, nie zgłaszało problemu mobbingu pracodawcy.

- Dodatkowo inspektorzy pracy przesłuchali losowo wybranych pięcioro pracowników. Z pojedynczych zeznań świadków wynika m.in. iż wobec świadków były stosowane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, działania lub zachowania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, agresja słowna, zlecano sprzeczne bądź bezsensowne zadania, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej - informuje Patrycja Potocka-Szmoń.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy przesłali do pracodawcy wnioski dotyczące m.in. podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako zachowania mobbingowe, oraz mających na celu "skuteczne kształtowanie zasad współżycia społecznego w zakresie odpowiednich relacji służbowych między pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku".

Jak podkreśla Patrycja Potocka-Szmoń, inspektorzy opisali stan faktyczny, a ocena prawna, czy doszło do mobbingu należy do sądu. To wymaga złożenia odpowiedniego pozwu.

  • Władze Gdańska ostatnio podsumowały swoje działania ws. sygnałów o mobbingu w odpowiedzi na interpelację radnych PiS.
  • Władze Gdańska ostatnio podsumowały swoje działania ws. sygnałów o mobbingu w odpowiedzi na interpelację radnych PiS.

Co zrobiło miasto? SzkoleniaKierownik USC nie straciła stanowiska. Miasto informuje natomiast, że w USC przeprowadzono szkolenia antymobbingowe.

Jak podaje Danuta Janczarek, sekretarz Gdańska, jesienią ubiegłego roku przeprowadzono szkolenie "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy", w którym obligatoryjnie uczestniczyli wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Celem szkolenia było wyjaśnienie, jak kształtować relacje, aby wyeliminować lub zminimalizować możliwość wystąpienia mobbingu, jak zidentyfikować zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing, jak reagować i udzielać pracownikom właściwego wsparcia oraz jakie są konsekwencje prawne takich zachowań - wyjaśnia Janczarek.

Była rozmowa z kierownik USC i jej zastępcamiDodatkowo przeprowadzono rozmowę z kierownik USC i jej zastępcami, dotyczącą relacji z podległymi pracownikami, oraz pouczono o obowiązku podejmowania działań antymobbingowych.

Pod koniec marca tego roku pracownikom USC przeprowadzono z kolei szkolenie pod hasłem "Jak się dogadać z tymi, z którymi nam nie po drodze".

Komisja antymobbingowa w gdańskiej Straży Miejskiej Komisja antymobbingowa w gdańskiej Straży Miejskiej

- Celem szkolenia było wzmocnienie i usprawnienie komunikacji w zespole - mówi Janczarek. - Ponadto informuję, że do prezydenta Gdańska nie wpłynęło żadne zgłoszenie w sprawie mobbingu w Urzędzie Stanu Cywilnego - dodaje.

Mobbing można zgłaszać pisemnie, prezydent powoła komisję- Prezydent miasta reprezentując pracodawcę, jakim jest Urząd Miejski, podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy, zarówno ze strony przełożonych, jak i współpracowników. Realizowana przez Urząd Miejski w Gdańsku polityka antymobbingowa określa sposób przeciwdziałania mobbingowi - podkreśla.
Janczarek informuje, że każdy pracownik, który uważa, że doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu, lub będący świadkiem zdarzeń noszących znamiona mobbingu może wystąpić z pisemnym zgłoszeniem do prezydenta miasta, który "bez zbędnej zwłoki powołuje komisję mającą za zadanie wyjaśnić, czy opisane w zgłoszeniu zjawisko mobbingu miało miejsce".

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (242)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane