Fakty i opinie

Mieszkańcy Nowego Portu obawiają się budowy ul. Nowej Wyzwolenia

W miejscu kamienicy po prawej, planowanej do wyburzenia, będzie zaczynała się ul. Nowa Wyzwolenia, która będzie stanowiła nowe połączenie z ul. Marynarki Polskiej.
W miejscu kamienicy po prawej, planowanej do wyburzenia, będzie zaczynała się ul. Nowa Wyzwolenia, która będzie stanowiła nowe połączenie z ul. Marynarki Polskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Projekt planu zagospodarowania dla Nowego Portu wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców dzielnicy, którzy obawiają się przebiegu tzw. ul. Nowej Wyzwolenia. Postulują, by urzędnicy usunęli jej dotychczasową rezerwę i wykorzystali pod drogę nieeksploatowane tory kolejowe pociągów SKM. To jednak stoi w sprzeczności z polityką przestrzenną miasta i inwestycjami kolejarzy.Czy należy zlikwidować tory SKM do Nowego Portu i zastąpić je drogą?

tak, droga jest potrzebna, a pociągi SKM nigdy już nie wrócą na tę trasę 29%
nie, nie wolno rozbierać torów, trzeba je przywrócić do działania 71%
zakończona Łącznie głosów: 961
Podczas dyskusji publicznej zorganizowanej w Biurze Rozwoju Gdańska pojawiło się ok. 80 mieszkańców zainteresowanym projektem planu - przede wszystkim przebiegiem ul. Nowej Wyzwolenia.

To droga, która ma łączyć rejon ul. Oliwskiej i obecnej ul. Wyzwolenia zobacz na mapie Gdańskaul. Marynarki Polskiej zobacz na mapie Gdańska wzdłuż dawnego Jeziora Zaspa (składowiska popiołów) zobacz na mapie Gdańska i przez teren blaszanych garaży zobacz na mapie Gdańska oraz ogrodów działkowych zobacz na mapie Gdańska.

Projekt planu zagospodarowania dotyczył jednak początkowego fragmentu ul. Nowej Wyzwolenia. Mieszkańcy sprzeciwiają się prowadzeniu jej w pobliżu czteropiętrowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz zobacz na mapie Gdańska.

Jezioro w popiołach. Historia zlikwidowanego jeziora ZaspaNa pomarańczowo zaznaczono propozycję części mieszkańców Nowego Portu.
Na pomarańczowo zaznaczono propozycję części mieszkańców Nowego Portu. graf. Trojmiasto.pl

Ulica Nowa Wyzwolenia jako miejska ulica?Biuro Rozwoju Gdańska, choć nie zajmuje się projektowaniem układów drogowych, a jedynie wskazuje dla nich rezerwy terenowe, na spotkaniu przedstawiło autorską koncepcję ul. Nowej Wyzwolenia jako drogi:
 • z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu o szerokości 3 m (taką szerokość mają pasy ruchu np. na ul. Kołobrzeskiej),
 • z obustronnymi chodnikami i szpalerami drzew,
 • miejscami do parkowania w zatokach przy jezdni,
 • infrastrukturą rowerową w formie wydzielonej drogi rowerowej lub pasami w jezdni.


Mieszkańcy: Nowa Wyzwolenia powiela błędy istniejącej ulicyZdaniem mieszkańców taki projekt w żaden sposób nie rozwiązuje jednak ich problemów, czyli nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych w Nowym Porcie, ponieważ nowa droga:
 1. nadal będzie poprowadzona w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, co powoduje nadmierny hałas, drgania budynków i ich osiadanie,
 2. nie będzie żadną alternatywą dla kierowców TIR-ów ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni,
 3. w przyszłości, gdy wokół powstaną nowe osiedla, będzie utrapieniem dla ich mieszkańców.

- Zaplanowany przekrój z 3-metrowymi pasami ruchu może być poszerzony do szerokości 3,5 m. Z naszych analiz wynika, że jedna jezdnia i dwa pasy ruchu są wystarczające dla ul. Nowej Wyzwolenia. W planie proponujemy dla niej klasę techniczną zbiorczą [identyczną ma np. ul. Nowa Wałowa - dop. red.], czyli wyższą niż ul. Wyzwolenia [ulica klasy lokalnej - dop. red.] - przekonuje Karolina Rospęk-Aszyk, kierownik Zespołu Transportu w Biurze Rozwoju Gdańska.
Istniejące zakończenie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk przy nieczynnym przystanku SKM Gdańsk Zaspa Towarowa. Docelowo jej kontynuacją będzie ul. Nowa Muzyczna do ul. Marynarki Polskiej.
Istniejące zakończenie ul. Pokoleń Lechii Gdańsk przy nieczynnym przystanku SKM Gdańsk Zaspa Towarowa. Docelowo jej kontynuacją będzie ul. Nowa Muzyczna do ul. Marynarki Polskiej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Droga dla ciężarówek zamiast torów kolejowychPropozycja mieszkańców, którą przypomniał podczas dyskusji Łukasz Hamadyk, radny dzielnicy Nowy Port, a wcześniej radny miasta, zakłada wykorzystanie nieużytkowanych torów SKM do Nowego Portu jako miejsca do budowy nowej drogi. Miałaby się ona łączyć z gotowym odcinkiem ul. Pokoleń Lechii Gdańsk zobacz na mapie Gdańska w pobliżu tzw. Czerwonego Wiaduktu w Letnicy.

- To rozwiązanie jest proste jak drut. Do Czerwonego Wiaduktu "dociągnięto" już drogę, ale dalsza jej budowa jest solą w oku, bo wybudował się obok deweloper i jemu takie rozwiązanie drogowe jest nie na rękę - uważa Hamadyk.

Którędy pojadą TIR-y do portu? Dyskusja o przebiegu ulic w Letnicy i Nowym Porcie


Zdaniem urzędników proponowane rozwiązanie jest jednak niemożliwe do ujęcia w dokumentach planistycznych i inwestycyjnych ze względu m.in. na:
 1. zabezpieczenie terenu pod ewentualną reaktywację w przyszłości Szybkiej Kolei Miejskiej (niedawno udało się uchronić większość przystanków przed rozbiórką),
 2. problem z poprowadzeniem drogi pod wiaduktem w ciągu ul. Krasickiego zobacz na mapie Gdańska, gdzie PKP planuje korektę przebiegu torów,
 3. realizowany przez PKP projekt modernizacji torów do portu - wprowadzanie zmian na obecnym etapie, gdy przygotowano pełną dokumentację projektową, wybrano już wykonawcę robót budowlanych i zabezpieczono środki finansowe, nie ma szans na uzyskanie zgody kolejarzy,
 4. projektowanie drogi, która obsługuje tylko jednostronnie przyległe nieruchomości, co jest rozwiązaniem nieekonomicznym.


Wiadukt w ciągu ul. Krasickiego. Po prawej za podporami znajduje się nieużytkowany tor Szybkiej Kolei Miejskiej do Nowego Portu.
Wiadukt w ciągu ul. Krasickiego. Po prawej za podporami znajduje się nieużytkowany tor Szybkiej Kolei Miejskiej do Nowego Portu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Nowa Wyzwolenia od dawna w dokumentach planistycznychPonadto BRG zwraca uwagę, że obecny przebieg drogi został ustalony już w trzech edycjach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niedopuszczalne jest uchwalanie planów niezgodnych ze studium.
 1. W studium z 2001 r. ul. Nowa Wyzwolenia przechodziła bardzo szerokim łukiem z rejonu ul. Oliwskiej w stronę ul. Marynarki Polskiej,
 2. W studium z 2007 r. łuk został ograniczony niemal do minimum dla drogi do ruchu pojazdów ciężarowych,
 3. W studium z 2018 r. łuk został zastąpiony skrzyżowaniem z łącznikiem do ul. Letnickiej.

To oznacza, że na przestrzeni lat udało się nieco odsunąć drogę w południowej części od bloków SM Kolejarz, a przebieg z mniejszym łukiem i kolizyjność potoków ruchu powinny wpłynąć na niższą prędkość pojazdów.

[2018 r.] Radni uchwalili studium dla Gdańska


W którą stronę przesunąć Nową Wyzwolenia?Podczas dyskusji mieszkańcy przekonywali jednak, że można ul. Nową Wyzwolenia "odgiąć" także w stronę torów kolejowych, a tym samym zwiększyć odległość od ich bloków mieszkalnych.

- Wówczas wkraczamy w teren prywatny zabudowany, a wykup takiego terenu jest znacznie droższy od terenu prywatnego bez zabudowy [znaczna część terenu pod nową drogę przebiega przez prywatną działkę - dop. red.]. Przesuwając drogę w stronę torów nie będziemy mogli stworzyć skrzyżowania z ul. Oliwską o parametrach, jakich wymaga droga zbiorcza dla ruchu ciężkiego. Zaproponowany korytarz jest naszym zdaniem optymalny - argumentuje kierownik Zespołu Transportu w Biurze Rozwoju Gdańska.
mat. BRG

Właściciel terenów inicjatorem zmiany planu zagospodarowaniaWspomniany właściciel gruntów (BRG nie ujawnia nazwiska ze względu na ochronę danych osobowych) jest wnioskodawcą zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Po raz pierwszy taką prośbę wystosował w 2007 r., a następnie ponawiał swoje wnioski co kilka lat.

Zależało mu przede wszystkim na przesunięciu łącznika z ul. Letnicką w stronę dawnego Jeziora Zaspa oraz zmianie przeznaczenia terenów z produkcyjno-usługowo-składowych i usługowych na mieszkaniowo-usługowe. Oba te postulaty zostały zaakceptowane.

Nowa zabudowa bez wieżowców i dominant przestrzennychNowa zabudowa mieszkaniowa będzie przewyższać istniejące czteropiętrowe bloki o kilka metrów. W projekcie planu nie przewidziano jednak dominant ani wieżowców.

Ponadto w planie zakazuje się tworzenia dróg serwisowych oraz parkingów naziemnych od strony głównych ulic, co ma nadać zabudowie bardziej miejski charakter (parkingi są dopuszczone w halach garażowych lub między budynkami).

W planie chroniona jest natomiast kamienica przy ul. Letnickiej 35 zobacz na mapie Gdańska, wzdłuż której nie będzie się już odbywał ruch międzydzielnicowy, ponieważ ul. Letnicka zostanie na jej wysokości "zaślepiona" (ruch aut do Nowego Portu będzie przebiegał wspomnianym łącznikiem przy dawnym Jeziorze Zaspa).

Budowa ul. Nowej Wyzwolenia będzie natomiast wymagała wyburzenia kamienicy przy ul. Wyzwolenia 1 zobacz na mapie Gdańska oraz może przyczynić się do likwidacji lub zmniejszenia zieleńca przy ul. Wyzwolenia-Oliwskiej zobacz na mapie Gdańska (budynek i skwer są jednak poza granicami projektu tego planu).

Zieleń pośród zabudowy. Czym są parki kieszonkoweSkładanie uwag do projektu planu do 13 czerwcaMieszkańcy mają czas do 13 czerwca na złożenie uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Z dokumentami zapoznać się można na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Prezydent miasta będzie miała 21 dni na rozpatrzenie uwag i ustosunkowanie się do nich.

- Jeżeli uwagi zostaną uwzględnione, projekt zostanie cofnięty do ponownych uzgodnień i zostanie jeszcze raz wyłożony do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną. Nieuwzględnienie uwag oznacza natomiast, że projekt trafi do Rady Miasta Gdańska, gdzie będzie poddany głosowaniu - informuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Przed wyłożeniem planu do publicznego wglądu z możliwości zgłaszania wniosków nie skorzystała lokalna rada dzielnicy (kadencji 2015-2019).

Jak planowane są polskie miasta?Na dyskusji publicznej pojawiło się ok. 80 osób. Część z nich musiała stać przed wejściem do sali.
Na dyskusji publicznej pojawiło się ok. 80 osób. Część z nich musiała stać przed wejściem do sali. fot. kk/Trojmiasto.pl

Jeżeli nie nowy plan, to co? Nowa Wyzwolenia nadal zostajeNieprzyjęcie przez radnych gotowego projektu planu oznacza, że w tej części Gdańska będą obowiązywały plany z 2002 i 2003 r., w których zawarta jest wizja ul. Nowej Wyzwolenia na bazie studium z 2001 r.

Dodajmy, że plany zagospodarowania nie narzucają w żaden sposób terminów budowy dróg czy budynków. Ulica Nowa Wyzwolenia nie jest ujęta w planach budżetowych miasta na najbliższe pięć lat, a status tej drogi jako rezerwy może utrzymywać się przez dekady.

Jej budowa może być jednak także finansowana przez prywatnego inwestora wraz z budową nowych osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie.

Prywatni inwestorzy przez pięć lat wydali na drogi 400 mln złMieszkania w Nowym Porcie - ogłoszenia nieruchomości

Opinie (176) 3 zablokowane

Wszystkie opinie

 • A dlaczego nowa zabudowa bez wieżowców?

  • 35 47

 • Nic się nie obawiać tylko budować Moi drodzy i kochani

  Im więcej dróg szansą na mniejsze korki

  • 35 81

 • Nie, bo im więcej drog tym więcej świateł, które nie współgrają z innymi światłami

  • 11 11

 • Zostawić tory SKM. Za pare lat mieszkańcy będą dziękować że ich nie usunięto. Przy tej skali nowego budownictwa to transport szynowy będzie zbawieniem w przyszłości

  • 186 20

 • jednym słowem burdel na kółkach

  a każdy chce być najważniejszy!
  A może jeszcze oddział lotniska zaplanować w tym miejscu???

  • 53 8

 • Ta kamienica z rogu to wylęgarnia patusów obsmarowana celtyckimi krzyżami, jej nie szkoda.

  Budynek nieremontowany i zaniedbany. Oczywiście go szkoda, ale tragedii nie ma. Natomiast budynek bardziej schowany czyli ta czerwona to małe dzieło architektoniczne, więc zasługuje na uratowanie.

  • 78 18

 • rozbieranie torów, żeby budować drogę

  to jak jeszcze chcemy cofnąć w rozwoju to miasto?

  ludzi trzeba przekonywać do komunikacji zbiorowej i to ją przede wszystkim rozwijać, bo inaczej będziemy mieli miasta, jak w krajach słabo rozwiniętych, czyli zawalone autami, zapchane korkami itd.

  • 109 19

 • budwać, budować i jeszcze raz budować!

  Budować wszystko co się da! Taka koniunktura na budownictwo wszelakie była poprzednio za Gierka - jak byśmy tego okresu nie oceniali, wtedy się budowało wiele i służy do dziś!
  Będzie nowa ulica - będą nowe możliwości. Powstaną firmy, mieszkania, lokale i inne elementy infrastruktury przydatne w mieście.
  A że niektórzy będą protestować - cóż poradzimy. Zawsze ktoś protestuje przeciwko czemuś.
  Następny taki boom gospodarczy będzie za bardzo wiele lat

  • 41 43

 • bzdurna logika

  im więcej dróg, tym więcej aut i korków. To się nigdy nie nasyci.

  • 23 9

 • Jest tramwaj

  • 13 19

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.