Fakty i opinie

stat

Południowy odcinek ul. Chmielnej potrzebuje rewitalizacji

Najnowszy artukuł na ten temat

Wznowienie prac na Wyspie Spichrzów. Zwodzony Most Stągiewny za 6,6 mln

Porównanie północnego cypla i południowego to dwa różna światy.  To najbrzydszy obszar Śródmieścia Gdańska - twierdzi pan Adam, który nadesłał zdjęcia.
Porównanie północnego cypla i południowego to dwa różna światy. To najbrzydszy obszar Śródmieścia Gdańska - twierdzi pan Adam, który nadesłał zdjęcia. fot. czytelnik/Trojmiasto.pl

Ulica Chmielna w południowej części Wyspy Spichrzów wymaga rewitalizacji. Czytelnicy sygnalizują nam, że ta część trasy, po ubiegłorocznych pracach prowadzonych w jej północnej części, została zapomniana. Od urzędników usłyszeliśmy, że droga jest ujęta w programie modernizacji ulic - jednak dopiero na 152. pozycji. Przedstawiciele miasta obiecują jednocześnie, że będą przeprowadzane bieżące naprawy jej nawierzchni.Jak oceniasz jakość dróg w Gdańsku?

na większości odcinków jest bardzo dobrze, a tam, gdzie potrzeba prowadzone są remonty 10%
jest średnio, dobrze, że są remonty 29%
stan dróg jest w wielu miejscach zły, a remonty postępują zbyt wolno 61%
zakończona Łącznie głosów: 762
Prace na północnym odcinku ul. Chmielnej na Wyspie Spichrzów prowadzone były w ubiegłym roku. Miejscy urzędnicy zapowiadali wówczas, że zostanie ułożona tam nowa nawierzchnia, która przykryje zmodernizowaną sieć wodociągową, elektryczną oraz kanalizację deszczową.

W mailach do naszej redakcji czytelnicy wskazują tymczasem na sytuację na południowym odcinku tej trasy - od Podwala Przedmiejskiego do wysokości ul. Toruńskiej.

- Stan i infrastruktura sąsiadująca są w zatrważającym stanie wizualnym i technicznym. Agonalny stan nawierzchni drogi, brak chodników, brak odwodnienia, brak wytyczonych miejsc parkingowych (szczerze, to powinna tu obowiązywać płatna strefa parkowania), brak oznakowania pionowego, poziomego, jakichkolwiek zakazów itp. - wylicza nasz czytelnik, pan Adam.
Opisuje, że na ulicy od kilku lat przybywało parkujących samochodów. Jego zdaniem obecnie rejon ten jest już nasycony pojazdami do tego stopnia, że tamują one pasy ruchu, wyjazdy z ulic podporządkowanych i główny wyjazd na Podwale Przedmiejskie.

Czytelnicy skarżą się na stan ul. Chmielnej na Wyspie Spichrzów na odcinku od Podwala Przedmiejskiego do wysokości ul. Toruńskiej.
Czytelnicy skarżą się na stan ul. Chmielnej na Wyspie Spichrzów na odcinku od Podwala Przedmiejskiego do wysokości ul. Toruńskiej. graf. trojmiasto.pl
- Porównanie północnego cypla i południowego to dwa różne światy. Jako włodarze miasta powinniście być zawstydzeni takim stanem. Oglądają to dziesiątki tysięcy przewijających się tam turystów. To najbrzydszy obszar Śródmieścia Gdańska. Czy nikt tego nie dostrzega? - dopytuje pan Adam.
W sprawie zwróciliśmy się z pytaniami do gdańskich urzędników. W magistracie usłyszeliśmy, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował program modernizacji ulic, który swoim zakresem obejmuje około 500 tras Gdańska i jest usystematyzowany w sposób hierarchiczny.

- Ulica Chmielna jest ujęta w tym programie na pozycji nr 152, a program modernizacji ulic realizowany jest w tempie zależnym od wysokości środków budżetowych, jakie miasto jest w stanie przeznaczyć na ten cel. Obecnie realizujemy około 20 ulic rocznie - tłumaczy Olimpia Schneider z UM w Gdańsku.

Magistrat: Będą bieżące naprawyUrzędniczka podkreśla, że do modernizacji przystąpiono poczynając od głównych ciągów komunikacyjnych Gdańska, które to (ze względu na ich długość) podzielono na kilka etapów realizacyjnych.

- Oznacza to, że te same ulice pojawiają się w kolejnych latach w zamierzeniach inwestycyjnych miasta - informuje Olimpia Schneider.
Przedstawiciele magistratu tłumaczą, że wzdłuż wspomnianego odcinka ul. Chmielnej, przygotowują się do realizacji inwestycje kubaturowe podmiotów innych niż miasto, które będą współuczestniczyły w przebudowie tego układu drogowego.

Miasto zapewnia, że do czasu przeprowadzenia pełnej modernizacji ulicy Chmielnej, GZDiZ będzie przeprowadzał naprawy bieżące nawierzchni drogi, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania zarówno kierowców, jak i pieszych.