• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Czy Południowa PKM utrudni budowę nowych dróg? Nowa Świętokrzyska musi poczekać

Krzysztof Koprowski
25 marca 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (379)
Warianty przebiegu trasy kolejowej przez Południe i z możliwością przedłużenia poza granicę Gdańska. Warianty przebiegu trasy kolejowej przez Południe i z możliwością przedłużenia poza granicę Gdańska.

Czy budowa Południowej PKM utrudni realizację planowanego od lat układu drogowego Południa - w tym ul. Nowej Świętokrzyskiej? Tzw. rekomendowany przebieg nowej linii kolejowej wykorzystuje rezerwy terenowe niemal wszystkich strategicznych dróg, a ponadto może utrudnić realizację bezkolizyjnego przejazdu przez tory na Oruni. Ostateczne decyzje zapadną dopiero za 2,5 roku.Czy należy zrezygnować z budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na rzecz kolei?

Gdy na przełomie wieków wykreślano z dokumentów planistycznych budowę zaplanowanej jeszcze w okresie PRL-u tzw. Południowej SKM (obecnie PKM), traktowano tę decyzję jako ostateczną - bez możliwości powrotu do budowy szlaku kolejowego kiedykolwiek w przyszłości.

W kolejnych latach, na bazie tych ustaleń, sporządzano nowe miejscowe plany zagospodarowania oraz kolejne edycje studium, a starą rezerwę terenową sprzedawano pod budowę bloków, obiektów handlowo-usługowych czy wykorzystano na cele społeczne - m.in. budowę szkoły podstawowej na UjeściskuMapka. Ponadto część rezerwy przekształcono w planowane układy drogowo-tramwajowe - m.in. fragmenty Nowej Bulońskiej Południowej czy Nowej Podmiejskiej.

 • Boisko przy Szkole Podstawowej nr 56, które w jednym z wariantów przeznaczone jest do likwidacji pod trasę kolejową.
 • Kamienice wzdłuż ul. Małomiejskiej, które w każdym z wariantów zostają ominięte od północy (bliżej Chełmu) i w żaden sposób nie blokują inwestycji.
 • Niezabudowany pas terenu wzdłuż ul. Małomiejskiej, pierwotnie rezerwowany pod rozbudowę ulicy z możliwością budowy tramwaju. Każdy z wariantów przewiduje ułożenie w tym miejscu torów kolejowych.
 • Na odcinku al. Adamowicza - Myśliwska przewiduje się prowadzenie torów pasem rozdziału Trasy W-Z.
 • Planowana lokalizacja nowego przystanku w pobliżu wiaduktu w ciągu ul. Leszczynowej (po prawej).
 • Istniejący przystanek PKM Jasień, za którym w stronę Kiełpinku przewiduje się możliwości zjazdu w nowy szlak kolejowy przez Południe.

Poszukiwanie ostatnich niezabudowanych terenów na PołudniuNieoczekiwany powrót do budowy kolei przez Południe w ostatniej kampanii wyborczej wywrócił "do góry nogami" wszystkie dotychczasowe dokumenty planistyczne. Szukając ostatnich niezabudowanych terenów, postanowiono wykorzystać w dużej mierze korytarze transportowe rezerwowane dla dróg i ewentualnych tras tramwajowych.

W efekcie powstał wariant rekomendowany autorstwa Biura Rozwoju Gdańska, który wykorzystuje rezerwy terenowe:
 • ul. Nowej Podmiejskiej i Małomiejskiej,
 • ul. Nowej Świętokrzyskiej,
 • ul. Nowej Bulońskiej Południowej (przedłużenie al. Adamowicza),
 • rozbudowy o drugą jezdnię ul. Lawendowe Wzgórze (Nowej Bulońskiej Południowej),
 • pasa rozdziału al. Armii Krajowej (Trasa W-Z) z potrzebą korekty jezdni co najmniej przy planowanych przystankach kolejowych na wysokości ul. LeszczynowejMapkaronda Myśliwska-KartuskaMapka.

Możliwe odejście trasy kolejowej na Południe od głównej magistrali kolejowej z Trójmiasta do Tczewa. Możliwe odejście trasy kolejowej na Południe od głównej magistrali kolejowej z Trójmiasta do Tczewa.

Kolizja z bezkolizyjnym przejazdem nad torami na OruniPonadto włączenie nowej trasy PKM w magistralę kolejową Gdańsk - Tczew w dwóch z czterech wariantów przebiegu stoi w kolizji z planowanym wiaduktem drogowym nad torami kolejowymi na wysokości ul. Sandomierskiej - Nowej Podmiejskiej - zarówno nowa trasa kolejowa PKM, jak i infrastruktura drogowa mają w tym miejscu przebiegać nad magistralą, co niemożliwe jest do pogodzenia w tak ograniczonym terenie.

Warto zaznaczyć, że żaden wariant przebiegu Południowej PKM nie koliduje z kamienicami wzdłuż ul. Małomiejskiej 17-25Mapka - każda z propozycji lokalizacji torów omija je od północy (tj. po stronie Chełmu).

Czytaj też:

Południowa PKM zamiast rozbudowy dróg? Kamienice nie blokują tych inwestycjiWariant rekomendowany przebiegu wzdłuż ul. Małomiejskiej - Podmiejskiej z ominięciem zespołu przedwojennych kamienic pod numerami 17-25. Wariant rekomendowany przebiegu wzdłuż ul. Małomiejskiej - Podmiejskiej z ominięciem zespołu przedwojennych kamienic pod numerami 17-25.

Kolizja z rozbudową obwodnicy i obwodnicą metropolitalnąW materiałach dla wykonawcy Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (najkorzystniejszą ofertę na kwotę ok. 4,5 mln zł złożyła firma TPF z Warszawy) wskazano także potencjalne kolizje z innymi projektami, będącymi już poza granicami administracyjnymi Gdańska:

Czytaj też:

Diamentowy węzeł w Kowalach, pierwszy taki w Polsce


Wizualizacja rozbudowanego węzła Kowale z obwodnicą TrójmiastaWariant rekomendowany przebiegu od pętli Łostowice - Świętokrzyska z wykorzystaniem rezerwy ul. Nowej Świętokrzyskiej. Wariant rekomendowany przebiegu od pętli Łostowice - Świętokrzyska z wykorzystaniem rezerwy ul. Nowej Świętokrzyskiej.

Nowa Świętokrzyska wymaga całkowitego przeprojektowaniaO ile realizacja odcinków trasy kolejowej w pobliżu ww. dróg ekspresowych to bardzo odległa perspektywa, dla której obecnie wystarczy przygotowanie rezerw terenowych, to budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej jeszcze niedawno wydawała się perspektywą kilku lat.

Obecnie nie ma już żadnych szans na rychłe ogłoszenie przetargu na jej realizację, bowiem dokumentacja przygotowana w 2017 r. w znacznej mierze będzie nadawała się do kosza.

Budowa Południowej PKM wymusza całkowite jej przeprojektowanie od al. HavlaMapka aż do skrzyżowania z ul. ŚwiętokrzyskąMapka przy granicy z Kowalami ze względu na inne wymagania techniczne dla prowadzenia trasy kolejowej czy potrzebę zapewnienia bezkolizyjnych skrzyżowań i przejść dla pieszych pod/nad PKM.

Wariant rekomendowany przebiegu w rezerwie ul. Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Bulońskiej Płd. Wariant rekomendowany przebiegu w rezerwie ul. Nowej Świętokrzyskiej i Nowej Bulońskiej Płd.
- Szczegółowe odpowiedzi na to, jaki wpływ na inne inwestycje w tej części miasta będzie miał nowy projekt PKM Południe, będą znane dopiero we wrześniu 2023 r. Jednak decyzje dotyczące inwestycji miejskich będą podejmowane równolegle, przy ścisłej współpracy i w konsultacji z wykonawcami studium. Oczywiście z wykorzystaniem dokumentacji Nowej Świętokrzyskiej i wiaduktu na Oruni w śladzie Nowej Podmiejskiej - mówi Izabela Kozicka-Prus z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego. - Należy podkreślić, że to bardzo ważny i trudny projekt, który musi wpisać się w tkankę miejską, uwzględniając nie tylko istniejącą infrastrukturę, ale planowaną obecnie oraz w przyszłości.

Jak zmieścić w jednej rezerwie tory kolejowe i układ drogowy?Od wykonawcy STEŚ odnośnie ul. Nowej Świętokrzyskiej wymagane będzie dokonanie analiz w zakresie:
 • możliwości realizacji obu inwestycji w jednej rezerwie terenowej przy założeniu ograniczenia jej przekroju drogowego do jednej jezdni z dwoma pasami ruchu,
 • realizacji dotychczasowego przekroju ul. Nowej Świętokrzyskiej tj. cztery pasy ruchu, z czego dwa to buspasy wraz z niezbędnym rozszerzeniem rezerwy terenowej,
 • porównania obu tych wariantów pod kątem finansowym z rekomendacją najlepszego rozwiązania.

Warto nadmienić, że w przypadku ul. Nowej Świętokrzyskiej w planach zagospodarowania zabezpieczono przewymiarowany korytarz transportowy, który pierwotnie uwzględniał także torowisko tramwajowe oraz rozległe skrzyżowania z wyspami centralnymi.

Czytaj też:

Tramwaje nie pojadą Nową ŚwiętokrzyskąWariant rekomendowany przebiegu na wysokości osiedla Lawendowe Wzgórze. Wariant rekomendowany przebiegu na wysokości osiedla Lawendowe Wzgórze.
- To ostatni moment na skoordynowanie inwestycji wiaduktu nad torami na Oruni oraz Nowej Świętokrzyskiej z planowaną trasą PKM. Nad tym właśnie m.in. będą pracowali wraz z wykonawcą STEŚ, specjaliści z PKM, samorządu województwa oraz cały zespół gdańskich służb miejskich. Do pracy włączony zostanie również niedawno powołany pełnomocnik ds. kolejowych - zapowiada Kozicka-Prus.

Dekada prac nad dokumentacją Nowej ŚwiętokrzyskiejPrzypomnijmy, że dotychczasowe opracowanie dokumentacji projektowej ul. Nowej Świętokrzyskiej zajęło ok. 2,5 roku od momentu podpisania umowy i kosztowało ok. 1,78 mln zł. Wykonawcą była firma Mosty Katowice.

Wariant rekomendowany przebiegu z wykorzystaniem rezerwy Trasy W-Z pod trzecie pasy ruchu i włączenie w szlak PKM między przystankami Kiełpinek i Jasień. Wariant rekomendowany przebiegu z wykorzystaniem rezerwy Trasy W-Z pod trzecie pasy ruchu i włączenie w szlak PKM między przystankami Kiełpinek i Jasień.
Nawet biorąc pod uwagę ułatwione zadanie projektowe, związane z modyfikacją gotowej dokumentacji ul. Nowej Świętokrzyskiej, zaktualizowana jej wersja powstałaby nie wcześniej niż za 4-5 lat, czyli 10 lat od ogłoszenia przetargu na pierwotny projekt bez uwzględnienia infrastruktury kolejowej.

Czytaj też:

7 lat prac nad Nową Jabłoniową. Projekt niegotowy, termin realizacji nieznanyMiejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (379)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.