• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Odbierz "zieloną" dotację miejską. Na ogrzewanie, ogród deszczowy i...

4 grudnia 2020 (artykuł sprzed 1 roku) 

Czy wiecie, że dofinansowania zamiany ogrzewania węglowego na ekologiczne działają już od 1998 r.? Tylko w okresie od 2008 do 2018 r. mieszkańcy odebrali na ten cel 4,5 mln zł. Miasto wydłuża listę dotacji, które mają pozytywnie wpływać na środowisko i chronić Gdańsk przed zmianami klimatu. Sprawdź, jakie inwestycje w gospodarstwach domowych i firmach wesprze miasto.Neutralni klimatycznie - przyjaźni dla GdańskaGdańsk od dawna podejmuje działania na rzecz zwiększenia neutralności klimatycznej miasta. W tym roku rozpoczęło się pierwsze Gdańskie Forum Zmian Klimatu, które w formie konsultacji społecznych ma wypracować rozwiązania do uwzględnienia w Planie adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu. Ta ekologiczna perspektywa przejmuje coraz większy zakres działań miasta, co odzwierciedlają nowe dotacje dla mieszkańców.

Ogród deszczowy - pięknie i pożytecznieIntensywne opady powodujące krótkotrwałe zalania to coraz częstsze zjawisko w naszym mieście. Odpowiedzią na nie jest pięć rodzajów retencji wodnej, od niedawna wspieranej przez specjalnie zaprojektowane ogrody deszczowe. Taki ogród to rodzaj mikrosystemu, który ma służyć pochłanianiu wody deszczowej i zapobieganiu podtopieniom. Składają się na niego specjalnie dobrane gatunki roślin, dostosowane do specyfiki każdego z ogrodów - mogą preferować środowisko suche, zbiorniki wodne lub warunki mieszane. Z inicjatywy miasta ogrody deszczowe powstały już w wielu miejscach narażonych na intensywne gromadzenie wody. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 20 hektarów! Teraz taki ogród może zbudować każdy mieszkaniec. Ważne, by spełniał warunki opisane w dokumencie "Ogród deszczowy w pięciu krokach", stworzonym przez Wody Gdańskie (szczegóły). Miasto dofinansowuje 80 proc. wydanej kwoty.

Dotacja na kolektor słonecznyMiasto wspiera najbardziej ekologiczne sposoby pozyskiwania energii cieplnej. Kolektory słoneczne są stosunkowo neutralne dla środowiska, a technicznie możliwe jest zamontowanie ich na niemal każdym budynku. Cieszą się popularnością głównie ze względu na oszczędności, jakie dają w następnych latach, a także niezależność energetyczną właścicieli. Miasto może dofinansować do 50 proc. kosztów instalacji kolektora ogrzewającego wodę, jednak górne progi sumy dotacji sprawiają, że najwięcej mogą zyskać spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, które otrzymają nawet do 20 tys. złotych dotacji. Warto skorzystać z tej formy wsparcia, jeżeli planujemy unowocześnienie zaopatrywania domu lub firmy w prąd.

Odpuść dym - dotacja na likwidację ogrzewania węglowegoCzyste powietrze w mieście to dzisiaj prawdziwy luksus, a Gdańsk może się pochwalić jego doskonałą jakością przez większą część roku. Jest to wynik wielu czynników, w tym także lokalizacji miasta, ale indywidualne działania tak samo mają znaczenie dla dobrobytu innych mieszkańców. Dlatego warto spojrzeć na jakość powietrza w mniejszej skali - dbając o zdrowie domowników i sąsiadów. Miejski program dofinansowania zamiany ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne działa już bardzo długo i nadal jest potrzebny. Osoba ubiegająca się o dotację może otrzymać do 5 tys. złotych wsparcia, a spółdzielnie mieszkaniowe nawet do 20 tys. złotych.

Inne dotacje związane z ochroną środowiskaJako mieszkańcy możemy sięgnąć także po inne dotacje, które odpowiadają na specyficzne potrzeby gospodarstw czy firm. Dotacja na likwidację zbiorników bezodpływowych i domowych oczyszczalni ścieków poprzez przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej, dotacja na utylizację odpadów azbestowych czy na zagospodarowanie wód opadowych (wsparcie małej retencji) - to uzupełnienie listy działań, jakie wspierają "zielone" funkcjonowanie całego miasta. 

Jak ubiegać się o dotację?Programem miasta objęte są osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Dotację można otrzymać po udokumentowaniu wydatków związanych z realizacją konkretnego projektu. Wniosek o dofinansowanie składa się po zakończeniu prac. Należy zapoznać się z warunkami przyznania dotacji i zadbać o spełnienie wszystkich wskazanych warunków. Każdą realizację zbada komisja i oceni jej zgodność z założeniami danego projektu. W przypadku ogrodów deszczowych istotna jest także dokumentacja fotograficzna. Objęte dotacją będą również wydatki z poprzedniego roku kalendarzowego, jeżeli służyły wykonaniu projektu. Wszystkie warunki można odnaleźć na podstronie z dotacjami związanymi z ochroną środowiska.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Najczęściej czytane