• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Pół miliona na remont cmentarza wojennego

Patryk Szczerba
7 września 2022, godz. 21:00 
 • Polska część cmentarza wojennego przy ul. Legionów zostanie wyremontowana.
 • Polska część cmentarza wojennego przy ul. Legionów zostanie wyremontowana.
 • Polska część cmentarza wojennego przy ul. Legionów zostanie wyremontowana.
 • Polska część cmentarza wojennego przy ul. Legionów zostanie wyremontowana.
 • Polska część cmentarza wojennego przy ul. Legionów zostanie wyremontowana.
 • Polska część cmentarza wojennego przy ul. Legionów zostanie wyremontowana.

500 tys. zł ma kosztować renowacja polskiej części cmentarza wojennego przy ul. LegionówMapka w Gdyni. Na terenie podzielonej na część polską i radziecką nekropolii są pochowani m.in. generał Stanisław Dąbek, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r. oraz pułkownik Ignacy Szpunar, dowódca II Morskiego Pułku Strzelców.Czy lubisz przebywać na cmentarzach?

Cmentarz Obrońców Wybrzeża został utworzony po zakończeniu II wojny światowej, ale jego początki sięgają czasów wojny.

Dwie kwatery na cmentarzu wojennym w Gdyni: radziecka i polskaJuż pod koniec września 1939 r. członkinie Przysposobienia Wojskowego Kobiet przystąpiły do uprzątania pola walk na Kępie Oksywskiej. Chciały pochować ciała żołnierzy na cmentarzu witomińskim, ale udało się jedynie wybudować mogiłę przy nieistniejącej wtedy ul. Legionów.

W 1946 r. powstał projekt utworzenia tu nekropolii, który szybko zrealizowano.

Miejsce spoczynku znaleźli tu ostatecznie żołnierze Wojska Polskiego polegli podczas kampanii we wrześniu 1939 r., cywile oraz żołnierze Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, polegli w trakcie walk wiosną 1945 r.

Centralnym miejscem jest pomnik "Obrońców Wybrzeża" symbolizujący rozdartą lufę działa okrętowego, który pojawił się tu w marcu 1968 r.

Kwatera żołnierzy polskich posiada formę amfiteatru. Początkowo w kwaterze (w latach 1938-1945) byli pochowani żołnierze kilku narodowości - oprócz żołnierzy polskich także m.in. Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Francuzi, Belgowie - ofiary II wojny światowej.

Cmentarz Obrońców Wybrzeża: miejsce spoczynku gen. Stanisława DąbkaPo zakończeniu działań wojennych ciała jeńców zostały ekshumowane za granicę. Obecnie spoczywa tu 559 żołnierzy WP oraz 30 gdynian rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego w Piaśnicy.

Są tu pochowani m.in. generał Stanisław Dąbek, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r. oraz pułkownik Ignacy Szpunar, dowódca II Morskiego Pułku Strzelców.

Kwatera żołnierzy Armii Sowieckiej znajduje się w niżej położonej części cmentarza. Spoczywa na niej 1325 żołnierzy Armii Sowieckiej poległych w walkach o "wyzwolenie" Gdyni w 1945 r.

Kilka lat temu nekropolię oświetlono i objęto monitoringiem. W ostatnim czasie Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o renowacji polskiej części cmentarza. Naprawy będą dotyczyły ścieżek wokół grobów.

Remont cmentarza wojennego w Gdyni: poszukiwanie wykonawcyNajistotniejszą częścią będzie wymiana istniejącej nawierzchni na:

 • ścieżce wprowadzającej na cmentarz od ul. Lucjana Cylkowskiego,
 • ścieżkach i stopniach schodów okalających polską część stanowisk grobów, placu głównym i placu poniżej placu głównego,
 • na placu górnym przy krzyżu i przed pomnikiem (tablicą) Pułkownika Dąbka.

- Założono konstrukcję ścieżki od ul. Lucjana Cylkowskiego i ścieżek okalających polskie groby na następującą: mieszanka optymalna wykonana z mieszaniny kruszyw naturalnych grubości 10 cm stabilizowaną mechanicznie. Istniejące obrzeże biegnące wzdłuż ścieżki od ul. Lucjana Cylkowskiego wymienione zostanie na obrzeże betonowe o wymiarach 8×30 cm na ławie betonowej z oporem. Istniejąca nawierzchnia gruntowa na stopniach schodów łączących ścieżki okalające polskie groby, zostanie zastąpiona na nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez naruszania istniejących kamieni na krawędziach stopni schodów - czytamy w specyfikacji przetargowej.
W tym tygodniu po raz drugi urzędnicy będą próbowali rozstrzygnąć przetarg. W pierwszym podejściu nie było chętnych do wykonania zadania, które ZDiZ wycenił na blisko pół miliona złotych.

W artykule korzystałem z informacji z blogów Zdezorientowani, histmag oraz strony nekropolie.info.

Quiz Wojskowe tradycje Trójmiasta Średni wynik 47%

Wojskowe tradycje Trójmiasta

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (53)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane