• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Plan ochrony TPK uratowany? WSA uchylił zarządzenie wojewody

Aleksandra Nietopiel
11 maja 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (174)
Na ochronę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego inaczej patrzą jego zarządcy, a inaczej organizacje, społecznicy i mieszkańcy. Na ochronę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego inaczej patrzą jego zarządcy, a inaczej organizacje, społecznicy i mieszkańcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego ws. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Chodzi o plan ochrony przyjęty wcześniej przez sejmik województwa pomorskiego. Zakładał on m.in. ograniczenia wycinki drzew oraz utworzenie nowych rezerwatów przyrody w TPK. Wojewoda wskazywał na "istotne naruszenie prawa" i go odrzucił.

 

W tej sprawie racja jest po stronie:

Rozstrzygnięcie sądu nie kończy ostatecznie sporu o TPK. Wojewoda będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie skargi kasacyjnej. Wyrok zapadł 10 maja.

- Kwestii ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nie odpuścimy! To moje własne słowa z grudniowej sesji Sejmiku, gdy podejmowaliśmy decyzję o skardze na decyzję wojewody dotyczącą uchylenia planu ochrony dla TPK. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok - uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody - poinformował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Dodatkowa ochrona TPKPlan ochrony TPK przyjęty przez sejmik w październiku 2022 r. odnosi się do ochrony walorów parku i utworzenia rezerwatów. Przedstawia też koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat.

- Takie plany są instrumentem pozwalającym na zarządzanie obszarem parku krajobrazowego w ramach uprawnień władz rządowych i samorządowych przy równoczesnym poszanowaniu prawa własności, w tym np. zagadnienia ochrony i kształtowania lasów prywatnych - wyjaśniał wówczas Michał Piotrowski, rzecznik marszałka województwa pomorskiego.
Na ochronę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego inaczej patrzą jego zarządcy, a inaczej organizacje, społecznicy i mieszkańcy. Na ochronę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego inaczej patrzą jego zarządcy, a inaczej organizacje, społecznicy i mieszkańcy.

Brak audytu krajobrazowegoWojewoda uchylił uchwałę dotyczącą planu ochrony TPK, bo nie przeprowadzono wcześniej audytu krajobrazowego. To miało wskazywać na jego wadę prawną.

W grudniu ub. roku sejmik województwa stosowną uchwałą podjął decyzję o zaskarżeniu decyzji uchylającej wojewody do WSA w Gdańsku. Powołano się też na podobne przypadki przyjęcia planów ochrony parków krajobrazowych przez inne samorządy, które nie przeprowadziły wcześniej takiego audytu.Zbiórka podpisów i wyrok WSAW sprawie odblokowania planu ochrony TPK społecznicy z inicjatywy Lasy i obywatele zebrali ponad 5 tys. podpisów, które trafiły do wojewody pomorskiego Dariusz Drelicha.

10 maja 2023 r. WSA uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie wojewody.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (...) po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2023 r. w Gdańsku (...) sprawy ze skargi (...) na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 25 listopada 2022 r. (...) w przedmiocie nieważności uchwały dotyczącej ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego, 2. zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz W. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego - napisano w sentencji wyroku.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (174)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane