Fakty i opinie

stat

NSA: sprawa Obwodnicy Metropolitalnej wraca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Najnowszy artukuł na ten temat

Obwodnica Metropolitalna najwcześniej w 2024 roku

Na dwujezdniową Obwodnicę Metropolitalną mieszkańcom Trójmiasta i okolic przyjdzie poczekać.
Na dwujezdniową Obwodnicę Metropolitalną mieszkańcom Trójmiasta i okolic przyjdzie poczekać. fot. Maciej Naskręt/Trojmiasto.pl

Naczelny Sąd Administracyjny co prawda uchylił wyrok sądu administracyjnego pierwszej instancji dotyczący decyzji środowiskowej dla budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, ale nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. To oznacza kolejne miesiące opóźnienia tej niezwykle ważnej dla Trójmiasta i Pomorza budowy.Budowa Obwodnicy Metropolitalnej jest ważna, ponieważ:

odciąży drogi części Kaszub 21%
odciąży ruch na obwodnicy Trójmiasta 69%
dla mnie w ogóle nie jest ważna 10%
zakończona Łącznie głosów: 2329
Przypomnijmy: decyzja środowiskowa to dokument niezbędny do rozpoczęcia budowy. Jej wydanie dla Obwodnicy Metropolitalnej zaskarżyło do sądu pięć podmiotów, wśród nich są: Genowefa Zasada, sołtys Glincza, która odwołanie złożyła wspólnie z Bartoszem Radko, Eugeniusz Patoka - przedsiębiorca z gminy Kolbudy, wójt gminy Kolbudy, czyli Leszek Grombala, a także Małgorzata Mejer z okolic Żukowa.

Spór trafił do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 10 października sędziowie NSA uchylili co prawda niekorzystny dla budowy obwodnicy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, ale skierowali sprawę do ponownego zbadania - przez ten sam sąd.

To oznacza kolejne miesiące badania sprawy decyzji środowiskowej dla obwodnicy przez wymiar sprawiedliwości i możliwe dalsze odwołania stron od nowego wyroku WSA.

Uzasadnienie wyroku NSA:

W ramach przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywów rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na uchybienia Sądu pierwszej instancji wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy.


Przebieg Obwodnicy Metropolitalnej.
Przebieg Obwodnicy Metropolitalnej. graf. Trojmiasto.pl
Nieprawomocna decyzja środowiskowa

Prawne zawirowania mogą sprawić, że budowa Obwodnicy Metropolitalnej odsunie się w czasie. I to na tyle, że jej budowa będzie praktycznie niemożliwa. Nie będzie środków z UE, które mogłyby dofinansować inwestycję.


  1. Zaczęło się od tego, że w 2015 r. pięć podmiotów - cztery osoby prywatne i gmina Kolbudy - zaskarżyło tzw. decyzję środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ta decyzja pozwalała na wytyczenie przebiegu przyszłej obwodnicy. Jej zaskarżenie wstrzymało ten proces.


  2. Zaskarżenie rozpatrywała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), czyli organ wyższej instancji niż RDOŚ. Po analizie dokumentacji GDOŚ podtrzymał decyzję RDOŚ. W tej sytuacji inwestycja mogłaby być dalej prowadzona.


  3. Od tej decyzji jednak wpłynęło odwołanie wspomnianych pięciu podmiotów.


  4. W tym momencie sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd uznał, że to skarżący mają rację. Zgodnie z jego wyrokiem Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska musi jeszcze raz przeprowadzić postępowanie w tej sprawie.


  5. GDOŚ jednak nie odpuściła i pod koniec ubiegłego roku złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o kasację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Obwodnica Trójmiasta bis

30-kilometrowa Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta (OMT) to droga ekspresowa, która ma połączyć Południową Obwodnicę Gdańska z Trasą Kaszubską w Chwaszczynie. Nowa droga ma nie tylko pozwolić na sprawniejsze poruszanie się po drogach wschodnich Kaszub (zakorkowane są DK nr 20 z Gdyni do Żukowa i DK nr 7 z Gdańska do Żukowa), ale przede wszystkim odciążyć coraz bardziej zatykającą się obwodnicę Trójmiasta.

Inwestorem OMT jest gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg na tę inwestycję (formuła: zaprojektuj i wybuduj) od lata zeszłego roku jest zawieszony z powodu zaskarżenia decyzji środowiskowej.

Nowe terminy realizacji obwodnicy

Niedawno na stronie kontraktu pojawiły się nowe, bardziej odległe, terminy budowy Obwodnicy Metropolitalnej.

Według nich:


  • podpisanie umowy na projekt i budowę ma nastąpić dopiero za ponad rok, w styczniu 2019 r.

  • projekt budowlany ma być gotowy pod koniec 2019 r.

  • trasa ma być udostępniona w sierpniu 2022.Jednak i te nowe założenia dotyczące terminów nie są przesądzone.

Opinie (310) 10 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.