Archiwum wiadomości

Piotr  Stefaniak

Piotr  Stefaniak

Prezes Inpro SA. Od czerwca 1987 podejmuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w Biurze Projektów i Usług Inwestycyjnych Budownictwa Inpro Sp. z o.o. w  Kartuzach na stanowisku dyrektora oraz kolejno pełnomocnika dyrektora, a następnie od 1989 r. prezesa zarządu.

13 artykułów

Michał Sielski

Wydawca

Michał Sielski