• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Nowy woonerf w Sopocie. Ul. Kolejowa atrakcyjna dla pieszych

Krzysztof Koprowski
3 lipca 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (172)

Ulica KolejowaMapka tuż obok peronów dworca w Sopocie wkrótce zmieni się w atrakcyjną przestrzeń publiczną. Będzie to kolejny woonerf w mieście, w ramach którego przewidziano m.in. nowe nasadzenia drzew i elementy małej architektury. O ostatecznym kształcie ulicy zdecydują głosy mieszkańców. Urzędnicy czekają na nie przez najbliższe dwa tygodnie.Czy w Trójmieście potrzebnych jest więcej woonerfów?

Ulica Kolejowa w Sopocie biegnie równolegle do torów kolejowych po stronie Alei Niepodległości. Obecnie ulica na znacznej długości wyłożona jest płytami jumbo, a chodnik jest wykonany tylko na fragmencie tej drogi.

W najbliższych latach kształt ulicy ma ulec całkowitej metamorfozie. Będzie to kolejny w Sopocie woonerf, czyli przestrzeń pieszo-jezdna bez wydzielonych chodników i jezdni, gdzie pieszy może poruszać się całą szerokością pasa drogowego.

Wzdłuż ulicy, a także na łącznikach do al. Niepodległości przewidziano liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana i zastąpiona nową z kostki kamiennej.

Czytaj też:

Wonnerf na ul. Parkowej w Sopocie będzie największy w PolscePrace budowlane obejmą ul. Kolejową, łączniki do al. Niepodległości oraz chodniki na ul. Podjazd. Prace budowlane obejmą ul. Kolejową, łączniki do al. Niepodległości oraz chodniki na ul. Podjazd.

Mała architektura, oświetlenia oraz zdrój ulicznyDodatkowo prace budowlane obejmują montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz wymianę oświetlenia z oprawami emitującymi ciepłą barwę światła.

Przy zadaszonym wyjściu z peronówMapka pojawi się zdrój uliczny, który będzie atrakcją niewielkiego placyku przewidzianego w tym miejscu.

Do zakresu robót włączono także wymianę chodników na ul. PodjazdMapka (ulica zachowa swoją dotychczasową formę - nie będzie woonerfem) oraz ul. MarynarzyMapka wraz z chodnikiem łączącym południowe przejście pod torami kolejowymi z tunelem pod Al. Niepodległości (projekt nie przewiduje budowy przejścia naziemnego).

Ruch pojazdów na przebudowanej ulicy Kolejowej zostanie utrzymany, ale piesi będą mogli poruszać się całą szerokością drogi - nie będzie wydzielonych chodników. Ruch pojazdów na przebudowanej ulicy Kolejowej zostanie utrzymany, ale piesi będą mogli poruszać się całą szerokością drogi - nie będzie wydzielonych chodników.

Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowegoDuże zmiany zaplanowano w zakresie instalacji podziemnych - przebudowę skanalizowanych potoków Haffnera i Bohaterów Monte Cassino, kanalizacji deszczowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Nowe rozwiązania w tym zakresie mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Obecnie inwestycja jest na etapie gotowej koncepcji przebudowy, z którą można zapoznać się na stronie internetowej miasta. Urzędnicy na ewentualne uwagi czekają do 18 lipca pod adresem e-mail kan-deszcz@zdiz.sopot.pl

Rysunek techniczny z koncepcją zagospodarowania ul. Kolejowej (pdf)Z Holandii do Polski. Jak nazwać po polsku woonerf?


Pierwszy polski woonerf w Łodzi, będący inspiracją dla kolejnych realizacji w kraju. Pierwszy polski woonerf w Łodzi, będący inspiracją dla kolejnych realizacji w kraju.
Woonerfy to forma kształtowania przestrzeni publicznej, która w ostatnich latach podbija europejskie miasta. Po raz pierwszy zastosowano ją w Holandii już w latach 70. XX wieku, gdzie "woonerf" po niderlandzku oznacza "ulicę do mieszkania".

W Polsce pierwszy woonerf zrealizowano w 2014 r. w Łodzi, zaś w Trójmieście - w Gdyni na ul. Abrahama w 2019 r.

Co znamienne, obie inwestycje - w Łodzi oraz Gdyni - były realizowane w ramach środków budżetu obywatelskiego, ponieważ włodarzom brakowało odwagi politycznej, aby wprowadzić taką formę zagospodarowania, w której potrzeby kierowców nie będą stanowiły priorytetu w podziale przestrzeni.

Wciąż brakuje polskiego odpowiednika słowa "woonerf", zaś często przywoływana (także w komentarzach na naszym portalu) "strefa zamieszkania" tylko w niewielkim stopniu pokrywa się z założeniami typowego woonerfu, w ramach którego nie ma fizycznego podziału na jezdnię i chodniki.

Ponadto przestrzeń woonerfu powinna być projektowana przede wszystkim z myślą o potrzebach pieszych z uwzględnieniem elementów małej architektury oraz zieleni, czego "strefa zamieszkania" jako definicja z zakresu organizacji ruchu nie obejmuje.

W Łodzi próbowano stosować określenie "podwórzec miejski", które jednak nie zawsze odpowiadało charakterowi okolicznej zabudowy, czego najlepszym przykładem jest właśnie Sopot z zabudową willową, a nie zwartym zespołem kamienic z głębokimi podwórzami typowymi dla śródmieścia Łodzi.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (172)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.