Fakty i opinie

Oksywie: rozwiązanie dla zalewanych obszarów

Problem z zalewaniem domów przy ul. Kępa OksywskaMapka w Gdyni okazał się na tyle poważny, że urzędnicy zamówili opracowanie, które może pomóc rozwiązać sytuację. Potrzebne jest jednak wsparcie finansowe mieszkańców.O wodach opadowych, które powodują kłopoty w starszej części Oksywia, pisaliśmy kilkukrotnie. W zabezpieczeniu brzegu pomaga od kilku lat opaska, która jako bulwar jest dostępna dla spacerowiczów. Dla zlokalizowanego tam klifu przestała być zagrożeniem woda morska, ale niebezpieczne są nadal wody opadowe.

Skarpa należąca do Klifu Oksywskiego wymaga ochronySkarpa należąca do Klifu Oksywskiego, według zapowiedzi z 2015 roku powinna dodatkowo zostać chroniona przed wodą deszczową na górze. Do inwestycji trwają na razie tylko przymiarki, całość nie wyszła poza fazę planów, ale według zapowiedzi ówczesnego kierownictwa Urzędu Morskiego, sprawa - prędzej czy później - musi zostać rozwiązana.

Proponowane w koncepcji rozwiązania odwodnienia terenu.
Proponowane w koncepcji rozwiązania odwodnienia terenu. mat. prasowe
Z problemami z wodami opadowymi borykają się także mieszkańcy domów przy ul. Kępa Oksywska w starszej części Oksywia, gdzie opady deszczu bywają katastrofalne dla piwnic i lokalnej infrastruktury.

Co z zalewaniem ulicy Kępa Oksywska?Sprawa stała się na tyle poważna, że Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zamówiło koncepcję odwodnienia terenu, będącą punktem wyjścia do ewentualnych dalszych działań.

W koncepcji pojawiły się trzy konieczne do odwodnienia etapy:

  • Budowę kanału deszczowego w wyznaczonej zapisami MPZP drodze dojazdowej 58 KD-D; budowa zarówno kanału, jak i drogi wiąże się z koniecznością wydzielenia i wykupu przez gminę terenów prywatnych.
  • Budowę stawu wodnego - zbiornika retencyjnego w sąsiedztwie ulicy Płk. Dąbka.
  • Budowę 55 mb kanału deszczowego w prywatnej drodze 62 KDW z przyłączem do wspomnianego wyżej kanału gminnego. Ze względu na różnice wysokości rozwiązanie to wymaga budowy lokalnej przepompowni.


Ostatni etap musi odbyć się kosztem i staraniem prywatnych właścicieli.

- Ostatnie rozwiązanie wymaga, aby odwodnienie najbardziej postulowanego obszaru, tj. drogi 62 KD-W poprzedzić budową kanału w drodze 58 KD-D, a tym samym procedurą wydzielenia i wykupu gruntu mieszkańców wzdłuż ul. Kępa Oksywska. Mając na uwadze, iż regulacje własnościowe znacznie zwiększają ryzyko i koszty inwestycyjne rozważane jest rozwiązanie alternatywne polegające na zlokalizowaniu na tym terenie systemu skrzynek rozsączających. Stwierdzenie wykonalności tego rozwiązania wymaga wykonania badania gruntu oraz opracowania powierzchni zlewni, z jakiej skrzynki takie zbierałby wodę - wyjaśnia Aleksandra Dylejko, rzecznik Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Konieczna partycypacja mieszkańcówWskazuje, że dopiero wtedy okazałoby się, kto powinien partycypować w kosztach takiego rozwiązania.

- Te prace mogłyby zostać przeprowadzone niezależnie od działań miejskich, czyli budowy kanału deszczowego w drodze dojazdowej i zbiornika retencyjnego (stawu). Niezależnie jednak od tego, który wariant zostałby wybrany, prace będą wymagały zaangażowania - także finansowego - ze strony mieszkańców - dodaje.
Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle inwestycja dojdzie do skutku w proponowanym wymiarze, bo muszą być w nią zaangażowani także chętni mieszkańcy.

- Kluczowe dla ewentualnych dalszych analiz będzie ustalenie ich możliwości włączenia się ich w inwestycję - kończy Dylejko.

Oksywie: mieszkania na sprzedaż i wynajem