Fakty i opinie

stat

Miłośnicy przyrody nie chcą suchego zbiornika retencyjnego w Dolinie Radości


Pomysł budowy nowego zbiornika retencyjnego w Dolinie Radości zobacz na mapie Gdańska nie podoba się miłośnikom przyrody. Uważają, że miasto powinno gromadzić wodę po burzach w rejonie obwodnicy, wtedy efekt będzie lepszy. Gdańskie Wody odpierają zarzuty.Kto ma rację w sprawie suchego zbiornika?

miłośnicy przyrody, miasto powinno korzystać z innych sposobów retencji

54%

urzędnicy, od lat zajmują się zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

46%
Niedawno informowaliśmy o miejskich planach budowy nowego zbiornika retencyjnego na Potoku Oliwskim. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w obrębie Doliny Radości.

Gdańsk chce, by nowy zbiornik nr 16 był obiektem suchym lub częściowo suchym. Na co dzień nie będzie w nim wody. Zbiornik będzie się zapełniał tylko w sytuacji m.in. intensywnych opadów deszczu, gdy koryto Potoku Oliwskiego nie będzie zapewniało pełnej przepustowości.

Obiekt ma przyjmować w czasie opadów lub gwałtownych roztopów ok. 55 tys. m sześć. wody, czyli tyle, ile dzisiaj wypełniony wodą zbiornik przy ul. Świętokrzyskiej na południu Gdańska.

Pomysł ten ocenili krytycznie miłośnicy przyrody.

- Powstanie zbiornika jest niezgodne ze współczesną wiedzą i trendami w dziedzinie hydrologii. Takie postępowanie należy uznać za szkodliwe i niekorzystne dla Gdańska, jego mieszkańców oraz przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Budowa dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku Oliwskiego nie przybliży nas do realizacji celu, jakim jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla Gdańska, za to spowoduje zniszczenie przyrody oraz zwiększy zagrożenie powodziowe w mieście, w przypadku awarii - mówi Michał Przybylski, prezes Pomorskiego Towarzystwa Hydrologiczno-Przyrodniczego.
Plan lokalizacji suchego zbiornika retencyjnego w Dolinie Radości.
Plan lokalizacji suchego zbiornika retencyjnego w Dolinie Radości. graf. Trojmiasto.pl

Szereg zarzutów aktywistówPomorskiego Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodniczego formułuje szereg zarzutów do pomysłów gdańskich władz:

  • nowy zbiornik spowoduje powstanie zagrożenia dla mieszkańców w przypadku jego awarii, jak było na zbiorniku Nowiec II zobacz na mapie Gdańska;

  • jego budowa będzie oznaczać przyspieszenie spływu wód burzowych i nasilenie i tak już zaawansowanej erozji gruntów w dnie doliny;

  • może też zniszczyć przyrodę doliny - jej bioróżnorodność, hydrofilne siedliska w dnie doliny - las łęgowy, łąki podmokłe oraz siedliska źródliskowe, a także stanowiska chronionych gatunków roślin;

  • zdaniem ekologów brakuje gromadzenia wód w miejscu ich powstawania, co - w połączeniu z zabudową nad obwodnicą - może doprowadzić do kumulacji oddziaływań;

  • twierdzą też oni, że zbiorniki retencyjne emitują znaczne ilości gazów cieplarnianych;

  • w ich opinii eksploatowanie zbiornika retencyjnego i jego ewentualne awarie oznaczać będą ogromne koszty w ciągu najbliższych lat.Propozycje miłośników przyrody w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przy Potoku Oliwskim.
Propozycje miłośników przyrody w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przy Potoku Oliwskim.

Jakie są alternatywne pomysły?Aktywiście zwracają uwagę na potrzebę zatrzymanie gwałtownych opadów na linii obwodnicy.

- Proponujemy wykonanie zbiornika lub rowo-zbiornika na Potoku Oliwskim, powyżej obwodnicy - mówi Przybylski.
Miłośnicy przyrody optują też za całkowitym zaprzestaniem wycinki drzew w pobliskim parku.

Gdańskie Wody: lokalizacja zbiornika nie jest przypadkowaWładze spółki Gdańskie Wody, która w przyszłości ma nadzorować nowy zbiornik, przekonują że wybór miejsca na zagospodarowanie wód opadowych wynika z kilku czynników:

  • historycznych uwarunkowań - na tym terenie znajdował się dawniej zbiornik wodny,

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje odtworzenie zbiornika,

  • naturalnego zagłębienia terenu, które daje możliwości zretencjonowania wody przy mniejszej ingerencji w istniejący krajobraz,

  • możliwość pozyskania przez Gdańsk terenu pod zbiornik w tej lokalizacji.Istniejące zbiorniki retencyjne na Potoku Oliwskim.
Istniejące zbiorniki retencyjne na Potoku Oliwskim. graf. Trojmiasto.pl

Inne działania przeciwpowodzioweOprócz inwestowania w zbiorniki w Gdańsku podejmowane są także działania z zakresu tzw. małej retencji. Miasto zainicjowało współpracę w tym zakresie z Lasami Państwowymi oraz Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

- Ustalono między innymi, że należy wykonywać progi piętrzące na potokach, odtworzyć również mniejsze, historyczne zbiorniki wodne i stopniowo wykonywać działania retencyjne w suchych dolinach - wyjaśnia Agnieszka Kowalkiewicz, rzecznik prasowy spółki Gdańskie Wody.
Zdaniem władz spółki miasto prowadzi też działania skierowane na tworzenie małej retencji na terenach zabudowanych. Wydział Środowiska zachęca do korzystania z dofinansowania do budowy przydomowych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych, prowadzone są też działania informacyjne w tym zakresie.

Przedstawiciele spółki podkreślają też, że działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gdańska są zgodne z rekomendacjami Panelu Obywatelskiego.

Gdańskie Wody: efekt gromadzenia wody będzie zauważalny- Bez względu na typ zbiornika jego powstanie spowoduje zatrzymywanie wody opadowej. Nie może więc powodować obniżenia zwierciadła wód podziemnych. Spowoduje natomiast poprawę wilgotności gruntu w dłuższym okresie czasu. Zatrzymywanie wody przy intensywnych opadach zmniejszy zjawisko erozji potoku poniżej zbiornika, czyli żłobienia brzegów potoku przez przepływającą wodę - podkreśla Kowalkiewicz.
Na obecnym etapie poszukiwany jest wykonawca wielowariantowej koncepcji, która ma wskazać najlepsze rozwiązanie do przejęcia i zagospodarowania obliczonej ilości wody opadowej. Na tym etapie nie możemy określić jak dokładnie będzie wyglądał zbiornik - właśnie to ma określić koncepcja.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (155)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.