Fakty i opinie

stat

Mieszkania i handel zamiast przystanku SKM w Nowym Porcie

To już koniec marzeń o powrocie SKM do Nowego Portu. Zarówno miasto, jak i kolejarze chcą przeznaczyć tereny kolejowe w obrębie dawnego przystanku Nowy Port zobacz na mapie Gdańska pod zabudowę usługową lub mieszkaniowo-usługową. Radni jednogłośnie zgodzili się na rozpoczęcie prac nad nowym planem zagospodarowania.Do którego przystanku powinny być wznowione kursy pociągów SKM?

do Zaspy Towarowej (na wysokości Letnicy) 6%
do Brzeźna (przy wiadukcie w ciągu ul. Krasickiego) 25%
do Nowego Portu (przystanku końcowego do 2002 r.) 51%
nie należy reaktywować połączeń na tej linii 18%
zakończona Łącznie głosów: 2970
Przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej w Nowym Porcie w rejonie ul. Podjazd funkcjonował do grudnia 2002 r.

Pięć lat później wraz z modernizacją przejazdu przez tory na wysokości skrzyżowania Oliwska - Przemysłowa zobacz na mapie Gdańska zdemontowano tor, którym mogły dotrzeć tutaj pociągi.

Obecnie dawny peron jest niemal w całości zarośnięty. Próżno szukać tutaj tablic informacyjnych, torów czy pozostałej infrastruktury kolejowej. Te zostały już usunięte ponad dekadę temu. Pamiątką po przystanku pozostaje jeszcze fragment wiaty przy wejściu na peron.

SKM dla mieszkańców nowych osiedli w LetnicyW ostatnich latach wrócił pomysł reaktywacji połączenia SKM na tej linii - przede wszystkim ze względu na wyrastające jak grzyby po deszczu osiedla w Letnicy. Kolejarze pierwotnie chcieli dokonać rozbiórki wszystkich przystanków na dawnej trasie SKM, jednak plany te pokrzyżował konserwator zabytków, który uratował przed rozbiórką przystanki Gdańsk Stocznia (peron do Nowego Portu), Gdańsk Kolonia i Gdańsk Brzeźno. PKP zgodziło się też na pozostawienie peronu przy Węźle Kliniczna (Gdańsk Nowe Szkoty).

graf. Trojmiasto.pl

SKM nie dojedzie do przystanku Nowy PortTeraz okazuje się, że nawet jeżeli dojdzie kiedykolwiek do reaktywacji połączenia, to pociągi nie dotrą już do centrum Nowego Portu, a co najwyżej do przystanku Gdańsk Brzeźno. Prezydent Gdańska i Biuro Rozwoju Gdańska zgodzili się przychylić do prośby kolejarzy, by teren przystanku Nowy Port całkowicie wyłączyć z funkcji kolejowej.

- W 2017 r. PKP złożyło wniosek o zmianę planu miejscowego celem wprowadzenia na wskazanym terenie ścieżek pieszo-rowerowych oraz zabudowy usługowej. Ponieważ możliwości inwestycyjne dzielnicy Nowy Port są ograniczone - jest to dzielnica, której struktury pozwalają jedynie na niewielkie uzupełnienia zabudowy - w perspektywie najbliższych lat liczba mieszkańców nie wzrośnie do poziomu uzasadniającego prowadzenie na tym odcinku przewozów SKM na poziomie rentownym. Uznano zatem, że dzielnica Nowy Port obsługiwana będzie w zakresie transportu zbiorowego tramwajem oraz autobusem, których ofertę przewozową można w miarę potrzeb wzbogacić - wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Warto podkreślić, że PKP wystąpiło również z podobnym wnioskiem dla przystanku Gdańsk Brzeźno, na co jednak - przynajmniej na razie - nie ma zgody m.in. ze względu na wspomnianą ochronę konserwatorską.

Urzędnicy: Nowemu Portowi wystarczą tramwaje i autobusyZdaniem BRG istnieje ekonomiczno-transportowe uzasadnienia reaktywacji połączenia SKM, lecz jedynie do wysokości Letnicy (przystanek Gdańsk Zaspa Towarowa) lub ewentualnie przystanku Gdańsk Brzeźno. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przystanek Nowy Port nie został już nawet uwzględniony.

- W ostatnich latach funkcjonowania SKM w kierunku Nowego Portu przystanki końcowe (Brzeźno oraz Nowy Port) charakteryzowały się znikomym potokiem pasażerskim w stosunku do możliwości przewozowych SKM. Atrakcyjniejszą alternatywą dla mieszkańców Nowego Portu była trasa tramwajowa m.in. ze względu na większą częstotliwość kursowania tramwajów oraz jej trasowanie w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i usługowych. To było właśnie jednym z powodów zawieszenia przewozów SKM do Nowego Portu - dodaje Damszel-Turek.
Granice planu zagospodarowania przestrzennego.
Granice planu zagospodarowania przestrzennego. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Radni jednogłośnie poparli sporządzenie nowego planuNa ostatnią sesję Rady Miasta Gdańska skierowano uchwałę o przystąpieniu do sporządzania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port w mieście Gdańsku".

- Północną część obszaru objętego granicami planu stanowią wyłączone z eksploatacji tereny po dawnym torowisku, przeznaczone w planie obowiązującym pod funkcje stacji kolejowej oraz szlaku kolejowego. Z uwagi na niezasadność reaktywacji linii SKM w jej końcowym przebiegu (do Nowego Portu) właściwa jest zmiana przeznaczenia tego terenu i zwiększenie jego możliwości inwestycyjnych. Część południowa objęta została granicami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. W związku z powyższym częściowo zmianie mogą ulec ustalenia dotyczące funkcji przewidzianej dla tego terenu (administracja, usługi, parking). Przeanalizowane zostaną możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej bądź mieszkaniowo-usługowej, jako wzmocnienie procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej poprzez uzupełnienie tkanki miejskiej nową zabudową wpisującą się w charakter otoczenia i dopełniającą zabytkową tkankę Nowego Portu - czytamy w uzasadnieniu przystąpienia do sporządzania nowego MPZP.
Przystąpienie do sporządzania nowego planu pozytywnie zaopiniowała Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska. Stanowiska w tej sprawie nie zajęła natomiast lokalna rada dzielnicy.

Uchwała na sesji została przyjęta jednogłośnie 27 głosami radnych. Przed głosowaniem żaden radny nie zgłosił chęci zabrania głosu.

W trakcie przygotowania artykułu próbowaliśmy dowiedzieć się, jakie plany wobec działki w Nowym Porcie mają kolejarze. Mimo zapewnień o rychłej odpowiedzi, nie uzyskaliśmy jej przez ponad tydzień.

Nieruchomości Nowy Port - ogłoszenia

wynajmę pokoje
40 zł
Gdańsk Nowy Port
Wynajmę pokoje
Nowoczesny apartament z widokiem na morze
2 099 zł
Gdańsk Nowy Port
Nowe mieszkanie dla 8-9 pracowników blisko Portu
600 zł
Przejazdowo