Fakty i opinie

Nietypowe odpady. Jak postępować z nimi odpowiedzialnie?

Na altanach śmietnikowych w Gdańsku wywieszono plansze informacyjne o tym, jak segregować śmieci oraz o kampanii #gdanskiealtany.
Na altanach śmietnikowych w Gdańsku wywieszono plansze informacyjne o tym, jak segregować śmieci oraz o kampanii #gdanskiealtany. fot. UMG

Wystające druty, kable, gwoździe, płyny wyciekające ze zdemontowanych częściowo urządzeń, rozlana chemia budowlana, pylenie, bałagan, potłuczone szyby i przebite opony w parkujących obok autach - taka bywa często ponura rzeczywistość altan śmietnikowych. By to zmienić, Urząd Miejski w Gdańsku rozwija długofalową kampanię edukacyjną poświęconą tematowi właściwego i bezpiecznego gromadzenia nietypowych odpadów, a także poszczególnym usługom służb komunalnych, które odbierają od mieszkańców te zużyte lub zbędne przedmioty.Celem akcji #gdanskiealtany prowadzonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego jest to, by wiedza o tym, co z zrobić ze starym meblem, poremontową armaturą czy zepsutą lodówką była w Gdańsku jak najbardziej powszechna. A mieszkańcy - bardziej zmotywowani do proekologicznych postaw. Dlatego działaniem wyjściowym dla kampanii było rozpowszechnienie tysięcy tablic informacyjnych.

Zawisły one wiosną i latem na zdecydowanej większości altan w Gdańsku. W prosty i zrozumiały sposób wyjaśniają jakie odpady nietypowe można pozostawiać do odbioru przy altanach, a jakie należy przekazywać w ramach innych bezpłatnych usług zapewnianych przez Miasto.

- Pierwsze efekty tej inicjatywy są już widoczne, ponieważ obserwujemy zwiększoną liczbę prawidłowych decyzji mieszkańców, co zrobić z danym odpadem. Dobrym przykładem na to są zużyte opony, które służby coraz częściej odbierają właśnie sprzed altan. Niemniej przed naszą społecznością jeszcze wiele pracy. Nadal poważna jest skala problemu niewłaściwych odpadów pozostawianych w tych miejscach gromadzenia - wyjaśnia Piotr Kryszewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego - To nie jest bezpieczne dla dorosłych osób, dzieci bawiących się w pobliżu, dla kierowców ani też dla środowiska. O estetyce osiedli nie wspominając. Dlatego też poszerzamy skalę działań informacyjno-edukacyjnych pokazując mieszkańcom proste rozwiązania ich problemów oraz rozróżniając dobre i złe wzorce zachowań - dodaje.
Warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem za porządek w danym miejscu gromadzenia odpadów odpowiada właściciel tej nieruchomości. W praktyce o stanie altany przesądza postępowanie wszystkich jej użytkowników.

Kolejna faza kampanii #gdanskiealtanyObecnie kampania #gdanskiealtany weszła w kolejną fazę. Zarówno na nośnikach wielkoformatowych na mieście, w komunikacji miejskiej, a także w komunikacji internetowej, pojawi się kilka odsłon grafik prezentujących - wraz z pozytywnymi podpowiedziami - konkretne, najczęściej popełniane błędy. Wszystko na zasadzie szpecących nasze osiedla "antyprzykładów".

Czego nie wolno zostawiać przy altanach? Najczęstsze błędy:

  • sedesy, brodziki, wanny
  • lodówki, pralki
  • panele podłogowe
  • gruz
  • szyby, okna
  • zużyte farby, kleje


Sukcesywnie wdrażane są też kolejne elementy tej kampanii.

Naklejki na odpady niepożądane i "drużyny altanowe"W ramach pilotażu wprowadzono m.in. specjalne naklejki na odpady niepożądane przy altanach. Ekipa śmieciarki kursująca w danej lokalizacji widząc taką sytuację nakleja na odpad, np. starą lodówkę, informację dlaczego to nie zostanie odebrane spod altany i jak należy prawidłowo postąpić z tym odpadem, gdzie go przekazać do bezpiecznej utylizacji. Ponadto po raz pierwszy przeprowadzono "Gdańskie Dyżury Altanowe".

W Śródmieściu pojawiły się w kilku miejscach stoiska informacyjno-konsultacyjne spod szyldu "Czystego Miasta Gdańska". Zawsze w pobliżu punktów gromadzenia odpadów. Pracownicy magistratu oraz Straży Miejskiej udzielali informacji na temat prawidłowego postępowania z odpadami, promowali usługi komunalne i rozwiązania, a także dopytywali o problemy i wyzwania dla gospodarki odpadami z perspektywy mieszkańca. Przy okazji do wspólnej wizji terenowej została zaproszona Rada Dzielnicy.

Kluczowym interesariuszem systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. system GOK) są także zarządcy nieruchomości oraz spółdzielni.

Specjalny poradnik w przygotowaniu- Podejmujemy z myślą o nich nowe inicjatywy. W kontekście organizowania miejsc gromadzenia odpadów odgrywają przecież nadzwyczajną rolę. W przygotowaniach jest między innymi specjalny "poradnik" im dedykowany. Kompleksowo podchodzący do zagadnień odpadowych i współpracy na linii gmina-operator sektora odbierający odpady-zarządca nieruchomości. Jego zawartość będzie zresztą szlifowana w ramach Zespołu ds. rozwoju systemu GOK, w którym są liczni przedstawiciele właśnie spółdzielni i zarządców - zapowiada Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Kampania #gdanskiealtany potrwa do wiosny przyszłego roku. Finansowana jest z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł