Fakty i opinie

stat

Aleksandra Dulkiewicz komisarzem Gdańska

Najnowszy artukuł na ten temat

Siedem osób z zarzutami za organizację finału WOŚP 2019 w Gdańsku

Konferencja prasowa w UM po ataku na Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek po południu. We wtorek Aleksandra Dulkiewicz została mianowana przez premiera Mateusza Morawieckiego komisarzem Miasta Gdańska.Aktualizacja, 15 stycznia, godz. 10:45
Wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz została nominowana do pełnienia funkcji komisarza Miasta Gdańska.

- Dziś otrzymałam telefon od szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, rozmawiałam też z wojewodą Dariuszem Drelichem, którzy zaproponowali mi funkcję komisarza. Ja tę funkcję przyjęłam - poinformowała wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Zastrzegła, że komisarzem jeszcze nie jest, bo najpierw muszą zostać wypełnione niezbędne formalności.
Aktualizacja godz. 15:35 Aleksandra Dulkiewicz może zostać na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego komisarzem Miasta Gdańska. Do tej pory była pierwszym zastępcą zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza.

W przypadku śmierci prezydenta miasta jego mandat wygasa, a jego zastępcy automatycznie tracą stanowiska. Następnie premier wyznacza osobę, która będzie zarządzała miastem do czasu wyboru nowego prezydenta.

Po śmierci prezydenta komisarz wyborczy ma dwa tygodnie na stwierdzenie wygaśnięcia jego mandatu. Następnie, według przepisów, premier ma 90 dni na rozpisanie nowych wyborów.

Aktualizacja, godz. 14:40 Paweł Adamowicz nie żyjePrezydent Gdańska Paweł Adamowicz w nocy przeszedł ponad pięciogodzinną ciężką operację po tym, jak został kilkukrotnie ugodzony nożem na scenie podczas finałowego koncertu WOŚP na Targu Węglowym w Gdańsku. Jego stan wciąż jest bardzo ciężki. Prezydent miał poważną ranę serca, ranę przepony i rany narządów wewnątrz jamy brzusznej. Przetoczono mu 41 jednostek krwi. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny. Napastnik, 27-mieszkaniec Gdańska, został zatrzymany.

O godz. 10:30 odbyła się konferencja prasowa władz miastaAleksandra Dulkiewicz, pierwszy zastępca prezydenta Gdańska odczytała oświadczenie:

"Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak do tego mogło dojść że człowiek zaatakował nożem niewinnego człowieka. Musimy podkreślić, że prezydent Paweł Adamowicz jest osobą całkowicie otwartą, prezydent cały czas spotykał się z gdańszczanami. To jest najważniejsza zasada jego prezydentury. Bezpośredni dostęp do prezydenta, możliwość spotkania się z nim w urzędzie, na ulicy, na koncercie, na ścieżce rowerowej. Wszędzie.

(...)

Nie wiemy co dziś kierowało człowiekiem, który zaatakował prezydenta. Błagam, wyeliminujemy agresję z naszego życia codziennego. Z życia politycznego, ale także każdego innego. Nie wolno nam dziś eskalować przemocy, wiem, że gdyby teraz prezydent mógł mówić to by nam właśnie chciał powiedzieć.

(...)

Nic więcej nie wiemy o stanie zdrowia pana prezydenta. Jego stan się nie zmienił."Podczas 5-godzinnej operacji prezydentowi przetoczono 18 litrów krwiWalka o życie prezydenta cały czas trwa. Rekonwalescencja i powrót do zdrowia będą trwać miesiącami. Pewne jest, że przez ten czas nie będzie w stanie wrócić do pełnienia swoich obowiązków.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym na ten okres obowiązki prezydenta przejmuje jego pierwszy zastępca. Od ostatnich wyborów tę funkcję pełni Aleksandra Dulkiewicz. Nominował ją na to stanowisko, zgodnie z prawem, prezydent Paweł Adamowicz.

Pierwszy zastępca przejmuje zadania i kompetencje prezydenta wskutek sytuacji przemijającej, niemającej charakteru trwałego, ale stanowiącej przeszkodę w ich wykonywaniu przez obecnego prezydenta.

Jakie okoliczności stanowią o przejęciu obowiązków?Aleksandra Dulkiewicz, jako pierwszy zastępca prezydenta, odpowiada także za miejskie inwestycje, równouprawnienie oraz turystykę.

Co w przypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta?Mandat prezydenta miasta wygasa w przypadku orzeczenia niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci.

W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji przeprowadza się przedterminowe wybory. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Wygaśnięcie mandatu stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta, jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Nie jest to jednak komisarz rządowy, ci są bowiem powoływani w innych okolicznościach, na podstawie odmiennych przesłanek ustawowych.

Osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta, a zatem do chwili złożenia przez niego ślubowania.

Obowiązki prezydenta miastaPrezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska, wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.


Opinie (368) ponad 50 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.