• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Plan Ochrony TPK nie powinien być uchylony?

on
8 marca 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (169)
Plan Ochrony TPK nie powinien zostać uchylony? Plan Ochrony TPK nie powinien zostać uchylony?

Czy wyrok dotyczący Parku Krajobrazowego na Śląsku rzuci nowe światło na sprawę ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? Taką nadzieję ma trójmiejska koalicja "Las Jest Nasz". Zdaniem NSA, brak audytu nie był argumentem za uchyleniem planu ochrony tamtejszego parku krajobrazowego.Śledzisz temat ochrony TPK?

W październiku 2022 r. sejmik województwa pomorskiego uchwalił Plan Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zakładał on m.in. ograniczenia wycinki drzew oraz utworzenie nowych rezerwatów przyrody.

Niedługo potem plan ochrony TPK został uchylony przez wojewodę Dariusza Drelicha. Powoływał się on na "istotne naruszenie prawa" a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku wyjaśniła, że plan ma wadę prawną, bo został przyjęty bez wcześniejszego sporządzenia audytu krajobrazowego.

Podobna sprawa ze ŚląskaWcześniej, bo w styczniu 2022 roku, na brak audytu krajobrazowego powołał się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, uchylając Plan Ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Pod koniec lutego tego roku Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał tego argumentu, stwierdzając nieważność postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Ta sprawa - zdaniem trójmiejskich społeczników - oznacza, że wojewoda pomorski stracił ostatnie argumenty formalne, którymi próbował uzasadniać decyzję unieważniającą Plan Ochrony TPK.

Leśnicy pytają mieszkańców o planowane wycinki- Nie istnieją już zatem żadne inne decyzje czy wyroki, które mogłyby potwierdzić słuszność działań wojewody (...). W przypadku Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Wojewoda Pomorski powołał się na jedno rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, uchylające plan ochrony w bliźniaczej sprawie, a także na wyrok WSA w Gliwicach, który podtrzymywał tę decyzję. Wojewoda Dariusz Drelich nie wspomniał jednak, że wyrok ten został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenie w tej sprawie zostało ogłoszone kilka dni temu i oddala wyrok niższej instancji, a tym samym stwierdza, że decyzja, uchylająca plan ochrony wydana przez wojewodę śląskiego, nie miała przesłanek prawnych - zaznacza jedna z przedstawicielek koalicji "Las Jest Nasz".
  • Lasy TPK to oprócz terenów chronionych i rekreacyjnych także obszary działalności gospodarczej prowadzonej przez leśników.
  • Lasy TPK to oprócz terenów chronionych i rekreacyjnych także obszary działalności gospodarczej prowadzonej przez leśników.

Niejednoznaczne przepisySpołecznicy zwracają też uwagę, że przepisy, stojące za odrzuceniem Planu Ochrony TPK z uwagi na brak audytu krajobrazowego, zmieniały się wielokrotnie, a te istniejące nie mówią jednoznacznie, że taki audyt jest niezbędny do uchwalenia Planu Ochrony. Co więcej, ustawa z 2003 r. zakłada, że audyt powinien uwzględniać Plan Ochrony, który jednak nie został zaakceptowany przez wojewodę pomorskiego. Sejmik województwa - w opinii aktywistów, nie miał także szans odniesienia się do nowych przepisów, które zostały opublikowane miesiąc po uchwale.

Pielęgnacja zieleni w Trójmieście. Firmy i usługi.- Warto wspomnieć, że Rada Ministrów zajęła się określaniem zasad sporządzania
audytów krajobrazowych dopiero w 2015 roku i pracowała nad nimi przez cztery lata. Po zakończeniu prac na jaw wyszły liczne błędy, które starano się wyprostować, a ostateczną wersję przepisu opublikowano w listopadzie 2022 roku, czyli już po uchwaleniu przez sejmik województwa Planu Ochrony TPK - wyjaśnia Paweł Szutowicz, prawnik i mieszkaniec Gdańska, aktywnie działający na rzecz środowiska.

Petycja i 5 tys. podpisów u wojewodyW grudniu ub. roku sejmik województwa stosowną uchwałą podjął decyzję o zaskarżeniu decyzji uchylającej Dariusza Drelicha do WSA w Gdańsku. W styczniu br. mieszkańcy przekazali na biurko wojewody petycję z 5 tysiącami podpisów, zwracając się o zmianę stanowiska.

Petycja nie została uwzględniona ze względu na bieżące rozpatrywanie sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wojewoda powtórzył też argument o wadzie prawnej Planu Ochrony TPK.
on

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (169)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane