Fakty i opinie

stat

Pikieta w obronie pracowników Polskiego Busa

Ok. 30 osób protestowało w sobotnie przedpołudnie na dworcu PKS w Gdańsku.


Zwolnienie czterech członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza było powodem protestu kilkudziesięciu osób na dworcu PKS w Gdańsku zobacz na mapie Gdańska przeciwko polityce kadrowej firmy Polski Bus.Pracujący w firmie zarzucają Polskiemu Busowi łamanie praw pracowniczych. Oprócz poruszenia kwestii zwolnień domagają się również podwyżek pensji wynoszących obecnie 2,4 tys. zł za 150 godzin jazdy oraz 50 godzin postoju w oczekiwaniu na powroty.

- Praca jest odpowiedzialna, a firma nie szanuje pracy pracowników. Niskie wynagrodzenia są tego dowodem - wyjaśniali protestujący na dworcu PKS, wspierani przez Partię Razem.
Jej przedstawiciele podkreślali, że to niedobry znak, iż zwolnieni pochodzą ze związków zawodowych, mimo zrozumienia dla argumentów dotyczących mniejszego zapotrzebowania na kierowców z powodu likwidacji połączenia.

Oprócz nich firma Polski Bus podkreśla, że w momencie rozwiązywania umów, czwórka pracowników nie była w związku zawodowym, przystępując do niego później.

Pełna treść oświadczenia przesłanego przez firmę Polski Bus

W sierpniu br. PolskiBus.com został zmuszony do zaprzestania kursowania autokarów na trasie pomiędzy Rzeszowem a Lublinem. Powody tej decyzji były od nas niezależne i wiązały się z cofnięciem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) pozwolenia na funkcjonowanie tego połączenia. Cofnięcie zezwolenia przez SKO to wynik działań stowarzyszenia LEXMID oraz Stowarzyszenia Prywatnego Transportu Samochodowego "BUS", reprezentujących lokalnych prywatnych przewoźników, które wymierzone są w firmę PolskiBus.com, jako ich konkurencję. O całej sprawie szeroko informowały media ogólnopolskie, jak i lokalne. Pomimo poparcia Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, a także ogromnego zaangażowania społecznego, domagającego się zachowania połączenia (zostało zebranych ok. 30 tys. podpisów pod petycją), 3 sierpnia br. zostaliśmy zmuszeni do zwieszania kursów na tej trasie w trybie natychmiastowym.

Konsekwencją decyzji SKO o zawieszeniu linii była konieczność zmniejszenia liczby etatów, które mogliśmy oferować kierowcom w tym regionie. Z niezależnych przyczyn oraz z ogromną przykrością musieliśmy uruchomić procedurę związaną z rozwiązaniem umów o pracę z pięcioma naszymi kierowcami z powodu konieczności likwidacji ich stanowisk pracy. Proces ten odbył się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, według standardowej procedury. Ponadto wszyscy zwalniani otrzymali odprawę przewidzianą przepisami prawa. Osoby, z którymi rozwiązano umowy o pracę nie były wówczas członkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Przystąpiły do tej organizacji dopiero później, a powodem wypowiedzeń nie było ich zaangażowanie w prace tej organizacji.

Od początku istnienia naszej firmy, jesteśmy otwarci na działalność związkową i dialog z tymi organizacjami. Bardzo cenimy sobie naszą dobrą współpracę z przedstawicielami wszystkich grup pracowniczych. W firmie funkcjonuje obecnie pięć związków zawodowych, którymi są: NSZZ Solidarność, Sierpień 80, Solidarność 80, Związek Zawodowy Kierowców w Polsce, a od niedawna inicjatywa Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza. W sumie związki zrzeszają ok. 100 pracowników. Zarząd PolskiBus.com regularnie spotyka się z delegatami tych organizacji, a wszelkie kwestie dotyczące wniosków pracowników omawiane są w formie dialogu na cyklicznych spotkaniach.

Rozwój naszej firmy w ciągu ponad 4 lat spowodował znaczący wzrost miejsc pracy, które mogliśmy zaoferować pracownikom o różnej specjalizacji. Zatrudniamy obecnie 620 kierowców (stan na 9 grudnia br.), z czego wszyscy zatrudnieni są na podstawie umów o pracę, które precyzyjnie określają ich obowiązki oraz wynagrodzenie. W trosce o dobro pracowników oferujemy szereg świadczeń socjalnych, takich jak: dopłaty do wypoczynku, platforma My Benefit (do wyboru bilety do kina, teatru, karty multisport), karty na dzień dziecka, dofinansowanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, darmowe przejazdy czy zapomogi losowe. Cieszymy się opinią szanowanego i pożądanego pracodawcy, czego dowodem jest m.in. ogromne zainteresowanie pracą w naszej firmie. Na wszystkie stanowiska ogłaszamy powszechnie dostępne rekrutacje, w trakcie których jasno przedstawiane są warunki zatrudnienia.

Kierowcy zapoznają się z nimi przed podpisaniem umowy o pracę, która jasno określa m.in. stałą pensję i wszelkie dodatki. Zapisy podpisanych umów są przez nas respektowane.
Kierowcy wykonują swoją pracę zgodnie ze wszystkimi przepisami Kodeksu Pracy i Ustawy o Czasie Pracy Kierowców. Jako firma jesteśmy poddawani regularnym kontrolom (również czasu pracy) ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, które nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Ponadto, warunki pracy w naszej firmie były w tym roku kilkukrotnie kontrolowane przez odpowiednie służby (m.in. Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Sanitarną), również na wniosek Inicjatywy Pracowniczej. Żadna z inspekcji nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości.

Pragniemy zaznaczyć, że działania podejmowane przez Inicjatywę Pracowniczą w żaden sposób nie wpłyną na funkcjonowanie firmy PolskiBus.com, a wszystkie kursy autokarów będą odbywały się zgodnie z planem.

Opinie (23) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.