Fakty i opinie

Postulaty sierpniowe AD 2012. A jakie byłyby twoje?

artykuł historyczny
Oryginalne tablice z postulatami sierpniowymi są w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Oryginalne tablice z postulatami sierpniowymi są w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. mat. prasowe

32 lata temu komunistyczna władza ugięła się pod żądaniami strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej i zaakceptowała ich 21 postulatów. A jak dziś mogłyby one brzmieć? Czy są takie, które ciągle są aktualne?Co właściwie zostało z postulatów sprzed 32 lat? Działają związki zawodowe, nie ma cenzury, mamy też wolne soboty. Jednak gdy czytamy postulat nr 14 mówiący, że trzeba "Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55" - to w obliczu wydłużenia czasu pracy do 67 roku zycia, budzi on gorzki śmiech. A jak po trzech dekadach mogłyby wyglądać niektóre postulaty, czy może część z nich jest aktualna?

Andrzej Gwiazda
Andrzej Gwiazda fot. KFP
Andrzej Gwiazda, jeden z przywódców związkowych w 1980 r.: - Właściwie żaden z  postulatów nie został zrealizowany. Obecne żądania musiałyby brzmieć nieporównanie bardziej rewolucyjnie niż w latach 80, bo pracownicy większości firm praktycznie nie mają ochrony prawnej. Związki owszem istnieją, ale szczególnie w latach 90 broniły bardziej pracodawców niż pracowników. Pracownicy mają mniejsze prawa niż 200 lat temu, kiedy jeszcze w zaborach dał je car Aleksander I. Ich interesów praktycznie nikt nie broni, boją się. Demokracja jest wtedy gdy ludzie nie boją się korzystać ze swoich praw, a to jest tylko teorią - mówi Andrzej Gwiazda, były opozycjonista, a w 1980 roku członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. - Ciągle też niespełniony jest postulat o wolności prasy. Podczas strajku myśleliśmy że wystarczy znieść cenzurę i media staną się naszym środkiem przekazu. Teraz cofnęliśmy się do komuny. Wolność w mediach jest pozorna, może jeszcze trochę wolności w internecie istnieje. Cenzurę zniesiono, ale presja poprawności politycznej jest taka, że działa jak cenzura.

Henryka Krzywonos-Strycharska
Henryka Krzywonos-Strycharska fot. trojmiasto.pl
Henryka Krzywonos-Strycharska, strajkująca w 1980 r.: - Trudno mówić o tym jak one by miały brzmieć obecnie. Teraz mamy zupełnie inne czasy, inaczej żyjemy niż za komuny. Choć uważam że w nowych postulatach trzeba byłoby położyć większy nacisk na potrzeby społeczne, a szczególnie na podniesienie poziomu edukacji dzieci. One powinny korzystać z takich udogodnień jak dzieci np. w Anglii, gdzie nie muszą się martwić o podręczniki, przyrządy potrzebne do nauki, nawet o strój, nie muszą tego wszystkiego dźwigać - podkreśla Henryka Krzywonos-Strycharska, działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych.

Łukasz Muzioł
Łukasz Muzioł fot. trojmiasto.pl
Łukasz Muzioł z Grupy Inicjatywnej "Nic o nas bez nas" - Mimo, że minęły 32 lata, dla mnie ciągle jest aktualny postulat 19 mówiący o skróceniu oczekiwania na mieszkania, na który często się powołujemy w naszych apelach do władz Gdańska. On do tej pory nie został spełniony choć mamy inny ustrój. Ludzie którzy wtedy wyrośli na Solidarności zapomnieli nie tylko o tym postulacie. - - podkreśla Łukasz Muzioł z Grupy Inicjatywnej "Nic o nas bez nas", walczącej m.in. z podwyżkami czynszów i o dobro mieszkańców mieszkań komunalnych w Gdańsku. - Aktualny w obecnej katastrofalnej sytuacji finansowej państwa jest także postulat 6., mówiący o działaniach do wyprowadzenia kraju z kryzysu i informowaniu o sytuacji gospodarczej. Kwestia dostępności do mediów publicznych, to także kolejny nie rozwiązany problem. Obecne media, głównie w prywatnych rękach, reprezentują interesy określonych grup, a nie obywateli - dodaje.

Czyja opinia jest ci najbliższa?

Andrzeja Gwiazdy 48%
Henryki Krzywonos-Strychalskiej 14%
Łukasza Muzioła 11%
Basila Kerskiego 9%
Jerzego Borowczaka 9%
Piotra Dudy 9%
zakończona Łącznie głosów: 288
Basil Kerski
Basil Kerski fot. trojmiasto.pl
Basil Kerski, dyrektor ECS: - Większość z tych postulatów po upadku komunizmu jest dzisiaj tylko historią, zaś ich uniwersalno-wolnościowy wymiar znalazł się w konstytucji RP. Przecież dziś demokratyczne państwo polskie nie kwestionuje prawa do zakładania partii politycznych, związków zawodowych czy prawa do strajku. Zrealizowany jest też kluczowy postulat wolności słowa. Niemniej jednak, każdy Polak czytając dziś postulaty sierpniowe trafia na te, które skłaniają go do refleksji na ile udało nam się zbudować ład społeczny bliski marzeniom z Sierpnia '80. Dla mnie ciekawe są dziś dwa punkty,16. i 17., mówiące o poprawieniu warunków pracy służby zdrowia oraz o odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. Jesteśmy cały czas w trakcie ich realizacji. Czytając postulaty, można postawić jeszcze pytanie na ile my dziś jako społeczeństwo potrafimy być solidarni wobec tych słabszych. Ale tak naprawdę marzy mi się ruch, który przeniósłby pytanie o aktualność postulatów na szczebel europejski wywołując debatę na temat kondycji społecznej i politycznej Europy. Czy my Europejczycy potrafimy dziś być solidarni wobec siebie i wobec sąsiadów naszej wspólnoty - podkreśla Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Jerzy Borowczak
Jerzy Borowczak fot. KFP
Jerzy Borowczak, jeden z inicjatorów strajku w 1980 r.:- Dziś są zupełnie inne czasy, wtedy żądaliśmy np. skrócenia wieku emerytalnego do 50 i 55 lat, bo chcieliśmy dzięki temu podgryźć komunę. Ale teraz sam głosowałem za wydłużeniem do 67 roku. Ludzie obecnie mają zupełnie inne warunki pracy. Kiedyś np. kierowcy autobusów nie wiedzieli co to jest wspomaganie kierownicy. Zmieniła się technologia, ludzie pracujący fizycznie nie są tak obciążeni, nawet w kopalniach jest pełno maszyn, jemy znacznie lepiej i dłużej żyjemy. Obecny system by nie wytrzymał gdybyśmy krócej pracowali - zastrzega Jerzy Borowczak, jeden z inicjatorów strajku w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej, poseł PO. - Dziś jedynymi postulatami które można stawiać to takie żeby każdy miał pracę i godne życie. Tu widzę role państwa, które powinno zabezpieczyć płacę minimalną na takim poziomie by starczyła ona na podstawowe potrzeby.

Piotr Duda
Piotr Duda fot. KFP
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność": - 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. - Dzisiaj już nie tyle chcemy obniżać, co zachować dotychczasowy, czyli 60 i 65 lat. 16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym. - nic dodać nic ująć! 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących. - Jakże aktualne. 18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka. To tylko kilka przykładów, gdzie postulaty sierpniowe nie zostały zrealizowane i zachowują swoją aktualność. Jeśli spojrzymy na działania "Solidarności" pod moim kierownictwem, to widać wyraźnie że staramy się realizować to, co zostało tam zapisane. Szkoda, że pierwszy przewodniczący chce nas za to pałować! - zaznacza Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność".

Żądania strajkujących załóg reprezentowanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w 1980 roku:

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich praw: - ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., - studentów wydalonych z uczelni za przekonania, b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym - brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Opinie (291) ponad 10 zablokowanych

 • Jerzy B. głosował za 67 na emeryturę (14)

  bo pewnie sam posiada jakieś firmy i potrzebuje frajerów co będą dymać za niego. Wiadomo poseł pracą się nie zhańbi.

  • 94 22

  • (6)

   "Dziś są zupełnie inne czasy, wtedy żądaliśmy np. skrócenia wieku emerytalnego do 50 i 55 lat, bo chcieliśmy dzięki temu podgryźć komunę. Ale teraz sam głosowałem za wydłużeniem do 67 roku." Wtedy był poza korytem to walczył z ideologią komunistyczną. Dzisiaj siedzi przy korycie, stał się komuchem to i zaczął popierać starą ideologię komunistyczną. Bo tylko komuna każe ludziom pracować niemalże do śmierci - dotyczy to zwłaszcza mężczyzn. W systemie kapitalistycznym jaki dawniej BYŁ na Zachodzie ludzie i w wieku 55 lat przechodzili na emeryturę.

   • 27 12

   • podaj proszę jakieś źródło (5)

    Aktualnie na pewno nie pracują. A czemu kiedyś mogli pracować do 55 roku życia? Może dlatego, że żyli 55 lat, albo z 58.

    Długość życia się zwiększa. Oczywistym jest, że system, który był wydolny dla średniej długości pobierania emerytury 3-5 lat nie będzie wydajny dla 10 lat.

    • 6 15

    • w dawnych czasach

     ludzie rodzili więcej dzieci niż teraz, więc miał kto pracować na ich emerytury.

     kobiety częściej wybierały zajmowanie się domem, miały czas na urodzenie i wychowanie 2 - 3 dzieci(bez żadnych szowinistycznych podtekstów).

     utrzymanie dzieci ( i ogólnie koszty życia)nie były takie wysokie jak obecnie

     istniał przemysł, który tworzył liczne niewymagające wykształcenia miejsca pracy

     • 12 1

    • dlugosc zycia w porownaniu z okresem wojny i powojennym (2)

     porownywanie tego jest totalnym kretynizmem ktory uprawia tez borowczak..

     • 7 0

     • (1)

      Henryka Krzywonos-Strycharska - Z gęby jej patrzy tak jak całemu PO. Okazało się że tramwaju w ogóle na tej linii nie prowadziła. Po co dalej tą ściemę redakcja podtrzymuje? Jakiś nakaz z góry? Za chwile cały układ runie, Tusk już ma problemy... Będzie WOLNA nasza Polska !!!

      • 10 5

      • i Wolska nasza też będzie wolna!

       • 0 2

    • W latach 80-tych żyli 55 lat?

     Póknij się w głowę.

     • 0 1

  • przywrócić prestiż maturze i studiom wyższym! (5)

   przywrócić szkolnictwo zawodowe, będziemy mieli wykwalifikowanych robotników zamiast sztucznych inteligentów.

   odpłatna służba zdrowia, z wyjątkiem dzieci i przypadków ratujących życie

   likwidacja zus i krus

   podatek liniowy

   kara śmierci dla morderców i pedofilów

   sekularyzacja

   dodatki prorodzinne, i program ochrony zawodowej matek, prawo takie by opłacało się zakładać rodzinę

   cła zaporowe na produkty chińskie!

   • 14 5

   • pauperyzacja (1)

    podatek liniowy juz wprowadzil tusk.
    zniosl takze obowiazek meldunkowy.
    obnizyl podatki.
    wyprowadzil wojska okupacyjne.

    • 1 9

    • ha ha

     dobra ironia ;\)

     • 0 0

   • Hahhaha z PO u władzy? Co najwyżej ruina. Każdy obiektywnie patrzący Polak widzi jak było za rządów PiSu i kto ich nienawidził. Pobudka Polacy, PiS to był rząd który stawiał nasz kraj na nogi!

    A przekrętów i złodziei wsadzał do więzień - Dlatego całe środowisko Bolka dostało wścieklicy jak pis zaczął rządzić...

    • 6 7

   • prestiz uczelnie wyzsze mialy przed 68 rokiem

    potem wsadzili tam swoich pzprowcy i tak tkwia tam do dzis. Magdalena Sroda corka profesora UW holduje idealom ojca.

    • 3 0

   • w dobrym kierunku, ale ciągle socjalistycznie

    Trzeba pójść do końca:

    likwidacja państwowego szkolnictwa. Szkoły wszelkiego rodzaju jedynie prywatne

    likwidacja państwowej służby zdrowia, bez żadnych wyjątków. Wszystko prywatne, włącznie z pogotowiem, na które można wykupić prywatną polisę

    likwidacja zus i krus

    likwidacja 99% podatków. Wprowadzenie podatku pogłównego

    kara śmierci dla morderców. Dla pedofilów inna kara, ale bardzo dotkliwa

    brak sekularyzacji. Państwo ma się w ogóle nie mieszać do religii, w żadną stronę

    likwidacja wszytkich dodatków,programów, prawnych przywilejów. To my sami wydajemy pieniądze

    likwidacja ceł, akcyz i koncesji

    De facto likwidacja 99% obecnej państwowości.

    • 0 0

  • Jerzy B, to gnida dworska

   • 17 2

 • Od 1989 r. każdy rząd , każda partia robią co chcą a postulaty ... (9)

  Postulatu sierpniowe dla każdej partii i rządu po 1989 r. to tylko ogólniki, hasła do których odwołują się tylko przy okazji rocznicy czy grubszej afery.

  • 43 4

  • "Postulaty sierpniowe AD 2012. A jakie byłyby twoje?" (3)

   Pracy i chleba!!!

   • 9 3

   • pracy i mieszkania nie chleba (1)

    jak jest praca to i chleb bedzie. Chyba że wszystko przepijasz zamiast jedzenie kupić

    • 9 1

    • picie tez jest na zycie lub na jeczmieniu

     • 0 0

   • 'pracy i chleba'tak wrzeszczeliscie w Grudniu'70!

    A naprawde to magazyny w 'Delikatesach'na Rajskiej byly po sufit wypelnione chlebem.Tylko jakos nikt po niego nie siegal.Latwiej bylo krasc,palic i rozwalac.Gdybysmy wowczas ad hoc nie zorganizowali strazy stoczniowej to juz widze 'bojownikow'w sztok pijanych znoszacych wszelkie dobra do Stoczni.Obiektywnie kradla glownie zulia z miasta,ale gdzie drwa rabia wiory leca...

    • 2 3

  • Ja mam tylko jeden postulat (3)

   Wyrównać nasze płace do płac niemieckich. Ceny wielu produktów mamy już wyższe niż oni...

   • 9 2

   • (2)

    Kaczyński chciał wyrównać i co? Zastanówcie się ile roboty za Kaczyńskiego było i jak gospodarka rosła... Kto chciał żeby Polska byłą silna? Kto postawił nas na równi z niemcami i ruskimi? Kogo nienawidziły złodziejskie elity i robiły i robią czarny pijar...

    • 7 7

    • Kaczyńskiego nie lubię ale masz sporo racji (1)

     Młodzi nie rozumieją ciągłości pomiędzy szychami z PRLu i obecnym "biznesem", mediami, władzami. Nie interesują się też książkami i programami historycznymi, w których jest opisana "prywatyzacja" rozpoczęta już w latach osiemdziesiątych przed zmianami ustrojowymi a także tworzenie i kontrolowanie wielu firm przez dawnych partyjniaków i służby specjalne. Przypomina mi to też sytuację z Olszewskim, o którym sam Niesiołowski mówił wtedy, że gospodarka się rozwija, że dobre są wskaźniki ale usunięto premiera, bo był niewygodny dla tych, którzy jedną nogą tkwili w PRLu a drugą przejmowali nową Polskę ustawiając sobie życie.

     • 5 2

     • ryszard krauze

      gdyby nakrecic jego biografie to bylby niezly obraz prywatyzacji po polsku.

      • 4 0

  • niektóre zdezaktualizowane, bo czasy się zmieniły

   nie ma zomo, nie ma kartek, ale szczególnie te są ciągle aktualne:

   9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza
   16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
   17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
   19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
   13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

   • 0 1

 • 22 postulat...

  przywrócić Lenina i order budowniczych na brame stoczni

  • 54 16

 • Mundziołowaty w takim gronie (2)

  nobilitacja i legitymizacja dla anarchisty.

  • 23 15

  • a urzędnik od propagandy z urzędu Budynia zazdrosny (1)

   pewnie zaraz coś napisze na swoim blogu ;-)

   • 10 2

   • pewnie tak

    • 7 1

 • Mi się podoba postulat nr 8 i jeszcze nr 13 (zwłaszcza w odniesieniu do wszelkiej maści samorządowców i polityków) (3)

  • 9 3

  • 8!

   Też jestem za 8!

   • 0 2

  • mam w pracy i jedno i drugie (1)

   Zapraszam na Politechnikę Gdańską. Studia niełatwe, ale praca dobra

   • 2 3

   • masz ciepla posadke na pg

    32 lata temu tez mieli ci co byli w w partii pzpr.
    politechnika gdanska i nie zmienia sie nic

    • 0 0

 • Kiedyś np. kierowcy autobusów nie wiedzieli co to jest wspomaganie kierownicy.

  potrzeba było 32 lat by kierowcy się dowiedzieli, bardzo cenna zdobycz ponadpokoleniowa

  • 43 2

 • Tylko kto ma na to pracować ? (9)

  Można chcieć wiele, ale niestety, jeśli chce się żyć w dobrobycie, to trzeba na ten dobrobyt sobie zapracować. Dzisiaj ludzie żyją w Polsce o około 10 lat dłużej, niż jeszcze 20-30 lat temu. Wystarczy zajrzeć do dostępnych w necie statystyk. Tak więc trzymanie się tego wieku 60 i 65 lat, jeśli chodzi o przejście na emeryturę jest bezzasadne. Z tych wszystkich postulatów, to popieram jedynie ten odnośnie dostępności dzieci do żłobków i przedszkoli. Tutaj jest gorzej niż było za komuny.

  • 19 37

  • Statystyki z palca wzięte... (1)

   Ciekawe skąd wzięłeś te statystyki? Pewnie z forum takiego jak to. Długość życia nie wydłużyła się w ciągu ostatnich 20-30 lat. Moja babcia i wszyscy sędziwi sąsiedzi w domu zmarli po 90-tym roku życia. To było pokolenie powojenne, dużo odporniejsze i wytrzymalsze niż dzisiejsze cherlaki. A wydłużenie życia jest efektem postępu medycyny i braku wojen.

   • 14 5

   • Z głównego urzędu statystycznego:
    stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lud_trwanie_zycia_2010.pdf

    To są oficjalne dane.

    • 3 6

  • No ja bym jeszcze służbę zdrowia dorzucił.

   I odpartyjnienie stanowisk kierowniczych w spółkach państwowych. Są one również zdecydowanie zasadne i nie socjalistyczne jak spora część.

   • 7 1

  • ciekawy tok rozumowania (1)

   wiek emerytalny 60 i 65 lat bezzasadny ale postulat z przedszkolami ok.
   Odpowiem Ci zgodnie z twoim tokiem rozumowania zapracuj sobie na prywatne przedszkole lub opiekunkę.
   W prywatnych przedszkolach za gruba kasę są miejsca.
   Cytuje Cię na dobrobyt musisz sobie zapracować.
   Wiec do roboty

   • 9 3

   • widać nie znasz życia

    Problem nie leży tylko w opłatach, ale w fizycznym braku takich miejsc. Znajomi z pracy, wożą dzieci do przedszkoli (nawet prywatnych) oddalonych o 2-3 km od miejsca zamieszkania. No bo jeśli się już płaci, to trzeba wymagać - a wiele tych prywatnych przedszkoli, to placówki gorsze niż państwowe. Poza tym aby posłać dziecko do państwowego przedszkola, wypada oświadczyć, że się jest samotnym rodzicem, bo wtedy rosną szanse na przyjęcie dziecka do danej placówki. A tak w ogóle, to przedszkole - to inwestycja, jeśli ktoś posyła tam swoje dziecko, to znaczy, że chce pracować, płaci podatki i państwo powinno takim ludziom pomagać.

    • 4 4

  • Gdyby zapewnić młodziezy miejsce pracy to zapewne pracowaliby w kraju i to oni jak to okresliłeś "zapracowaliby na dobrobyt " (1)

   jeszcze tylko warunek, mądry zarządca krajem!!! Obecnie wiekszość osób w sile wieku, pracujących pomaga rozwijac sie , ale zachodnim krajom , a dlaczego może odpowiedz sam sobie ? Chyba nie z chęci zwiedzania siedzi młodzież za granica???

   • 3 0

   • zgadzam się z Tobą...

    ...i tylko nasuwa się pytanie:
    Jak głupim trzeba być by tego nie rozumieć?
    skoro młodzież i ludzie w wieku produkcyjnym zasuwają w Niemczech, Anglii, Irlandii czy gdziekolwiek indziej to na kogo dobrobyt pracują??? na swój???
    w krótkiej perspektywie owszem, tak , ale w długiej perspektywie na dobrobyt państw w których przebywają!!!
    Powtórzę więc pytanie:
    Jak GŁUPIM trzeba być by tego nie rozumieć?????

    • 0 0

  • zapracowac? jeszcze powiedz ze uczciwie. ;)

   W Polsce? Moi rodzice pracowali uczciwie az do wieku emerytalnego. I jakos nie widze zeby zyli w dobrobycie. zyja polsce a tu 80 procent ludzie nie posiada zadnych oszczednosci.

   • 3 0

  • niektorzy moze i zyja dluzej , ale przewazajaca wiekszosc juz nie

   • 4 0

 • jeden związek zawodowy,a nie jak to jest w tej chwili ponad 1000.Czyli ponad parę tysięcy nierobów związkowych żyjących na (3)

  • 17 7

  • (2)

   za komuny był tylko jeden związek zawodowy, czyli nie popadajmy ze skrajności w skrajność

   • 4 1

   • Tylko,że nie był to związek niezależny,a na utrzymaniu dyrekcji zakładu;/ (1)

    • 4 1

    • dostales minusa

     za glupi nick

     • 0 0

 • (4)

  Popieram Łukasza Muzioł i Andrzeja Gwiazdę - szkoda, że można zaznaczyć tylko jedną opinię.

  • 21 22

  • Lukasz na prezydenta miasta! (3)

   zdymisjonujmy obecnego to moj jedyny postulat na dzis

   • 3 1

   • (2)

    zamienił stryjek siekierkę na kijek...

    • 5 2

    • czemu? (1)

     wiecej nie nakradnie od obecnego. Po za tym to znajomy to mialbym wejscia zeby prowadzic swoj biznes w przyszlosci.

     • 1 3

     • Łukasz ostrożniej dobiera znajomych

      i ci co słuchali co mówił na kilkudziesięciu spotkaniach z mieszkańcami Gdańska, wiedzą że do władzy się nie pcha, s start w wyborach byłby zdradą wszystkiego w co wierzy on, jak i reszta anarchistów.
      Anarchiści zmieniają system od dołu, bo to skuteczniejsze niż jakakolwiek czapa polityczna założona na społeczeństwo.

      • 1 0

 • Co w tym gronie robi niejaki Mundzioł (vel Muzioł) (13)

  który ma kilka zarzutów prokuratorskich m.in. o włamania i bimbrownictwo?

  • 25 26

  • Pędzenie bimbru jest legalne (2)

   • 9 2

   • popieram (1)

    bo co bt pili panowie partyzanci

    • 5 1

    • Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może...

     • 5 0

  • (5)

   kilka zarzutów prokuratorskich ma i była premier Ukrainy - jakiś sąd uznał te zarzuty jako zasadne?

   • 5 5

   • (4)

    była premier ukrainy jest po wyroku min za podpisanie niekorzystnej umowy z sowietami
    oby i u nas tak dzialaly sądy to waldek zamiast udawać strażaka jeździłby na gaśnicy w bloku więziennym

    • 8 1

    • (3)

     ok, odnośnie byłej premier Ukrainy nie wiem i nie zaprzeczam, co do Pawlaka popieram ale mi tutaj chodzi głównie o Łukasza Muzioł bo zwyczajnie chcę znać prawdę.

     • 2 3

     • to może napisz do niego i zapytaj (2)

      albo zadzwoń

      • 4 3

      • (1)

       Do kogo? Do autora postu który oskarża o włamanie i bimbrownictwo i który się podpisał "portal schodzi na psy"?

       • 2 1

       • moze chodzilo o to zeby zadzwonil na psy

        i ich spytal

        • 1 0

  • A kogo obchodzą zarzuty faszystowskiego reżimu?

   • 5 1

  • Co robi? (2)

   Ma coś do powiedzenia, w odróżnieniu od ciebie

   • 7 2

   • (1)

    każdy ma coś do powiedzenia ale nie każdy bredzi publicznie - a na mieszkanie trzeba pracować a nie miasto ma dawać

    • 0 4

    • to czemu leń budyń ma tyle mieszkań?

     paradoks co?

     • 4 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.