Fakty i opinie

Nowy plan zagospodarowania pozwoli na intensywną zabudowę Moreny

Najnowszy artukuł na ten temat Park w Orłowie na sprzedaż za 23 mln zł
Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy zgodnej z projektem planu - widok z ul. Rakoczego.
Wizualizacja potencjalnej formy nowej zabudowy zgodnej z projektem planu - widok z ul. Rakoczego. mat. BRG

Do publicznego wglądu wyłożony został projekt planu zagospodarowania dla rejonu ul. Piekarniczej i Lema w GdańskuMapka. Na terenie przy skrzyżowaniu z ul. RakoczegoMapka, który został zakupiony w 2015 r. przez jednego z trójmiejskich deweloperów, zabudowa osiągnie do 40 metrów wysokości. W całym projekcie planu inwestorzy zyskają znaczną swobodę w kształtowaniu przyszłej zabudowy.Jak oceniasz jakość nowych planów zagospodarowania w Gdańsku?

bardzo dobrze, uwzględniają potrzeby mieszkańców i deweloperów 12%
przeciętnie, wszystko zależy od konkretnego dokumentu 11%
fatalnie, wszystkie zapisy są robione wyłącznie pod deweloperów 77%
zakończona Łącznie głosów: 1665
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni ponad 16 hektarów w rejonie ul. Piekarniczej, Lema oraz Rakoczego.

W ostatnich latach powstało tutaj kilka nowych osiedli, w tym największe Słoneczna Morena (deweloper Robyg) z dwoma ok. 55-metrowymi wieżowcami mieszkalnymi.

Planowana zabudowa wprawdzie nie osiągnie już takiej wysokości, ale nadal będzie widoczna z daleka. Po sąsiedzku, na działce zakupionej w 2015 r. przez dewelopera Euro Styl od spółki Orange (dawnej Telekomunikacja Polska), przewiduje się zabudowę mieszkaniowo-usługową o wysokości maksymalnej od 28 do 40 metrów

Niezabudowana działka w oddali należy do Euro Stylu. Na prawo od niej widoczny jest jeden z dwóch wieżowców osiedla Słoneczna Morena. W dolnej części zdjęcia znajduje się staw, który zostanie zachowany (jako zbiornik retencyjny), zaś teren pełniący obecnie funkcję parkingu zostanie przekształcony w zieleń rekreacyjną ogólnodostępną.
Niezabudowana działka w oddali należy do Euro Stylu. Na prawo od niej widoczny jest jeden z dwóch wieżowców osiedla Słoneczna Morena. W dolnej części zdjęcia znajduje się staw, który zostanie zachowany (jako zbiornik retencyjny), zaś teren pełniący obecnie funkcję parkingu zostanie przekształcony w zieleń rekreacyjną ogólnodostępną. fot. Trojmiasto.pl

Wysokość 40 m zamiast 15 m i zmiana funkcji zabudowyDotychczasowy plan zagospodarowania ograniczał w tym miejscu wysokość do zaledwie 15 metrów, a jej funkcję zawężał wyłącznie do produkcyjno-usługowo-składowej (na etapie sporządzania nowego planu wpłynął wniosek o podtrzymanie takiej wysokości, lecz został odrzucony).

Na pozostałych działkach maksymalna wysokość została określona w sposób bardzo chaotyczny:

Należy przy tym podkreślić, że oprócz działki Euro Stylu funkcję przemysłową na usługi lub mieszkania z usługami zmieniono na niemal wszystkich działkach objętych projektem planu.

Na terenie należącym do Euro Stylu zabudowa będzie mogła osiągnąć wysokość 40 metrów. Obowiązkowo musi też powstać placówka opieki nad dziećmi do lat trzech lub przedszkole.
Na terenie należącym do Euro Stylu zabudowa będzie mogła osiągnąć wysokość 40 metrów. Obowiązkowo musi też powstać placówka opieki nad dziećmi do lat trzech lub przedszkole. fot. Trojmiasto.pl

BRG: istniejący i planowany układ drogowy jest wystarczającyCzy takie parametry dla potencjalnej nowej zabudowy nie spowodują przeciążenia układu drogowego, opierającego się przede wszystkim o ul. Piekarniczą i skrzyżowanie z ul. Rakoczego?

- Pełna realizacja zapisów planu - zwłaszcza dla terenu 005-M/U32 [to działka dewelopera Euro Styl - dop. red.] - nie spowoduje przeciążenia skrzyżowania Rakoczego-Piekarnicza. Działania niwelujące wpływ planowanych inwestycji wskazane zostały w analizie komunikacyjnej, a dodatkowo zabezpieczone są planistycznie tereny pod rozbudowę układu uliczno-drogowego: ul. Hausbrandta, ul. Lema, Nowej Myśliwskiej i Nowej Politechnicznej - przekonuje Biuro Rozwoju Gdańska (odpowiedź na to pytanie i pozostałe została udzielona nam bez wskazania konkretnego pracownika odpowiedzialnego za plan zagospodarowania).
Czytaj też:

Zamknięto popularny skrót z Moreny do ul. Kartuskiej. Alternatywne drogi bez terminów realizacjiProjekt planu podtrzymuje istnienie bardzo ważnego lokalnie chodnika łączącego ul. Rakoczego z Lema (dojście do przystanków tramwajowych i centrum handlowego). Po prawej teren należący do Euro Stylu.
Projekt planu podtrzymuje istnienie bardzo ważnego lokalnie chodnika łączącego ul. Rakoczego z Lema (dojście do przystanków tramwajowych i centrum handlowego). Po prawej teren należący do Euro Stylu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Wspomniany dokument został przekazany i opracowany na zlecenie dewelopera Euro Styl. Jak informuje BRG, zostały w niej przeanalizowane parametry potencjalnych terenów inwestycyjnych oraz ich wpływ na układ uliczno-drogowy. Wskazano także działania niezbędne do zrealizowana w układzie uliczno-drogowym w celu ograniczenia negatywnego wpływu na warunki ruchu w analizowanym obszarze.

Jakie konkretnie są to rozwiązania? Zdaniem miejskich urbanistów należy ich szukać w przygotowanym projekcie planu, który poza tzw. liniami rozgraniczającymi drogi (czyli ich szerokość w metrach, a nie pasach ruchu) nie wskazuje konkretnych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu, zaś granice planu nie obejmują skrzyżowania Piekarnicza-Rakoczego.

Deweloperzy wiedzą najlepiej, jak kształtować zabudowę?Szczegółowych rozwiązań przestrzennych nie uwzględniono także w zakresie kształtowania zabudowy. Tutaj deweloperzy mają niemal nieograniczone pole do popisu. Budynki można sytuować w dowolny sposób - frontem, bokiem czy skosem do układu drogowego, w dowolnym oddaleniu od ulic.

Mieszkania na Morenie

Piękne 2 pok. na Osiedlu klimaty - Inwesting
549 000 zł
Gdańsk Morena
Mieszkanie E1 10/2, Myśliwska 24, 63,99 m²
789 765 zł
Gdańsk Morena
Duże mieszkanie Morena 4 pokoje
580 000 zł
Gdańsk Morena


Jedyne ograniczenia dotyczą zabudowy wzdłuż ul. Piekarniczej i Lema, gdzie przed zabudową w pierwszej linii nie można lokalizować dróg serwisowych oraz parkingów (mogą być pod ziemią lub po drugiej stronie budynków), a w przypadku ul. Piekarniczej zakazuje się "cofania" zabudowy w głąb działki dalej niż trzy metry.

W odniesieniu do tych ulic narzucono też obowiązek tworzenia lokali handlowo-usługowych w parterach, a dla działki Euro Styl częściowo wykonanie elewacji eksponowanych, czyli z lepszych jakościowo materiałów budowlanych oraz utworzenia na swojej działce placówki opieki nad dziećmi do lat trzech lub przedszkola (w formie osobnego budynku lub w kubaturze planowanych budynków).

Żadnych ustaleń dla terenów wzdłuż ul. Nowej PolitechnicznejCo warto odnotować, żadne ustalenia dotyczące kształtowania atrakcyjnej zabudowy nie dotyczą ul. Nowej Politechnicznej, która w zamierzeniach Biura Rozwoju Gdańska miała być miejską, atrakcyjną aleją.

Od tej strony projekt planu dopuszcza pełną swobodę zagospodarowania, np. budowę parkingów naziemnych, altan śmietnikowych czy sytuowanie budynków z ogrodami przydomowymi. Jedynym elementem poprawiającym odbiór estetyki zabudowy od tej planowanej głównej trasy łączącej Południe z Wrzeszczem jest częściowy szpaler drzew.

Czytaj też:

[2015 r.] Biuro Rozwoju Gdańska: Nowa Politechniczna nie będzie miejską autostradą przez WrzeszczDlaczego miejscy urbaniści po raz kolejny nie chcą wykorzystać podstawowego narzędzia planistycznego, jakim jest linia obowiązująca (obligatoryjna), czyli wskazująca, w którym dokładnie miejscu ma się pojawić nowa zabudowa? Dlaczego tak bardzo ufają deweloperom?

- Kształtowanie przyszłej zabudowy, również na styku z miejskimi ulicami, nie polega wyłącznie na wyznaczaniu obowiązujących linii zabudowy. Takie działanie byłoby daleko idącym uproszczeniem, uniemożliwiającym czasem zagospodarowanie terenu zgodnie z intencją planu - przekonuje bezosobowo Biuro Rozwoju Gdańska.

Skwer do chodzenia w kółko, likwidacja "dzikich" parkingówChoć już dzisiaj Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie jest w stanie zadbać o bieżące utrzymanie terenów zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska proponuje utworzenie kolejnych parków i skwerów:

 1. przy rondzie Lema - Hausbrandta istniejące parking-klepisko zamienić się ma w "park kieszonkowy", otoczony z dwóch stron układem drogowym i z trzeciej uczęszczanym ciągiem pieszym,
 2. wokół stawu przy budynkach sądu, który ma zająć obszar aż do ul. Piekarniczej z bezwzględnym zakazem lokalizacji miejsc postojowych (obecnie teren ten w znacznej części stanowi lokalne zaplecze parkingowe),
 3. przy ul. Piekarniczej, położony na wysokiej skarpie oraz otoczony z trzech stron ogrodzonymi osiedlami.

O ile urządzenie dwóch pierwszych terenów zieleni, poza problematyką sfinansowania i bieżącego utrzymania, a także faktycznie zapotrzebowania na takie zagospodarowania, np. zamiast miejsc postojowych lub zabudowy handlowej, nie budzi jeszcze większych zastrzeżeń, to utworzenie skweru przy ul. Piekarniczej, po którym spacerowicze mają chodzić jak na więziennym spacerniaku, stawia pod znakiem zapytania taką propozycję planistów z BRG.

- Teren ten może zostać wyposażony np. w miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, boiska i urządzenia sportowe dla różnych grup wiekowych, place zabaw. Plan dopuszcza też lokalizację budynków obsługujących użytkowników parku, np. dom sąsiedzki, gastronomia, toalety. Nowy teren rekreacyjny może więc stać się miejscem spędzania wolnego czasu mieszkańców o różnych potrzebach, a  potencjalny spacerowicz będzie mógł wykazać się innymi aktywnościami niż chodzenie dookoła zieleńca - argumentuje Biuro Rozwoju Gdańska.
W projekcie planu uwzględniono także obowiązek utworzenia zieleni rekreacyjnej przydomowej na terenach inwestycyjnych. Plan jednak nie jest gwarantem jej ogólnodostepności dla osób postronnych, które nie będą mieszkańcami nowych osiedli.

Czytaj też:

Zarastający nowy skwer na Przymorzu. Urzędnicy: wkrótce go uporządkujemyTereny zieleni, które mogą powstać w oparciu o projekt planu. Plan nie gwarantuje ogólnodostepności terenów wewnątrzosiedlowych.
Tereny zieleni, które mogą powstać w oparciu o projekt planu. Plan nie gwarantuje ogólnodostepności terenów wewnątrzosiedlowych. mat. BRG

Minimalne szerokości chodników (do parkowania)Na koniec warto odnotować "nowość" wprowadzoną do projektów planów zagospodarowania w Gdańsku (dotychczas bardzo rzadko korzystano z tych zapisów) - ujęcie obowiązku budowy chodników wraz z podaniem ich minimalnej szerokości:
 • dla ul. Piekarniczej - obustronne chodniki o minimalnej szerokości 2,5 m
 • dla ul. Lema od ronda w stronę ul. Kartuskiej - obustronne o minimalnej szerokości 2 m,
 • dla ul. Lema wzdłuż osiedla Słoneczna Morena - minimum 1,5 i 2 m szerokości,
 • dla ul. Piekarniczej - obustronne, minimum 2,5 m szerokości,
 • droga od ul. Piekarniczej do planowanej ul. Nowej Politechnicznej i przystanku tramwajowego - minimum 2 i 3 m szerokości.

Jednocześnie w projekcie planu nie wprowadzono zakazów traktowania chodników jako dodatkowej przestrzeni do parkowania, więc takie zapisy dają dużą swobodę w interpretacji na niekorzyść pieszych.

Czytaj też:


Uwagi do planu składać można do 13 października


Projekt planu zagospodarowania oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępna jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Zgłaszanie uwag w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do 13 października br.

Opinie (474) ponad 20 zablokowanych

 • (14)

  A więc kolejne punktowce...a gdzie parki,tereny rekreacji czy skwerki....znajomy mieszkający na Morenie jeszcze mówi że co wieczór ciągnie z Szadółek....wkrótce wyprowadza się za miasto.Domek,świeże powietrze i za cenę swojego mieszkanka ma dom z działką.

  • 258 52

  • (3)

   wypowiedzial sie gosc specjalista, ktorego jedynym osiagnieciem jest 24/7 monitoring forum trojmiasto xd. moze wez sie za prace nauke i kiedsy bedzie cie stac kupic 1/100 tego, po czym przeznaczysz na cele publiczne. jeden woli dom z dzialka i korki 1h do/z miasta, inny dom z dzialka i nie musi jezdzic do miasta, jezscze inny mieszkanie w centrum - jego wybor. ty specjalista za 10, mzoe jeszcze diety i samochody ludziom zaczniesz wybierac?

   • 39 23

   • jak możesz... przecież to "ekspert" od spraw wszelakich (1)

    dzisiaj ogłosił światu, że znajomy się wyprowadza za miasto, bardzo wszyscy to przeżywamy

    • 14 8

    • ekspert nie ekspert

     smród na Morene zawiewa z szadułek
     i terenów zielonych coraz mniej

     • 26 5

   • To wirus jest

    • 0 0

  • + komunikacyjne będzie dno

   • 37 3

  • (2)

   Gdzie w Gdańsku jest dzielnica Morena ? Szukam i nie mogę znaleść !!moze chodzi o inne miasto?

   • 12 58

   • Wow jaka inteligentna

    A gdzie ktoś powiedział że to dzielnica xd

    • 22 0

   • mieszkacy Gdaska doskonale wiedzą, gdzie jest Morena

    przyjezdni też się szybko ogarniają, tylko ciągle jakoś do urządników nie może dotrzeć

    • 40 1

  • Kto kupi od niego mieszkanie w którym śmierdzi???

   • 14 12

  • Za cenę mieszkania na Morenie to możesz sobie kupić co najwyżej domek letniskowy w Borkowie pod Kartuzami czy w innej jak to mawiają miejscowi pipiduwie.

   • 4 16

  • Czy działkowiczów z Lema wykupi deweloper ? (1)

   • 5 0

   • Podpali

    • 7 0

  • Budownictwo kołem zamachowym gospodarki. Nie 500+

   • 2 2

  • Mieszkaniec

   Mieszkam na morenie i co tu się robi przechodzi ludzkie pojęcie beton,beton i jeszcze raz beton matki z małymi dziećmi i całe rodziny nie mają gdzie iść na spacer! Mieszkam obok prowadzonej budowy i widzę jak na plac budowy idą na spacer bo nie ma gdzie nawet przyjeżdżają samochodami. Nie mówcie że jest dobrze bo będą mieszkania jak już w tej chwili tragedia. Nie mówiąc o korkach w jakich się stoi chcąc dojechać do pracy lub miasta!!! masakra.

   • 15 1

 • Tylko domek, jestem sam sobie gospodarzem. (3)

  Nie płace czynszu, mam sąsiadów daleko ale nie nad głową! Wysokie budynki!? To rowne jest wielu sasiadom, cisza nocna? Mnie nie tyczy się. Jedynie co to wkurza wszechobecny smog i dym na osiedlu moich willi. Ale to nic.

  • 76 59

  • wille (1)

   skąd masz pieniądze na te twoje wille. uważaj na ziobre , bo ci zabierze! jak masz za dużo to podziel się z młodymi którzy z trudem będą musieli spłacać blokowisko!

   • 8 11

   • skad masz? chcesz mi tez zajrzec do portfela? kazdy jest kowalem swojego wlasnego losu. trzeba zapracowac albo ukrasc jak wolisz.

    • 6 3

  • No i dodatkowa godzina w aucie rano i popołudniu

   • 9 1

 • Układu układziki co więcej nic

  • 110 16

 • Na morenie są takie korki że szkoda gadać (26)

  A Miasto jakby nic zwiększa możlwiosć większej zabudowy ... Gdańsk dla deweloperów nie dla mieszkańców Gdańska tak zniszczyć dzielnicę moręnę mogą tylko urzednicy od Dulkiewicz ... zobaczcie jak gdańsk stacza się osotnio stogi 2 lata opóznienia / forum skandal z nieoddanym miejskim kunsztem wodnym / zkm rozkradziony na spółeczki/ dziury wszędzie gdańsk tonie w długach. To nie te samo miasto co 5 lat temu tutaj za rok nie będzie żadnych inwestycji Gdańsk się cofa i kazdy to widzi . Obecnie nie planuje się żadnych inwetycji u nas wszystko zatrzymane zero kontroli nad inwestycjami które są realizowane . Urząd miasta na czele z Panią prezydent miesza się w gołnopolskie konflikty zamiast zadbać o nasze miasto jedyne o co miasto dba od lat konsekwentnie to o deweloperkę i nadmuchane ceny do granic możliwości . jedna wielka mafia

  • 366 38

  • Same odwołane inwestycje same opóznienia brak nadzoru w Gdańsku (3)

   Codziennie artykuł o nieprawidłowościach w Gdańsku - Co się dzieje z naszym miastem ??
   15 lat gdańsk rozwijał się budował inwestował a teraz wszystko stoi

   • 89 12

   • Ostatni artykul o inwestycjsch był wczoraj trolu

    • 7 26

   • Ale r y d w a n mamy! A dotąd go nie było!

    • 25 1

   • Jak to gdzie kasa.

    Zapytaj wspaniałego premiera Morawieckiego, który postarał się o znaczne zmniejszenie kasy samorządów. Mniej kasy w budżecie to i mniej inwestycji.

    • 5 11

  • Stogi już oddane ? (2)

   Zmieniają kostkę wokół torowiska drugi raz co za bubel

   • 78 7

   • Połamane są płyty chiodnikowe koło lidla (1)

    Tramwaj wykoleił sie wczroaj tramwaj piszczy na zakrętach . Drogi Objazdowe dziurawe rozjeżdzne miasto nie planuje wyremontować tego . W międzyczasie remont na przeróbce roboty która była oddana pare lat temu. Pytanie tylko gdzie jest miasto ?

    • 36 2

    • Cicho ...

     Szykować się na wiec

     • 23 2

  • Ojojoj de mo kra cja (1)

   Plebs wybral pania na wladce to ma co chcial. Trzeba przeczekac. Juz szczury uciekaja. Mozna wiele dorzucic. O tunelu przy Manhattanie na kosz dev kto by pamietal...

   • 31 3

   • OTUA

    • 7 0

  • jakie korki masz odpowiedz (1)

   BRG: istniejący i planowany układ drogowy jest wystarczający. Smierdziszewo to wspaniałe miasto.

   • 39 0

   • Nikt z urzędników tam nie mieszka dlatego uważają ,ze obecny uklad jest wystarczający

    • 23 0

  • (8)

   Nie ma dzielnicy Morena ! Taka nazwę ma spółdzielnia mieszkaniowa!!

   • 8 38

   • Witamy słoika (4)

    • 37 6

    • W spisie dzielnic (2)

     Z 12.2019 BIP podział administracyjny, nie ma dzielnicy Morena. Wystarczy pyknąć w Google mądralo

     • 6 27

     • Te minusy (1)

      To pewnie od Mieszkańców dzielnicy Morena :)

      • 11 1

      • Pewnie większość to słoiki!

       • 0 0

    • Witamy mieszkańca spółdzielni.

     • 11 0

   • (1)

    Nie piernicz. Potocznie to jest Morena. Mieszkam na niej od 1979 roku. Administracyjnie Piecki-Migowo.

    • 19 0

    • Więc pisz poprawnie i się nie wymądrzaj !!

     • 0 0

   • Racja! Własnego miasta nie znają !!!

    • 0 0

  • Tylko trzeba to pisać do Kaczkodana

   Przecież wystarczy troszkę uważniej śledzić budżety miasta. Gdzie zaczyna brakować środków. Albo płacimy nauczycielom pensję albo inwestujemy. Morawiecki kłamca pospolity "podniósł pensję" nauczycielom nie dając kasy tylko "delegując" tę prozaiczną sferę na samorządy. No i co robimy? płacimy czy inwestujemy?

   • 5 22

  • w zukowie kup mieszkanie tam nie ma korków (1)

   • 1 27

   • w Żukowie nie ma korków - dowcip roku

    Jeżeli gdzieś są korki to na pewno w Żukowie lub na dojazdach do niego. Całe szczęście jest PKM i rozważa się budowę bajpasu kartuskiego przez Leźno i Kokoszki. W ruchu lokalnym odległości są niewielkie, więc jak ktoś pracuje i mieszka w Żukowie to da radę rowerem lub pieszo. Mieszkać w Żukowie i pracować w Trójmieście to niezłe wyzwanie codziennej logistyki rodzinnej.

    • 29 1

  • ej spalarnia na kredyt przecierz powstaje

   Gdańsk stolicą śmieci

   • 11 0

  • Spokojna głowa .

   Paliwo wejdzie w system ETS i w ciągu 10 lat liczba samochodów spadnie o połowę.

   • 0 0

  • Nie ma dzielnicy Morena!niech to w końcu dotrze do tych co piszą !!!

   • 0 0

 • (6)

  I teraz ta woda nie wsiąknie w glebę tylko spłynie na dół do Wrzeszcza.
  Brawo Dulkiewicz!

  • 288 26

  • Spoko. Dulkiewicz rozda beczki i będzie OK. (1)

   • 24 3

   • będą oczka wodne puszczane przez kaczkę i jej zwolenników

    • 3 18

  • brawo dulkiewicz i dweloperzy

   • 19 0

  • Woda splynie do Urzędu Miejskiego

   • 16 0

  • satamtąd to raczej w strone skrzyzowania pod Urzedem Miasta

   • 3 0

  • Tylko dlaczego Dulkiewicz a nie kolesie z Rady Miasta zaprzyjaznieni z deweloperka i Biurem Rozwoju?

   Dulkiewicz to tylko ich listek figowy -podobnie jak Budyn wczesniej.To nie wina tej kobiety.Ona tez ma rodzine na utrzymaniu.I na pewno to nie ona przynosi papiery pod glosowanie radnych...Nie ten adres...

   • 3 5

 • I 1 sciezka dojazdowa. 1 pasek (3)

  Na tyle aut ze juz dzis stoja po 1h czekajac na wyjazd. Chyba wkrotce kogos z Brg czeka to sama co pania z wydzialu skarbu. Przeciez tu widac ze nue ma zachowanej proporcji komunikacyjnej. Zadne osiedle w kolo nie ma takiego betonu. Ba nawet o 50%mniejszej zabudowy. Na podstawie widzimisie robia plan, a potem zdziwienie ojej ejej drog nue ma. Inwestor nie zrobil idwodnuenia. Ojej nie ma parkow. Ojoj ojoj ojoj.

  • 206 11

  • Tramwaj,kolejka dobra komunikacja

   • 5 13

  • Poprawiamy atrakcyjność komunikacji zbiorowej poprzez uczynienie auta bezsensownym

   • 12 2

  • + deweloper chwali się zielenią wokół, pięknym widokiem, a sam już wie, że za 2 lata wybuduje im przed oknami kolejny budynek. No i zapewnienia deweloperów- dużo zieleni, piękny płac zabaw, a kończy się na malutkim skrawku trawnika i 3 drzewkach na 8 bloków

   • 2 0

 • (6)

  Morena stanie się okropnym blokowiskiem.Zdecydowanie bardziej podobają mi się sąsiednie Siedlce.Po rewitalizacji i remontach to może być jedna z lepszych dzielnic do mieszkania w Gdańsku.

  • 184 18

  • Zobacz co buduja na Siedlcach prxy petli. Czeka ta okolice paraliz jak sie ludzie wprowadza

   • 22 8

  • Morena zawsze była blokowiskiem.

   • 28 5

  • Bez przesady Siedlce to też

   Syf

   • 12 6

  • Ja bym obstawiała też Jasień (okolice szkoły). Taki klimacik dawnej Moreny. Wystarczy zobaczyć co sie dzieje koło Związku Jaszczurczego(?) - stare bloki na wzniesieniu do ktorych prowadzą długie schodzy....skarpa, że hej, a teraz tam wcisnęli blok....Piękne widoki z jednej strony skarpa, a klatka i balkony to chhba na chodnik beda wychodzić. To jest wstyd!

   • 19 2

  • (1)

   40m to wysoko?

   • 3 5

   • Tak wystarczy do 4 pietra pod warunkiem ,ze jest obok park albo teren rekreacyjny.

    To skandal ,ze daja zgode na takie wysokie szafy i zmieniaja wysokosc na wyzsza...Powinni albo nie budowac wcale albo max 4 pietra.

    • 9 2

 • Czyli przybędzie tysiące nowych mieszkań - ok, ale ja mam pytanie: (14)

  Czy sieć wodociągowa i kanalizacyjna zwłaszcza! to wytrzyma?

  • 230 9

  • Deweloper występuje o warunki przyłaczenia (8)

   do gestora sieci, ten oblicza czy sieci wytrzymają nowe przyłączenia i wydaje decyzję.

   • 9 11

   • nawet pojemności kompostowni nie potrafili oszaczować (6)

    a rury i przyłącza ci policzą?

    • 49 3

    • a co ma gestor sieci wod/kan do jakiejś kompostowni ? (5)

     czytać się odechciewa na tym forum, sami "fachowcy"

     • 6 24

     • no własnie wszędzie tacy sami fachowcy (3)

      z rodziny i znajomych.

      • 18 2

      • a merytorycznie coś potrafisz napisać ? (2)

       czy tylko co chwile ten bełkot o deweloperach ?
       komentujesz, to wykaż się jakąś wiedzą....

       • 3 19

       • moja wiedza wynika z obserwacji smierdziszewa (1)

        i innych miast w których bywam. Żal tego miasta.

        • 20 1

       • Wypad pisowski trollu

        zasiłki dziś dalej, biegaj.

        • 0 0

     • Nie, roszczeniowe pisiaki.

      Pracą się nie skalą ale mordy na forach drzeć potrafią.

      • 0 0

   • Przecież wiadomo, że wyda pozytywną opinię...:( tylko jedno jest już pewne, że sieć CO nie wyda, brak mocy przerobowych

    • 9 2

  • Dulka i ekipa o takie drobnostki się nie martwi :)

   • 33 4

  • A po co? Ważne że kasa idzie, niekoniecznie dla miasta.

   Adla udziałowców to i owszem...

   • 17 0

  • a jakie to ma znaczenie , teraz i tak mały deszczyk i Gdańsk tonie

   • 17 0

  • Nie

   Wytrzyma będzie jak co roku awaria na Morenie i rycie ziemi.

   • 8 0

  • A czy kogoś to w ogóle obchodzi??? Piszę o tzw. włodarzach wybranych w tzw. demokratycznych wyborach...

   • 5 0

 • Wam (20)

  Wam starszym Gierek pobudował i teraz możecie marudzić. Młode pokolenie też chciałoby gdzieś mieszkać. Skwerki, parkingi itp są ważne ale mieszkanie to fundamentalna sprawa. Obecnie mieszkań katastrofalnie brakuje. Te dostępne na rynku powalają cenami.

  • 56 165

  • Tak jak wszystko zabetonuja to pomysł gdzie wody opadowe spłyną, gdzie z dziećmi pójdziesz się pobawić (na betonowym placu zabaw nie polecam) i jak dojedziesz do pracy jak wokół same bloki i korek żeby dojechać do Jaśkowej, Kartuskiej czy Slowaka

   • 31 11

  • młode poko0lenie nie będzie miało niedługo wody w kranie jak tak dalej będą miasta zagęszczane (6)

   • 41 11

   • Ty (4)

    Ty się już tak nie martw o korki i gdzie woda będzie spływać. Blisko jest morze to woda tam jakoś popłynie a ludzie poprostu chcą mieć gdzie mieszkać. Czy ci to tak bardzo ciężko zrozumieć ? Teraz w ofertach same apartamenty pod jakieś inwestycje a co z mieszkaniami ? Do czego ma służyć mieszkanie ? Do lokaty kapitału czy do mieszkania ? Ten świat całkiem już sfilsował .

    • 11 39

    • (1)

     Zgadza się....woda jakoś spłynie "do morza" ....spłynie....ulicami, które zniszczy i którymi przed dłuższy czas nie dojedzie Pani do pracy. Polecam obejrzeć zdjęcia ulic po tym jak "jakoś" spływała woda do morza podczas ostatnich większych ulewach. O tym co się działo na Oruni w 2001 nie wspomnę.

     • 35 7

     • No cóż się takiego działo te 4 lata temu? Dwa dni gdzieniegdzie było widać ślady.

      • 1 1

    • "Blisko jest morze to woda tam jakoś popłynie"

     I to jest właśnie problem.

     • 15 1

    • Ale celne uwagi. "Blisko morze i woda jakoś popłynie" . Jak można pisać takie dyrdymaly?
     Poza tym nie będzie Ciebie stać na mieszkanie na morenie. Zobacz ceny. Nawet w takich punktowcach.

     • 27 1

   • Barcelona jest niema trzykrotnie mniejsza powiedzchniowo, mieszka w niej niemal czterokrotnie więcej ludzi.

    • 3 2

  • Tu nikt nie mówi o nie budowaniu tylko za robieniem tego z głową. Miasto nie robi tego niestety. Nie posiadamy całościowego planu miasta, tylko wyrywa się po kawałeczku, dzielnicami plany by deweloperom zrobić dobrze. A plan za "Gierka" powstał: Nowa Bulońska i nowa Politechniczna. Dziś wygląda to tak, że Bulońska jest tylko z jedną jezdnią, al na Nowej Politechnicznej zrezygnowano z jezdni a tramwaj ma wchodzić na Jaśkową od ul. Wileńskiej czyli trochę terenów pod bloki będzie, niedoszły pas drogowy ma szerokości 50m Jak się planuje w Gdańsku widać po budowie tramwaju na Al. Adamowicza - rezygnacja z trójkąta na wysokości Wołkowyskiej i jakieś wydłużenie tramwaju do szkoły na Lawendowym. Jasne to się może podobać bo jest dojazd do szkoły ale co dalej czy ktoś to przemyślał? Czy był to tylko taki populistyczny gest...

   • 28 5

  • Nie prawda (1)

   Na Jasieniu sobie kup tam są zdecydowanie inne ceny i duuuużżoo mieszkań.

   • 7 14

   • Sam sobie kup, albo się przeprowadź.

    • 6 3

  • Ola masz 100 % racji.

   • 3 11

  • (1)

   Hehe,Ola zejdź na ziemię... dostępne na rynku powalają cenami a te pewno deweloper odda ci za darmo...:)

   • 19 4

   • Troche

    Trochę więcej mieszkań na rynku będzie to może trochę stanieją . Oby nie było jak w Detroit.

    • 2 6

  • Gierek pobudował starszym (2)

   Tutaj nie o Gierka chodzi i pobudowanie dla starszych. Dziś deweloperka buduje sporo małych klitek, które kupują bogaci z Warszawki i innych miast, żeby wynajmować a w sezonie przyjechać sobie na miesiąc-dwa. Gdyby tak wiele z tych mieszkań kupili mieszkańcy Gdańska, albo tacy co się tu przeprowadzili to ok, ale sporo tych mieszkań kupują ludzie z po za miasta i wynajmują. Niby nic do tego nie mam, ale nie podoba mi się to za bardzo.

   • 13 3

   • Z po za, haha, od razu znać, zes kiep, a co kiep może mieć mądrego do powiedzenia.

    • 0 3

   • masz coś z głową ?

    tak pytam.

    • 0 0

  • Gdańsk nie dla każdego (1)

   To niech mieszkają sobie w innych miastach. Polska to duży kraj, liczebność narodu spada. Dla kogo ciągle te nowe mieszkania?

   • 1 1

   • Gdańsk dla każdgo

    ale budować z głową...niestety w zagęszczaniu każdego skrawka zieleni nie da się stworzyć miasta przyjaznego mieszkańcom.

    • 2 1

  • Nowe mieszkania

   Oczywiscie, te dostepne na rynku powalaja cenami, ale te co na rynek dopiero wejda, moga byc jeszcze drozsze :)

   • 4 1

 • Tak dla deweloperow i konstytucji (1)

  Nie dla mieszkańców i ich problemów

  • 128 15

  • oo witamy pisowca -specjaliste dobrej zmiany...

   musiales tam wcisnac ta konstytucje co?Tak cie to gryzie..Ci co depcza ja kazdego dnia,zongluja prawem,ustawami debatuja i knuja na nocnych spotkaniach..tfu ..podla partia.

   • 2 16

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.