• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Jest decyzja ws. przebiegu Nowej Politechnicznej

Michał Brancewicz
8 marca 2022, godz. 11:15 
Opinie (309)
Sporny fragment Nowej Politechnicznej, czyli miejsce włączania się w al. Grunwaldzką. Ostatecznie stanęło na tym, że trasa zostanie poprowadzona przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Sporny fragment Nowej Politechnicznej, czyli miejsce włączania się w al. Grunwaldzką. Ostatecznie stanęło na tym, że trasa zostanie poprowadzona przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał decyzję środowiskową, która zakłada poprowadzenie trasy tramwajowej Nowa Politechniczna przez ul. Bohaterów Getta WarszawskiegoMapka. Temu wariantowi sprzeciwiali się mieszkańcy ulicy, którzy zaskarżyli decyzję wydaną przez RDOŚ. Analizowanie dokumentacji trwało ponad dwa lata.Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni
Pobierz aplikację: Android iPhone


Miasto powinno słuchać głosu mieszkańców przy projektowaniu nowych tras?

Miasto chce, by nowa trasa tramwajowa, która połączy Morenę z Wrzeszczem, włączała się w al. Grunwaldzką na wysokości ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Od decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w grudniu 2019 r. odwołali się mieszkańcy tej ulicy, którzy nie chcą, by tramwaj jechał pod ich oknami. Obawiają się bowiem, że generowane w ten sposób drgania zaszkodzą wiekowym budynkom.

Zabezpieczenie przed drganiami i hałasemSprawa była rozpatrywana przez generalnego dyrektora ochrony środowiska przez ponad dwa lata. Termin decyzji był w tym czasie kilkukrotnie przekładany. Ostatecznie GDOŚ zezwolił na poprowadzenie nowej trasy przez wspomnianą ulicę.

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku z włączeniem tramwaju w aleję Grunwaldzką na wysokości ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - informuje Piotr Otrębski, rzecznik prasowy GDOŚ. - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zreformował decyzję organu pierwszej instancji - RDOŚ w Gdańsku. Na podstawie decyzji GDOŚ wnioskodawca może wystąpić o wydanie kolejnych decyzji inwestycyjnych.
Decyzja GDOŚ wraz z uzasadnieniem zostanie wkrótce w całości opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Inwestor będzie musiał uwzględnić zabezpieczenia przed drganiami i hałasem, jakie generował będzie tramwaj.

Przebieg projektowanej trasy tramwajowej Nowa Politechniczna. Przebieg projektowanej trasy tramwajowej Nowa Politechniczna.
W zeszłym roku miasto wybrało nowego projektanta trasy, który musi uwzględnić możliwość etapowania budowy Nowej Politechnicznej. Sam proces projektowania potrwa do końca 2022 r.

Wykonawcą projektu jest firma Ingeo (złożyła ofertę w konsorcjum z BPBK, które jest w stanie upadłości). Jego opracowanie, a potem nadzór autorski nad robotami budowlanymi kosztować będzie 4,88 mln zł.

Nowa Politechniczna obejmie:

 • budowę dwutorowej linii tramwajowej,
 • budowę i przebudowę istniejących torowisk tramwajowych,
 • przebudowę istniejących ulic,
 • budowę i przebudowę istniejących torowisk tramwajowych,
 • przebudowę Kanału Królewskiego: kanał zamknięty ok. 800 m i kanał otwarty ok. 45 m,
 • budowę dwóch tuneli podziemnych: tunel tramwajowy o długości ok. 350 m w ciągu ul. Wileńskiej, w rejonie ul. Migowskiej i ul. Morenowej i przejście podziemnie dla pieszych o długości ok. 55 m w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Wileńskiej,
 • budowę przystanków tramwajowych i autobusowych,
 • budowę infrastruktury drogowej, rowerowej i pieszej (ścieżki i chodniki),
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.

Zakres przebudowy istniejących dróg i torowisk:


 • ul. Jaśkowa Dolina - rozbudowa - ok. 600 m - droga dwujezdniowa z czterema pasami ruchu po dwa na każdej jezdni z budową dwutorowej linii tramwajowej w pasie dzielącym jezdnie,

 • ul. Wileńska - rozbudowa - ok. 1000 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu z budową dwutorowej linii tramwajowej po południowej stronie ulicy,

 • ul. Morenowa - rozbudowa - ok. 150 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,

 • ul. Nowa Politechniczna (łącznik pomiędzy ul. Wileńską a ul. Sobieskiego),

 • budowa - ok. 400 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,

 • ul. Traugutta - przebudowa - ok. 150 m,

 • ul. Traugutta - rozbudowa - ok. 200 m - droga dwujezdniowa dwupasmowa,

 • ul. Piecewska - przebudowa - 150 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu,

 • al. Grunwaldzka - rozbudowa - ok. 500 m - droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu na każdej jezdni.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (309)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.