• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Odpocznij przy rzekach i potokach w Gdyni

Patsz
15 czerwca 2024, godz. 18:00 
Opinie (69)
Potok Swelina Potok Swelina

W poszukiwaniu odpoczynku warto udać się nad rzeki w Gdyni, które oferują spokój i ciszę. Można spacerować wśród nich lub na miejscu nacieszyć się przyroda. Przedstawiamy kilka propozycji.KaczaMapka • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza - porównanie Te same miejsca z okresu suszy (lipiec) i po deszczach (sierpień)
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
 • Rzeka Kacza potrafi być po deszczach wartkim potokiem.
Kacza jest największym potokiem przepływającym przez Gdynię. Ma blisko 15 km długości. W górnym odcinku jej biegu rzeka płynie powoli i leniwie, dopiero na odcinku środkowym może przypominać potok górski.

Wypływając z terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Kacza przepływa przez Kacze Łęgi - w miejscu tym dochodzi do niej największy dopływ Źródło Marii.

Na terenach leśnych rzeka meandruje, dopiero po wpłynięciu w obszar dzielnicy gdyńskiej Mały Kack następuje regulacja jej koryta. Przepływając przez willową część Orłowa uchodzi do Zatoki GdańskiejMapka.

Potok Źródła MariiMapka • Źródło Marii
 • Źródło Marii
 • Źródło Marii
 • Źródło Marii
 • Źródło Marii
 • Źródło Marii
Potok bierze źródło w pobliżu kapliczki o tej samej nazwie - Źródło MariiMapka. Jest dopływem rzeki Kaczej. Przepływa przez Wielki Kack, ale wcześniej biegnie pod obwodnicą i ulicą źródło Marii. Po tym, jak przepływa przez zamieszkaną cześć Wielkiego Kacka

Czy lubisz odpoczywać nad rzekami i spacerować obok nich?

Po przepłynięciu pod ulicą Chwaszczyńską (droga wojewódzka nr 474), a tym samym minięciu granicy dzielnic przepływa pod ulicą Zofii Nałkowskiej, po raz drugi pod linią kolejową Gdynia-Kościerzyna i wpływa na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Jak można przeczytać na stronie Komunalnego Związku gmin - "Dolina Redy i Chylonki" ten niedługi ciek w ostatnich latach, przy większych opadach, ma bardzo wartki nurt i duże wartości przepływu. Ma to destrukcyjny wpływ na koryto rzeki, w szczególności w miejscu jej dopływu do Kaczej, gdzie położony jest rezerwat przyrody Kacze Łęgi.

Jest dopływem rzeki Kaczej.Potok ChylonkaMapka • Rzeka Chylonka w parku Kilońskim
 • Rzeka Chylonka w parku Kilońskim
 • Rzeka Chylonka w parku Kilońskim
 • Rzeka Chylonka w parku Kilońskim
 • Rzeka Chylonka w parku Kilońskim
 • Rzeka Chylonka w parku Kilońskim
Potok o długości 3,2 km wypływa z leśnych terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego źródliskowych w Chyloni. W górnym bieguMapka nurt jest wartki, szczególnie po większych opadach. Przepływ wody sięga kilkudziesięciu litrów na sekundę. Na wysoczyźnie Chylonka płynie w nieuregulowanym korycie na dnie głębokiej dolinki erozyjnej.

Dawniej wody potoku Chylońskiego wykorzystywane były dla potrzeb młyna w okolicach kościoła przy ul. Chylońskiej. W parku KilońskimMapka, przez który potok przepływa, znajdował się staw. W dolnym odcinku potok jest uregulowany i włączony w system rowów melioracyjnych. Końcowy odcinek potoku to kanał portowyMapka.Potok SwelinaMapka • Swelina
 • Swelina
 • Swelina
 • Swelina
Swelina potok o długości 2,6 km płynący wzdłuż granicy między Sopotem i GdyniąMapka, uchodzący do Zatoki Gdańskiej. Wypływa z dolin rozcinających strefę krawędziową wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, z których dopływają do niej niewielkie cieki.

W międzywojniu przebiegła wzdłuż rzeki najbardziej wysunięty na północ odcinek granicy miedzy Polską i Wolnym Miastem Gdańsk.

Uchodzi do Zatoki GdańskiejMapka.

Potok KolibkowskiMapka • Potok Kolibkowski
 • Potok Kolibkowski
 • Potok Kolibkowski
 • Potok Kolibkowski
 • Potok Kolibkowski
 • Potok Kolibkowski
 • Potok Kolibkowski
Ma długość 2 km. Wypływa u podnóża wysoczyzny, w południowej części Gdyni . Przepływa on przez park miejski w Gdyni Kolibkach, gdzie jego koryto położone jest w malowniczym głębokim wąwozie uchodzącym na plaży niedaleko mola w Orłowie.

Źródła potoku znajdują się na obszarze leśnym otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy granicy dwóch dzielnic. Źródło najbardziej wysunięte na zachód jest położone w Mały Kacku, a mniejsze źródła, będące kolejnymi dopływami, znajdują się Orłowie.

Na terenie zespołu dworsko-parkowego w Kolibkach potok wypływa z kanału do stawu młyńskiego, który powstał przez spiętrzenie wód. Sam młyn jest częścią dawniej funkcjonującego w tym miejscu młyna wodnego.

Ujście znajduje się w Zatoce GdańskiejMapka.Cisowska struga - CisowiankaMapka • Cisowska Struga
 • Cisowska Struga
 • Cisowska Struga
 • Cisowska Struga
Źródło Cisowianki znajduje się na wysokości ok. 105 m n.p.m. w lesie w pobliżu rezerwatu Cisowa, przez który następnie przepływa.

W górnym biegu składa się z trzech odrębnych cieków: Cisowski, Marszewskiej Strugi i Demptowskiego Potoku. W Gdyni łączą się w jeden ciek.

- W dolinie potoku można zaobserwować rzadkie zjawisko hydrologiczne. W połowie tej doliny wody Cisówki zanikają i koryto sprawia wrażenie wyschniętego. Po przejściu w dół biegu 500 m woda ponownie się w nim pojawia. Ma to wytłumaczenie w budowie geologicznej podłoża - czytamy na stronie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".
Ujście znajduje się w Dębogórzu.

Przy pisaniu artykułu korzystałem ze strony Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".
Patsz

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (69)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane