• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Nowy wieżowiec we Wrzeszczu? Miasto niechętne

Krzysztof Koprowski
15 grudnia 2020 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (295)
Najnowszy artykuł na ten temat 148-metrowe wieżowce powstaną w Letnicy
 • Wstępna koncepcja nowego budynku, który mógłby powstać na rogu al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowej Doliny we Wrzeszczu.
 • Obecny wygląd Domu Kupca. Po prawej siedziba miejskiej spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
 • Plac przed Domem Kupca został ujęty w planie zagospodarowania i nie będzie mógł być przeznaczony pod zabudowę.
 • Dom Kupca od strony podwórza.

Duże zmiany szykują się w centrum Wrzeszcza Górnego. Stojący na rogu al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowej Doliny Dom KupcaMapka, którego historię powstania niedawno opisywaliśmy, może zostać zburzony i zastąpiony nowym, wyższym budynkiem. Inwestor proponuje wysokość zbliżoną do wieżowców OlimpMapkaQuattro TowersMapka, zaś miasto preferuje zabudowę o połowę niższą.Jaką wysokość powinien mieć budynek, który może stanąć na rogu al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowej Doliny?

Dom Kupca to powojenny budynek handlowo-biurowy stojący u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa DolinaMapka. Swoje lata świetności ma już dawno za sobą, dlatego właściciel obiektu zamierza go wyburzyć i zbudować nowy biurowiec.

Wysunął wniosek do miasta o wyrażenie zgody na wzniesienie budynku o wysokości 55 metrów, czyli porównywalnej z pobliskimi wieżowcami Olimp oraz osiedla Quattro Towers.

Jednocześnie zwraca uwagę, że we Wrzeszczu Górnym istnieje jeszcze wyższy budynek - ok. 85-metrowy biurowiec Neptun.

Inwestor: to idealna lokalizacja na wieżowiec we Wrzeszczu- Nasza lokalizacja jest najlepszym miejscem na budynek wysokościowy we Wrzeszczu. Znajdowałby się w osiach ulic, przy czym nie miałby wpływu na widok i wnętrze urbanistyczne ul. Jaśkowa Dolina. Nie występuje też problem z zacienieniem, ponieważ w badanych godzinach cień pada na ulicę - przekonywał podczas posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Rady Miasta Gdańska Jan Dąbrowski, przedstawiciel firmy Adrent, zarządzającej Domem Kupca.

Wieżowce w Gdańsku. Dlaczego budzą niechęć? • Analiza wysokości budynku 25-metrowego w miejscu Domu Kupca.
 • Obecnie wysokość obu pierzei al. Grunwaldzkiej jest zbliżona do siebie. Podwyższenie Domu Kupca zaburzy te proporcje.
 • Obecnie wysokość obu pierzei al. Grunwaldzkiej jest zbliżona do siebie. Podwyższenie Domu Kupca zaburzy te proporcje.

Miasto: 25 metrów to maksymalna wysokość nowej zabudowyBiuro Rozwoju Gdańska, które przygotowało wstępny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studzi jednak zamierzenia inwestora. Planiści określili maksymalną wysokość budynku na 25 metrów, czyli pięć metrów więcej niż mierzy obecny Dom Kupca.

- Od 2008 r. w Gdańsku obowiązuje Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych, w którym wskazane są miejsca z wysoką zabudową powyżej 40 metrów. Nie ujęto w nim tego miejsca we Wrzeszczu. Wniosek inwestora jest zatem niezgodny ze SLOW i jedyną rozważaną wysokością może być do 40 metrów - wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska - Projekt planu będzie musiał być uzgodniony z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków i niewykluczone, że ta wysokość 25 metrów zostanie jeszcze obniżona.
Czytaj też:

Najwyższe współczesne budynki Trójmiasta"Ślepa ściana" górująca nad sąsiednimi budynkami?Zgodnie z wstępną propozycją BRG, ostatnie kondygnacje zostaną nieco cofnięte względem pierzei ulic. Zapis ten nie dotyczy jednak tzw. ostrej granicy działek, co oznacza, że ściana pozbawiona okien może dominować nad przyległymi budynkami w niektórych perspektywach.

- Będziemy jeszcze uszczegóławiać zapisy w tym zakresie, aby wypracować lepsze rozwiązania skonsultowane z Wydziałem Urbanistyki i Architektury - zapewnia dyrektor BRG.

Komisja Rady Miasta: nie każdy wniosek zyskuje aprobatęProponowana wysokość nie satysfakcjonuje inwestora, który oczekiwał znacznie korzystniejszych parametrów zabudowy.

- Nie każdy wniosek składany przez inwestora musi być zaakceptowany przez prezydent miasta. Osobiście uważam, że ta propozycja BRG [z wysokością 25 m - dop. red.] jest zdecydowanie lepsza - ocenia Emilia Lodzińska (KO), przewodnicząca komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG.
 • Główne ustalenia planu zagospodarowania.
 • Zapisy odnoszące się do ochrony historycznej tkanki.
 • Zapisy odnoszące się do funkcji usługowej.

Ochrona starej zabudowy i dopuszczenie nowych budynkówKoncepcja planu obejmuje jednak znacznie szerszy obszar, bo także kwartały zabudowy ograniczone ulicami: Jaśkowa DolinaMapka - MatejkiMapka - Do StudzienkiMapka - GrunwaldzkaMapka (w tym również ulice SienkiewiczaMapka i fragmenty ulic SobótkiMapka oraz Wassowskiego/WalentynowiczMapka).

Zgodnie z postulatami lokalnej rady dzielnicy, zapisy koncepcji planu przewidują przede wszystkim ochronę substancji zabytkowej, ogrodzeń oraz układu urbanistycznego.

Dopuszcza się wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej przy zastosowaniu rozwiązań ograniczających natężenie hałasu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Możliwe jest też sytuowanie mieszkań wyłącznie od strony wnętrz kwartałów, gdzie sąsiedztwo al. Grunwaldzkiej jest niemal nieodczuwalna - zwarta zabudowa wzdłuż alei działa jak wielki "ekran akustyczny".

Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa może powstać również na pozostałym obszarze, choć przypuszczalnie nie będzie potrzeby stosowania dodatkowych rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem.

 • Zabudowa wzdłuż al. Grunwaldzkiej.
 • Biurowiec Officyna w pierzei al. Grunwaldzkiej.
 • Po prawej zabudowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w granicach planu na wysokości skrzyżowania z ul. Sienkiewicza.
 • Ul. Sienkiewicza od strony ul. Jaśkowa Dolina.
 • Ul. Matejki na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka.
 • Widok na ul. Sobótki ze skrzyżowania z ul. Matejki.
 • Biurowiec przy ul. Matejki - Wassowskiego/Walentynowicz.
 • Ul. Matejki - widok w stronę ul. Do Studzienki.

Wysokość zabudowy do 20 metrów wzdłuż al. GrunwaldzkiejPod względem wysokości zabudowy, oprócz Domu Kupca, wprowadzono limit 20 metrów (ok. pięciu pięter) na całej długości pierzei al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa Dolina. Ponadto wzdłuż tych ulic elewacje muszą być wykonane z lepszych jakościowo materiałów (tzw. pierzeje eksponowane).

Na obszarze ochrony konserwatorskiej z przedwojenną zabudową wysokość została ustalona na poziomie 15-18 metrów, zaś na działce, gdzie jest realizowany drugi etap kompleksu biurowego Officyna podtrzymano zapisy z warunków zabudowy - 21 i 19 metrów wysokości.

Ochrona przejścia bramnego do przychodni zdrowiaBiuro Rozwoju Gdańska zapewnia, że wprowadzi wszelkie możliwe regulacje planistyczne celem utrzymania przejścia bramnegoMapka w prywatnym budynku między al. Grunwaldzką a ul. Wassowskiego/Walentynowicz. Dla lokalnej społeczności jest ono niezwykle ważne, bowiem stanowi wygodne dojście do przychodni zdrowia.

- Obecnie proponowany zapis [ciąg pieszo-rowerowy - dop. red.] narzuca już pewne ograniczenia. Będziemy jednak zastanawiali się jakie dodatkowe zapisy wprowadzić, aby montaż ogrodzenia w tym miejscu był utrudniony - zapewnia Damszel-Turek.
Czytaj też:

Artykuł z 2015 r.: Gdańsk promuje budowę ogrodzeń • Przejście bramne z al. Grunwaldzkiej do przychodni zdrowia i ul. Wassowskiego/Walentynowicz.
 • Przejście bramne z al. Grunwaldzkiej do przychodni zdrowia i ul. Wassowskiego/Walentynowicz.
 • Przychodnia zdrowia u zbiegu ul. Sienkiewicza i Wassowskiego/Walentynowicz.

Zieleń: ochrona istniejących terenów przed zabudowąZe względu na charakter zabudowy śródmiejskiej, w planie nie przewidziano wprowadzenia nowych terenów zieleni. Podtrzymane zostaje istnienie zieleńca przy dawnym kinie BajkaMapka oraz szpalery drzew wzdłuż większości ulic. Pod zabudowę nie może być też przeznaczony plac przed Domem Kupca.

W koncepcji planu wskazano ochronę kilku drzew wewnątrz kwartałów, w których dodatkową zieleń mogą we własnym zakresie wprowadzać wspólnoty mieszkaniowe.

 • Zapisy odnoszące się do ochrony zieleni.
 • Teren przed dawnym kinem Bajka (po prawej), który zgodnie z planem nie może być przeznaczony pod zabudowę.
 • Teren przed dawnym kinem Bajka, który zgodnie z planem nie może być przeznaczony pod zabudowę.
 • Wnętrze kwartału Jaśkowa Dolina - Sienkiewicza - Sobótki - Grunwaldzka.
 • Wnętrze kwartału Jaśkowa Dolina - Sienkiewicza - Sobótki - Grunwaldzka.
 • Wnętrze kwartału Wassowskiego/Walentynowicz - Matejki - Do Studzienki - Grunwaldzka. Po prawej budowa biurowca Officyna.
 • Wnętrze kwartału Wassowskiego/Walentynowicz - Matejki - Do Studzienki - Grunwaldzka.

Plan jeszcze przed wyłożeniem do publicznego wgląduPlan zagospodarowania jest obecnie na etapie przed wyłożeniem do publicznego wglądu, w ramach którego przewidziano dyskusję publiczną oraz zgłaszanie wniosków. Dokładny termin wyłożenia nie jest jeszcze znany, przypuszczalnie nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy po uzyskaniu wszelkich uzgodnień (w tym konserwatora zabytków).

Czytaj też artykuł z 2016 r.

Jak planowane są polskie miasta? Przykłady z TrójmiastaMiejsca

Opinie (295) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • biurowiec? odważnie, jak pewnie część firm już nie wróci z pracy zdalnej do biur (10)

  • 147 34

  • Dawaj listę tych co nie wrócą (9)

   Sprawdzimy

   • 16 16

   • Obserwuj okna biurowców za rok o tej porze . (7)

    Tam gdzie będzie ciemno tam nie wrócili.

    • 17 11

    • (6)

     Raczej polegli w walce z tym nierządem.
     Kto nie zna realiów prowadzenia działalności, niech zapyta szefa.

     • 12 14

     • (4)

      Za rządów PO-PSL to był kraj mlekiem i miodem płynący. Raj na ziemi. Wspaniała praca na zleceniu za 2,5 pln na godzinę. Rosnące emerytury w OFE. Wspaniała, uwalniająca praca do 67 roku życia. itp, itd. Wspaniały minister przypominający kochającym władze obywatelom, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Gdyby dziś rządzili zobaczył byś pomoc państwa jak świnia siodło.

      • 17 23

      • A tak, lepiej jak cebula kosztuje 5pln za kg, ale zarabiasz 10x więcej!

       Emerytury rosły w ZUS i do tej pory kaczor nie może Tuskowi wybaczyć że nie ma jak położyć na nich swoich lepkich łapek. Bo na tym co zostało już położył.

       A dzięki d**ilnej obniżce wieku emerytalnego, całe moje pokolenie będzie pracować nie do 67, ale do 80 roku życia.

       • 16 7

      • a pieniądze są?

       pieniądze poPiSowo wzięły się z likwidacji funduszy celowych
       dlatego nie ma dziś forsy na leczenie Polskich Dzieci /ludzie się musieli sami zbierać na ratowanie życia Tosi i Adasia/
       a w pandemii zabrakło kasy na zakup maseczek /zmuszono spółki sk. państw. by opłaciły ładunek rusłana/
       itd itd itd

       • 7 3

      • Kryzys...

       A pamiętasz takie coś jak kryzys z 2008 roku?
       Czy już TVP wyżarło zwoje do końca?
       A teraz mimo, że przed koroną kryzysu nie było, to Pis sam go wywołał, rozdając kasę na prawo i lewo pompując inflację. I sobie kieszenie przy okazji. Ale przecież im te pieniądze się należały po prostu!

       • 13 5

      • Gdyby nie ta twoja "pomoc" państwa, to te biurowce byłyby pełne.
       Nic tak nie zabija firm w Polsce jak ten rząd, ale teraz się będą zasłaniać wirusem.

       • 5 2

     • A czemu niby usługi miałyby umrzeć?

      Sprzedawcy popadali, ale oni nie mają biur w wieżowcach :)

      • 5 0

   • znam kilka firm IT ktore juz zapowiedzialy

    prace zdalna na stale badz w 80% a to oznacza rezygnacje z biurowcow lub ograniczenie powierzchni wynajmowanej

    • 0 0

 • Inwestor zapukał nie do tych drzwi co trzeba (11)

  • 132 15

  • (9)

   Niech spadają z tym szkieletorem gdzie indziej. I tak już za dużo tych szkaradztw wybudowano obok zwykłej zabudowy, gdzie nie pasują absolutnie. Przy obwodnicy nie ma miejsca?

   • 19 10

   • Tak, niech całe miasto przeniesie się za obwodnicę. (8)

    Jak chcesz mieszkać na wsi, to prościej będzie jak tam się przeprowadzisz...

    • 15 10

    • Nie miasto, tylko biurowce. (7)

     W centrum mają mieszkać ludzie, a nie stać puste biura.

     • 14 9

     • I ci ludzie mają codziennie jeździć za tą obwodnicę do pracy, tak? (4)

      Coś Ci się kompletnie pomieszało...
      Po prostu wyprowadzą się z centrum, bo po co przepłacać i jeszcze stać w korkach?

      W ten sposób całe miasto prędzej czy później przeniosłoby się za obwodnicę, a to co teraz mamy za obwodnicą zostałoby w centrum...

      • 9 5

      • Tak. Dojeżdżać poza obwodnicę. (3)

       Wystarczy stawiać biurowce wzdłuż PKM-ki i po problemie.

       • 2 3

       • To teraz zastanów się, kto normalny chciałby mieszkać w centrum. (2)

        Nie dość, że drogo, hałas, do pracy daleko, to jeszcze pełno dziadków, którym wszystko przeszkadza.

        Jedynym atutem mieszkania w centrum miasta są małe odległości do wszystkiego, zabierzesz to i ludzie się wyprowadzą, a ceny mieszkań będą jak przy wysypisku :)

        • 5 2

       • Z Wrzeszcza daleko do pracy? (1)

        To gdzie ty pracujesz? W Żukowie, czy na roli pod Kościerzyną?

        • 3 4

       • Jak Ci wywalą wszystkie biurowce za obwodnicę, to właśnie będzie daleko.

        Zgubiłeś wątek, czy jak?

        • 3 0

     • (1)

      A to ludzie już tylko w biurach pracuja?

      • 1 0

      • Jak nie pracujesz w biurze, to po co się pchać do centrum?

       Jeżeli i tak będziesz musiał jeździć po mieście, to lepiej mieszkać gdzie indziej :)

       • 2 0

  • A może to inwestor z poza układu?

   Takich tu nie lubią.

   • 12 1

 • Posmarujemy to zbudujemy. (2)

  Moja ekipa robi terminowo.

  • 96 14

  • Na zdjęciach doskonale widać (1)

   Jak zniszczone są tereny zielone parkującymi na nich samochodami i chodniki zastawione autami. Masakra !
   Najlepszy ten w bmw co nawet przejściem dla pieszych przejechał aby zaparkować na chodniku bo słupki były od stony drogi ...

   • 5 2

   • ależ wy pisory

    potraficie zazdrościć, nienawiść siać, przesyłając kacze wizje świata smutnego.

    • 0 3

 • NIE ! i jeszce raz nie ! (4)

  • 144 65

  • Dlaczego ? (3)

   Gdzie maja stac biurowce jak nie we wrzeszczu ? Moze na starym miescie xD ?

   • 22 15

   • straszny kloc (1)

    • 12 8

    • Lepszy niż to co tam stoi.

     Ale do tego poziomu faktycznie dużo nie trzeba..

     • 8 3

   • czaisz różnicę?

    Biurowca, a nie monstrualne straszydła!

    • 0 8

 • Dziwne są władze Gdańska (4)

  Nie rozumiem ich

  • 88 35

  • (1)

   ja tez. tyle sie ociagali z tym planem. mogla pani prezydent pogonic urzednikow do pracy.

   ostatnio taki walek byl z quatro towers. tez jakims dziwnym zbiegiem okolicznosci na tamtej dzialce planu nie bylo. przypadek? przypadkiem to sie podczas 2 wojny swiatowej polacy dorabiali na pracach przymusowych u niemcow

   • 12 4

   • W quatro towers budowali mieszkania, a nie biura.

    A jak są mieszkania to można przytulić na nie "zniżkę".

    • 14 2

  • (1)

   nie rozumiem dlaczego Morawiecki sprzęt o wartości 500 tysięcy dolarów transportuje do Polski Antonowem wynajętym za milion dolarów - łot interes ale pisu nie wolno się czepiać bo to "mondre chłopaki"

   • 1 3

   • wszyscy jesteście siebie warci!

    Jedni plują jadem na drugich. a co to w ogóle ma wspólnego z tematem wybudowania wiesniackiego szklaka we wrzeszczu? Koleś pochrzaniles artykuły

    • 1 0

 • Adrent chce załatwiać to jakby był w innym mieście (1)

  Robyg potrafiłby zdobyć pozwolenie

  • 101 7

  • Hehe

   O tym samym pomyślałem czytając ten artykuł. Jakbym przeczytał, że Robyg nie dostał jakiegoś pozwolenia to by był rzeczywiście news, ale tak to norma, kolego gdzie się pchasz, jakbyś znał kogo trzeba to inna sprawa:) powodzenia :)

   • 29 0

 • fantastyczny pomysl..... 55 metrow (12)

  pod warunkiem, ze bedzie podziemny parking wylacznie dla rowerow a nie samochodow - pracujemy juz za miske ryzu wiec tylko rowerow zamiast aut nam brakuje i bedziemy drugimi chinami.... a wiadomo, ze chiny "potegom" sa i basta ;-)

  • 37 65

  • Mów za siebie.

   • 3 0

  • co wy ciaglę pierniczycie o tej pracy za miskę ryżu

   • 7 1

  • Tak mów za siebie ,parking podziemny na 100 rowerów i 500 samochodów !!!!!

   • 3 0

  • Jak ktoś jest frajerem (2)

   To robi za miskę ryżu i wszędzie dla niego panuje niesprawiedliwość :D

   • 2 0

   • I wtedy wmawia sobie że inni też robią za miskę ryżu.

    A rowerem jeżdżą, bo nie stać ich na gruza za 15k :D

    • 4 1

   • I pozniej tych frustratow spotykasz na ulicy z pretensjami do calego swiata tylko nie do siebie ze sobie zycie zmarnowali.

    • 2 0

  • Czesto nawet dla rowerow nie potrafia zrobic wystarczajacych parkingow. Zdarzylo mi sie juz, ze szukalem miejsca na rower przy biurowcach na Arkonskiej.

   • 3 0

  • Ale juz jestemy drugimi Chinami niestety tylko pod wzgledem zarobków i to z czasów poczatku Chin. (1)

   Bo obecnie Chińczycy w zakładach zarabiają więcej niz Polscy.Dlatego te wszystkie zaplecza ich firm sa własnie przenoszone do Polski

   • 4 0

   • To nie prawda. Nie manipuluj ludzmi.

    • 1 0

  • 5 pierwszych kondygnacji budynku to powinien być parking - obowiązkowo

   • 1 0

  • (1)

   Średnie chińskie zarobki w miastach wynoszą 8452 CNY czyli ok 4800 zł netto. Natomiast w największych miastach typu Pekin, Szenzen i Szhanhaj średnie miesięczne zarobki spokojnie przekraczają 10000 CNY, co daje ok 5600 zł ,,na rączkę". Dodam tylko, że ceny są niższe niż w Polsce.
   Tak więc jeszcze dużo nam brakuje, żeby chociaż finansowo ich dogonić.

   • 3 0

   • i raczej nigdy ich nie dogonimy, bo onie w przeciwieństwie do Polski cos potrafią

    • 3 0

 • Niech sobie budują. (6)

  Ale takiej wysokości jak przylegające do niego budynki.

  • 114 29

  • XD (4)

   Czy mijajac we wrzeszczu wiezowce naprawde robi Ci to czy budynek ma 20metrow czy 80m ? 99% ma to totalnie w nosie, takie sa fakty. Wysokosc budynku po wyzej pewnej granicy nie ma znaczenia, jedynie z daleka go widac, a stojac przy nim nic sie nie zmienia

   • 18 16

   • Ale tam jest "cudowna historyczna zabudowa" (3)

    Albo przynajmniej tak tłuką leśne dziadki na wykładach na ASP...

    • 17 6

    • cudownie historyczny socrealizm z lat 50 (2)

     bo ta lepsza jest schowana na tyłach tych bunkrów z brudnymi elewacjami

     • 8 5

     • (1)

      schowana bo aktualnie architekci tak nie potrafią i wstyd tylko przynoszą naszym czasom - u nich szczyt architektury to klocek ze szkła i stali z lanymi stropami i coś fikuśnego na dachu albo baaaardzo wysokie wówczas forma sama się obroni bo to przecież kolos

      • 3 1

      • Dalej lepiej niż "naćkamy tu ozdóbek ile wlezie"

       Izolacja? Tego na lekcjach malowania farbkami nie było, cegły ma być widać, bo ładnie!

       A że 10 lat później taki koszmarek wygląda jakby go sami Hitlerowcy budowali, a wśrodku mieszkać się nie da, to co go obchodzi, w portfolio zdjęcia nowego są...

       • 1 0

  • Narożnikową zabudowę można podnieść o 1 kondygnację.

   Patrz zabudowa na Kościuszki.

   • 4 1

 • Wieżowce przeznaczone na biura powinny powstać przy obwodnicy (20)

  Dlaczego blisko obwodnicy nie budują takich wieżowców? Przecież takim korporacyjnym pracownikom jest obojętnie czy biurowiec stoi w X dzielnicy czy przy obwodnicy.

  • 160 62

  • Wieżowce powinny stać tam gdzie jest komunikacja i zaplecze mieszkaniowe. (14)

   Co to w ogóle za i**otyczny pomysł z wypychaniem miasta za obwodnicę?

   • 42 15

   • No właśnie.

    Budują wieżowce w centrum, a ludzie muszą mieszkać za obwodnicą. Powinno być odwrotnie. A takie biurowce jak np. w Oliwie to powinny stać wzdłuż PKM-ki przy obwodnicy.

    • 25 16

   • Mieszkaniówka (5)

    Zaplecze mieszkaniowe jest właśnie w okolicach obwodnicy.
    Tylko biurowców mało (Cube Park i okolice lotniska na razie).

    • 11 8

    • Err, gdzie niby? (4)

     Ile jest mieszkań na Matarni i w Osowie?

     Porównaj to z gęstością zamieszkania Oliwy albo Przymorza...

     • 8 10

     • Gdzie większość to emeryci i renciści. A taka Osowa to 16 tys. mieszkańców i końca nie widać. (3)

      Napisz coś jeszcze śmiesznego w tej kwestii.

      • 12 3

      • Gdzie też ponad 50% to emeryci (2)

       • 5 4

       • jasne (1)

        Dlatego szkoły tam są niemożebnie przepełnione. Zapewne uczniami trzeciego wieku, nieprawdaż?

        • 4 0

       • Bo drugie 50% to młodzi.

        Którzy kupili mieszkania po świeżo zmarłych emerytach.

        • 2 0

   • i**otyczny to jest twój, kompletnie nieprzemyślany, pomysł. (6)

    • 6 1

    • Nie ma to jak konstruktywna krytyka (5)

     Faktycznie, dużo lepiej będzie, jak wszyscy codziennie wsiądą do samochodów i zakorkują całe miasto, bo po co budować miejsca pracy tam, gdzie już mieszkają...

     • 7 4

     • (4)

      Kompletnie nie masz pojęcia, o czym piszesz. Ulice są już teraz totalnie zakorkowane. Lista biurowców na dolnym tarasie jest coraz dłuższa. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zdywersyfikować. Skoro aglomeracja rozlewa się na południe, to po co budować w centrum kolejne mordory. Należy rozłożyć je w różnych okolicach. A na południu najwięcej, bo tam jest przysłowiowa bryndza. To tyle z "konstruktywnej krytyki", kolego.

      • 13 3

      • Tak tak dzbanie (3)

       Ci z Gdańska Południa i Pruszcza mogą aplikować do firm położonych przy obwodnicy, a ci z Dolnego Tarasu do firm przy Grunwaldzkiej.

       A ja mam takiego pecha, że mieszkając na Browarze pracę dostałem przy obwodnicy, bo tam biura otworzyła moja firma. I tak musiałem kupić samochód, dojazd do pracy zajmuje mi 40 minut gdzie wcześniej spacerem miałem 10 minut.

       Brawo ty

       • 3 7

       • (2)

        Zmień prace skoro Ci to nie pasuje

        • 9 2

       • no coś ty, (1)

        szarik myśli, że on to cały Gdańsk. Najlepiej narzekać i układać plany innych pod swoje potrzeby:)

        • 5 0

       • Ja bym z miejsca sprzedał mieszkanie

        I kupił sobie dom za obwodnicą za te pieniądze. Tylko się cieszyć.

        • 1 0

  • obowdnicy?
   LOL

   no niezbyt, takie budynki tylko w poblizu linii kom miejskiej/metropolitarnej.

   • 7 0

  • Wieżowce przy obwodnicy ?

   Może wszystko przenieśmy za obwodnicę, miasto zaorajmy i posadźmy drzewa

   • 6 3

  • Obwodnica już teraz jest niewydolna (1)

   Większość ludzi w biurowcach w Oliwie dojeżdza komunikacją (skm, pkm, tramwaje). Kto zatrudniłby się w firmie która ma siedzibę przy obwodnicy? Druga sprawa jest taka że obwodnica nie udzwignęłaby tego dodatkowego ruchu.

   • 0 0

   • Jasne! centrum miasta na pewno udźwignie

    • 0 0

  • Widziałeś kiedyś w jakimkolwiek kraju wieżowce na granicach miasta

   • 0 0

 • Halo mieszkamy w miescie, zabudowa musi z czasem rosnąć (8)

  Z perspektywy ulicy to bez znaczenia jest jak duzy jest budynek. Wazne zeby byly budowane w grupie jak to jest we wrzeszczu. Pieszy ma w d*pie czy mija 10 czy 100metrowy budynek :-)

  • 78 149

  • No chyba nie (7)

   I dałeś sobie wmówić że białe jest czarne i ślepo w to wierzysz. Wysoka zabudowa to nawet i cień! A tak naprawdę to cała sprawa leży o to że inwestor ma teren, chce zbudować jak najwyżej, bo chce jak najwięcej zarobić! Proste i logiczne, większa przestrzeń do sprzedaży czy użytku to większy hajs! Po co sprzedać bądź wynająć połowę jak można więcej! Wystarczy zacząć myśleć, a nie ślepo czytać i wierzyć w to co inni mówią. Jak inwestor by zarobił przy niskiej zabudowie tyle co przy wysokiej to myślisz że by się upierał przy swoim?

   • 24 9

   • A co Ci przeszkadza wysoka zabudowa? (6)

    Pracuję tuż obok i dużo chętniej widziałbym z okna wieżowiec zamiast tych ruder w okolicy...

    A że inwestorzy chcą budować wysokie budynki, to chyba całkowicie normalne, na całym świecie tak się dzieje.

    • 20 17

    • Dużo chętniej (5)

     Patrzyłbym na coś równego z resztą. A nie wystrzelony w górę klocek, który z resztą pasuje jak pięść do oka. Obejrzyj sobie kiedyś w tv program "Polska z góry". Można i piękny Gdańsk zobaczyć, naprawdę to imponujące z tej perspektywy, sam byłem zaskoczony jak przepięknie to pokazano. A jak obejrzysz, to zrozumiesz (wyobrazisz sobie) jak wygląda taki klocek pośród innej zabudowy. No chyba że jesteś synem inwestora. Wtedy wiadomo, że trzeba że starym trzymać sztame, a może ciemny lud to kupi.

     • 17 12

     • Oj, folia bardzo. Każdy kto się z Tobą nie zgadza musi mieć z tego zysk. (1)

      Gdyby obok nie było już wysokich klocków, może i byś miał rację. Ale są, więc jeden w tą, czy w tamtą naprawdę nie robi różnicy...

      Czy może powinniśmy wyburzyć kościół przy torach, bo przecież nie pasuje do linii zabudowy?

      • 14 12

      • lol

       Myślenie godne laika.

       • 5 6

     • (2)

      O wielbiciel dworków gargameli się odezwał ,nie zapomnij a przaśnych brązach jakże swojskich

      • 3 5

      • (1)

       O wielbiciel mordoru się odezwał, nie zapomnij o przaśnych szarościach betonu i dużych połaciach szkła w prostokątnym klocku.

       • 9 4

       • Przynajmniej szkło da się utrzymać w znośnym stanie.

        Bo oczywiście pożal się Boże miłośnicy wielkiej architektury o utrzymaniu już nie pomyślą.

        • 2 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Zdjecie nr 16 celowo zablokowane - ms

Najczęściej czytane