• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Mniej chrztów, ślubów i dzieci na religii

Szymon Zięba
10 grudnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Spadła liczba ślubów i chrzcin, spory odsetek uczniów nie chodzi na religię. Spadła liczba ślubów i chrzcin, spory odsetek uczniów nie chodzi na religię.

W 2020 roku było mniej chrztów i małżeństw kościelnych, a odsetek uczniów chodzących na religię w regionie był jednym z najniższych w całym kraju. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza. Należy jednak zaznaczyć, że na niektóre statystyki wpływ miała pandemia koronawirusa. Wprowadzane obostrzenia w pewnym stopniu dotknęły bowiem także obrządki religijne.Jak oceniasz intensywność swojego życia religijnego?

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa w 2020 r. wpłynęła na życie sakramentalne polskich katolików - uważają autorzy raportu. W 2020 r. sakrament chrztu został udzielony 312,1 tys. osobom, co stanowi spadek o 16,3 proc. w porównaniu do roku 2019.

Zdecydowana większość ochrzczonych przyjęła sakrament do pierwszego roku życia (90,9 proc.). Między 1. a 7. rokiem życia przyjęło chrzest 8,2 proc. osób, zaś po ukończeniu 7. roku życia jedynie 1 proc.

Do bierzmowania przystąpiło w całym kraju 252,3 tys. osób, czyli o 34 proc. mniej niż w 2019 r.

Z kolei liczba udzielonych sakramentów małżeństwa (w skali kraju) w 2020 r. wynosiła 91,5 tys., tj. o 26,8 proc. mniej w porównaniu z 2019 r.

Tzw. śluby mieszane (zawarte między osobą o wyznaniu katolickim z osobą o innym wyznaniu) stanowiły 2,8 proc. zawartych w 2020 r. ślubów.

Co ciekawe, mimo koronawirusowych obostrzeń w porównaniu do 2019 r. w 2020 r. wzrosła liczba osób przystępujących do pierwszej komunii świętej. W skali kraju do sakramentu przystąpiło 298 tys. osób, czyli o 49 tys. więcej niż w roku poprzednim (co stanowi 20 proc.).

Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza o liczbie sakramentów chrztu. Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza o liczbie sakramentów chrztu.
W roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 85,7 proc. uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97,8 proc.), przemyskiej (97,5 proc.) i rzeszowskiej (97,1 proc), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (65,7 proc.), poznańskiej (69 proc.), warszawskiej (69,5 proc.).

Jak sytuacja wygląda w diecezji gdańskiej?

Więcej komunii, mniej ślubów, chrztów i dzieci na religiiJak sytuacja wygląda w regionie? Z raportu wynika, że w diecezji gdańskiej także spadła liczba:
  • chrztów (ponad 11 tys. w 2019 i ponad 8 tys. w 2020 r.),
  • bierzmowań (ponad 8 tys. w 2019 i ok. 7 tys. w 2020 r.),
  • oraz ślubów kościelnych (w 2019 - ok. 3 tys., w 2020 r. - ok. 2 tys.).

Mieszkańcy Gdańska w 2020 r. zawarli 1382 małżeństwa. To dużo mniejsza liczba niż rok wcześniej, na co wpływ zapewne miała pandemia. Zwraca jednak uwagę jedno - mieszkańcy miasta, konsekwentnie, już od kilku lat, wolą świeckie ceremonie. Tylko w ubiegłym roku cywilnych ślubów było 974.

Więcej było komunii. W 2019 r. do sakramentu przystąpiło 6,7 tys. dzieci, rok później - 8,3 tys.

Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza o odsetku dzieci i młodzieży na katechezach. Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza o odsetku dzieci i młodzieży na katechezach.
Odsetek uczniów chodzących na religię w roku szkolnym 2020/2021 na obszarze diecezji gdańskiej wyniósł 74,1 proc., co jest jednym z niższych wskaźników w skali kraju i zdecydowanie niższym od średniej dla Polski (87,5 proc.)

Najczęściej z religii rezygnowali uczniowie w wieku licealnym. Z kolei największy odsetek uczniów chodzących na katechezę to dzieci w podstawówkach (odpowiednio: 69,8 proc. i 92,1 proc. - w skali kraju).

Religia lub etyka obowiązkowa?Niewykluczone, że w najbliższym czasie dzieci i młodzież, która nie będzie chciała chodzić na religię, obowiązkowo trafi na zajęcia z etyki.

- Religia nigdy nie będzie obowiązkowa. Najwcześniej za dwa lata chcemy wprowadzić obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki - stwierdził kilka miesięcy temu w rozmowie z TVP Info Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (1106)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane