• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Połączenie Lotosu z Orlenem. Akcjonariusze zadecydują o fuzji

Robert Kiewlicz
13 października 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
aktualizacja: godz. 14:23 (14 października 2021)
Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych losów fuzji z PKN Orlen. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych losów fuzji z PKN Orlen.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos (14 października 2021 r.) podjęte zostaną kluczowe decyzje dotyczące dalszej fuzji z PKN Orlen. Akcjonariusze będą bowiem głosowali nad uchwałami dotyczącymi zbycia części aktywów Lotosu, w tym 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii. Bez akceptacji akcjonariuszy nie uda się spełnić środków zaradczych, od jakich Komisja Europejska uzależniła zgodę na przejęcie Grupy Lotos.AKTUALIZACJA, godz. 14.23: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos przyjęło wszystkie projekty uchwał. Oznacza to warunkową zgodę na sprzedaż części aktywów Grupy Lotos. Zgody akcjonariuszy były niezbędne, aby spełnić środki zaradcze Komisji Europejskiej dotyczące fuzji Lotosu z PKN Orlen. Ostateczną zgodę na koncentrację Grupy Lotos z PKN Orlen akcjonariusze muszą wyrazić na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


Jaka przyszłość czeka gdańską rafinerię po przejęciu przez Orlen?

Już w czwartek, 14 października 2021 r., akcjonariusze Lotosu zdecydują m.in. o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos na rzecz Lotos Asfalt. Uchwała dotycząca wydzielenia części rafinerii wymaga 80 proc. głosów na walnym. Inaczej nie zostanie przyjęta.

Jednym ze środków zaradczych, od jakich Komisja Europejska uzależniła zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen, jest zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny.

Akcjonariusze Lotosu zdecydują o:

  • zbyciu przez Grupę Lotos 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa,
  • zbyciu przez Grupę Lotos 100 proc. akcji w Lotos Terminale,
  • zbyciu przez Grupę Lotos 100 proc. udziałów w Lotos Paliwa oraz spółek, które nabędą część majątku Lotos Paliwa w wyniku podziału spółki,
  • zbyciu przez Grupę Lotos 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt,
  • zbyciu przez Grupę Lotos. 100 proc. udziałów w spółce, która nabędzie część majątku Lotos Asfalt w wyniku podziału spółki.

Inwestor dla rafinerii w listopadzie. Zainteresowanie kapitału arabskiegoGłosowanie nad przyszłością LotosuSkarb Państwa posiada 53,18 proc. udziałów w Grupie Lotos, jedynym ujawnionym akcjonariuszem jest OFE Nationale Nederlanden z udziałem na poziomie 5 proc. Reszta akcji pozostających w obrocie jest w posiadaniu akcjonariuszy indywidualnych oraz funduszy, m.in: OFE Aviva Santander (3,24 proc.), OFE PZU Złota Jesień(2,17 proc.), Norges Bank - Government of Norway (1,92 proc.), OFE Aegon (1,46 proc.), OFE MetLife (1,33 proc.),TFI Aviva Investors Poland SA (1,18 proc.), OFE UNIQA (1,09 proc.).

Przejęcie PGNiG do połowy 2022 r., Lotosu wcześniejCzy 14 października zostaną przekreślone szanse na fuzję? Wszystko zależy od tego, czy Orlen przekona do transakcji resztę akcjonariuszy.

Inwestor dla gdańskiej rafineriiWedług zapowiedzi władz Orlenu do 14 listopada 2021 r. spółka dostarczy Komisji Europejskiej wszystkie dokumenty dotyczące spełnienia środków zaradczych. W listopadzie 2021 r. znany ma być też partner, który ma przejąć 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu. W lipcu 2021 r. Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos do 14 listopada 2021 r. Początkowo termin wykonania zobowiązań nałożonych w 2020 r. przez KE na Orlen i Lotos mijał 14 lipca 2021 r.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (140)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane