Fakty i opinie

stat

Nowy Port i Nowa Wyzwolenia: ponad pół tysiąca głosów sprzeciwu odrzuconych

Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Mieszkańcy Nowego Portu mają dość ciężkiego transportu przez ul. Wyzwolenia. Obawiają się, że nowa droga nie rozwiąże ich problemów, lecz przeniesie ok. 200 m dalej.
Mieszkańcy Nowego Portu mają dość ciężkiego transportu przez ul. Wyzwolenia. Obawiają się, że nowa droga nie rozwiąże ich problemów, lecz przeniesie ok. 200 m dalej. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Władze miasta zdecydowały się odrzucić ponad pół tysiąca podpisów mieszkańców Nowego Portu pod uwagami dotyczących projektu nowego planu zagospodarowania wraz z kontrowersyjnym przebiegiem ul. Nowej Wyzwolenia. Teraz radni dzielnicy zbierają podpisy pod petycją do prezydent Aleksandry Dulkiewicz.Czy urzędnicy powinni posłuchać mieszkańców?

tak, ich propozycja jest lepsza, nawet jeżeli wymaga to nowelizacji studium 50%
tak, ale trzeba zachować rezerwę dla reaktywacji połączeń SKM 29%
nie, proponowany przebieg ulicy jest lepszy od wizji mieszkańców 21%
zakończona Łącznie głosów: 1365
O nowym pomyśle na realizację i przebieg ul. Nowej Wyzwolenia pisaliśmy w maju, kiedy odbyła się dyskusja publiczna nad wyłożonym wówczas do publicznego wglądu projektem planu zagospodarowania dla tej części Nowego Portu.

Pomysły urbanistów z Biura Rozwoju Gdańska od początku były negowane przez mieszkańców, którzy wnioskowali o "przesunięcie" projektowanej ulicy możliwie najdalej od ich zabudowań - na tereny kolejowe, w tym użytkowane w przeszłości przez Szybką Kolej Miejską.

Mieszkania i handel zamiast przystanku SKM w Nowym Porcie


Przebieg drogi wskazany ponad 10 lat temuZ drugiej strony urzędnicy przekonywali, że nowa forma drogi, odsuniętej o co najmniej 23,5 m od najbliższych bloków, ze szpalerami drzew, nie będzie uciążliwa pod względem hałasu. Jednocześnie projektem planu realizowali ustalenia studium z 2018 r. (plan musi być zgodny ze studium), do którego złożono tylko dwie uwagi dotyczące ul. Nowej Wyzwolenia (zostały odrzucone w całości). Podobny przebieg drogi zawarty był też w studium z 2007 oraz 2001 r.

Proponowany przebieg drogi, w opinii urbanistów, będzie lepiej służył obsłudze komunikacyjnej nowej zabudowy. Nie będzie też kolidował z terenami kolejowymi oraz nie będzie wymagał kosztownej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Krasickiego.

555 podpisów odrzuconych przez władze miasta- To przykre, że 555 podpisów mieszkańców trafiło do kosza. Nikt nie jest przeciwny realizacji tej drogi, ale nie w sposób, jak jest proponowany w projekcie planu. Mieszkańcy domagają się, by droga przebiegała pod wiaduktem w ciągu ul. Krasickiego, prosto na tereny portu - mówi Łukasz Hamadyk, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowy Port.
Propozycja mieszkańców zakłada budowę drogi wzdłuż i po terenach kolejowych, zaś urzędników - równolegle do ul. Wyzwolenia.
Propozycja mieszkańców zakłada budowę drogi wzdłuż i po terenach kolejowych, zaś urzędników - równolegle do ul. Wyzwolenia. graf. Trojmiasto.pl

Mieszkańcy: projekt planu jest nie do zaakceptowaniaCzego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie akceptują mieszkańcy? Oto najważniejsze uwagi zgłoszone do tego dokumentu:


  • Nowa droga nie spowoduje wyprowadzenia ruchu ciężkiego z dzielnicy. Odpowiedź urzędników: plany zagospodarowania nie regulują zasad ruchu a ul. Nowa Wyzwolenia pozwoli na uspokojenie ruchu na istniejącej ul. "starej" Wyzwolenia.
  • Możliwość zabudowy mieszkaniowo-usługowej pozbawi dzielnicę dużego obszaru czynnego biologicznie. Odpowiedź urzędników: dotychczasowy plan zagospodarowania pozwala już na zabudowę produkcyjno-usługową, zaś powierzchnia biologicznie czynna w nowym planie będzie wynosić 20-30 proc. dla poszczególnych obszarów zabudowy.

  • Ponad 50 proc. gruntów znajduje się w rękach prywatnych, co wpłynie na koszt realizacji nowej drogi. Odpowiedź urzędników: nowy przebieg drogi ograniczy potrzebę wykupu gruntów, a pełen układ drogowy wymaga ok. 1,06 ha terenu z planu o powierzchni 11,55 ha.

Z projektem planu oraz wszystkimi uwagami wraz z uzasadnieniem ich odrzucania można zapoznać się na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Proponowana przez BRG forma realizacji ul. Nowej Wyzwolenia
Proponowana przez BRG forma realizacji ul. Nowej Wyzwolenia mat. BRG

1,5 tys. podpisów pod petycją do prezydent miastaRada Dzielnicy zapowiada, że nadal będzie walczyć o inny przebieg ul. Nowej Wyzwolenia. Obecnie zbierane są podpisy pod petycją do prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz, w której zawarte są postulaty:

  • odrzucenia procedowanego projektu planu i przygotowania nowego przy udziale mieszkańców, na podstawie badań ankietowych oraz warsztatów, współpracy z przedstawicielami portu oraz kolei,
  • ogłoszenia otwartego konkursu urbanistycznego na bazie planu wypracowanego przez mieszkańców,

  • wyboru najlepszej propozycji urbanistycznej przez mieszkańców.

- Mamy już ponad 1,5 tys. podpisów pod petycją i zbieramy dalej. Jest bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców [o miejscach zbiórki Rada informuje na bieżąco przez Facebooka - dop. red.]. Liczymy, że prezydent miasta posłucha głosu suwerena, a nie rozpychających się łokciami deweloperów w Letnicy - kończy Hamadyk.