• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowy budynek LOT-u będzie miał współczesną architekturę

Ewa Budnik
12 października 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
 • Projekt pracowni KD Kozikowski Design "w stopniu najwyższym spełnia wymogi konkursu", ale nie otrzymał pierwszej nagrody. Przyznano tej pracy II nagrodę, o wartości 45 tys. zł.
 • Widok zabudowy od strony Złotej Bramy. Na wysokości ostatniej kondygnacji w narożniku budynku przewidziano taras widokowy przynależny do kawiarni, która mogłaby w tym miejscu powstać.
 • Wizualizacja obrazująca rozwiązanie dotyczące komunikacji pieszej pomiędzy Bramą Wyżynną i Katownią. Wzdłuż podcieni przy nowej zabudowie poruszać się będzie można po oddzielonej szklaną balustradą rampie. Obok możliwe będzie wejście do tunelu pod Wałami Jagiellońskimi.
 • Widok od strony Wałów Jagiellońskich. Ten wariant jest możliwy do zrealizowania w przyszłości. Inwestor nie posiada obecnie działek sąsiadujących z budynkiem LOT-u.
 • Widok od strony Targu Węglowego. Na elewacjach pojawiają trzy materiały: cegła nawiązująca do historycznej zabudowy Gdańska, piaskowiec nawiązujący do Teatru Wybrzeże i szkło będące symbolem współczesnej architektury.
 • Szklane wykusze w narożniku zabudowy od strony Katowni. Dekoracyjnym elementem elewacji ma być odwracana cegła.
 • Ceglane filary, za którymi powstanie pasaż handlowo-gastronomiczny.
 • Elewacja zabudowy od strony Bramy Wyżynnej i Katowni.
 • Propozycja zagospodarowania terenu - gdyby inwestor posiadał również działki sąsiadujące z tymi, na których stoi były budynek LOT-u.
 • Zagospodarowanie terenu na działkach, które należą do inwestora.

Rozstrzygnięto najbardziej emocjonujący konkurs architektoniczny ostatnich lat w Trójmieście. Jest on jednocześnie odpowiedzią na pytanie: rekonstruować zabudowę historyczną czy skupić się na zabudowie nowoczesnej? Żadna z sześciu pracowni, które dotarły do finału nie zajęła pierwszego miejsca. Najwyższą, drugą nagrodę zdobyła gdańska pracownia KD Kozikowski Design. Konkursowa propozycja ma być podstawą do dalszej pracy nad projektem.Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni
Pobierz aplikację: Android iPhone


Czy podoba ci się projekt, który zajął najwyższe miejsce?

Konkurs architektoniczny ogłoszony został w kwietniu tego roku. Jego organizatorem jest firma Elfeko z Gdyni, do której były budynek LOT oraz będące w użytkowaniu wieczystym działki pod nim należą. Konkurs przeprowadziło Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział Wybrzeże.

Konkurs był dwuetapowy. Na początku lipca wpłynęło 19 prac, z nich "do finału" wybranych zostało sześć prac. Pula nagród w konkursie wynosi 125 tys. złotych, z czego zwycięska pracownia otrzymać miała 50 tys. zł. Ponieważ pierwszej nagrody nie przyznano, najwyżej oceniona pracownia otrzyma 45 tys. zł, najprawdopodobniej podpisana zostanie z nią również umowa na przygotowanie ostatecznego projektu. Wyróżniona została jedna pracownia - Eovastudio z Sevilli, której praca wyróżniała się kolebkowymi stropami. To nagroda w wysokości 25 tys. zł. Pozostałe cztery pracownie, których prace jury zakwalifikowało do II etapu otrzymają zwrot nakładów - po 15 tys. zł.

W konkursowym jury znalazło się pięciu przedstawicieli firmy Elfeko, dwóch SARP-u oraz Andrzej Duch, dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Z pracami zapoznała się pani Agnieszka Kowalska, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, także po to, aby w przyszłości realizowana tu inwestycja była zgodna z wymogami konserwatorskimi - tłumaczył Paweł Wład Kowalski, prezes SARP oddział Wybrzeże, przewodniczący sądu konkursowego.
Czytaj wszystkie artykuły na temat budynku LOT-u (w tym dyskusja o architekturze)

Zadanie konkursowe było podwójne: pracownie biorące udział w konkursie przygotować miały dwa warianty projektu. Pierwszy z nich dotyczy działek, których właścicielem jest Elfeko. Drugi przedstawiać miał również zabudowę, która w przyszłości mogłaby powstać w kierunku Pasażu Królewskiego zobacz na mapie Gdańska. Teren ten należy w tej chwili częściowo do miasta. W przyszłości na działkach tych mogłaby powstać nowoczesna zabudowa, a wraz z nią kompletny ciąg zabudowy wzdłuż Wałów Jagiellońskich. Organizator dopuszczał rozwiązania, które nie są zgodne z obowiązującym planem.

Film. Zobacz, co jest wewnątrz budynku LOT

Ważnym elementem konkursowego zadania była propozycja powiązania układu pieszego wokół nowej zabudowy oraz pod Wałami Jagiellońskimi.

 • Projekt pracowni Eovastudio z Sevilli. Wyróżnienie warte 25 tys zł. Widok od strony Złotej Bramy. Kolebkowe sklepienie zaprasza do wnętrza kompleksu.
 • Eovastudio. Widok od strony Targu Węglowego. Ceglane elewacje komponują się z sąsiednimi budynkami.
 • Eovastudio. Widok zabudowy od strony Targu Węglowego - propozycja w wersji zabudowy całego ciągu (również na działkach, które nie należą do Elfeko).
 • Eovastudio. Widok zabudowy z drugiej strony Wałów Jagielońskich. Wersja projektu dotycząca mniejszej bryły.
 • Eovastudio. Charakterystyczne przejścia zapraszające do wejścia w głąb zabudowy powtarzane są ze wszystkich stron.
 • Projekt pracowni Eovastudio z Sevilli. Wnętrze na wizualizacjach robi wrażenie, jednak koszt wykonania detali byłby bardzo wysoki.
 • Eovastudio. Propozycja aranżacji ostatniego piętra pod szklanym dachem.
 • Eovastudio z Sevilli. Propozycja aranżacji wnętrza.
- Nabyliśmy tę działkę ponad cztery lata temu. Chcieliśmy ten konkurs zorganizować wcześniej, jednak różne koleje losu sprawiły, że doszło do tego dopiero teraz - mówił Tomasz Feil, prezes zarządu firmy Elfeko. - Wiążemy bardzo duże nadzieje z tym konkursem. To jest bardzo charakterystyczne dla Gdańska miejsce. Stojący tu budynek do niedawna był nazywany LOT-em, napis LOT zniknął z tego miejsca dopiero niedawno. Spoczywa na nas ważna i trudna rola - musimy wybudować w tym miejscu coś, co będzie dopełnieniem Targu Węglowego. Dlatego ten konkurs to był nie tylko obowiązek, a ogromny przywilej. W naszym założeniu, jako inwestora, budynek, który tu powstanie ma spełniać role hotelowe i biurowe. Na pierwszej kondygnacji będą lokale usługowo-handlowe.
Na wystawie konkursowej nie było prac, które zaskoczyłyby bryłą, kształtem zabudowy, wywołały prawdziwy zachwyt oglądających.

- Nie została przyznana pierwsza nagroda, bo jak mówił przewodniczący jury, czuliśmy niedosyt w rozmachu tych projektów. Co nie znaczy, że coś zarzucamy pracy, która uzyskała drugą nagrodę, bo to najlepsza praca w naszej ocenie - mówił Kazimierz Piwko, wiceprezes zarządu w firmie Elfeko.
Jakie dalsze plany ma inwestor?

- Niezwłocznie przystąpimy do negocjacji z biurem projektowym, mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Następnie rozpocznie się projektowanie. To potrwa pewnie około roku. Pawilon, który stoi w tej chwili przy Wałach Jagiellońskich prawdopodobnie zacznie znikać pod koniec przyszłego roku. Pamiętajmy, że konieczne jest w tym miejscu także wykonanie badań archeologicznych - mówi Kazimierz Piwko.
- Optymistycznie licząc zabudowa może powstać pod koniec 2020 roku - dodaje Tomasz Fail.
Jeśli umowa z pracownią KD Kozikowski Design zostanie podpisana, to będzie to kolejna współpraca tej pracowni z firmą Elfeko - zaprojektowała ona dla tego inwestora budynek hotelu, który w przyszłym roku ma zacząć powstawać w Sopocie, "za Algą" zobacz na mapie Gdańska.

 • Arch Deco z Gdyni. Praca zakwalifikowana do zwrotu kosztów jej wykonania. Widok od strony Złotej Bramy w wariancie mniejszej zabudowy.
 • Arch Deco z Gdyni. Zabudowa widziana od strony Złotej Bramy w wariancie zabudowy wszystkich działek.
 • Arch Deco z Gdyni. Widok od strony Targu Węglowego. Na planszy widoczne są dwa warianty zabudowy.
 • Arch Deco z Gdyni. Wewnętrzny zielony plac.
 • Arch Deco z Gdyni. Widoki od strony Wałów Jagiellońskich w dwóch wariantach.
 • Pracownia Axis Mason z Gdańska. Praca zakwalifikowana do zwrotu kosztów jej wykonania. Widok od strony Złotej Bramy. Widoczne są tu schody.
 • Pracownia Axis Mason z Gdańska. Widok od strony Targu Węglowego.
 • Axis Mason. Ujęcia zabudowy od strony Wałów Jagiellońskich.
 • Axis Mason. Rzuty zabudowy w dwóch wariantach.
 • Axis Mason. Ciąg zabudowy widoczny od strony Targu Węglowego.
 • 22 Architekci sp. z o.o. Praca zakwalifikowana do zwrotu jej kosztów.
 • 22 Architekci. Widok na zabudowę w przypadku gdyby powstała ona tylko na działkach należących do inwestora.
 • 22 Architekci. Widok od Wałów Jagiellońskich w dwóch wariantach.
 • 22 Architekci. Widok od strony Złotej Bramy w dwóch wariantach.
 • Wojciech Zaborniak Architekci z Gdyni, praca zakwalifikowana do zwrotu kosztów jej wykonania.
 • Wojciech Zaborniak Architekci z Gdyni. Widok od strony Wałów Jagiellońskich i spod Złotej Bramy w przypadku realizacji zabudowy na wszystkich działkach.
 • Wojciech Zaborniak Architekci. Kształt bryły w wypadku realizacji zabudowy na działkach inwestora.
 • Wojciech Zaborniak Architekci. Rzuty zabudowy w dwóch wariantach.


Uzasadnienie jury dla pracy, która zajęła najwyższe - drugie - miejsce
Praca spełnia wymagania regulaminowe co do zakresu rzeczowego jej wykonania, przekracza jednak warunki w zakresie jej podania. [...]
Praca spełnia wymagania regulaminu co do zgodności rozwiązania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymagania funkcjonalne i użytkowe. Rozwiązania przestrzenne, powiązane z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna zostały rozwiązane poprawnie zachowując zachowując ekonomikę rozwiązań technicznych, materiałowych, realizacji i eksploatacji. Atrakcyjność rozwiązania tworzą opracowane detale. Sąd konkursowy zaleca jednak zmniejszenie ich różnorodności oraz rozważenie dokonania uproszczeń, w tym wyprostowanie skręconych, wolno stojących filarów [...].
Rozwiązanie relacji architektonicznej budynku z Targiem Węglowym sąd uznaje za poprawne, natomiast wątpliwości budzi relacja zaprojektowanej elewacji do obiektu Katowni jako nazbyt monotonna, zwłaszcza w stosunku do interesującego rozwiązania pokrycia jej szkłem i wprowadzeniem jej płaszczyzn jako pokrycia dachowego.
Sąd konkursowy uznał, że braki w formalnym podaniu projektu nie były istotne i nie stanowiły przeszkody w jego odczytaniu i w podjęciu oceny. Sąd konkursowy rozpatrzył łącznie wszystkie kryteria pracy i stopień ich spełnienia, uznając, że pomimo uchybień formalnych, wypełnia ona w stopniu najwyższym z rozpatrywanych prac, jednakże niestety nie najpełniejszym. Z tych powodów pracy nie można zakwalifikować do I nagrody. Praca zasługuje na przyznanie jej autorom II nagrody.

Praca gdyńskiej pracowni CKK Architekci, która nie zakwalifikowała się do II etapu

 • CKK Architekci. Zabudowa w wariancie zabudowania wszytskich działek widziana z góry.
 • CKK Architekci. Bryła wkomponowana w historyczną fotografię, na której pierwotnie znajdował się Danziger Hof.
 • CKK Architekci. Widok od strony Wałów Jagiellońskich z propozycją dwupoziomowego układu komunikacji pieszej.
 • CKK Architekci. Ażurowa elewacja widziana po zmroku.
 • CKK Architekci. Wizualizacja wnętrza zabudowy.

Opinie (524) ponad 10 zablokowanych

 • Ale i tak (8)

  Będziemy się spotykać pod Lotem :)

  • 231 28

  • (1)

   Przez jakieś pięć lat. Potem wszyscy będą się zastanawiać o czym mówisz. Przerabiałam to już. "To spotkamy się pod Domem Meblowym". "Gdzie?" "Pod LOTem" "Aaa, trzeba było tak od razu" :-)

   • 0 0

   • Zawsze było pod LOTem:)

    • 0 0

  • (3)

   Ja tam wolę się spotykać pod Bramą Wyżynną

   • 23 10

   • "Pod końskim ogonem" - poszukajcie, a znajdziecie dlaczego :)

    • 1 0

   • To dla wtajemniczonej inteligencji;)

    • 11 2

   • Słoik!

    • 14 12

  • Holota pod lotem, inteligencja pod bramą wyzynną :)

   • 5 4

  • Jakim lotem? Może gimbaza . Pod meblowym bo to meble tam pierwotnie były

   • 21 37

 • jeszcze większe g..wno

  • 0 0

 • Projekt budynku w miejsce Lotu - brzydactwo!!! Architekci,ogarnijcie się i nie szpećcie nam Gdańska.

  • 1 0

 • podziwiam piękno tego miejsca na starych fotografiach,jego charakter i harmonię. Dzisiejszym projektom brakuje tego; czegoś;... określam to w taki prosty sposób...

  • 1 0

 • Skandal (34)

  A czemu nie odbudowywać Danziger Hof?? Przecież to piękny budynek, ponadto o znaczeniu historycznym. Nie rozumiem

  • 566 97

  • jooooooooooooooooooooooo,historycznym

   bo Adolf tam kimał w 39tym

   • 0 0

  • POwrucic! do stoczni Lennina! (1)

   bo tak było! hahhaahaha!
   Budyn ty palo!

   • 0 0

   • pis ... tylko pis...

    jestem przerażony jeżeli mieli by tu przejąć władzę.

    • 2 1

  • Popieram!!! (1)

   Tylko Danziger Hof!!! w tym miejscu.
   Żadne inne "widzimisię" architektów "artystów".
   Nie obrażając prawdziwych architektów.

   • 11 6

   • to weź klocki i sobie zbuduj

    jak masz pieniądze, to kup sobie działke i postaw choćby piramidę albo innego sfinksa. To były dzieła architektury!

    • 2 0

  • bo ten budynek nie ma żadnego znaczenia historycznego (6)

   istniał krócej, niż nie istnieje

   • 44 29

   • (1)

    ale byl najpiekniejszy co w tym miejscu bylo. i to chca ogladac ludzie a nie szklane plyty

    • 38 9

    • boże ... najpiękniejszy .... -pewnie głosujesz na pis ?

     • 2 0

   • (1)

    Świetnie się komponował z budynkiem NBP.

    • 47 19

    • pwstaje pytanie, czy budenk NBP pasuje do miejsca

     to jest dawna glowna brama wjazdowa do miasta. A BRAMA jest niemal niewidoczna - przytloczona wielkimi brylami.

     • 4 5

   • das is richtig. warum?

    • 2 5

   • xxx

    ale ładnie wyglądał........mówi Ci to coś?

    • 49 24

  • jasne! (7)

   może hitlerhoff ,wypad z tymi szwabskimi nazwami.

   • 7 45

   • Te "polak" - Gdańsk był wolnym miastem i takim ma zostać... pełowce ani pis-dzielce łapy precz (6)

    nie będzie mi tu żaden pseudo - "polak" mojego Gdańska "polakował". idz lepiej spać, bo jutro rano mama do szkoły obudzi!!!! to nie szwabskie nazwy tylko gdańskie i takie powinny wrócić!!!

    • 26 7

    • (2)

     Jak ci się tak podobają niemieckie nazwy to nara do Niemiec. Gdańsk jest teraz polski i ma pokazywać polskość!

     • 4 15

     • Nie takim tonem synku, nie będziesz wydawać poleceń dopóki sam mylisz nocnik z talerzem.

      • 2 0

     • Gdańsk jest, był i powinien być gdański

      Miasto żyjące z morza i handlu.

      • 12 0

    • Gdańsk był tzw. wolnym miastem ledwo

     20 lat. Jeśli już odwołujesz się do jego historii i tradycji, winieneś napisać, że Gdańsk to hanzeatyckie miasto!!!

     • 4 1

    • Jeszcze spytaj go co to Trojan albo Sianki i będziesz miał pełny obraz .

     • 0 0

    • powiedział co wiedział na temat "swojego Gdańska" potomek przyjezdnych zza Buga

     • 7 4

  • ja Naturich!

   • 0 0

  • (7)

   Może niech jeszcze postawią tam chatę krytą słoma bo przecież wcześniej też takie tam stały. Każda epoka musi zostawić coś po sobie. Ważne by jakość użytych materiałów była dobra, a nie najtańszym kosztem

   • 57 98

   • WBC (Wielki Betonowy C**j) (1)

    Nie no faktycznie nikt nie zauważy tego wielkiego betonowego c**ja na przeciwko. Ta epoka już za dużo tych galerii zostawiła.

    • 45 10

    • stare Betonnice!

     • 0 0

   • Uwaga! Budń trole&

    • 1 1

   • chat krytych słomą w tym miejscu nie było, doszkol się z histroii (1)

    a także z jezyka polskiego. Koszty nie są najtańsze tylko towary. Koszty mogą być najniższe. Maturka z jednego przedmiotu wyłazi.

    • 13 7

    • o jakiej historii mówisz?

     Jeśli cofniesz się z 10 wieków albo i więcej, to myślę, że jest szansa na chaty kryte słomą. Teren był zawsze podmokły, to i pewnie szałasy na tratwach były, przynajmniej przed usypaniem wałów.

     • 5 6

   • Gdyby tak postąpiono po wojnie, Gdańsk wyglądałby dzisiaj jak Gdynia.

    • 25 4

   • A to mało zostawiamy? Całe miasto jest pełne nowoczesnych inwestycji

    Problem w tym że tamta epoka nie zostawiła nic bo wszystko rozpiep... Ruscy.

    • 46 18

  • nie ma kto

   bo juz nikt tak nie potrafi ani projektować ani budować

   • 1 4

  • Bo współcześni pseudo-architekci nie są najwyraźniej zdolni do zaprojektowania czegoś chociaż zbliżonego do Danziger Hoffu.

   • 21 8

  • Ciekawe czy Wojewódzka Konserwator Zabytków zgodziła się na realizację tego projektu.

   Jeżeli tak to bardzo niedobrze.

   • 26 7

  • Danziger Hof

   Dowód budownictwa pruskiego, ignorujący elementy Gdańskie i tradycję miasta. Jego odbudowa, to jak przywracanie pomnika Stalina...

   • 20 55

  • Szkoda, ale lepsze to niż lot.

   Zresztą to tylko jedno miejsce (choć reprezentacyjne). W całym centrum Gdańska jest jeszcze wiele do zrobienia.

   • 13 10

 • (37)

  Znowu nowoczesne g**no

  • 583 136

  • (15)

   Lepsze to niż pseudo historyczne gow*o

   • 57 72

   • Nic ciekawego (12)

    Ale jak nowoczesne, to mogłoby chociaż być coś odkrywczego, charakterystycznego. A tu kolejny bezpłciowy budynek. Nic szczególnego. A to powinna być wizytówka miasta.

    • 71 14

    • jak cos nowoczesnego i harakterystycznego moze pasowac do Starówki? (2)

     juz mamy coz nowoczesnego MIIwo i codziennie musze patrzec na to szkaradztwo z mostu jak patrze na piekny zuraw!
     podswietlić zurawie stoczniowe - symbol pamieci narodowej!

     • 1 3

     • starówkę masz w Warszawie

      • 0 1

     • pamięci i walki największego Polskiego bochatera od 2 wojny św

      żurawie stoczniowe a na ich tle, piękny stalowy pomnik Jarosława Kaczyńskiego! 10 pienter wysokości i z kszyżem w ręku i Polskom flagom.

      • 3 0

    • czyli co? co charakterystycznego miało by tu być? (8)

     podaj coś przykładowego - jaka bryła, materiały, funkcje itp.

     • 16 26

     • Przecież to debil (1)

      Co ma ci powiedzieć?

      • 18 28

      • sam jesteś debil!

       ty lewaku, ubeku i kodowcu! sam jesteś debil!

       • 4 2

     • uwaga, podaję odpowiedź: (3)

      aby budynek dobrze charakteryzował miasto, powinien być w kształcie łysego łba Adamowicza i zbudowany z szarych pustaków. jego funkcjonalność powinna uwzględniać możliwość przejścia wewnątrz marszów czarnych d*p, głupich toreb i starych ladacznic, np.: dwa wejścia w kształcie uszu po przeciwległych stronach budynku, z możliwością przejścia przez pusty łeb. pozdrawiam!

      • 5 13

      • i oczywiście powinno tam być wiele, wiele, lub bardzo wiele mieszkań których nie można się doliczyć (1)

       • 3 5

       • i ulice PO nie miencku!

        • 0 2

      • brawwo!

       powina byc biedra w środku hotel i muzeum gdanskich guzikow
       a i na ten marsz POwinny koniecznie stare pedaly baby chodzic, z corami i skandowac! hasła pro Aborcyjne z córkami! ze mordowanie dzieci to ich ma ciczny wybór wlasny!

       • 0 4

     • Wieża Eiffla na przykład (1)

      • 8 1

      • jeszcze po I Wojnie Światowej wielu paryżan żądało rozbiórki wieży Eiffle'a

       • 4 0

   • (1)

    Tylko ze ten projekt jest slaby architektonicznie. Elewacja efekciarska i tyle. Łatwo inwestorowi byloby ciac koszty przy tym projekcie przez co wyszłoby tak jak z forum radunia. Szkoda że w Gdańsku jest tak marna nowoczesna architektura. Do Wrocławia, Krakowa czy nawet Gdyni jest bardzo daleko

    • 47 13

    • Za dużo szkła

     na elewacji po stronie ulicy. Same ciemnoczerwone płytki prezentowałyby się znacznie lepiej.

     • 14 8

  • nie chodzi o to, że współcznesne, chodzi o to, że straszne (3)

   to jest towarzyska nagroda jak w każdym gdańskim konkursie, kto komu połknie, Kozikowski Taraszkiewiczowi, czy na odwrót i czy w trójkącie będzie Władek

   • 65 5

   • dokladnie (2)

    szkło, szkło i jeszcze raz szkło... projekt w stylu lat 90tych

    • 3 0

    • (1)

     A jakie są idealne proporcje z betonem i stalą?

     • 0 0

     • nie chodzi o proporcje, ale o to szklane "opakowanie" od frontu

      wieje tandetą z lat 90-tych, taki styl jest już passe i tyle w temacie

      • 0 0

  • A w średniowieczu to niby jakie budowano?

   Antyczne?

   • 0 0

  • beton beton beton (2)

   tylko to mnie usatysfakcjonuuje

   • 14 12

   • Z drewna buduj (1)

    Jak przed Kazimierzem Wielkim

    • 12 14

    • słomą kryj!

     słomą kryj!

     • 3 0

  • kiedy Konsultacjie i gdzie ? społeczne? (1)

   • 0 1

   • trimiasto

    nie zapomnij Nam podać!

    • 0 0

  • czrkajcie POgubilem sie to szeratoon czy LOtu???

   • 0 0

  • nie zapomnijcie

   jeszcze swoim? archiglabom Nagrodów za Nasze dac!
   koniecznie 3 -miejsca nie wazne ze jedno wlasciwe tylko z Waszom pomoca wylonicie!

   • 0 1

  • śpiesz sie Budyn spiesz!

   teraz niebawem wybory~! w które POpłyniesz
   ile zabetonujesz to toje!
   jeszcze rodzinka budyniowa dalsza nie ma mieszkanek?!?
   POtem tylko reDeveloperyzacjia zabór mienia i Kraty!

   • 0 4

  • (2)

   kurde czy my mieszkancy nic nie mozemy zrobic, zanim ta cholota zniszczy wszystko zupelnie

   • 25 11

   • możemy kupić słownik ;)

    • 3 1

   • Ależ możesz! Załóż biuro i startuj w następnym konkursie

    • 4 7

  • (2)

   I znowu Kozikowski. Cóż za zaskoczenie.

   Nie bez powodu pracownie z innych miast mówią że w Gdańsku nawet nie ma sensu startować, bo i tak wygrają znajomi Bielawskiego.

   A potem się dziwimy że tak odstajemy od Wrocławia czy Krakowa.

   • 74 9

   • to ze od Krakowa odstajemy

    to raczej zaleta.

    • 7 8

   • najgorzej, że ci kumple reprezentują poziom białoruskiej prowincji

    z Łukaszenką strugać marchewki, a nie budować. Kozikowski to największy z gdańskich tandeciarzy, wręcz wzór dla paralityków

    • 66 4

  • Szałas

   Szałas by się sprawdził nie?

   • 10 7

  • bo tanio !!

   • 10 1

 • Fatalny...

  ... monotonny, bez polotu, przytłaczający, ciężki.... można długo, długo, długo... To o projekcie, który ma byc realizowany. Zresztą inne też nie do końca są na to akurat, szczególnie wyeksponowane miejsce. Jedynie projekt z Sewilli był ciekawy, miał do tego interesujące wnętrza. Reszta dno, a zwycięski projekt dno dna.

  • 3 0

 • (9)

  Na tym zdjęciu nie wygląda najgorzej, ale nie ma jak Danzigerhof.

  • 359 62

  • No na tytułowym zdjęciu tak

   Ale reszta zdjęć ujawnia jaki to smutny projekt. Trąci troche taką szarą komuną. Jak meblościanka.

   • 0 0

  • Precz folksdeutschu (3)

   • 2 15

   • wy z NKWD wiecie wszysko (1)

    dobra baza danych

    • 5 1

    • bo to dobra zmiana teraz jest

     dostałeś 500+ to siedź cicho. Nie dostałeś -to wiesz co masz robić -no chyba że nie masz skim

     • 2 0

   • O jakiś bosy Antek się odezwał, przejaw polskości i patriotyzmu,wiedzy historycznej i czegoś tam jeszcze.

    • 3 0

  • wygląda fatalnie (1)

   gust i umiejętności Kozikowskiego na wiaty tramwajowe. To są podwórkowe, obrzydliwe projekty i zupełnie niemoc lędźwi

   • 56 13

   • wiadomo, stary beton wełbie!

    • 1 0

  • (1)

   Nie można zaprojektować budynku ,który by pasował do otoczenia Starego Miasta ? Coś w rodzaju Stągiewnej ?

   • 11 6

   • Można, ale Stare Miasto to okolice Rajskiej.

    co innego Główne Miasto, czy ewentualnie stare miasto / starówka.

    • 4 0

 • (7)

  Super projekt. Dobrze ze nie kolejna pseudokamieniczka

  • 73 317

  • Jak ten projekt ci sie podoba to nie chcial bym zobaczyc twojej dziewczyny bo jestes totalne bezguscie

   • 0 0

  • Lewa część budowli, od strony Wałów: niepotrzebny górny element na froncie, sprawia wrażenie, że budynek jest o jedno piętro za wysoki.

   • 2 0

  • Szkaradztwo. (2)

   Podobnie jak dworzec w Sopocie, ten budynek wygląda tam jak krowi placek na środku komnaty, albo jak dresiarz w operowej loży. Za takie coś powinni architektów zamykać w ciupie!

   • 41 9

   • dworzec w Sopocie jest super w porównaniu do tego!!

    • 2 5

   • dworzec w Sopocie się broni

    • 4 1

  • Hale ujnia.

   • 7 3

  • zostawić LOT, wyremontować, zrobić tył i pierzeję od Węglowego

   ten ustawiony konkurs bandy Kozikowski-Wlad-Bielawski-Taraszkiewicz pokazuje skalę tandety umysłowej.

   To taki Ciemnogród, że nawet Cejrowski mięknie

   • 22 26

 • Arch Deco

  Arch Deco dla mnie najlepsze!!!!

  • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane