Fakty i opinie

Nowy inwestor dla Dolnego Miasta

fot. Małgorzata Zimnoch/trojmiasto.pl

Miasto planuje do końca listopada podpisać umowę z prywatnym inwestorem na rewitalizację i rozbudowę Dolnego Miasta, w tym dawnej zajezdni tramwajowej. Będzie to drugie podejście do tej inwestycji, po tym, jak w kwietniu inny inwestor zrezygnował z realizacji tego przedsięwzięcia. W ramach umowy na rozproszonych nieruchomościach, o łącznej powierzchni 11 ha, których wartość została oszacowana na 40 mln zł, powstaną nowe mieszkania, lokale usługowe i biura oraz tereny zielone i przestrzenie publiczne, a część istniejących obiektów zostanie wyremontowana.AKTUALIZACJA, 22 LISTOPADA 2019


Zgodnie z zapowiedziami miasto podpisało umowę na rewitalizację Dolnego Miasta ze spółką GGI Dolne Miasto stworzoną przez dewelopera Euro Styl i Inopę.


Czy chciał(a)byś zamieszkać na Dolnym Mieście?

tak, bo to atrakcyjny teren blisko centrum 43%
tak, ale dopiero po planowanej rewitalizacji 30%
nie, ta dzielnica ma złą renomę 27%
zakończona Łącznie głosów: 1219
We wrześniu zeszłego roku miasto wybrało na partnera projektu spółkę zawiązaną przez dwóch doświadczonych deweloperów - warszawskie BBI Develpomnet i Doraco z Gdańska. Jednak wiosną tego roku przyszły inwestor wycofał się, uznając, że przedsięwzięcie będzie nieopłacalne.

Miasto usiadło więc do rozmów z podmiotem, który również złożył ofertę w postępowaniu. Była to spółka GGI Dolne Miasto stworzona przez Euro Styl i Inopę. Teraz porozumienie obu stron jest już bliskie.

Musiała być zgoda rady miasta- Zakładamy, że umowa zostanie podpisana do końca listopada - mówi Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Zanim to nastąpi, rada miasta musiała przyjąć uchwałę zezwalającą miastu na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości na Dolnym Mieście na rzecz prywatnego inwestora. Wynika to bowiem z innej uchwały, podjętej w sierpniu tego roku, która zobowiązuje prezydenta do uzyskania zgody tego organu.

- Nieruchomości wniesiemy, gdy spółka będzie miała pozwolenie na budowę i zabezpieczone środki finansowe na realizację. Wniesienie nieruchomości nastąpi najszybciej w przyszłym roku - wyjaśniała podczas sesji Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej.
Radni ostatecznie przegłosowali tę uchwałę.

Pięć etapów w osiem lat za blisko 300 mlnW części komercyjnej inwestor będzie mógł wybudować mieszkania, lokale usługowe oraz biura. Projekt przewiduje również realizację wielu celów publicznych - same tereny zielone mają zająć aż 5,5 ha. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w przeciągu 8 lat i wedle szacunków ma pochłonąć co najmniej 277 mln zł netto.

- W ramach każdego z pięciu etapów przedsięwzięcia, generalną zasadą jest priorytetowa realizacja obiektów celu publicznego względem obiektów celu komercyjnego, dopuszcza się jednak ustalenie w harmonogramie późniejszego czasu realizacji celów publicznych, jeżeli miałoby to wynikać z uwarunkowań technicznych lub ekonomicznych - wyjaśnia Sieliwończyk.
graf. trojmiasto.pl

Co powstanie w ramach inwestycji publicznych na Dolnym Mieście


Układ komunikacyjny:
 1. budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
 2. przebudowa/modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
 3. budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej
 4. przebudowa/modernizacja ul. Zielonej
 5. przebudowa/modernizacja ul. Fundacyjnej
 6. przebudowa/modernizacja ul. Dobrej
 7. modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok - ul. Reduta Wilk
 8. budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z  ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy
 9. remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości

Centrum Aktywności Lokalnej:
 1. rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3
 2. budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2
 3. modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6

Zielone tereny rekreacyjne:
 1. budowa placu zabaw
 2. budowa siłowni zewnętrznej
 3. zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych Bastionu Wilk i Bastionu Reduta Wyskok
 4. remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla - ul. Dobra